המכלול:שילוב בהוראה

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
המכלול

שלום מכלולאים יקרים, דף זה מכיל הצעה לשילוב המכלול בהוראה בבתי הספר.


שילוב המכלול אנציקלופדית הגולשים בהוראה

המכלול הוא אנציקלופדייה חרדית מכוונת הנכתבת בצורה שיתופית. כל גולש יכול לערוך כל דף וכן להוסיף ערכים חדשים. כיום המכלול מכילה 231,237 ערכים (המספר מתעדכן). הוספת תוכן למכלול הינה פשוטה וידידותית.

מטרת מסמך זה להציע מגוון דרכים לשילוב המכלול בכיתה. הינכם מוזמנים להיכנס ולהתרשם, וכן להוסיף ערכים בתחומי הידע שלכם או להרחיב ערכים קיימים.

כתובת האתר: www.hamichlol.org.il

אם אתם שוקלים לשלב את המכלול בכיתה, מומלץ לקרוא קודם לכן את דפי העזרה באתר, ולהתנסות בעצמכם בכתיבת שניים-שלושה ערכים אנציקלופדיים.

רעיונות לשילוב המכלול בהוראה

כתיבת ערך בנושא אישי

 • בכל בית ספר, תלמיד נדרש לכתוב עבודה ב"נושא אישי" או "עבודת שורשים". התלמיד יוכל לכתוב את עבודתו בצורה משוכתבת לסגנון של ערך באנציקלופדיה. לעבודה מעין זו מספר היבטים חינוכיים: התלמיד יכתוב את עבודתו בצורה רצינית תוך חקר הנושא, הוא יצטרך לשכתב אותה בצורה שתהיה מתאימה לערך במכלול, וכן יידרש למיומנויות בעבודה במחשב, שלה יתרונות בפני עצמם. כמו כן, הפיכת הנושא האישי להיסטוריה, שתהיה גם מפורסמת ובעלת חותם (בעידן שבו צעירים עסוקים כל העת בעדכוני סטטוס, כתיבת פוסטים ופרסום/תיעוד תמונות שלהם ברשת), יש בה בכדי להוסיף להערכה העצמית של התלמיד כלפי תוצריו.

לימוד על האנציקלופדיה

 • המכלול מאפשר לתלמיד להתנסות בשימוש באנציקלופדיה, הזמינה לו גם מהבית ללא תשלום, וכן להתנסות בחיפוש מידע הנחוץ לתוכנית הלימודים השוטפת.
 • בנוסף, המכלול מאפשר לתלמיד להתנסות ביצירת ערך אנציקלופדי בעצמו. תלמידים בבית הספר היסודי (כיתות ה'-ו') יכולים לתרום מהידע שלהם לערכים בתחומים הבאים: ספרי ילדים, היסטוריה מקומית של יישובי העיר/מועצה, סוגיה תורנית.
 • התנסות מסוג זה מאפשרת לימוד מעמיק יותר של שימושי האנציקלופדיה: מה מכיל ערך אנציקלופדי? מה הוא לא מכיל? מהי נייטרליות? מהי מידת הפירוט המתאימה? לאילו ערכים יש להפנות? מדוע הערך כתוב ביחיד או ברבים?
 • איפיונים והנחיות לכתיבת ערך אנציקלופדי ניתן למצוא בתוכנית אוריינות באתר אורט.
 • בנוסף, קיימת התייחסות לעולם החברתי של האנציקלופדיה: מהי החלטה בהסכמה? כיצד פועלים כאשר אין סמכות מחייבת? אילו כללי התנהגות מתבקשים בסיטואציה שכזו? מדוע אין הנחיתות בגילם של התלמידים הופכת אותם לכותבים פחותי-ערך או לחסומים בפני כתיבה?
 • וכן, לערכים שעומדים מאחוריה: מדוע אין משאירים את הכתיבה למומחים בלבד? איך ייתכן שהקריאה באנציקלופדיה אינה כרוכה בתשלום?

שילוב תוצרי למידה במגוון מקצועות במכלול

 • פעמים רבות תלמידים מכינים עבודות חקר או מצגות קבוצתיות, שעליהן עמלים רבות, אך הידע שנאסף אינו נשמר לטובת התלמידים הבאים. ניתן בקלות להפוך מידע שנכתב עבור עבודות שונות לערך אנציקלופדי במכלול. לילדים הדבר נותן תחושת ערך ותרומה, וכן שהמטלה לא הייתה רק לצורך לימוד אישי והערכה, אלא כדי שהידע שהושג בעמל ימשיך לשרת אחרים.
 • המטלות ניתנות לביצוע על ידי תלמידי חטיבות ביניים ותיכון, אך יכולות להתאים גם לכיתות ה'-ו'. ניתן ליישמן בכל מגוון המקצועות, לדוגמה: תנ"ך, גאוגרפיה (שליפת מידע לגבי המדינה הנלמדת, ולאור הלמידה בכיתה – הרחבת הידע הקיים במכלול על מדינה זו), ספרות (כתיבת ערכים על סופרים, משוררים ויצירות מרכזיות).

העשרת מאגר הידע על המסורת היהודית

מטלות קבוצתיות

 • ניתן לגבש מטלת כתיבה מורכבת עבור קבוצת תלמידים. על הקבוצה לקבוע כיצד תעשה חלוקה העבודה בין התלמידים השונים, כך שהמטלות האישיות של כלל התלמידים יגובשו לערך מלא. יש להתייחס בסוג זה של מטלה לתיאום בין התלמידים, על מנת לגבש את המטלות האישיות לכלל יצירה משותפת, באופן שכולל יצירת קישורים מתאימים, נוסח אחיד, התייחסות בכל תת-נושא לתת-הנושאים האחרים. חלוקה זו יכולה להתאים לתחומי העניין האישיים של כל תלמיד, אך בכל זאת לשמור על עבודה קבוצתית למען מטרה משותפת. במהלך המטלה, התלמידים ילמדו ערכים ומיומנויות חשובות וחיוניות מאד לעתידם של שיתוף פעולה ועבודת צוות, כיבוד והכלת דעות האחר ופתרון מחלוקות.

הוספה לערכים קיימים

 • הפניית התלמידים לערכים קיימים ויצירת מטלות אשר מאפשרות להם להתמודד עם פיתוח ערכים אלו (על ידי הוספת זוויות חדשות, הוספת דוגמאות, הרחבתם ועוד), מציבה אותם בפני במה חברתית שיתופית ויוצרת, המפתחת יכולות חברתיות של שיתוף פעולה, בנייה הדדית וסבלנות.

הוספת ערכים על ידי המורה לצורך עבודת חקר

 • פעמים רבות, המורה מתכנן עבודת חקר ברשת האינטרנט. אך ישנם ערכים שאינם קיימים ברשת או שאינם מותאמים לקורא החרדי. הוספת ערכים אלו למכלול על ידי המורה, תאפשר לערוך את כל עבודת החקר באמצעות הרשת (כאשר זו המטרה), כך שתוצרי עבודת המורה תורמים למערך השיעור המתוכנן, אך גם לקהילה רחבה יותר.

חשיבה ביקורתית - דיון בערכים באמצעות לשונית השיחה

 • בצד השימוש הרווח במסגרת אפשרויות העריכה במכלול, ערך רב יכול להיות לשימוש גם בלשונית השיחה בתהליכי הוראה-למידה-הערכה: על בסיס רעיון זה, ניתן להציע לתלמידים להתנסות בתהליך של שיחה – התלמידים דנים בטקסטים שהם העלו ו/או מקיימים שיחה על דפים קיימים, הקשורים בעולם התוכן הנלמד (או בעולמות תוכן משיקים או אחרים): חוות דעת, רעיונות חדשים, התייחסות לדעות של אחרים וכו'. דוגמה יפה של דיון מצויה בשיחה על הרעיונות המועלים בדף זה, כך שהתלמידים לא רק מתנסים בשימוש באנציקלופדיה, ביצירה או בפיתוח והרחבה של ערכים, אלא גם מתנסים בחשיבה ביקורתית ויצירתית, ומפתחים כישורי תקשורת "מכלולאים" ומיומנויות חברתיות.

למידה שיתופית להרחבת מושגים בתחום תוכן ספציפי באמצעות בדיקת הקיים, מהימנותו ויצירת קישורים לתחומי דעת משיקים

 • כמטלת סיום של פרק למידה מסוים, ניתן להציע לתלמידים למידה שיתופית (ברשת), שמתחילה בריכוז רשימה של מושגים בנושא הנלמד, חיפוש קיומם ותוכנם של מושגים אלה במכלול והרחבתם: מחלקים את הכיתה לקבוצות, שבהן לכל קבוצה יש תפקיד אחר: חלק מהתלמידים מאתרים מושגים חסרים; קבוצה נוספת עורכת השוואה בין המושגים הנלמדים בספר הלימוד לתוכן המוצע במכלול, ועומדים על מידת דיוקם ומהימנותם או הצורך בהרחבתם; קבוצה שלישית משלימה ומנסחת ערכים חסרים (דהינו, כתיבת ערכים חדשים), בהתאם לאפיונים של ערך אנציקלופדי; וקבוצה רביעית עוסקת בארגון התוכן ובקישורים של ערך מסוים לערכים נוספים בתחום התוכן הנלמד ובתחומים המשיקים לו, תוך כדי שהיא נחשפת בדרך לנושאים רבים נוספים - ובכך גם מרחיבה אופקים. כך, למעשה, שותפים התלמידים בהרחבת מאגר הידע הקיים בתחום התוכן הנלמד (למשל, פסיכולוגיה), בבדיקת מהימנות הידע הקיים וביצירת חיבורים בין התחום הנלמד לתחומי דעת משיקים. לדוגמה, קבוצה אחת עורכת רשימת מושגים קיימים וחסרים בנושא "הנעה וריגוש". קבוצה זו מעבירה את המידע החסר לקבוצות האחרות, ובעוד שאחת הקבוצות עוסקת בהרחבה ושיפור הקיים, השנייה עוסקת בהוספת ערכים חסרים, ואילו השלישית בקישור והרחבת תת-נושאים.
 • המכלול מאפשר להרחיב את הפעילות הלימודית מעבר לגבולות בית הספר, כאשר ניתן לשתף במשימה, כדוגמת זו המוצעת לעיל, תלמידים במגמה מקבילה מבתי ספר אחרים.

יצירת ערך חדש מובחן באמצעות קיבוץ ערכים קיימים

 • ניתן להפנות את התלמידים לערכים קיימים הפזורים במכלול, ולקבצם לכדי ערך חדש מובחן, תחת מסגרת נושאית אחת – יצירה של קבוצות חיתוך או איחוד של מגוון נושאים בעלי מכנה משותף, שטרם קיים במכלול, ודורש יצירה מובחנת חדשה. כך, לדוגמה, בספרות: "ראשונים בצופן אפריקה". במטלה זו נדרשים התלמידים לחפש, לקרוא, ללמוד, לאסוף, לסנן ולמיין את כל הערכים העוסקים בראשונים ובצפון אפריקה, ולתרום ליצירת ערך מקובץ חדש, בעל אותו מכנה משותף זהה. תהליך יצירת הערך המקובץ משמש כלי ללמידה ישירה ועקיפה, וניתן ליישום במגוון נושאי הלימוד בבית הספר.

דיון קבוצתי

 • אפשר לערוך דיון קבוצתי בין התלמידים על כל נושא שנבחר בהשגחת/הנחיית מורה המקצוע, ולנסות לגבש עמדה משותפת. הדיון צריך לכלול שאלות ותשובות שקשורות לנושא הנבחר וחקר הנושא מכל היבטיו. היתרון בשיטה זו הוא חיסכון בזמן על-ידי הספקת ביקורת מיידית למשתתפים בדיון.

סיכום השיעורים

 • בכל שיעור יש לבחור תלמיד תורן שיסכם את הנושא הנלמד, ויכתוב אותו במכלול (אפשר גם בזמן השיעור, באמצעות מחשב נייד). זה יעזור מאד לתלמידים, בכך שיהיה להם חומר מסודר ללמוד ולעבור עליו בבית, ובסוף שנת הלימודים, אפשר יהיה לראות את כל השנה מתועדת ו"על דף אחד".

תוצרי למידה דינאמי

 • אין צורך בכל שנה/סמסטר/מחזור "להמציא את הגלגל מחדש" – אפשר לשמור את העבודות הקודמות שנעשו על-ידי תלמידים, שישרתו את התלמידים הבאים אחריהם. כלומר, הידע הקודם שנאסף ישמש כחומר גלם וכבסיס, שישרת את עבודותיהם של התלמידים שיבואו אחריהם. כך, כל הזמן יהיה תוצר למידה דינאמי, שהוא נבנה, גדל ומשתפר במשך הזמן.

למידה מורחבת ומגוונת

 • ניתן לשלב את הערכים שנמצאים במכלול, להרחבת הידע של התלמידים גם בנושאים שאינם קיימים בתוכנית הלימודים. על המורה לבקש מהתלמידים (כל אחד לחוד או בקבוצות) להוציא מידע על נושאים כלשהם מתוך ערכים במכלול. שילוב זה מגַוֵון, מוסיף לתלמידים ידע וגם יכול לשמש את המורה כחלק מהערכת התלמידים.

למידה עצמאית

 • מתן האפשרות לתלמיד לבחור ערך כרצונו מבין הערכים הרבים הנמצאים במכלול, ולעשות עבודה "מחקרית" (עבודת חקר) באופן עצמאי על הנושא שבחר, תוך היעזרות במכלול למציאת מונחים, ערכים ונושאים שונים שיאפשרו לו לכתוב את העבודה המקיפה. משימה זו תעזור לתלמיד להתפתח וללמוד איך ללמוד באופן עצמאי, ותעודד אותו ללמוד ולהתעניין גם בנושאים חדשים, שאינם נלמדים במסגרת בית הספר.

מהימנות ערכים

 • נוכח אפשרויות המידע הבלתי מוגבל, אשר לעתים הינו בלתי מדויק, יכולות להיווצר רמות דיוק שונות לגמרי של "ידע", ולפעמים אף להביא לתובנות אשר אינן נכונות כלל. כמטלת סיכום המשרתת נושא לימודי כלשהוא, ניתן לבקש מהתלמידים לסכם נושא במכלול, ובמקביל - מתוך ספרות מקצועית "אקדמית" או ממקור אחר, על פי הכלל "וכל המרבה (מקורות) הרי זה משובח". העבודה עצמה הינה בעלת ערך רב, אך הערך המוסף האמיתי יהיה לערוך טבלה המשווה בין המקורות. טבלה זו תמחיש את נושא העריכה החופשית במכלול (המייצגת את חוכמת ההמונים ההדיוטים הרבים מאוד); לעתים, מלוּוה בחוסר דיוק ולעתים הינה ללא דופי, לעומת חוכמת קומץ מומחים קטן ומצומצם.
 • בדומה לכך, ניתן לבקש מהתלמידים ליצור טבלה המדרגת את הערכים לפי רמת אמינותם ודיוקם ביחס לספרות המקצועית. דוגמאות לנושאים כאלו: נושאים היסטוריים, הנתונים לשכתוב על ידי הכותב, כגון: מלחמת גוג ומגוג או מבצע קדש; או אנשי רוח ומדע, אשר מעשיהם אינם מתוארים באופן מלא, ראוי או אמיתי כיאה לעובדות.


המלצות חשובות למורה המיישם

 • בכל צורות השילוב של המכלול בהוראה בהן התלמידים מזינים ערכים לאנציקלופדיה, מומלץ שהתלמידים יבצעו הגהה ועריכה לערכים שחבריהם הכניסו, או שהגהה תתבצע על ידי המורה.
 • כמו כן, בכדי לאפשר למורה מעקב אחר הערכים שתרמו תלמידיו, יש להירשם כמשתמשים (הרישום קצרצר!).
 • הפרסום ברשת, והיכולת של התלמידים לקרוא את שכתבו בו, מגביר מאד את עניינם והנאתם בעת ביצוע המטלות. שימוש בכלי זה עשוי להביא תלמידים רבים לביצוע מטלות שונות ביתר התלהבות ומידה רבה יותר של השקעה.
 • יש לעודד את התלמידים להמשיך את כתיבתם ולהרחיבה מעבר למטלה המקורית. הכתיבה והקריאה באנציקלופדיה עשויה להעשיר את אוצר הידע של התלמידים, לשפר את יכולות הכתיבה והניסוח שלהם, וכן להביא אותם להתמודדות עם זירה חברתית פתוחה בה פועלים כותבים אחרים, איתם יש לשתף פעולה על בסיס הסכמתי.


נשמח לפגוש אתכם ואת תלמידיכם בין דפי המכלול...
וכן לשמוע כל רעיון נוסף שיעלה במוחכם היצירתי !


קישורים חיצוניים

סמל המכלול גמרא 2.PNG
הדף באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0