נושאי כליו של הרמב"ם

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
(הופנה מהדף כסף משנה)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נושאי כליו של הרמב"ם הוא שמם הקיבוצי של פרשניו של ספר משנה תורה שחיבר הרמב"ם. המונח שאול מתחום הלוחמה העתיקה, כאשר לוחם חמוש בכבדות היה נזקק גם לנער נושא כלים, כלומר הנושא את כלי מלחמתו. במונח זה משתמשים לרוב לפרשנים המודפסים "על הדף" של ההוצאות הקלאסיות של ספר משנה תורה; עתים מורחב המושג גם לכלל הפרשנים של הספר, ולעיתים נכללים בו גם כאלה אשר מטרתם הייתה הפוכה: להשיג על פסקי רמב"ם ולדון בעיקר נגדם (אם כי לעיתים הם משמשים גם כפרשנים).

הסיבות להופעת החיבורים הרבים על "משנה תורה"

שתי סיבות עיקריות להופעת חיבורים אלו היו:

 • חשיבותו של הספר 'משנה תורה' - הספר נתקבל בהערצה בקרב חכמי ישראל בכל המקומות. לכך תרמו הן גדולתו של הרמב"ם, והן הסדר הייחודי של הספר. הרמב"ם סידר את הלכותיו לפי נושאים, לעומת חכמי הדורות הקודמים שכתבו את הלכותיהם לפי הסדר המופיע בתלמוד, כגון הרי"ף. ממילא, טבעי הוא שרבים נמשכו לכתוב פירוש על ספר זה.
 • היעדר המקורות בספר - הרמב"ם לא ציין מקורות להלכותיו, דבר שהקשה על הפוסקים לקבל את פסיקותיו של הרמב"ם במקום שבו סתרו את דבריו מקורות קדומים. נושאי הכלים מרבים להתייחס לשאלת מקורותיו של הרמב"ם בכל הלכה.

נושאי הכלים על ה'"משנה תורה"

להלן הסבר קצר על החיבורים העיקריים שנכתבו כפירוש על משנה תורה ונדפסים בהוצאות הרגילות של הספר. רבים מהחיבורים כוללים את המילה "משנה" בשמם בשל שמו של ה"משנה תורה".

השגות הראב"ד

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – השגות הראב"ד

נכתבו על ידי ר' אברהם בן דוד מפושקירה, בן דורו של רמב"ם. כתיבתו של חיבור זה, כשמו, הייתה מעין מתקפת נגד לחיבור משנה תורה.

בהשגותיו להקדמת רמב"ם למשנה תורה, מתייחס הראב"ד לבעיה שהזכרנו לעיל, ומאריך שם בהשלכותיה: "הוא עזב דרך כל המחברים אשר היו לפניו, כי הם הביאו ראיה לדבריהם וכתבו הדברים בשם אמרם..."

דרכו של הראב"ד בהשגותיו, היא להעיר בקצרה על דברי רמב"ם. את דבריו הוא פותח, בדרך כלל, במילים 'אמר אברהם', שנזכרות בראשי תיבות א"א.

מבואר בפוסקים, שבמקומות שלא כתב הראב"ד את השגותיו, הסכים לדעת רמב"ם[1]. וכשמשתמש בלשון 'יש מי שאומר' בהשגתו, ייתכן שהוא עצמו לא סבר כך[2].

במקרים רבים התאפיינו השגותיו של הראב"ד בניסוח חריף וביקורתי.

הגהות הרמ"ך

נכתבו על ידי ר' משה הכהן מלוניל, בן דורו של רמב"ם. רמב"ם עצמו השיב על השגותיו, אך אין בידנו תשובות אלה.

כתבי יד של השגות הרמ"ך היו בידי מחברים שונים המזכירים אותן, אך לא הובאו לדפוס עד ימינו. כיום ישנן מהדורות, כגון מהדורת פרנקל, שבהן מודפסות השגות הרמ"ך.

מגדל עוז

חיבורו של ר' שם טוב אבן גאון, נכתב כמאה שנה לאחר מות רמב"ם (1300 לספה"נ). כתיבתו של חיבור זה הייתה לשם הגנה מפני השגותיו של הראב"ד. כמו כן, היה ר' שם טוב הראשון שעסק בציון מקורותיו של רמב"ם.

בכמה מן המקומות דוחה ר' שם טוב את השגותיו של הראב"ד, על ידי הבאת נוסח מקורי של דברי רמב"ם שהיה ברשותו.

הגהות מימוניות

חיבורו של ר' מאיר הכהן מרוטנבורג (בעזרתו של רבי שמשון בן צדוק), נכתב כמאה שנה לאחר מות רמב"ם (1300 לספה"נ). ר' מאיר ראה חשיבות להוסיף על דברי רמב"ם את מנהג אשכנז. בעיקר מזכיר את פסיקות רבו המהר"ם מרוטנבורג ושאר בעלי התוספות.

מגיד מִשְנֶה

חיבורו של ר' וידאל די טולושא, נכתב כמאה וחמישים שנה לאחר מות רמב"ם (1350 לספה"נ). בחיבור זה המשיך ר' וידאל את דרכו של ספר 'מגדל עוז', יישב את קושיות הראב"ד וציין את מקורותיו של רמב"ם. אמנם, חיבור זה מקיף ורחב יותר מקודמו. חיבור זה הוא כנראה החשוב מבין נושאי כליו של רמב"ם.

בידנו ספרי 'מגיד משנה' על שישה בלבד מספרי משנה תורה (שהם ארבעה-עשר, וכפי שמכנים אותם: הי"ד החזקה): זמנים, נשים, קדושה, נזיקין, קנין ומשפטים.

כשלא מסכים ר' וידאל עם דעתו של רמב"ם, הוא מציין זאת בדבריו, שלא מצא ראיה לדברי רמב"ם. כשהוא מזכיר את רמב"ם בלשון 'המחבר', ולא מכנה אותו 'רבנו', זהו סימן שאין דעתו נוחה בדברי רמב"ם.

 • ויקיטקסט מגיד משנה, באתר ויקיטקסט
 • ר"י קורקוס

  רבי יוסף קורקוס חיבר פירוש על משנה תורה על ארבעת הספרים העוסקים במצוות שאינן נוהגות בזמן הזה או בחו"ל, זרעים, עבודה, קרבנות, טהרה. על ספרים אלו, ה"מגיד משנה" לא חיבר את פירושו, וככל הנראה הר"י קורקוס רצה להשלים את הפירוש. ספרו על זרעים הודפס במאה ה-18, ושאר ספריו הודפסו במהדורת שבתי פרנקל. מספרו על טהרה נותרו קטעים קטנים בלבד.

  רבי יוסף קורקוס נוהג לפרש את הרמב"ם בדרך הפשט, תוך התמקדות במקורות הקשורים ישירות לעניינים הנדונים.

  ספר זה נכתב כשלוש מאות שנה לאחר מות רמב"ם (1500 לספה"נ).

  יקר תפארת

  ספרו של ר' דוד בן זמרה (שם החיבור מפורסם יותר בשם מחברו: רדב"ז). ספר זה נכתב כשלוש מאות שנה לאחר מות רמב"ם (1500 לספה"נ).

  הרדב"ז כתב פירוש על החלקים במשנה תורה, שלא נכתב עליהם פירוש 'מגיד משנה'.

  כסף מִשְנֶה

  ספרו של ר' יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, בן דורו של הרדב"ז.

  בהקדמתו כותב ר' יוסף קארו, שמטרות הספר הן: להשיב לראב"ד ולרמ"ך בהשגותיהם על רמב"ם, ולציין את מקורותיו בכל הלכה. פירוש ה'מגיד משנה' נתן רק תשובה חלקית לבעיות אלו, כיון שנכתב על חלק מועט מהלכות רמב"ם.

 • ויקיטקסט כסף משנה, באתר ויקיטקסט
 • לחם מִשְנֶה

  נכתב בידי רבי אברהם די בוטון, כשלוש מאות וחמישים שנה לאחר מות רמב"ם (1550 לספה"נ). בשעת כתיבת הספר, לא ראה רבי אברהם את פירוש ה'כסף משנה', שהגיע לידו מאוחר יותר.

  ספר זה מפורסם בהיקפו, וכן בסגנונו המהיר והנמרץ, ומשמש כאחד המפרשים החשובים ביותר של רמב"ם.

 • ויקיטקסט לחם משנה, באתר ויקיטקסט
 • מִשְנֶה למלך

  חיברו ר' יהודה רוזאניס, בסביבות שנת ה'ת"ס (1700 לספה"נ). הספר נכתב מתחילה כחידושי תורה לפי נושאים שונים, ורק לאחר מכן, נערך על ידי תלמידו של ר' יהודה, ר' יעקב כולי, כפירוש על רמב"ם.

 • ויקיטקסט משנה למלך, באתר ויקיטקסט
 • חיבורים נוספים על ה'משנה תורה'

  בעלי אלשרח

  Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – בעלי אלשרח

  בתימן קיבל הרמב"ם מעמד מיוחד, יהודי תימן קיבלו אותו עליהם כפוסק המרכזי. פירושים רבים נתחברו סביב חיבוריו. ספרו משנה תורה זכה לעשרות חכמים שהחלו מבארים אותו, יצירותיהם לא זכו לצאת לאור מחמת חסרון בית דפוס בתימן.

  שער המלך

  חיברו רבי יצחק נוניש בילמונטי. הספר מרחיב ומחדש בסוגיות התלמוד.

  מרכבת המִשְנֶה

  נכתב על ידי הרב שלמה מחלם.

  אור שמח

  Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – אור שמח

  נכתב על ידי הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק.

 • ויקיטקסט אור שמח, באתר ויקיטקסט
 • צָפְנַת פַּעְנֵחַ

  Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – צפנת פענח (על הרמב"ם)

  נכתב על ידי הרב יוסף רוזין. מתאפיין בלשונו הקצרה ובהפניותיו הרבות.

  חידושי רבנו חיים הלוי

  Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – חידושי רבנו חיים הלוי

  נכתב על ידי הרב חיים הלוי סולובייצ'יק רב העיר בריסק, אבי שיטת הלימוד הבריסקאית וממנהיגי הצבור החרדי. הספר מאופיין בניתוח דק ולמדני על מנת לבאר להסביר ולתרץ את דברי הרמב"ם ודברי הראב"ד בעל ההשגות על הרמב"ם.

  חידושי מרן רי"ז הלוי

  Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – חידושי מרן רי"ז הלוי

  נכתב על ידי הרב יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, שהיה ראש ישיבה בעיר בריסק ואחר כך בירושלים, ומילא את מקום אביו הרב חיים הלוי סולובייצ'יק ברבנות בריסק. ספרו בנוי כמתכונת ספרו של אביו וניחן אף הוא בסברות דקות ומעמיקות.

  אֶבֶן הָאָזֶל

  נכתב על ידי הרב איסר זלמן מלצר.

  אבי עזרי

  Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – אבי עזרי

  נכתב על ידי הרב אלעזר מנחם מן שך.

  דרך אמונה ודרך חכמה

  ספרים הערוכים במתכונת המשנה ברורה על הלכות זרעים וקדשים. נכתבו על ידי הרב חיים קניבסקי.

  הרב יוסף קאפח

  Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – יוסף קאפח

  כתב פירוש מקיף ביותר על משנה תורה אותו הוא הוציא במהדורתו בה הוא גם הציע את הנוסח הנכון על פי כתבי התימניים אותם הוא החשיב למדויקים ביותר. בפירושו, הביא הרב קאפח את הפירושים שהיו לפניו ומביא ממקורות נוספים ברמב"ם, אותם לעיתים הוא מתרגם מחדש. בתוך ציטוט דברי הפרשנים האחרים מצרף הרב קאפח לעיתים את דעתו.

  יד פשוטה

  Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – יד פשוטה

  יד פשוטה נכתב על ידי הרב נחום אליעזר רבינוביץ', מומחה בולט למשנתו של הרמב"ם. שיטתו בפירוש היא ביאור הרמב"ם על פי השוואות למקומות אחרים במשנתו, ולראשונים וגאונים שקדמו לו, דוגמת הר"ח והרי"ף. עד כה יצא לאור הפירוש על ספרי "מדע", "אהבה", "זמנים", "נשים", "משפטים", "נזקים", "שופטים" וכן על הלכות כלאיים, הלכות מתנות עניים והלכות שמיטה ויובל מתוך ספר "זרעים".

  קישורים חיצוניים

  Logo hamichlol.png
  הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
  רשימת התורמים
  רישיון cc-by-sa 3.0

  1. ^ שדי חמד כללי הפוסקים סימן ו, בשם הרבה פוסקים. יצויין, שבספר פניני הקהלות יעקב עמוד פט, הובאה בשם החזון איש הסתייגות מכלל זה, ולדבריו, יתכן שהראב"ד השיג רק במקום שהוחלט אצלו שלא כדעת הרמב"ם, ולא במקומות שהיה מסופק בזה, או שלא הספיק להעלות על הכתב את כל השגותיו.
  2. ^ ראה שו"ת יביע אומר חלק סימן ח אות ד, שנושא ונותן במקורות כלל זה, ובמידת סמכותו.