רב אשי הקדמון

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
רב אשי הקדמון
מקום פעילות ארץ ישראל, בבל
תקופת הפעילות הדור הראשון לאמוראי ארץ ישראל ובבל
רבותיו רבי יהודה הנשיא, רבי יהושע בן לוי
תלמידיו רב הונא, רב חסדא, רבי חייא בר אבא, רב אסי, רב אחא בר אדא
בני דורו רבי חנינא בר חמא

רב אשי הקדמון היה אמורא בדור הראשון לאמוראים בארץ ישראל ובבבל, תלמידם של רבי יהודה הנשיא ושל רבי יהושע בן לוי. זהותו ואמיתות קיומו לוטים בערפל, מאחר והראשונים לא עמדו על כך שקיימים שני אמוראים בשם "רב אשי".

זהותו

הראשון שהבחין בקיומם של שני רב אשי היה בעל ספר היוחסין[1], זאת מאחר ובעשרות מקומות מופיע רב אשי עם אמוראים קדומים. לכן קבע כי היה "רב אשי" קדמון, חברו היה רבי חנינא בר חמא[2].

בין תלמידיו היו: רב הונא[3], רב חסדא[4], רבי חייא בר אבא, רב אסי, רב אחא בר אבא[5], רב אחא בר אדא[6], רב אחא בר רב עויא[7] ועוד.

לפי הסדר הדורות בניו היו: רב חייא בר אשי, מר ברב אשי הקדמון[8], רב הונא בר אשי[9], רב חסדא בר אשי[10].

מאמרותיו

 • רבי חנינא אמר משמו בשם רבי - כי עבד שנשא את בת חורין בפני רבו – יצא לחירות[11].
 • רבי חייא בר אבא אמר משמו שלשה דברים שאמר בשם ר' יהושע בן לוי: שהמגרר ראשי כלונסות בשבת - חייב משום מחתך, הממרח רטיה בשבת - חייב משום ממחק, והמסתת את האבן בשבת - חייב משום מכה בפטיש[12].

ביקורת על קיומו של "רב אשי הקדמון"

בדורות האחרונים עמדו רבים על כך שלא היו כלל שני אמוראים בשם רב אשי, כי אם רב אשי המפורסם, מאחר והראשונים לא עמדו על כך שקיימים שני אמוראים בשם רב אשי.

הראשון להשיג על הסדר הדורות היה רבי יצחק אייזיק הלוי בספרו דורות הראשונים[13], כי בכל המקומות צריכים להגיה שהיו חכמים אחרים עם רב אשי, או להגיה רב אסי במקום רב אשי. או שהוא החלפה ברב איתי.[14] וכן השיג בספר "שערי תורת בבל".

אמנם רבי ישעיה פיק ברלין, רבי יעקב עמדין[15] ורבי שמואל שטראשון[16] ועוד אחרונים רבים הסכימו לקביעה כי שני רב אשי היו.

לקריאה נוספת

 • משה מיימון, "רב אשי הקדמון", בתוך: מעתיקי השמועה, ניו יורק תש"פ.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ מהדורת פיליפאווסקי עמ' 118.
 2. ^ תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף לט עמוד ב.
 3. ^ תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ס עמוד ב.
 4. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת שבת, פרק א', הלכה א'.
 5. ^ תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף ה עמוד ב.
 6. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף ח עמוד א.
 7. ^ תלמוד בבלי, מסכת נדרים, דף לה עמוד א, ובעוד הרבה מקומות
 8. ^ ראה סדר הדורות ערך מר ברב אשי.
 9. ^ אמר משמו של רב בתלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף טז עמוד ב.
 10. ^ תלמידו של זעירי, על פי סדר הדורות.
 11. ^ תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף לט עמוד ב.
 12. ^ תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף עה עמוד ב.
 13. ^ חלק ב' פרק ע"ג, וכן ב"בבל וארץ ישראל" פרק כב.
 14. ^ ראו דקדוקי סופרים השלם, גיטין סט,א הערה 63.
 15. ^ בהגהותיהם לתלמוד.
 16. ^ בחידושיו למסכת שבת דף עה עמוד ב