המטה לביטחון לאומי

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Disambig RTL.svg המונח "המועצה לביטחון לאומי" מפנה לכאן. אם הכוונה למשמעות אחרת, ראו המועצה לביטחון לאומי (פירושונים).

המטה לביטחון לאומי (עד 2008: המועצה לביטחון לאומי; בראשי תיבות: מל"ל) הוא גוף שהוקם במשרד ראש הממשלה במרץ 1999, בשלהי תקופת כהונתו הראשונה של בנימין נתניהו כראש הממשלה. הקמת המועצה נעשתה בהתאם להמלצה שניתנה במסגרת הפקת לקחים ממלחמת יום הכיפורים.

עבודת המטה של המטה לביטחון לאומי נחשבת לחשאית ונעשית הרחק מעין הציבור. בין הנושאים שהמל"ל עסק בהם בעשור הראשון של המאה ה-21 והותרו לפרסום: תכנון גדר ההפרדה ובקרה על הקמתה, גיבוש תוכנית ההתנתקות כולל ההסכם עם מצרים לגבי ציר פילדלפי, יישום חוק טל, תוכנית לפתרון בעיות האוכלוסייה הבדואית בנגב.

יוסי כהן, שכיהן כראש המל"ל במהלך מבצע "צוק איתן", תיאר בפברואר 2015, כי "תפקידיו העיקריים של המל"ל הם לבצע עבודת מטה איכותית בשגרה, כדי לוודא שהמדינה והגופים ערוכים לתרחישי חירום. בעת חירום תפקידו העיקרי של המל"ל מתמקד בקיום הערכות מצב... הכנת וניהול דיוני ראה"ם והקבינט"[1].

היסטוריה

הקמת המועצה

בשנת 1992 תוקן חוק יסוד: הממשלה, ונקבע בו כי "לממשלה יהיה צוות, שיקים ויפעיל ראש הממשלה, לייעוץ מקצועי קבוע בתחומי הביטחון הלאומי; ראש הממשלה רשאי להטיל על הצוות תחומי ייעוץ נוספים". ראש הצוות שבמקור נקרא צוב"ל (צוות ביטחון לאומי) היה יועצו לביטחון לאומי של ראש הממשלה יצחק רבין, דוקטור חיים אסא. בסמכות זו לא נעשה שימוש של ממש עד החלטת הממשלה בעניין ב-1999. באותה החלטה הוקמה המועצה לביטחון לאומי, בראשותו של דוד עברי, שלקח את המושכות מידי חיים אסא ושינה את השם צוב"ל למל"ל, ונקבע כי היא זו שתהווה את הצוות שעל הממשלה היה להקים לפי חוק היסוד. בהחלטה נקבעו גם תפקידי המועצה כגוף המטה של ראש הממשלה והממשלה כולה לענייני הביטחון הלאומי. בין היתר, נקבע כי המועצה תכין את דיוני הממשלה והקבינט המדיני-ביטחוני בכל היבטי הביטחון הלאומי, תתכנן בראייה ארוכת-טווח את מרכיבי הביטחון הלאומי, תמליץ לממשלה על המדיניות, ותקיים קשרים עם גופים מקבילים בעולם[2].

הקשיים במילוי תפקיד המועצה

חרף עיגון תפקידיה ב-1999, לא הצליחה המועצה בתחילת דרכה להתקבע כגוף משפיע על החלטות הממשלה. סמכויות תפקידיה היו מעורפלות, וראש הממשלה לא היה מחויב לקבלן, כמו במקרה של היועץ המשפטי לממשלה. בעיות אמון בין ראשי ממשלה לבין ראשי מועצה שונים גרמו לכך שכמה מהם, לרבות שלושת הראשונים, סיימו את תקופת כהונתם בטרם עת. בעדותו בפני ועדת וינוגרד בנובמבר 2006 אמר ראש אמ"ן לשעבר, האלוף עמוס מלכא על המועצה "לדעתי היא לא קיימת, אפקטיבית היא לא קיימת עד היום... אין מועצה לביטחון לאומי, הלוואי והייתה".

אף מבקר המדינה, שבחן את פעילות המועצה בדו"ח שפרסם ספטמבר 2006, קבע כי "מן הראוי, לעגן את קיומו של גוף המטה של ראש הממשלה והממשלה על בסיס נורמטיבי מוצק, בין בהחלטת ממשלה ובין בחקיקה, אשר יגדיר ברורות את תפקידיו, סמכויותיו ויחסי הגומלין שבינו לבין הגופים האחרים, על מנת לחזק את יציבותו ותפקודו. בכך תהיה תרומה ניכרת לקידום עבודת המטה ותהליכי קבלת ההחלטות בנושאי הביטחון הלאומי עבור הממשלה ועבור העומד בראשה".

גם דו"ח הביניים של ועדת וינוגרד קרא לחיזוק המועצה, כדי לשפר את תהליך קבלת ההחלטות של הממשלה. באוקטובר 2007, כלקח מההתנהלות במלחמת לבנון השנייה, ובעקבות הדו"ח החלקי של ועדת וינוגרד והמלצות הוועדה ליישום הדו"ח בראשות אמנון ליפקין-שחק, קיבלה הממשלה החלטה שנועדה לחזק את מעמדה של המועצה[3]. בין היתר הוחלט כי ראש המל"ל יהיה היועץ לביטחון לאומי של ראש הממשלה, והמועצה תכין את עבודת המטה כהכנה לדיונים על תקציב גופי הביטחון השונים.

חוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח-2008

זמן קצר לאחר קבלת החלטת הממשלה הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ממשלתית שנועדה ליישם את החלטות הממשלה[4]. עוד קודם לכן, יזמו גם מספר חברי כנסת, ובראשם עמירה דותן וצחי הנגבי, הצעת חוק שנועדה לחזק את מעמדה של המועצה[5]. הצעות החוק נדונו במשולב, וביולי 2008 אישרה אותן הכנסת.

החוק[6] שינה את שמה של המועצה למטה לביטחון לאומי. הוא מפרט את תפקידי המועצה בדומה להחלטת הממשלה, אך מרחיב וקובע תפקידים נוספים, ובהם ריכוז עבודת המטה של הממשלה, של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט) ושל כל ועדת שרים אחרת בענייני החוץ והביטחון של מדינת ישראל, מעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה וועדותיה בענייני החוץ והביטחון ודיווח על יישומן לראש הממשלה, הכנת הערכות מצב שנתיות ורב-שנתיות של המצב הביטחוני ומדיני של מדינת ישראל, הכנת עבודת המטה בעבור ראש הממשלה לקראת הדיונים בתקציב הביטחון, וכן כל סעיף תקציב אחר ששר הביטחון ממונה עליו, תקציב ששר החוץ ממונה עליו ותקציב הגופים הבטחוניים שראש הממשלה ממונה עליהם, הפעלת המרכז לניהול משברים לאומיים (המנ"ל), בחינת תפיסת הביטחון של מדינת ישראל והצעת עדכונים לה ובחינת מיזמים בטחוניים.

לשם מילוי תפקידיו, רשאי ראש המטה לביטחון לאומי לקיים דיונים שאליהם יוזמנו נציגי הגופים הבטחוניים שראש הממשלה ממונה עליהם (המוסד, השב"כ, הוועדה לאנרגיה אטומית, וכו'), צה"ל, משטרת ישראל ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר, וכל אלה בדרג שעליו יחליט ראש המטה לביטחון לאומי. מי שהוזמן כאמור, חייב להתייצב לדיון, אלא אם שוכנע ראש המטה לביטחון לאומי כי הדבר אינו אפשרי בנסיבות העניין.

בנוסף, קובע חוק המטה לביטחון לאומי את הליכי המינוי לראש המטה לביטחון לאומי ולמשנה שלו, ותנאי כשירות למינויָם, וכן מחייב את זימונו של ראש המטה לכל ישיבה של הממשלה, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט) ושל ועדת שרים אחרת או הרכב שרים אחר בענייני החוץ והביטחון של מדינת ישראל, ודיוני ועדת ראשי השירותים החשאיים (ור"ש). עוד קובע החוק כי כל מידע בענייני החוץ והביטחון המועבר לעיונו של ראש הממשלה יועבר על ידי הגורם שהעביר את המידע גם לעיונו של ראש המטה לביטחון לאומי. בנוסף, מסדיר החוק את מסירת המידע גם לעובדי המטה לביטחון לאומי, ומעגנו כיחידת סמך במשרד ראש הממשלה. כן קובע החוק כי תקציב המטה ייקבע בסעיף תקציב נפרד בתקציב המדינה.

החוק אינו קוצב תקופת כהונה לראש המטה.

לאחר חקיקת החוק

עם תחילת כהונתו השנייה של נתניהו כראש הממשלה, מונה איש אמונו, ד"ר עוזי ארד, לראש המטה לביטחון לאומי. הן האמון בין האישים והן חקיקת החוק החדש הביאו לכך שהמטה הפך מעורב במידה רבה יותר בהליך קבלת ההחלטות בממשלה. אנשי המטה מכינים כיום את דיוני הקבינט המדיני-ביטחוני, שותפים לכל הדיונים הבטחוניים, מכינים את ראש הממשלה לפגישות מדיניות ואף משתתפים בחלק מהן.

צוק איתן

בדו"ח ביקורת המדינה למבצע צוק איתן שפורסם במרץ 2017, נכתב כי על המל"ל כי "הציג רק בחלק מהמקרים חלופות להצעות שהעלו נציגי מערכת הביטחון בכל הנוגע לתוכניות אופרטיביות ולהערכות מודיעין. זאת, אף על פי שאחד מתפקידיו של המל"ל הקבועים בחוק המל"ל הוא להציג חלופות, נוסף על הצגתן על ידי הגופים הנוגעים בדבר. כמו כן, נמצא שהמל"ל לא הציע לקיים דיונים בנושאים שבהם ראוי היה למקד את תשומת לבם של שרי הקבינט, דוגמת פערים בבנק המטרות והמצב ההומניטארי ברצועת עזה, השלכותיו האפשריות ודרכי הפעולה שניתן לנקוט בקשר לכך, על אף שהמידע היה מצוי בידיו.... ראוי, כי המל"ל יתמקד בעיסוק בנושאים ברובד האסטרטגי ובכאלה שעשויה להיות להם השלכה על יחסי החוץ של מדינת ישראל"[1].

בנוסף המבקר שיבח את הארגון ואת אג"ת על הכנת תוכנית "100 הימים", ש"כללה פרטי מידע חשובים לצורך הרחבת בסיס הידע של שרי הקבינט בתחומים שהם בליבת העשייה הביטחונית הלאומית".

מבנה המטה

המטה מורכב מאגפים:

 • האגף למדיניות ביטחון
 • האגף למדיניות חוץ
 • האגף למדיניות פנים
 • האגף למזה"ת
 • האגף למודיעין, אינטגרציה וועדות שרים
 • האגף לפיתוח אסטרטגי וארגון
 • האגף המשפטי
 • האגף לביקורים וקשרי חוץ

 • האגף ללוט"ר ולביטחון פנים ועורף: תחילתו במטה לוט"ר שהוקם באפריל 1996, קודם להקמת המועצה לביטחון לאומי, בעקבות גל פיגועי טרור. תפקידו המוגדר של המטה היה "לייעל את דרכי המלחמה בטרור על ידי גיבוש המלצות, קביעת יעדים וייזום תוכניות פעולה; להגביר את התיאום ושיתוף הפעולה בנושא המלחמה בטרור בין הגופים הבטחוניים, המודיעיניים והאחרים; לחזק ולמצות את היכולות והמשאבים המוקדשים למלחמה בטרור; לקבוע סדרי עדיפויות ולקיים מעקב אחר ביצוען של החלטות"[7]. ראש המטה הראשון היה האלוף במילואים עמי אילון, במקביל לתפקידו כראש השב"כ. אחריו מילא תפקיד זה האלוף מאיר דגן[8]. בשנים 20021999 עמד בראש המטה תא"ל במילואים יחיעם ששון[9]. בשנים 2007-2002 עמד בראש המטה תא"ל דני ארדיטי. בשנים 2012-2007 עמד בראש המטה תא"ל ניצן נוריאל[10]. בשנים 2012–2017 עמד בראש המטה איתן בן דוד, אשר שימש קודם לכן בתפקיד בכיר בשב"כ[11]. בסוף 2017 אוחד המטה ללוט"ר עם האגף לביטחון פנים ועורף לאגף אחד, אגף לוט"ר ביטחון פנים ועורף.

ראשי המועצה והמטה

דיוקן שם תפקיד תחילת כהונה סיום כהונה הערות
David Ivry.jpg דוד עברי ראש המל"ל מרץ 1999 ינואר 2000
Uzi Dayan.jpg עוזי דיין ראש המל"ל ספטמבר 2000 ספטמבר 2002 כיהן בתפקיד במסגרת שירותו הצבאי
Efraim Halevy.jpg אפרים הלוי ראש המל"ל ספטמבר 2002 אוגוסט 2003
Msc 2004-Sunday Morning-1100-1300-IMG 0020.jpg גיורא איילנד ראש המל"ל ינואר 2004 יוני 2006
אילן מזרחי ראש המל"ל יוני 2006 ספטמבר 2007
Msc2011 dett arad 0030.jpg עוזי ארד ראש המל"ל אפריל 2009 מרץ 2011
Yaakov Amidror 2009.jpg יעקב עמידרור ראש המל"ל מרץ 2011 נובמבר 2013
Rosh Hashanna reception at the CMR (20947215570) (cropped).jpg יוסי כהן ראש המל"ל נובמבר 2013 דצמבר 2015 מונה לאחר התפקיד לראשות המוסד
JACKPIC.JPG יעקב נגל ראש המל"ל בפועל ינואר 2016 מרץ 2017
מאיר בן שבת, ראש המל"ל הנוכחי מאיר בן שבת ראש המל"ל אוגוסט 2017[12]

לקריאה נוספת

 • עוזי ארד ולימור בן הר, המל"ל - המאבק להקמתה של "המועצה לביטחון לאומי" וביסוסה בצמרת, דביר, 2016

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. 1.0 1.1 דו"ח צוק איתן, אתר מבקר המדינה
 2. החלטת ממשלה מס' 4889 (הקישור אינו פעיל, 5.03.2018)
 3. החלטת ממשלה מס' 2438 בדבר המועצה לביטחון לאומי - יעודה, תפקידיה ודרכי פעולתה.(הקישור אינו פעיל, 5.03.2018)
 4. הצעת חוק הממשלה (תיקון מס' 5) (המועצה לביטחון לאומי), התשס"ז-2007(הקישור אינו פעיל, 5.03.2018)
 5. הצעת חוק הממשלה (תיקון - המטה לביטחון לאומי), התשס"ז-2007 (הקישור אינו פעיל, 5.03.2018)
 6. חוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח-2008 באתר משרד המשפטים(הקישור אינו פעיל, 5.03.2018)
 7. בג"ץ 4668/01 ח"כ יוסי שריד, יו"ר האופוזיציה וח"כ מוסי רז נ' ראש הממשלה, אריאל שרון ואהוד יתום, ניתן ב-27.12.2001
 8. רונית ורדי, ‏למה דווקא אהוד יתום?, באתר גלובס, 13.6.2001
 9. בני טוקר, "אם הם לא זונחים את הטרור, אין מה לדבר", באתר ערוץ 7, 25 במאי 2011.
 10. חיים איסרוביץ', "עלינו להיערך לטרור בלתי קונבנציונלי", באתר nrg‏, 13 בספטמבר 2010.
 11. ראש חדש למטה ללוט"ר, מתוך "ישראל דיפנס", ‏ 01.03.2012.
 12. יעל פרידסון ומורן אזולאי, נתניהו חשף את זהותו של ראש המל"ל הבא, באתר ynet, 13 באוגוסט 2017
  הכתב לשעבר מדימונה שיהפוך בקרוב לראש המל"ל