הנהלת חשבונות

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
סוגי חשבונאות
חשבונאות פיננסית
חשבונאות ניהולית
מושגים בסיסיים
רואה חשבון
הנהלת חשבונות
הנהלת חשבונות כפולה
מאזן בוחן
ספר חשבונות
חובה וזכות
חתך חשבונאי
עלות המכר
תקן חשבונאות
בסיס דיווח
עקרונות חשבונאיים מקובלים
דוחות כספיים
מאזן
דוח רווח והפסד
דוח על הרווח הכולל
דוח על תזרימי המזומנים
דוח על השינויים בהון העצמי
ביקורת
ביקורת פיננסית
תקן ביקורת
ביקורת פנימית
ביקורת מערכות מידע
חשבונאות בישראל
רשות ניירות ערך
לשכת רואי חשבון בישראל
מועצת רואי חשבון בישראל
לשכת יועצי מס בישראל
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
חשבונאות בעולם
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
תקן דיווח כספי בינלאומי
חשבונאות בארצות הברית
המוסד לתקינה בחשבונאות פיננסית
מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות
הוועדה לניירות ערך ולבורסות (ארצות הברית)
חוק סרבנס-אוקסלי

הנהלת חשבונות (בראשי תיבות: הנח"ש או הנה"ח) הוא תחום העוסק בתיעוד פעילותה הפיננסית של ישות חשבונאית באמצעות רישום התנועות הכספיות והלא כספיות שלה. בין עסקאות אלו ניתן למנות מכירות, רכישות, קבלות, הכנסות ותשלומים. ישנן שתי שיטות מקובלות לניהול חשבונות: מערכת הנהלת חשבונות חד-צדית ומערכת הנהלת חשבונות כפולה. עם זאת, ניתן לומר שכל סוג של רישום של עסקאות פיננסיות, מהווה ניהול חשבונות.

בדרך כלל, הנהלת החשבונות מבוצעת על ידי מנהל חשבונות. אין לבלבל בין הנהלת חשבונות לבין חשבונאות (ראיית חשבון) העוסקת, בין היתר, בדוחות הנבנים על בסיס התנועות שנרשמות במערכת הנהלת החשבונות.

מנהל חשבונות

ערך מורחב – מנהל חשבונות

מנהל חשבונות הוא אדם המבצע ניהול ורישום של עסקאות פיננסיות של ארגון על בסיס יומיומי. הרישום מתבצע בדרך כלל בתוך ספר חשבונות המנוהל בתוך מערכת ממוחשבת (כלומר, באמצעות תוכנת הנהלת חשבונות, כגון חשבשבת). מנהל החשבונות אחראי לכך שהרישום יבוצע בצורה נכונה, בחשבונות הנכונים, ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. בסוף כל תקופה חשבונאית (רבעון או שנה, למשל), עליו בדרך כלל להעביר לרואה החשבון מאזן בוחן סופי הכולל את כל העסקאות והרישומים שנעשו באותה תקופה. רואה החשבון ייעזר במאזן הבוחן ובספר החשבונות כדי להכין דוח רווח והפסד ומאזן.

שיטות רישום

שתי שיטות הרישום הנפוצות ביותר הן הנהלת חשבונות חד-צדית והנהלת חשבונות כפולה. בראשון נעשה שימוש בחשבונות הכנסות והוצאות בלבד, והוא מתאים לעסקים קטנים. ברישום בשיטת הנהלת חשבונות כפולה יש צורך לבצע רישום כפול של כל עסקה, באמצעות חובה וזכות. תנועות החובה והזכות מחולקות לכרטיסים כך שבסוף השנה כל התנועות צריכות להסתכם לאפס. קיימים כרטיסים מסוגים שונים כגון: כרטיס קופת מזומן, כרטיס קופת צ'קים, כרטיס לכל חשבון בנק, כרטיס לכל לקוח, כרטיס לכל ספק וכרטיס לכל עובד.

ראו גם

קישורים חיצוניים