עשרה ניסיונות

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
(הופנה מהדף עשרה נסיונות)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

עשרה ניסיונות הוא כינוי לעשרת הניסיונות שהתנסה בהם אברהם אבינו על ידי ה', כפי שמנו אותם חז"ל (ללא שפירטו מהם). אברהם, שעמד בכולם בנאמנות, נזכר על כך לשבח, והם משמשים בפיוטים ותחינות רבים כדי לעורר רחמים בשמים על עם ישראל.

מקור

בתורה, מלבד ניסיון העקידה בו מפורש כי "הָאֱ-לֹהִים נִסָּה אֶת אַבְרָהָם"[1], לא מצוין מפורשות כל ניסיון אחר בו ניסה ה' את אברהם. מי שמזכיר את עשרת הניסיונות הם חז"ל במשנה במסכת אבות[2]: "עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו עליו השלום".

מטרת הניסיונות

יש שכתבו כי הניסיונות לא נועדו כדי לנסות את אברהם עצמו ולבחון את אמונתו, אלא מטרתם הייתה כדי להראות לכל העולם את אמונתו השלמה של אברהם אבינו ואהבתו את ה', ולהצדיק על ידי כך בעיני הבריות את ההטבות המיוחדות אותן נתן והבטיח לו ה'[3]. אמנם יש מי שכתב כי מטרת הניסיונות הייתה אכן לנסות את אברהם אבינו אם יבחר לקיים את דברי ה', ולהוסיף לו שכר אחר שיקיים את מצוות ה'[4].

חישוב עשרת הניסיונות

קיימות מספר דעות באופן חישוב עשרת הניסיונות:

המעשה/הניסיון לדעת פרקי דרבי אליעזר[5] לדעת אבות דרבי נתן[6] לדעת הרמב"ם[7] לדעת רבנו יונה לדעת רבי עובדיה מברטנורא
מאיסתו בעבודה זרה וביטחונו בה' 1 לא נמנה לא נמנה לא נמנה לא נמנה
השלכתו לכבשן באור כשדים 2 1 לא נמנה 1 1
גלותו מארץ מולדתו 3 2 1 2 2
הרעב בארץ כנען 4 3 2 3 3
לקיחת שרה על ידי פרעה 5 4 3 4 4
מלחמת המלכים 6 5 4 5 5
ברית בין הבתרים 7 6 לא נמנה לא נמנה 6
נישואיו עם הגר לא נמנה לא נמנה 5 לא נמנה לא נמנה
ברית מילה 8 7 6 6 7
לקיחת שרה על ידי אבימלך מלך גרר לא נמנה לא נמנה 7 7 8
גירוש הגר 9 (עם גירוש ישמעאל) 8 8 8 (עם גירוש ישמעאל) 9 (עם גירוש ישמעאל)
גירוש ישמעאל 9 (עם גירוש הגר) 9 9 8 (עם גירוש הגר) 9 (עם גירוש הגר)
עקידת יצחק 10 10 10 9 10
קבורת שרה במחיר מופרז (למרות היות כל ארץ כנען שלו בהבטחה) לא נמנה לא נמנה לא נמנה 10 לא נמנה

בפייטנות

עשרת הניסיונות מופיעים פעמים רבות בפיוטים הנאמרים בתפילות. אחד הפיוטים הידועים הוא הסילוק "אשר מי יעשה כמעשיך וכגבורותיך" שחובר על ידי רבי שמעון בן רבי יצחק ממגנצא, ונאמר בקהילות אשכנז בתפילת שחרית של ראש השנה. בפיוט זה נמנו הניסיונות כחישוב המופיע בפרקי דרבי אליעזר.

בהגות היהודית

בספרות ההגות היהודית נתייחד מקום חשוב לעשרת הניסיונות, בכך שהם מסמלים את כוחותיו של כל יהודי לעמוד בניסיונות העוברים עליו. יש שכתבו שעל ידי שעמד אברהם אבינו בניסיונותיו, זכו בניו וירשו ממנו את הכוח להתגבר על היצר[8].

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ ספר בראשית, פרק כ"ב, פסוק א'.
  2. ^ משנה, מסכת אבות, פרק ה', משנה ג'.
  3. ^ ראו רש"י, בראשית, כב, יב; רמב"ם, מורה נבוכים, ג, כד; רד"ק, כב, א (הרד"ק מסייג שלא היה זה עבור הודעת כל באי עולם בדורו, אלא עבור הדורות הבאים המאמינים במה שנכתב בתורה). יש מהם שאף ביססו את הדברים על דברי חז"ל (בראשית רבה, פרשה נ"ה, פסקה ב'. וראו גם ספר הזוהר, חלק א', דף ק"מ, עמוד א') בדרשתם את הפסוק "ה' צַדִּיק יִבְחָן" (ספר תהילים, פרק י"א, פסוק ה'). ראו רבנו בחיי, בראשית, כב, א; אברבנאל, בראשית, יב, י; הנצי"ב, העמק דבר, כב, א; רבי קלונימוס קלמן הלוי מקרקא, מאור ושמש, פרשת בא, ד"ה וְיֵרָאֶה לומר.
  4. ^ אבן עזרא, בראשית, כב, א. הוא מנמק זאת בכך שבחלק מהניסיונות (כמו עקידת יצחק) לא היה נוכח כל אדם במעמד הניסיונות.
  5. ^ פרקים כו-לא. כך מפרש גם רש"י בפירושו על המשנה, אבות, פרק ה', משנה ג'.
  6. ^ נוסחא א, פרק ל"ג. ועל פי רבי יצחק אברבנאל בפירושו למשנה, אבות, ה, ג.
  7. ^ בפירושו על המשניות, אבות, פרק ה', משנה ג'. לדעת הרמב"ם לא נמנו אלא הניסיונות המוזכרים בתורה.
  8. ^ ראה לדוגמה: רבי יהודה אריה ליב אלתר, שפת אמת, פרשת וירא, תרמ"ב, ד"ה במדרש; תרמ"ה, ד"ה בפרשת; תולדות, תרל"ב, ד"ה גם עשרה.