פונקציה עצמית

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
פתרון זה של בעיית התוף הרוטט היא - בכל נקודת זמן - פונקציה עצמית של לפלסיאן על דיסקה.

במתמטיקהפונקציה עצמית של העתקה לינארית D המוגדרת על מרחב פונקציות כלשהו היא כל פונקציה f, שאינה פונקציית האפס במרחב זה, שכאשר מופעלת על ידי ההעתקה D, היא רק מוכפלת בסקלר, המכונה ערך עצמי. ניתן להציג תנאי זה על ידי המשוואה Df = λf עבור ערך עצמי סקלרי λ [1][2][3].

פתרונות המשוואה הזו אף עשויים להיות מוגדרים על ידי תנאי שפה, אשר מגבילים את הערכים האפשריים של הערכים העצמיים ושל הפונקציות העצמיות.

פונקציה עצמית היא סוג של וקטור עצמי.

פונקציות עצמיות

באופן כללי, וקטור עצמי של האופרטור הלינארי D מוגדר במרחב וקטורי הוא וקטור, אשר כאשר ההעתקה D פועלת עליו הוא אינו משנה את כיוונו, אלא גודלו מוכפל בערך סקלרי הנקרא ערך עצמי. במקרה המיוחד בו D מוגדר על מרחב פונקציות, הווקטורים העצמיים מכונים פונקציות עצמיות. כלומר, הפונקציה f היא פונקציה עצמית של D, אם היא מקיימת את המשוואה Df = λf, כאשר λ הוא סקלר.[1][2][3] כאמור לעיל, פתרונות המשוואה עשויים להיות כפופים לתנאי שפה. משום כך, אוסף הערכים האפשריים של λ בדרך כלל מוגבל לסט ערכים בדידים ... λ1, λ2, או רציף ערכים בטווח מסוים. קבוצת הערכים העצמיים האפשריים של D מכוּנה לפעמים ספקטרום הערכים, אשר עשוי להיות בדיד, רציף, או שילוב של שניהם.[1]

כל ערך של λ מתאים לאחת או יותר פונקציות עצמיות. אם מספר פונקציות עצמיות בלתי תלויות לינארית בעלות ערך עצמי זהה, אזי הערך העצמי הנ"ל נקרא מנַוון והמספר המרבי של פונקציות עצמיות בלתי תלויות לינארית הקשורות באותו ערך עצמי הוא דרגת הניוון של הערך העצמי או "הריבוי הגאומטרי".[4][5]

דוגמת שימוש בגזירה

מחלקה נפוצה לדוגמה היא אופרטורים דיפרנציאליים במרחב C של פונקציות אמתיות או מדומות, הגזירות אינסוף פעמים המהווים מחלקה של אופרטורים לינאריים על ארגומנט ממשי או מרוכב t. לדוגמה, נבחן את אופרטור הגזירה  עם משוואת ערך עצמי

המשוואה הדיפרנציאלית שלמעלה, ניתנת לפתרון על ידי הכפלת שני הצדדים ב ואז ביצוע אינטגרציה. הפתרון שלה, הפונקציה המעריכית

הוא פונקציה עצמית של אופרטור הנגזרת, כאשר f0 הוא פרמטר התלוי בתנאי הגבול. נשים לב כי במקרה זה הפונקציה העצמית היא בעצמה הפונקציה של הערך העצמי המשויך אליה λ, אשר יכול לקבל כל ערך אמיתי או מרוכב. בפרט, נשים לב כי עבור λ = 0 את הפונקציה העצמית (f(t קבועה

נניח בדוגמה ש (f(t נתון לתנאי השפה (א) f(0) = 1 , (ב) 2 = אם כך אנו מוצאים ש

כאשר λ = 2 הוא הערך העצמי היחיד של המשוואה הדיפרנציאלית שגם עונה על תנאי הגבול.

קישור לערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של מטריצות

ניתן להביע פונקציות עצמיות כעמודה וקטורית ואופרטורים לינאריים ניתנים להבעה כמטריצות, אולם הם יכולים להיות בעלי ממדים אינסופיים. כתוצאה מכך, רבים מהמושגים הקשורים לוקטורים עצמיים של מטריצות דורשים מחקר של פונקציות עצמיות.

להגדיר את המכפלה הפנימית בתוך מרחב הפונקציות כל D מוגדר

אינטגרל על טווח של  t הנקרא Ω.

נניח שלמרחב הפונקציות בסיס אורתונורמלי הנתון על ידי קבוצת פונקציות {(u1(t), u2(t), ..., un(t}, כאשר n יכול להיות אינסופי. עבור בסיס אורתונורמלי

כאשר δij היא הדלתא של קרונקר , ויכולה להיחשב כאלמנטים של מטריצת היחידה.

פונקציות יכולות להיכתב כצרוף לינארי של פונקציות הבסיס,

לדוגמה בעזרת התמרת פורייה של (f(t. המקדמים bj יכולים להערם לוקטור עמודה (n על 1), כלומר  b = [b1 b2 ... bn]T. במקרים מיוחדים, כגון המקדמים של סדרת פורייה של פונקציית סינוס, לוקטור העמודה יש מימד סופי.

בנוסף, נגדיר ייצוג מטריציוני של האופרטור הלינארי D עם אלמנטים

אנחנו יכולים לכתוב את הפונקציה (Df(t כצירוף לינארי של פונקציות הבסיס או כ D הפועל על ההרחבה של (f(t,

אם לוקחים את החלק הפנימי של כל צד של המשוואה עם בסיס שרירותי של פונקציות (ui(t,

זהו כפל מטריצה Ab = c הכתוב כסכימה והוא המקביל המטריצי של האופרטור D הפועל על הפונקציה (f(t ומובע בעזרת הבסיס האורתונורמלי. אם (f(t היא פונקציה עצמית של D עם ערך עצמי λ, אז Ab = λb.

ערכים עצמיים ופונקציות עצמיות של אופרטורים הרמיטיים

רבים מהאופרטורים שפוגשים בפיזיקה הם הרמיטיים. נניח את אופרטור לינארי D הפועל על מרחב פונקציות המהווה מרחב הילברט עם בסיס אורתונורמלי הנתון על ידי קבוצת פונקציות {u1(t), u2(t), ..., un(t}, כאשר n יכול להיות אינסופי. בבסיס זה, לאופרטור D יש מטריצת ייצוג A עם אלמנטים

אינטגרל על טווח של t הנקרא Ω.

באנלוגיה עם מטריצות הרמיטיות, D הוא אופרטור הרמיטי אם *Aij = Aji, או[6]

נשקול את האופרטור ההרמיטי D עם ערכים עצמיים ... ,λ1, λ2, הפונקציות העצמיות המקבילות ... ,(f1(t), f2(t. לאופרטור ההרמיטי יש את התכונות הבאות:

 • הערכים העצמיים שלו אמיתיים, λi* = λi[4][6]
 • הפונקציות העצמיות שלו מקיימות תנאי אורתוגונליות תנאי, 0=  אם i≠j[6][7][8]

התנאי השני תמיד טומן בחובו  λi ≠ λj . בשביל פונקציות עצמיות מנוונות עם אותו ערך עצמי λi, ניתן תמיד למצוא פונקציות עצמיות אורתוגונליות שיפרשו  את המרחב העצמי הקשור ל λi, למשל באמצעות תהליך גרם-שמידט.[5] כתלות ברציפות או בדידות הספקטרום, הפונקציות העצמיות יכולות להיות מנורמלות על ידי הגדרת תוצר פנימי של פונקציות עצמיות השווה לדלתא של קרונקר או פונקציית הדלתא של דיראק, בהתאמה.[8][9]

עבור אופרטורים הרמיטיים רבים, כגון אופרטורים של שטורם-ליוביל, תכונה שלישית היא

 • הפונקציות העצמיות יוצרות בסיס של מרחב הפונקציות שבו האופרטור מוגדר[5]

כתוצאה מכך, במקרים חשובים רבים, הפונקציות העצמיות של אופרטור הרמיטי יוצרות בסיס אורתונורמלי. במקרים אלו, פונקציה שרירותית יכולה צירוף לינארי של הפונקציות העצמיות של האופרטור ההרמיטי.

יישומים

מיתרים רוטטים

צורה של גל עומד במיתר הקבוע בשני קצותיו הוא דוגמה של פונקציה עצמית של אופרטור דיפרנציאלי. הערכים העצמיים הקבילים נקבעים על ידי אורך המיתר, וקובעים את תדירות התנודה.

אם  מציין את המרחק האנכי של מיתר אלסטי מתוח, כגון מיתרים רוטטים של כלי מיתר, כפונקציה של המיקום x לאורך החוט, ושל הזמן t. החלת חוקי המכניקה לחלקים האינפיניטסימליים של המיתר, הפונקציה h עונה על המשוואה הדיפרנציאלית החלקית

הנקראת משוואת הגלים (בחד ממד). כאן c היא מהירות קבועה, התלויה במתח ומסת החוט.

בעיה זו פועלת על פי עקרונות ההפרדת משתנים. אם נניח כי יכול להיכתב כתוצר מהצורה , אנו יכולים ליצור זוג משוואות דיפרנציאליות רגילות:

כל אחת היא משוואת ערך עצמי עם ערכים עצמיים  ו ω2, בהתאמה. עבור כל הערכים של ω ו - c, המשוואות מקויימות על ידי הפונקציות

כאשר זוויות הפאזה φ ו ψ הם קבועים שרירותיים אמיתיים.

אם נכפה תנאי סף, לדוגמה שקצות המיתר מקובעים ב x = 0, וב  x = L כלומר X(0) = X(L) = 0 וגם ש T(0) = 0 מקבעים את הערכים העצמיים. עבור תנאי סף אלו, sin(φ) = 0 וגם sin(ψ) = 0 לכן זוויות הפאזה φ = ψ = 0 וגם 

תנאי הגבול האחרון מחייב את  ω לקחת את הערך

, שבו n הוא כל מספר שלם. לפיכך, המיתר המהודק תומך במשפחה של גלים עומדים של מהצורה

בדוגמה של כלי זמר בעלי מיתרים, התדירות הוא התדירות של ההרמוניה ה- nth, אשר נקראת הצליל העילי הצליל עילי ה n − 1)th).

משוואת שרדינגר

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – משוואת שרדינגר

במכניקת הקוונטים, משוואת שרדינגר

עם אופרטור המילטוניאן

ניתנת לפתרון על ידי הפרדת משתנים, אם ההמילטוניאן אינו תלוי במפורש בזמן.[10] במקרה זה, פונקציית הגל (Ψ(r,t) = φ(r)T(t מובילה לשתי משוואות דיפרנציאליות,

שתי המשוואות הדיפרנציאליות הן משוואות עצמיות, עם ערך עצמי E. כפי שמוצג בדוגמה הקודמת, את הפתרון של המשוואה הוא מעריכי

משוואת שרדינגר שאינה תלויה בזמן. הפונקציות העצמיות φ של אופרטור ההמילטוניאן הן מצבים יציבים של המערכת הקוונטית , כל אחד עם המקבילה האנרגטית Ek. הם מייצגים ערכים מותרים מצבים אנרגטיים של המערכת, ועשויים להיות מוגבלים על ידי תנאי השפה.

אופרטור ההמילטוניאן H הוא דוגמה של אופרטור הרמיטי שלו פונקציות עצמיות היוצרים בסיס אורתונורמלי. כאשר ההמילטוניאן אינו תלוי מפורשות בזמן, פתרונות כלליים של משוואת שרדינגר הם קומבינציה לינארית המצבים היציבים מוכפלים באוסילטור (T(t),[11]

או, עבור מערכת עם ספקטרום רציף,

ההצלחה של משוואת שרדינגר להסביר את מאפייני הספקטרום של מימן נחשב לאחד ההישגים הגדולים ביותר של הפיזיקה במאה ה-20.

אותות ומערכות

במחקר של אותות ומערכות, פונקציה עצמית של מערכת היא אות (f(t , אשר כאשר נקלט למערכת, מייצר תגובה (y(t) = λf(t, כאשר λ הוא ערך עצמי מורכב סקלרי.[12]

ראו גם

לקריאה נוספת

 • Courant, R.; Hilbert, D. Methods of Mathematical Physics. ISBN 0471504475 (Volume 1 Paperback), ISBN 0471504394 (Volume 2 Paperback), ISBN 0471179906 (Hardback)
 • Davydov, A. S. (1976). Quantum Mechanics. Translated, edited, and with additions by D. ter Haar (מהדורה שנייה). Oxford: Pergamon Press. ISBN 0080204384. 
 • Girod, Bernd; Rabenstein, Rudolf; Stenger, Alexander (2001). Signals and systems (מהדורה שנייה). Wiley. ISBN 0471988006. 
 • Kusse, Bruce; Westwig, Erik (1998). Mathematical Physics. New York: Wiley Interscience. ISBN 0471154318. 

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ 1.0 1.1 1.2 Davydov 1976, p. 20.
 2. ^ 2.0 2.1 Kusse 1998, p. 435.
 3. ^ 3.0 3.1 Wasserman, Eric W. (2016). "Eigenfunction". MathWorld--A Wolfram Web Resource. Wolfram Research, Inc.. בדיקה אחרונה ב-12 באפריל 2016. 
 4. ^ 4.0 4.1 Davydov 1976, p. 21.
 5. ^ 5.0 5.1 5.2 Kusse 1998, p. 437.
 6. ^ 6.0 6.1 6.2 Kusse 1998, p. 436.
 7. ^ Davydov 1976, p. 24.
 8. ^ 8.0 8.1 Davydov 1976, p. 29.
 9. ^ Davydov 1976, p. 25.
 10. ^ Davydov 1976, p. 51.
 11. ^ Davydov 1976, p. 52.
 12. ^ Girod 2001, p. 49.