עזרה:תווים

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עריכת ערכים

כתיבת תווים נעשית באמצעות ההרחבה score. הרחבה זו היא שפת תגיות התומכת בשני תחבירים לרישום מוזיקה:

  • שיטת רישום התווים הפתוחה "ליליפונד (אנ')", שהיא ברירת המחדל.
  • תחביר ABC. עליו ניתן לקרוא כאן. כדי להפעיל את תחביר ABC יש לציין בפתיחת התג, בעזרת פרמטר lang, באופן הבא:
<score lang="ABC">
.....
</score>

ניתן לציין בעזרת הפרמטר lang שמשתמשים בתחביר ליליפונד על ידי lang=lilypond, או פשוט על ידי השמטת הפרמטר.

ההסברים בדף זה מתייחסים לתחביר ליליפונד.

השמעת התווים הופסקה ביולי 2020 עקב בעיות של אבטחת מידע בליליפונד.

כתיבת התווים

כתיבת התווים נעשית בשיטה האמריקאית, עם האותיות a עד g, כאשר a היא לה ו-g היא סול. הטבלה הבאה מציגה את שמות התווים בשיטה האמריקאית, לצד השמות המקבילים בשיטה הנפוצה בישראל.

תווים
דו
(C)
רה
(D)
מי
(E)
פה
(F)
סול
(G)
לה
(A)
סי
(B)פה (תו)סול (תו)להסידורהמיפה (תו)סול (תו)להסידורהמיפה (תו)סול (תו)להסידורהמיMusical Notes (Hebrew).png
לדף הקובץ
תמונה אינטראקטיבית (לחצו להסבר)‏
תמונה אינטראקטיבית של סולם דו מז'ור (מופיע בתמונה 3 פעמים). לחצו על התווים המופיעים בתמונה.


בסיסי

יש לכתוב כל תו באמצעות אות, מ-a עד g, משמאל לימין:

<score>{ a b c d e f g }</score>

תוצאה:

לא ניתן לקבל את גרסת LilyPond:

/bin/bash: line 1: /usr/bin/lilypond: No such file or directory

ניתן להעלות את התו באוקטבה על ידי הוספת גרש אחד (או יותר, כמספר האוקטבות), או להנמיכו באוקטבה על ידי הוספת פסיק (כנ"ל):

<score>{ a, a a' a'' a''' }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

סימני היתק

כדי להפעיל סימני היתק (דיאז או במול), יש להוסיף בהתאם is או es לאות התו, כך:

<score>{ ais ais aes ais' aes' }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

שימו לב שהגרש לציון האוקטבה בא לאחר is או es. כמו כן, תו a השני לא מקבל את סימון הדיאז בתצוגה, בהתאם לכלל שסימון תקף עד לסוף התיבה. עם זאת, חובה לציינו בקוד עצמו - ללא ציון חוזר של הדיאז או הבמול, יוצג לפני התו סימן בֶּקָר, המציין את ביטול סימן ההיתק הקודם:

<score>{ ais a aes' a' }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

דיאז כפול נכתב isis ובמול כפול נכתב eses:

<score>{ aisis aeses aisis' aeses' }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

משך התו

  • משך התו נקבע באמצעות מספר לאחר האות.
<score>{ a'1 b'2 c'4 d'8 e'16 f'32 ges'8 }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

כך ש-1 מציין תו באורך תיבה שלמה, 2 מציין תו של חצי תיבה, 4 מציין תו של רבע תיבה, וכן הלאה.

Blue bang.png אם לרצף של תווים אחדים יש אותו משך, אין לציין את המספר שוב - כל עוד לא יצוין משך זמן אחר, לכל התווים הבאים יהיה אותו משך:

<score>{ a'8 b' c' d' e'16 f' ges' }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.
  • ניתן להגדיל במחצית את משך זמן התו על ידי הוספת נקודה לאחר התו:
<score>{ b2. a4.. }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

שתק

שתק מסומן באות r.

<score>{ r2 r4 r8 }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

סולם

ניתן להגדיר סולם בעזרת פקודת key\, אותה מציבים בתוך הסוגריים המסולסלים. לאחר key\ כותבים את התו הרלוונטי (g עבור סולם סול, aes עבור לה במול וכו'), ואז סוג הסולם, כמו major\.

<score>{\key cis \minor a' b' c' d' e' f' g' }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

משקל

בהיעדר הוראה אחרת, התוכנה מפרשת את התווים לפי משקל 4/4, או C. כדי להגדיר משקל אחר יש להציב את הפקודה time\ בתוך הסוגריים המסולסלים, ואחריה את המשקל הרצוי, כמו 3/4.

<score>{\time 3/4 \key cis \minor a' b' c' d' e' f' g' }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

משקלים כמו 4/4 ו-2/2 יוצגו אוטומטית כ-C. כדי להציג אותם כמספרים, יש להוסיף פקודה נוספת, מיד לפני פקודת time\:

<score>{\numericTimeSignature \time 4/4 \key cis \minor a' b' c' d' e' f' g' }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

כדי להשתמש שוב במשקל אחר, יש להציב את הפקודה: defaultTimeSignature\ לאחר מכן.

מפעם (טמפו)

המפעם (טמפו) של הלחן נכתב באמצעות הפרמטר tempo‏/.

דוגמה:

<score>
 \relative c'' {
 \time 3/4
 \tempo "Andante"
 a4 a a
 \time 6/8
 \tempo 4. = 96
 a4. a
 \time 4/4
 \tempo "Presto" 4 = 120
 a4 a a a
}
</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

אקורדים

אקורד נכתב באמצעות הקפת התווים המרכיבים אותו בסוגריים זוויתיים.

<score>{ <a'' cis'' e''> }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

דרך אחרת היא רישום שם האקורד לאחר המאפיין chordmode‏\

<score>{ \chordmode {a' c':dim f':maj7 } }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

relative

באופן רגיל המערכת קובעת את האוקטבה של התו לפי הגרשיים או פסיקים, כפי שהוסבר לעיל. ניתן להשתמש במצב יחסי, בו המערכת תנחש איזו אוקטבה לבחור, לפי קרבה לתו האחרון. לדוגמה, אם התו הראשון הוא b ואחריו מגיע c, ללא מאפיין relative, המערכת תבחר תו נמוך באוקטבה (כי לא הגדרנו תו 'c). אם נשתמש במאפיין relative, המערכת תציג את התו אוטומטית במיקום 'c.

השימוש במאפיין כולל גם סימון תו יחסי - לפי מיקומו תבחר המערכת את האוקטבה של התו הראשון ביצירה. כך, הצורה הכללית של המאפיין היא "relative c\", כאשר c הוא התו שבחרנו. ניתן גם כאן להשתמש בגרשיים או סימני היתק, כרצוננו.

ללא המאפיין:

<score> { a b c d e f g a }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

ועם המאפיין:

<score>\relative c' { a b c d e f g a }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

סוף תיבה

סימן לסוף תיבה ניתן אוטומטית על ידי המערכת. לנוחות הכותב, ניתן לציין אותו במפורש באמצעות הסימן |.

דוגמה: שתי צורות הכתיב הבאות:

<score>\relative c' { a b c d e2 f2 g a }</score>
<score>\relative c' { a b c d | e2 f2 | g a }</score>

נותנות תוצאה זהה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

סימנים אחרים לסוף תיבה ניתנים באמצעות הפרמטר bar‏\ בצורות הבאות:

<score>\relative c' {
f1 \bar "|"
f1 \bar "."
g1 \bar "||"
a1 \bar ".|"
b1 \bar ".|."
c1 \bar "|.|"
d1 \bar "|."
e1}
</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

סימנים נוספים

לגאטו מסומן באות באמצעות כתיבת התווים שלאחר התו הראשון בתוך סוגריים.

<score>{ c' (d' e') }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

הוספת טקסט

ניתן להוסיף טקסט (באותיות לטיניות), של הוראות ביצוע מוזיקליות או של מילות השיר, מעל התווים או מתחתם.

דוגמה:

<score>\relative c'' { c2^"espr" a_"legato" }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

עיצוב קפדני יותר:

<score>\relative c'' { c2^\markup { \bold espr } 
a2_\markup { \dynamic f \italic \small { 2nd } \hspace #0.1 \dynamic p } }</score>

תוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

Blue bang.png בשלב זה ניתן להוסיף טקסט באותיות לטיניות בלבד.

תוספות

פקד להשמעת הצלילים

ניתן להוסיף מתחת לתווים פקד להשמעת הצלילים על ידי הוספת הערך "vorbis="1.

דוגמה, הקוד הבא:

<score vorbis="1">\relative c' { c d e e d c d d c d e e d e c }</score>

יוסיף נגן להשמעת הצלילים:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

יצירת קובץ שמע

ניתן להוריד למחשב קובץ שמע בפורמט MIDI, על ידי הוספת הערך "midi="1. קליק על התווים יפתח קובץ זה ויאפשר את שמירתו.

לדוגמה, הוספת הקוד הבא לדף:

<score midi="1" vorbis="1">
{
% 0
 \tempo "Presto"
\numericTimeSignature \time 3/8 \key d \minor g''16 bes''16 g''16 d''16 g''16 d''16 bes'16 d''16 bes'16 g'16 bes'16 g'16 |
% 
% 1
 d'16 g'16 d'16 bes d'16 bes16 g16 bes16 d'16 g'16 bes'16 d''16 | g''16 d''16 ( c''16 bes'16 a'16 g'16 ) |
% 2
 fis'16 d'16 fis'16 a'16 d''16 fis''16 a''16 ees''16 ( d''16 c''16 bes'16 a'16 ) g'16 d'16 g'16 bes'16 d''16 g''16

\bar "|"
}

</score>

תיתן את התוצאה:

לא ניתן להריץ את LilyPond: הקובץ /usr/bin/lilypond אינו בר־הרצה. נא לוודא שנמשתנה $wgScoreLilyPond מוגדר נכון.

איתור דפי ויקיפדיה המשתמשים בכלי זה

הדף מיוחד:PagesWithprop/score מציג את כל דפי ויקיפדיה שבהם נעשה שימוש בכלי זה לכתיבת תווים (כלומר מופיע בהם <score>).

קישורים חיצוניים