זרת (יחידת מידה)

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מידת הזרת לפי השיטה המקובלת חצי מהאמה

זרת היא מידת אורך קדומה, ואף מוזכרת בתורה בפרשת ויקהל (שמות, ל"ט, ט') לשער בה את מידות החושן: "זֶרֶת אָרְכּוֹ וְזֶרֶת רָחְבּוֹ" .

שמה של מידת הזרת בארמית הוא 'זרתא' וכן הוא בתרגום אונקלוס, וכך מכונה מידת הזרת לעיתים בתלמוד (עירובין כט ב).

שיעור המידה

שיעור הזרת הוא כחצי משיעור האמה, ומאחר ואמה שיעורה הוא 6 טפחים, נמצא שיעור הזרת 3 טפחים. אמנם יש שכתבו שזרת היא חצי מאמה בת חמישה טפחים, נמצא הזרת טפחיים ומחצה.[1].

שיטה יחידת הובאה על ידי בעלי התוספות בשם רבי אלעזר הקליר שסובר שהזרת היא שליש האמה, שהוא 2 טפחים. ויש שאף דעת התלמוד ירושלמי כן.[2].

אופן המדידה

באופן מדידת שיעור הזרת ישנן שתי אפשרויות. יש שכתבו שהוא המרחק בין האגודל לזרת במתיחת היד והפרדת האצבעות. ויש שכתבו שמאחר והאמה היא הארוכה באצבעות, ממילא נקבעה הזרת שהיא הקצרה באצבעות לשער בה חצי ממידת האמה. בספר שיטה מקובצת הביא פירוש מחודש שזרת הוא האצבע הסמוכה לאצבע הקטנה (שנקראת קמיצה),

שימוש הלכתי

הערות שוליים

  1. ^ שו"ת דברי מלכיאל (ח"ב סי' נח), על פי חידושי הרשב"א
  2. ^ הגר"א בספרו שנות אליהו, ערלה פ"ג מ"ב. אמנם בספר מהדורא בתרא למהרש"א ערובין כא, ובס' דרכי הוראה בפרטי המידות סי' יב כתבו שלא נמצא כן בירושלמי שלנו