ראש ממשלת ישראל

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ראש ממשלת ישראל
Benjamin Netanyahu, February 2023.jpg
בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל
איוש נוכחי בנימין נתניהו
תאריך כניסה לתפקיד 29 בדצמבר 2022
דרכי מינוי קבלת אמון הכנסת
תחום שיפוט ישראלישראל ישראל
מעון בית אגיון
מושב המשרה ירושלים, ישראל
ייסוד המשרה 14 במאי 1948
איוש ראשון דוד בן-גוריון

ראש ממשלת ישראל הוא ראש הרשות המבצעת בשיטת הממשל בישראל. החוק הישראלי מקנה לממשלה שאותה מנהל ראש הממשלה את סמכויות השלטון הביצועיות, על אף שנשיא המדינה מוגדר בחוק כראש המדינה. לראש ממשלת ישראל מתמנה אחד מחברי הכנסת, שנשיא המדינה הטיל עליו להרכיב ממשלה, אחר התייעצות עם נציגי הסיעות, ושהצליח לקבל את אישורה של הכנסת להרכב ממשלתו. תהליך בחירתו של ראש הממשלה, וכן סמכויותיו וסמכות ממשלתו נקבעו בחוק יסוד: הממשלה, שעבר גלגולים אחדים. כיום מכהן בתפקיד בנימין נתניהו.

סמכויותיו ותפקידיו של ראש הממשלה

ראש הממשלה מנהל את ישיבות הממשלה ואת עבודת הממשלה בכלל. הוא ממלא את מקומם של שרים שהתפטרו או שנבצר מהם למלא את תפקידם, הוא הקובע את העניינים שבהם תטפל הממשלה, והוא הנושא באחריות הראשית לתוצאות מדיניות הממשלה.

עם זאת, החוק קובע כי הממשלה כולה (שלא כמו משטר נשיאותי) היא הגוף השולט במדינה, ולפיכך החלטות הממשלה מתקבלות בהצבעות שדורשות תמיכה של רוב השרים, וקולו של ראש הממשלה שווה לקולו של כל שר אחר. ראש הממשלה אינו יכול לכפות את דעתו על הממשלה באופן ישיר, אולם הוא יכול:

  • לפטר שרים (גם בלי הסכמת הכנסת) באופן שיקנה לו תמיכה מרבית. בפסיקת בג"ץ נקבע כי אין מניעה מראש ממשלה לפטר שרים המתנגדים לו לפני הצבעה בממשלה, כדי ליצור רוב בעד ההחלטה. השרים המפוטרים וסיעותיהם יכולים להצטרף לאופוזיציה בכנסת, ולתמוך בהצעות אי-אמון בממשלה.[1]
  • לפזר את הכנסת ולקבוע בחירות חדשות, במצב בו יש בכנסת רוב שלא מאפשר לממשלה לתפקד, ובלבד שקיבל את אישורו של נשיא המדינה לכך.
  • במצב חירום, כאשר קיים צורך דחוף וחיוני להתקין תקנות שעת חירום, ולא ניתן לכנס את הממשלה לשם כך, בסמכותו של ראש הממשלה להתקינן בעצמו.

בנוסף, ראש הממשלה מרכיב את רשימת השרים של הממשלה ומגיש אותה לאישור הכנסת. הוא הקובע הבלעדי של סדר היום של ישיבות הממשלה והוא גם המנהל של הישיבות, שמתנהלות בהתאם לתקנון הממשלה.

ראש הממשלה ממונה ישירות על שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, הוועדה לאנרגיה אטומית, המטה לביטחון לאומי ומערך הסייבר הלאומי. ראש הממשלה אינו ממונה על צה"ל רשמית, אך מוביל ומנווט את מדיניות החוץ והביטחון באמצעות המטה לביטחון לאומי והמזכירות הצבאית.

מינוי ראש הממשלה

ראש הממשלה דוד בן-גוריון בפגישה עם ג'ון קנדי (מימין) שעתיד להיות נשיא ארצות הברית, בעת שביקר בישראל, 8 באוקטובר 1951.
סמל ישראל
ערך זה הוא חלק מסדרת
ממשל ופוליטיקה של ישראל

תהליך בחירתו של ראש הממשלה, וכן סמכויותיו וסמכות ממשלתו נקבעו בחוק יסוד: הממשלה, שעבר גלגולים אחדים.

ראש הממשלה נבחר בבחירות דמוקרטיות, אבל באופן עקיף - ציבור הבוחרים בוחר את חברי הכנסת שהם נציגיו בכנסת, ואלה בוחרים את ראש הממשלה ומאשרים את הרכב הממשלה שהקים. שיטה זו נהוגה בישראל מאז יום היווסדה, למעט תקופה קצרה בין השנים 1996 - 2001. במהלך תקופה זו היה בתוקף חוק הבחירה הישירה, שהנהיג שיטה שבה הצביעו הבוחרים בנפרד לכנסת ולראש הממשלה. השיטה הונהגה בתקווה להביא ליתר יציבות בשלטון, אולם היא בוטלה כשהתברר שאין היא משיגה את מטרתה.

על-פי השיטה הנוהגת היום, עם בחירתה של כנסת חדשה מזמין נשיא המדינה נציגים מן הסיעות החברות בכנסת החדשה לשם התייעצויות. בסופן, ולא יאוחר משבוע ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות, הוא מטיל על אחד מחברי הכנסת החדשה להרכיב ממשלה. בדרך כלל, הנשיא מטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שזוכה לתמיכה בכוח של מספר רב יותר של חברי הכנסת החדשה. לראש הממשלה המיועד ניתנים 28 ימים להשלמת מלאכת הרכבת הממשלה, אך הנשיא רשאי להאריך תקופה זו בתקופות נוספות, ובלבד שלא יעלו יחד על 14 ימים. במהלך הזמן הזה הוא מקיים משא ומתן עם סיעות התומכות בו שבו מגובשים עיקרי המדיניות של הממשלה ("קווי יסוד") וחלוקת הסמכויות בתוכה ("התיקים" או השרים העומדים בראש משרדי הממשלה). בתום המשא ומתן, מציג ראש הממשלה המיועד את ממשלתו בפני הכנסת. הוא מציג את ההסכמים שהושגו עם הסיעות החברות בממשלה החדשה (סיעות הקואליציה), את קווי היסוד של הממשלה, את השרים החדשים ואת תפקידיהם. לאחר שמיעת טיעונים בעד ונגד התמיכה בממשלה החדשה מתקיימת הצבעה. אם תוצאות ההצבעה מורות על תמיכה בממשלה החדשה, נשבע ראש הממשלה החדש אמונים בזו הלשון:

אני (השם) מתחייב כראש הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כראש הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת

במקרה וראש הממשלה המיועד מציג ממשלת חילופים ותוצאות ההצבעה מורות על תמיכה בממשלה החדשה, נשבע ראש הממשלה החדש אמונים בזו הלשון:

אני (השם) מתחייב כראש הממשלה וכראש הממשלה החלופי לעתיד לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כראש הממשלה וכראש הממשלה החלופי ולקיים את החלטות הכנסת

סעיף 13א(ו)(1) לחוק יסוד: הממשלה

ולאחריו נשבעים ראש ממשלת ישראל החלופי (במקרה של ממשלת חילופים) וכל השרים החדשים. כל זמן שראש הממשלה החדש לא הציג את ממשלתו וקיבל לה את אישור הכנסת, ממשיך בתפקידו ראש הממשלה היוצא, אף אם כבר אינו חבר הכנסת.

אם לאחר 42 הימים (28 הימים + 14 ימי ההארכה) המועמד לא הודיע לנשיא המדינה שהרכיב ממשלה, או שהודיע לו לפני כן שאין בידו להרכיב ממשלה, או שהציג ממשלה והכנסת דחתה את הבקשה להביע בה אמון (כמו שקרה לשמעון פרס בשנת 1990 עקב משבר פוליטי שכונה לימים "התרגיל המסריח"), הנשיא יכול להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על מועמד אחר, וגם לו יש 28 ימים להרכבת ממשלה, ללא הארכות. אם עברה תקופה זו והמועמד לא הודיע לנשיא המדינה שהרכיב ממשלה, או שהודיע לו לפני כן שאין בידו להרכיב ממשלה, או שהציג ממשלה והכנסת דחתה את הבקשה להביע בה אמון, אזי יכולים להתאגד 61 חברי כנסת ולהציע בכתב בפני הנשיא מועמד, שהוא חבר הכנסת שהביע את הסכמתו להרכבת ממשלה. במצב זה, לנשיא אין יכולת להפעיל שיקול דעת ולהתנגד, והוא נותן לו 14 ימים להרכיב ממשלה.

ראש הממשלה מנחם בגין משחק שחמט עם יועץ נשיא ארצות הברית לביטחון לאומי זבגנייב בז'יז'ינסקי בין שיחות השלום בקמפ דייוויד. משמאל מנהל לשכת רה"מ יחיאל קדישאי. מביטים על המשחק - אפרים פורן ושמחה דיניץ.

אם לאחר כל התהליכים הללו לא הורכבה ממשלה - תתקיימנה בחירות חדשות לכנסת ביום שלישי האחרון שבתוך 90 ימים, מיום הודעת הנשיא כי "אין רוב לכינונה של ממשלה בכנסת" או בתוך 90 יום מיום שהכנסת דחתה את בקשת האמון של מי שמונה על ידי הנשיא או בתוך 90 מיום שדחתה הכנסת את בקשת האמון של מי ש-61 ח"כים הציעו להטיל עליו את הקמת הממשלה במצב דלעיל, לפי העניין.

ראש הממשלה חייב להיות חבר הכנסת (למעט בתקופה שבה הוא ממתין להחלפתו בידי ראש ממשלה חדש), אך השרים אינם חייבים להיות חברי הכנסת. מינוי של שר או שינוי בחלוקת הסמכויות בממשלה מחייבים הודעה לכנסת, אבל ראש הממשלה רשאי לפטר שר בלי אישור הכנסת.

הכנסת רשאית להפיל את הממשלה בהצבעת אי-אמון. על-פי חוק יסוד: הממשלה, שנחקק ב-2001 (ונכנס לתוקפו עם תחילת כהונתה של הכנסת השש עשרה), הצעה להצבעת אי-אמון הייתה חייבת לכלול גם הצעה למועמד חלופי להרכבת הממשלה החדשה, מבין חברי הכנסת (למעט ראש הממשלה המכהן). ההצעה חייבת לזכות ברוב מוחלט של 61 חברי-כנסת, ובמקרה כזה חייב נשיא המדינה להטיל את הרכבת הממשלה החדשה על המועמד שהוצע. בתיקון לחוק משנת 2014 נקבע שבהצעת אי אמון על חברי הכנסת להציג לא רק ראש ממשלה חלופי אלא גם ממשלה חלופית, על כל שריה וקווי המדיניות שלה, וכאשר הממשלה חדשה מקבלת את אישור רוב חברי הכנסת, הממשלה הנוכחית מסיימת תפקידה והממשלה החלופית מתחילה לפעול מאותה שעה שהביעו בה אמון, ללא התערבות נשיא המדינה וללא פיזור הכנסת.

על-פי החוק מ-2001 יכול ראש הממשלה, בהסכמת נשיא המדינה, לפזר את הכנסת, במצב בו יש בכנסת רוב שלא מאפשר לממשלה לתפקד. החלטה כזו מביאה בהכרח להתפטרות ראש הממשלה (והממשלה כולה) ולעריכת בחירות חדשות. הכנסת רשאית במקרה כזה להציע לנשיא המדינה, בתוך 21 יום, מועמד חלופי לראשות הממשלה מבין חברי הכנסת (למעט ראש הממשלה המתפטר), ובכך לבטל את פיזור הכנסת ולהתחיל בהרכבת ממשלה חדשה. ראש הממשלה יכול להתפטר גם מבלי לפזר את הכנסת. במקרה כזה יחזור הנשיא ויקיים התייעצויות לבחירת ראש ממשלה חדש מבין חברי הכנסת.

אם ראש הממשלה אינו מסוגל למלא את תפקידיו במשך יותר מ-100 ימים, מופעל ההליך להרכבת ממשלה חדשה כאילו התפטר ראש הממשלה ביום ה-101. אם נפטר ראש הממשלה בטרם נקבע כי הוא בלתי-כשיר, מפעילים את ההליך, כאילו התפטר ביום מותו. במקרה וראש הממשלה מורשע, בפסק דין סופי, בעבירה שיש עמה קלון רואים אותו כאילו התפטר.

ראש הממשלה בפועל

על-פי חוק יסוד: הממשלה (2001), "נפטר ראש הממשלה, נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו או הופסקה כהונתו מחמת עבירה, תקבע הממשלה שר אחר שהוא חבר הכנסת וחבר סיעתו של ראש הממשלה, לכהן כראש הממשלה בפועל עד שתיכון הממשלה החדשה" (עד שנת 1992, הניסוח של חוק יסוד: הממשלה בנושא ראש הממשלה בפועל היה מעט שונה, ועסק רק בפטירה של ראש הממשלה).

חוק יסוד: הממשלה (1968, 1992, 2001[2]) מבחין בין המושג "ממלא מקום" לבין "ראש הממשלה בפועל". ממלא מקום מקבל את מלוא סמכויות ראש הממשלה רק במקרה שנבצר מראש הממשלה לכהן באופן זמני (מחוק יסוד: הממשלה 1992, מוגבל בתקופה של "עד מאה ימים רצופים" ולא תלוי בחזרתו של רה"מ לתפקיד), אם מונה מראש, באופן אוטומטי מכוח החוק. "ראש ממשלה בפועל", אינו מתמנה, אלא בהחלטת ממשלה, "עד שתיכון הממשלה החדשה", ורק לאחר ש"נבצר דרך קבע" מראש הממשלה לכהן בתפקידו (הוכרז כנבצר קבע או חלפו 100 ימים רצופים לנבצרות הזמנית) או אם רה"מ נפטר או חדל להיות רה"מ עקב הרשעה בעבירה שיש עמה קלון. במקרים אלו, רשאית הממשלה להצביע על איזה מחבריה (ממלא מקום ראש הממשלה או שר אחר) ובלבד שיהיה חבר כנסת וחבר סיעתו של רה"מ (רק מחוק יסוד 2001 נדרש מרה"מ בפועל להיות גם חבר סיעתו של רה"מ). סמכויותיו של ראש הממשלה בפועל (או של ממלא מקום ראש הממשלה בתקופה שראש הממשלה אינו יכול למלא את תפקידו) זהות לאלו של ראש הממשלה, פרט לכך שאינו יכול לפזר את הכנסת.

מאז קום המדינה היו שלושה מקרים בהם נדרש למנות ראש ממשלה בפועל:

  1. יגאל אלון כיהן כראש ממשלה בפועל לאחר מותו של ראש הממשלה לוי אשכול, עד להקמתה של ממשלה בראשות גולדה מאיר.
  2. שמעון פרס היה ראש הממשלה בפועל לאחר רצח יצחק רבין, עד להקמת הממשלה בראשותו.
  3. לאחר השבץ המוחי שבו לקה אריאל שרון עברו סמכויות ראש הממשלה לממלא מקומו אהוד אולמרט, ואחר חלוף מאה ימים, בהתאם לחוק, מינתה אותו הממשלה לראש ממשלה בפועל (אף שנערכו כבר הבחירות לכנסת השבע עשרה ועמדה לקום ממשלה חדשה).

בממשלת חילופים, לא מתמנה ראש ממשלה בפועל, וראש הממשלה החלופי הופך במקרה כזה לראש הממשלה.

ממלא מקום ראש הממשלה

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – ממלא מקום ראש הממשלה
פגישה בין בנימין נתניהו לג'ו ביידן, בחצר בית אגיון בירושלים, בית ראש הממשלה מאז 1974

על פי חוק יסוד: הממשלה (1968, 1992, ו-2001‏[2]), אפשר שאחד מחברי הממשלה שהוא גם חבר הכנסת, יכהן כממלא מקום ראש הממשלה. רק במקרה שנבצר זמנית מראש הממשלה למלא את תפקידו, ממלא מקום ראש הממשלה מחליף אותו לתקופה מוגבלת ועד "100 ימים רצופים". לאחר תקופה זו, רואים את רה"מ כ"נבצר קבע" מלמלא את תפקידו, ואת הממשלה כאילו התפטרה וכממשלת מעבר, דבר המחייב במקרה זה, (או במקרה של פטירתו או הרשעתו בדין של רה"מ), הצבעת ממשלה על אחד משריה (ממלא מקום ראש הממשלה או שר אחר, ובלבד שיהיה גם ח"כ וגם חבר סיעתו של רה"מ) לכהן כראש הממשלה בפועל.

אם לא מכהן ממלא מקום קבוע, רשאית הממשלה למנות את אחד מחבריה שחבר בכנסת למלא את מקומו של ראש הממשלה במקרים אלו לתקופה מוגבלת כאמור. ממלא מקום ראש הממשלה גם מנהל את ישיבות הממשלה כאשר זה נעדר מגבולות המדינה.

ב-4 בינואר 2006 הועברו סמכויות רה"מ אריאל שרון לממלא מקומו, אהוד אולמרט, באופן אוטומטי מכוח החוק, לאחר ששרון הוכרז כ"נבצר זמנית" (הכרזה על "נבצרות קבע" מטעם היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, הייתה גוררת הצבעת ממשלה על מינוי איזה מן השרים כאמור, לראש ממשלה בפועל). ב-14 באפריל 2006, היום ה-101 לאשפוזו של אריאל שרון, הממשלה הצביעה על מינויו של אהוד אולמרט כראש ממשלה בפועל, עד להקמת הממשלה החדשה.[3]

בממשלת חילופים, ראש הממשלה החלופי הוא גם ממלא מקום ראש הממשלה.

משרד ראש הממשלה

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – משרד ראש הממשלה

משרד ראש הממשלה אחראי ליישום מדיניות ראש ממשלת ישראל, תיאום פעילויות משרדי הממשלה בתחומים השונים וניהול מהלכי שינוי ועבודות מטה ברמה הלאומית.

לשכת ראש הממשלה, הפועלת כחלק מהמשרד, מסייעת לראש ממשלת ישראל בניהול סדר יומו ומרכזת את כלל ההיבטים בעבודתו.

המעון הרשמי, שכרו ותנאים נלווים

המעון הרשמי

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – בית אגיון

מעון ראש ממשלת ישראל הרשמי הוא בית אגיון, בשכונת רחביה בירושלים. קיים מיזם לבניית מתחם חדש עבור מעון ומשרד משולב לראש הממשלה והוא נקרא פרויקט אלמוג.

שכר ומיסים

שכרם של ראש הממשלה והשרים נקבע בהחלטה של ועדת הכספים של הכנסת. נכון לשנת 2023 שכר היסוד של ראש הממשלה עומד על כ-64,797 ש"ח לחודש (ברוטו).[4] שכר זה והתוספות הנלוות לו חייבים במיסים כשכרו של כל תושב ישראל.

בתיקון לפקודת מס הכנסה[5] נקבע שראש הממשלה ושאיריו ייזכו לפטור ממס הכנסה לתשלומים והטבות מהמדינה, שאינם משכורת או קצבה, בדומה לפטור הניתן לנשיא המדינה. סעיף 9(1א) לפקודת מס הכנסה קובע: "תשלומים, שירותים וטובות הנאה המשתלמים או הניתנים מאוצר המדינה לראש הממשלה או לראש הממשלה לשעבר או לשאיריו בקשר למילוי תפקידו כראש הממשלה, למעט משכורת וקצבה".

תנאים נלווים נוספים

ראש ממשלת ישראל מאובטח על ידי היחידה הממלכתית לאבטחת אישים בשירות הביטחון הכללי כחלק מהיותו אחד מסמלי השלטון של מדינת ישראל.

לרשות ראש הממשלה ונשיא המדינה עתיד לעמוד מטוס רשמי "כנף ציון" מדגם בואינג 767-300ER , אשר ישמש לטיסות הרשמיות מחוץ לגבולות המדינה.

ראשי ממשלה לשעבר זכאים ללשכה למשך חמש שנים עם נהג ומזכירות, אבטחה, ולהיקבר בחלקת גדולי האומה בהר-הרצל.

סיום תפקידם של ראשי הממשלה בישראל

פגישה בין ראש הממשלה הנבחר בנימין נתניהו לבין ראש הממשלה היוצא שמעון פרס, לאחר הבחירות בשנת 1996, 4 ביוני 1996.

כל ראשי הממשלות שכיהנו בישראל למעט אחת לא השלימו תקופת כהונה מלאה בתפקיד, אף שחלקם כיהנו מספר פעמים. דוד בן-גוריון (פעמיים), משה שרת, גולדה מאיר, מנחם בגין, אהוד ברק, ואהוד אולמרט התפטרו, לוי אשכול נפטר טרם סיום כהונתו, אריאל שרון חלה במהלך כהונתו, תקופת הכהונה של ממשלות יצחק שמיר (בממשלה ה-24), בנימין נתניהו (בכל הממשלות שבראשותו) וממשלת החילופים בראשותם של נפתלי בנט ויאיר לפיד הסתיימו טרם המועד בשל התפזרות הכנסת, שמעון פרס כיהן בממשלת הרוטציה והעביר את התפקיד ליצחק שמיר בקדנציה הראשונה, והקדים את הבחירות בקדנציה השנייה, ויצחק רבין הקדים את הבחירות בקדנציה הראשונה ונרצח כשנה לפני סיום תקופת כהונתו השנייה.

האישה היחידה שכיהנה כראש ממשלת ישראל, והיחידה מבין כל ראשי ממשלת ישראל שכיהנה קדנציה מלאה של הכנסת כראש ממשלה, הייתה גולדה מאיר, שכיהנה כראש הממשלה בשנים 1969–1974 ובמשך כל ימי הכנסת השביעית (אמנם מאיר כיהנה כראש ממשלה רק כ-5 שנים - בשלהי הכנסת השישית, כל ימי הכנסת השביעית ובראשית הכנסת השמינית - אולם היא היחידה שצלחה קדנציה שלמה כראש ממשלה, שאף הוארכה בחודשיים בשל מלחמת יום הכיפורים). מאיר סיימה את תפקידה כראש ממשלה רק לאחר שהתפטרה בקדנציה לאחר מכן.

דוד בן-גוריון כיהן כראש ממשלה במשך כל כהונות הכנסת הראשונה, השלישית והרביעית, אך כנסות אלה לא השלימו את תקופת כהונתן והבחירות לכנסת הבאה הוקדמו. כך גם כיהן מנחם בגין במשך כל כהונת הכנסת התשיעית, יצחק שמיר בכנסת השתים עשרה, בנימין נתניהו בכנסת הארבע עשרה, בכנסת השמונה עשרה, בכנסת התשע עשרה, בכנסת העשרים, בכנסת העשרים ואחת, בכנסת העשרים ושתים ובכנסת העשרים ושלוש, ואהוד אולמרט בכנסת השבע עשרה, שכולן סיימו את כהונתן לפני המועד הקבוע בחוק.

ראשי ממשלות ישראל

Flag of the Prime Minister of Israel.svg
ראשי ממשלות ישראל
מס' דיוקן שם

(תקופת חיים)

סיעה תקופת כהונה כנסת

(שנת בחירות)

ממשלה אירועים עיקריים
1 Ben-Gurion.jpg דוד בן-גוריון

(1886-1973)

מפא"י 14 במאי 1948 10 במרץ 1949 מועצת המדינה הזמנית הזמנית 1947-1949 מלחמת תש"ח

1948 הקמת מדינת ישראל

1948 פירוק המחתרות והקמת צה"ל

1948 החלה העלייה ההמונית

1949 החלה מדיניות הקיצוב

1949 הסכמי רודוס

1949 מבצעי עליות חיסול גלויות

1951 פעולות התגמול

1952 הסכם השילומים עם גרמניה

10 במרץ 1949 1 בנובמבר 1950 הראשונה (1949) הראשונה
1 בנובמבר 1950 8 באוקטובר 1951 השנייה
8 באוקטובר 1951 24 בדצמבר 1952 השנייה (1951) השלישית
24 בדצמבר 1952 26 בינואר 1954 הרביעית
2 Moshe Sharett Portrait (cropped).jpg משה שרת

(1894-1965)

26 בינואר 1954 29 ביוני 1955 החמישית 1954 טבח מעלה עקרבים

1954 העסק הביש

1954 אסון מעגן

1955 ביקור או נו

29 ביוני 1955 3 בנובמבר 1955 השישית
(1) Ben-Gurion.jpg דוד בן-גוריון

(1886-1973)

3 בנובמבר 1955 7 בינואר 1958 השלישית (1955) השביעית 1956 מלחמת סיני

1959 מדיניות הקיצוב בוטלה

1961 לכידת אייכמן ומשפטו

7 בינואר 1958 7 בדצמבר 1959 השמינית
7 בדצמבר 1959 2 בנובמבר 1961 הרביעית (1959) התשיעית
2 בנובמבר 1961 26 ביוני 1963 החמישית (1961) העשירית
3 Portrait of prime minister Levy Eshkol. August 1963. D699-070 (cropped).jpg לוי אשכול

(1895-1969)

26 ביוני 1963 22 בדצמבר 1964 האחת עשרה 1964 נחנך המוביל הארצי

1966 ביטול הממשל הצבאי על ערביי ישראל

1967 הנאום המגומגם

1967 מלחמת ששת הימים

22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966 השתים עשרה
המערך הראשון

מפא"י

12 בינואר 1966 26 בפברואר 1969

נפטר בכהונתו

השישית (1961) השלוש עשרה
העבודה
המערך השני

העבודה

ראש הממשלה בפועל - יגאל אלון
4 Golda Meir 03265u-2 (cropped).jpg גולדה מאיר

(1898-1978)

המערך השני

העבודה

17 במרץ 1969 15 בדצמבר 1969 הארבע עשרה 1969 מלחמת ההתשה

1969 תחילת העלייה מברית המועצות

1972 מחאות הפנתרים השחורים

1972 מבצע זעם האל

1973 מלחמת יום הכיפורים

1974 הפיגוע בקריית שמונה

1974 אסון מעלות

15 בדצמבר 1969 10 במרץ 1974 השביעית (1969) החמש עשרה
10 במרץ 1974 3 ביוני 1974 השמינית (1973) השש עשרה
5 Flickr - Government Press Office (GPO) - ISRAEL AMBASSADOR TO U.S.A. YITZHAK RABIN AND HIS WIFE LEAH (cropped).jpg יצחק רבין

(1922-1995)

3 ביוני 1974 20 ביוני 1977 השבע עשרה 1974 ועדת בן שחר

1975 הסכם הביניים בין ישראל למצרים

1976 מבצע אנטבה

6 Menachem Begin (cropped).jpg מנחם בגין

(1913-1992)

הליכוד
חרות
20 ביוני 1977 5 באוגוסט 1981 התשיעית (1977) השמונה עשרה 1979 הסכם השלום עם מצרים

1979 "המהפך הכלכלי" והאינפלציה בישראל

1981 הפצצת הכור העיראקי

1981 חוק רמת הגולן

1982 מלחמת לבנון הראשונה

5 באוגוסט 1981 10 באוקטובר 1983 העשירית (1981) התשע עשרה
7 Yitzhak Shamir 1992 Dan Hadani Archive (1).jpg יצחק שמיר

(1915-2012)

10 באוקטובר 1983 13 בספטמבר 1984 העשרים 1983 אסון צור השני
8 Meeting between PM Peres with newly elected PM Nethanyahu, 1996 Dan Hadani Archive II.jpg שמעון פרס

(1923-2016)

המערך השני

העבודה

13 בספטמבר 1984 20 באוקטובר 1986 האחת עשרה (1984) העשרים ואחת 1984 מבצע משה

1985 תוכנית הייצוב הכלכלית

1985 עסקת ג'יבריל

(7) Yitzhak Shamir 1992 Dan Hadani Archive (1).jpg יצחק שמיר

(1915-2012)

הליכוד
חרות
20 באוקטובר 1986 22 בדצמבר 1988 העשרים ושתיים 1987 פורצת האינתיפאדה הראשונה

תחילת שנות ה-90 העלייה מברית המועצות לשעבר

1991 מבצע שלמה

1991 ועידת מדריד

1991 מלחמת המפרץ

הליכוד 22 בדצמבר 1988 11 ביוני 1990 השתים עשרה (1988) העשרים ושלוש
11 ביוני 1990 13 ביולי 1992 העשרים וארבע
(5) יצחק רבין

(1922-1995)

העבודה 13 ביולי 1992 4 בנובמבר 1995

נרצח בכהונתו

השלוש עשרה (1992) העשרים וחמש 1993 הסכמי אוסלו

1994 הסכם השלום עם ירדן

1995 רצח יצחק רבין

ראש הממשלה בפועל - שמעון פרס 1995 המהפכה החוקתית

1996 מבצע ענבי זעם

1996 חיסול יחיא עייש

(8) Meeting between PM Peres with newly elected PM Nethanyahu, 1996 Dan Hadani Archive II.jpg שמעון פרס

(1923-2016)

העבודה 22 בנובמבר 1995 18 ביוני 1996 העשרים ושש
9 Flickr - Government Press Office (GPO) - P.M. Benjamin Netanyahu (cropped).jpg בנימין נתניהו

(1949-)

הליכוד-גשר-צומת
הליכוד
18 ביוני 1996 6 ביולי 1999 הארבע עשרה (1996) העשרים ושבע 1996 מהומות מנהרת הכותל

1997 הסכם חברון

1997 אסון המסוקים

1998 הסכם ואי

10 Ehud Barak D612-114 (cropped).jpg אהוד ברק

(1942-)

ישראל אחת
העבודה
6 ביולי 1999 7 במרץ 2001 החמש עשרה (1999)
(2001)
העשרים ושמונה 2000 נסיגת צה"ל מדרום לבנון

2000 ועידת קמפ דייוויד

2000 פורצת האינתיפאדה השנייה

11 Ariel Sharon Headshot (cropped).jpg אריאל שרון

(1928-2014)

הליכוד 7 במרץ 2001 28 בפברואר 2003 העשרים ותשע 2005-2001 האינתיפאדה השנייה

2002 מבצע חומת מגן

2002 התחלת בנייתה של גדר ההפרדה

2005 תוכנית ההתנתקות

28 בפברואר 2003 14 באפריל 2006

נבצר 100 ימים

השש עשרה (2003) השלושים
קדימה
ראש הממשלה בפועל - אהוד אולמרט 2006 מלחמת לבנון השנייה

2007 ועידת אנאפוליס

2007 תקיפת הכור בסוריה

2008–2009 מבצע עופרת יצוקה

12 Olmert-Homolka2jpg (cropped).jpg אהוד אולמרט

(1945-)

קדימה 4 במאי 2006 31 במרץ 2009 השבע עשרה (2006) השלושים ואחת
(9) Netanyahu official portrait (cropped2).jpg בנימין נתניהו

(1949-)

הליכוד 31 במרץ 2009 18 במרץ 2013 השמונה עשרה (2009) השלושים ושתיים 2011 המחאה החברתית

2011 עסקת שליט

2012 מבצע עמוד ענן

2014 מבצע צוק איתן

2015–2016 אינתיפאדת היחידים

2016 גל השרפות בישראל

2017 הכרת ארצות הברית בירושלים

2019–2021 המשבר הפוליטי

2020–2021 מגפת הקורונה בישראל

2020 הסכמי אברהם

2021 האסון בהילולת רבי שמעון בר יוחאי

2021 מבצע שומר החומות

הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

18 במרץ 2013 14 במאי 2015 התשע עשרה (2013) השלושים ושלוש
הליכוד
14 במאי 2015 17 במאי 2020 העשרים (2015) השלושים וארבע
העשרים ואחת (אפ' 2019)
העשרים ושתיים (ספ' 2019)
17 במאי 2020 13 ביוני 2021 העשרים ושלוש (2020) השלושים וחמש
13 Naftali Bennett official portrait (cropped2).jpg נפתלי בנט

(1972-)

ימינה 13 ביוני 2021 30 ביוני 2022 העשרים וארבע (2021) השלושים ושש 2021–2022 המשבר הפוליטי

2021–2022 מגפת הקורונה בישראל

2022 קליטת הפליטים מאוקראינה ומבצע עולים הביתה

2022 גל הטרור בישראל (אביב 2022) ומבצע שובר גלים

14 Yair Lapid (D1237-011) (cropped1).jpg יאיר לפיד

(1963-)

יש עתיד 1 ביולי 2022 29 בדצמבר 2022 2022 המשבר הפוליטי

2022 מגפת הקורונה בישראל

2022 מבצע שובר גלים

2022 מבצע עלות השחר

2022 הסכם הגבול הימי בין ישראל ללבנון

(9) Benjamin Netanyahu, February 2023 (cropped).jpg בנימין נתניהו

(1949-)

הליכוד 29 בדצמבר 2022 מכהן העשרים וחמש (2022) השלושים ושבע 2022–הווה מגפת הקורונה בישראל

2022–2023 מבצע שובר גלים

2023 מבצע מגן וחץ

2023 מבצע בית וגן

סטטיסטיקה

החישובים שמוצגים בכתב מודגש ונטוי מתמשכים עד היום. לרענון לחצו כאן.

דרוג ראש הממשלה תקופה כראש הממשלה כהונות
(כולל כראש ממשלה בפועל בתחילת כהונה)
תאריך לידה גיל בזמן הכניסה לתפקיד

(כהונה ראשונה)

גיל בזמן היציאה מהתפקיד

(כהונה אחרונה)

תקופת חיים כראש הממשלה לשעבר תאריך פטירה תקופת חיים
1 בנימין נתניהו 15 שנים ו-362 ימים כהונה ראשונה: 3 שנים ו־17 ימים
כהונה שנייה: 12 שנים ו־75 ימים
כהונה שלישית: 271 ימים
21 באוקטובר 1949 46 שנים ו-241 ימים מכהן כעת תקופה ראשונה: 9 שנים ו-268 ימים
תקופה שנייה: 1 שנה ו-199 ימים
73 שנים ו-340 ימים
2 דוד בן-גוריון 13 שנים ו־127 ימים כהונה ראשונה: 5 שנים ו־256 ימים
כהונה שנייה: 7 שנים ו־235 ימים
16 באוקטובר 1886 61 שנים ו-211 ימים 76 שנים ו-253 ימים תקופה ראשונה: 1 שנה ו-44 ימים
תקופה שנייה: 10 שנים ו-158 ימים
1 בדצמבר 1973 87 שנים ו-46 ימים
3 יצחק שמיר 6 שנים ו־241 ימים כהונה ראשונה: 339 ימים
כהונה שנייה: 5 שנים ו־267 ימים
22 באוקטובר 1915 67 שנים ו-353 ימים 76 שנים ו-265 ימים תקופה ראשונה: 2 שנים ו-36 ימים
תקופה שנייה: 19 שנים ו-352 ימים
30 ביוני 2012 96 שנים ו-252 ימים
4 יצחק רבין 6 שנים ו־130 ימים כהונה ראשונה: 3 שנים ו־17 ימים
כהונה שנייה: 3 שנים ו־113 ימים
1 במרץ 1922 52 שנים ו-94 ימים 73 שנים ו-248 ימים (נרצח) 15 שנים ו-24 ימים
4 בנובמבר 1995 73 שנים ו-248 ימים
5 מנחם בגין 6 שנים ו־112 ימים כהונה אחת: 6 שנים ו־112 ימים 16 באוגוסט 1913 63 שנים ו-308 ימים 70 שנים ו-55 ימים 8 שנים ו-151 ימים 9 במרץ 1992 78 שנים ו-206 ימים
6 לוי אשכול 5 שנים ו־245 ימים כהונה אחת: 5 שנים ו־245 ימים 25 באוקטובר 1895 67 שנים ו-244 ימים 73 שנים ו-124 ימים (נפטר) 26 בפברואר 1969 73 שנים ו-124 ימים
7 גולדה מאיר 5 שנים ו־78 ימים כהונה אחת: 5 שנים ו־78 ימים 3 במאי 1898 70 שנים ו-318 ימים 76 שנים ו-31 ימים 4 שנים ו-188 ימים 8 בדצמבר 1978 80 שנים ו-219 ימים
8 אריאל שרון 5 שנים ו־38 ימים כהונה אחת: 5 שנים ו־38 ימים 26 בפברואר 1928 73 שנים ו-9 ימים 78 שנים ו-47 ימים 7 שנים ו-272 ימים 11 בינואר 2014 85 שנים ו-319 ימים
9 אהוד אולמרט שנתיים ו־351 ימים כהונה אחת: שנתיים ו־351 ימים 30 בספטמבר 1945 60 שנים ו-196 ימים 63 שנים ו-182 ימים 14 שנים ו-179 ימים 77 שנים ו-361 ימים
10 שמעון פרס שנתיים ו־262 ימים כהונה ראשונה: שנתיים ו־36 ימים
כהונה שנייה: 226 ימים
2 באוגוסט 1923 61 שנים ו-43 ימים 72 שנים ו-321 ימים תקופה ראשונה: 9 שנים ו-15 ימים
תקופה שנייה: 20 שנים ו-102 ימים
28 בספטמבר 2016 93 שנים ו-58 ימים
11 משה שרת שנה ו־281 ימים כהונה אחת: שנה ו־281 ימים 15 באוקטובר 1894 59 שנים ו-103 ימים 61 שנים ו-19 ימים 9 שנים ו-246 ימים 7 ביולי 1965 70 שנים ו-265 ימים
12 אהוד ברק שנה ו־244 ימים כהונה אחת: שנה ו־244 ימים 12 בפברואר 1942 57 שנים ו-144 ימים 59 שנים ו-23 ימים 22 שנים ו-203 ימים 81 שנים ו-226 ימים
13 נפתלי בנט שנה ו-17 ימים כהונה אחת: שנה ו-17 ימים 25 במרץ 1972 49 שנים ו-79 ימים 50 שנים ו-96 ימים 1 שנה ו-87 ימים 51 שנים ו-184 ימים
14 יאיר לפיד 181 ימים כהונה אחת: 181 ימים 5 בנובמבר 1963 58 שנים ו-238 ימים 59 שנים ו-54 ימים 271 ימים 59 שנים ו-325 ימים
15 יגאל אלון 19 ימים כהונה אחת: 19 ימים 10 באוקטובר 1918 כיהן כראש הממשלה בפועל 29 בפברואר 1980 61 שנים ו-142 ימים

ציר הזמן

     מפא"י      העבודה      הליכוד      קדימה      ימינה      יש עתיד

לקריאה נוספת

  • Yehuda Avner, The Prime Ministers, The Toby Press LLC, 2010.
  • Yael S. Aronoff, The Political Psychology of Israeli Prime Ministers: When Hard-Liners Opt For Peace, Cambridge University Press, 2014.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0