מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
סמליל המכון
סמליל העבר של המכון, היה בתוקף עד סוף שנת 2016

מכון ירושלים למחקרי מדיניות (לשעבר מכון ירושלים לחקר ישראל) הוא מוסד אקדמי עצמאי העוסק במחקרי מדיניות והוא המכון המוביל בישראל בחקר המציאות המורכבת והמרקם הייחודי של ירושלים.

המכון, שהוקם ב-1978, מתמקד באתגרים הייחודיים המאפיינים את ירושלים בת זמננו, ומספק ידע מחקרי נרחב ומעמיק לקובעי מדיניות, לאנשי אקדמיה ולקהל הרחב. עבודת המכון משתרעת על כלל ההיבטים של העיר: תכנון פיזי-אורבני, סוגיות חברתיות ודמוגרפיות, אתגרים כלכליים וסביבתיים ושאלות הנובעות ממעמדה הגאו-פוליטי של ירושלים. עבודתו הרב-גונית של המכון לאורך השנים, הקנתה לו פרספקטיבה ייחודית שהובילה להרחבת פעילותו לעבר אתגרים מורכבים וכוללים שעִמם מתמודדת החברה הישראלית – בהם סוגיות עירוניות, חברתיות ואסטרטגיות, אתגרי סביבה וקיימוּת, מימון וחדשנות.

המכון מפתח משאבי ידע, עורך מחקרי מדיניות ותוכניות אב, עוסק בתכנון עירוני ובמחקרי מעקב והערכה. הידע הנצבר בקרבו מופץ באמצעות כנסים, ימי עיון ותדריכים למקבלי החלטות, לבעלי עניין ולציבור הרחב. פעילות המכון מתאפיינת בגישה רב תחומית ואינטגרטיבית, המבוססת על ידע מקיף וניתוח מעמיק.  

במחקרי המכון מושם דגש על היבטים יישומיים והמלצות לגיבוש מדיניות. מעת לעת, על-פי פניית קובעי מדיניות, מתגייס המכון לחקור סוגיות מיוחדות. מחקרי המכון משמשים את מקבלי ההחלטות בגופים שונים של ממשלת ישראל, מוסדות ציבור וארגוני חברה אזרחית.

המכון ממוקם ברחוב רד"ק 20 בירושלים.

היסטוריה

מכון ירושלים לחקר ישראל הוקם בשנת 1978 ביוזמת ראש העיר של ירושלים דאז טדי קולק ונשיא האוניברסיטה העברית אברהם הרמן. המכון עצמאי ואינו מזוהה פוליטית. המכון החל את דרכו תחת ניהולם של דוד עמירן ואורה אחימאיר (שניהלה את המכון עד שלהי 2009), והוקדש למחקרי מדיניות על ירושלים, עם מענק חד פעמי מאיל העיתונות אקסל שפרינגר. על אף שהמכון שכן בשני חדרים, צוות ההקמה כלל דמויות ציבוריות מוכרות, ביניהן הפרופסורים יהושע פראוור, נשיא האוניברסיטה העברית דאז אברהם הרמן, מנכ"ל משרד הפנים חיים קוברסקי, סגן נשיא בנק לאומי ברוך יקותיאלי. וכן נשיא האוניברסיטה העברית יורם בן פורת, פרופסור יצחק אנגלרד, פרופסור יהושע בן-אריה, רות חשין, פרופסור רות לפידות, פרופסור משה סיקרון, ופרופסור משה שקלר. החל משנת 1981 קרן צ'ארלס ה. רבסון מניו יורק היא המממנת העיקרית במכון. בנוסף המכון זוכה לתמיכה ממגוון של ארגונים פרטיים וציבוריים ועובד בשיתוף פעולה עם מספר משרדים ממשלתיים. מאז שנת 2009 ועד פטירתו בשנת 2013 עמד בראש המכון הפרופסור יעקב בר סימן טוב. בדצמבר 2009 החליף מאיר קראוס את אורה אחימאיר בניהול המכון, ובנובמבר 2016, נכנס ליאור שילת לתפקיד מנכ"ל המכון. עוד בסוף שנת 2016 שינה המכון את שמו למכון ירושלים למחקרי מדיניות.

פעילויות המכון

מכון ירושלים מפרסם כ-20 ספרים ודו"חות בשנה, ביניהם השנתון הסטטיסטי של ירושלים בעריכת ד"ר מאיה חושן. במכון נערכים כנסים ואירועים ציבוריים, רבים מהם פתוחים לקהל הרחב. המכון מארח מבקרים, מקיים תדרוכים ולעיתים אף עורך סיורי שדה על מנת להשלים את הדיונים. למכון השפעה מוכחת על מקבלי החלטות בישראל ובחו"ל, ומחקריו משמשים מקור חשוב עבור הצדדים השונים במשא ומתן על תהליך השלום ומשפיעים על הדיון הציבורי. ניתן לראות דוגמה לכך בפרסום "הסדרי שלום בירושלים" (מכון ירושלים לחקר ישראל, 2000) אשר שימש כנייר עמדה של המשלחת הישראלית למשא ומתן בקמפ דייוויד ביולי 2000, כמו גם מקור עיקרי למשלחת האמריקאית באותה הוועידה.

המכון אוסף נתונים ועורך מחקרים בשלושה נושאים עיקריים אשר להם חשיבות רבה בקרב מקבלי ההחלטות בישראל: ירושלים, ניהול הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומדיניות סביבתית.

תחומי מחקר עיקריים

  • מחקרי ירושלים
  • ניהול ויישוב סכסוכים
  • מדיניות סביבתית וקיימות
  • חדשנות בתעשייה

מחקרי ירושלים

המחקר בנושא ירושלים עמד במרכז העשייה של "מכון ירושלים למחקרי מדיניות" מיום הקמתו. המכון ערך מאות פרויקטים מחקריים, פרסם ספרים, והוציא ניירות עמדה המתייחסים לכל היבטי החיים בירושלים להלן דוגמה חלקית למחקרי ירושלים הנערכים במכון:

ניירות מדיניות בנושא קידום אפשרויות לפיתוח, והסדרי שלום באגן ההיסטורי של ירושלים; שנתונים סטטיסטיים על ירושלים הכוללים מידע חיוני על כל האספקטים של החיים בעיר, כולל מידע מקיף של אופנות וסקירה של המצב הנוכחי; ירושלים בת קיימא – חיזוק היחסים עם המטרופולין האזורי; חדשנות אזורית – פוטנציאל כלכלי ואסטרטגיות פיתוח, בתמיכת האיחוד האירופי ובשיתוף עם הרשות לפיתוח ירושלים; עוני בירושלים – אסטרטגיות עירוניות להגבלת הנזקקות בעיר; ערביי ירושלים – המרכזיות הפוליטית המשתנה של העיר, ארגונים פוליטיים ואחרים ומצבם העתידי – עם או בלי הסכם עתידי; תוכנית אב לספריות בירושלים – כולל מיפוי ואפיון של הספריות; קהילה וחינוך – הערכת פרויקטים במטרה לחזק את החינוך ולקדם מנהיגות מקומית בשכונות של ירושלים, בתמיכת הקרן לירושלים וההתאחדות לשלטון מקומי; אינדיקטורים לפיתוח בהתאם למטרות מוגדרות – מרכזיות לאומית ותרבותית, שירות לתושבים, סביבה עירונית מושכת: תל אביב כמקרה בוחן, בתמיכת עיריית תל אביב; דימויים וירטואליים של ירושלים באתרי אינטרנט של זרמים דתיים שונים ובעלי עניין פוליטי כגון כנסיות, הוקף המוסלמי, וקהילות יהודיות שונות; הערכה של פרויקטים להעצמת אמהות חד הוריות במגזר החרדי – מבין הקבוצות החלשות בירושלים; ירושלים והעולם הנוצרי – מעקב אחר העמדות המורכבות של הוותיקן וגורמים נוצריים אחרים ביחס לאתרים הקדושים ולשאלת ירושלים.

פתרון וניהול סכסוכים

בשנת 1993 הוקמה במכון ירושלים קבוצת מחקר ייחודית, רב-תחומית באופייה, המורכבת מחוקרים ומומחים מתחומים שונים שמטרותיה לבחון מחדש את תהליך השלום הישראלי-פלסטיני ובמיוחד את העימות האלים שפרץ בספטמבר 2000, האינתיפאדה השנייה. כישלון תהליך אוסלו, החזרה לעימות האלים וכישלון המאמצים לסיים את העימות האלים או להפחית מעוצמתו הם שהביאו את חוקרי מכון ירושלים לחקר ישראל לבחון את תופעת ניהול העימות על ידי הצדדים תוך התמקדות בגורמי העימות, במטרות הצדדים ובתפיסותיהם לגבי העימות בשלבים שונים. בנוסף נבחנים גם מאפייניו הייחודיים של העימות כסכסוך נמוך-עצימות, אסטרטגיות הניהול של הצדדים, הסיבות לכישלון המאמצים לסיים את העימות ולמתנו, ואף נבחנות חלופות מבוקרות יותר לניהול הסכסוך, אשר יקלו על המעבר מניהולו ליישובו. בנוסף לכך חקרה קבוצת המחקר את ההתנתקות כאסטרטגיה לניהול סכסוך, את החסמים ליישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואת היוזמה הערבית כגישה מערכתית ליישוב הסכסוך הישראלי-ערבי בכללותו. מחקרים אלו הסתכמו בסדרת ספרים, ביניהם: (1) "הסכסוך הישראלי-פלסטיני: מתהליך שלום לעימות אלים 2005-2000", שזכה לפרס יצחק שדה לספרות צבאית, התפרסם בעברית ובאנגלית; (2) "יוזמת הליגה הערבית-האומנם הזדמנות היסטורית?"; (3) "ההתנתקות: הרעיון ושברו". בנוסף לכך התפרסם ספר נוסף בתחום: "מלחמה, שלום ויחסים בינלאומיים באסלאם בן-זמננו: פתוות בנושא שלום עם ישראל". המחקר הנוכחי והעתידי של המכון בתחום ימשיך להתמקד בזיהוי האתגרים בסכסוך הישראלי-ערבי בכלל ובסכסוך הישראלי-פלסטיני בפרט, ויבחן אפשרויות ניהול ויישוב שונות כולל הסדרי ביניים, וגישות מערכתיות, כולל התערבות בינלאומית.

מדיניות סביבתית

בשל העניין הציבורי והפוליטי הגובר במצב הסביבה בישראל, הוקם בשנת 2000 המרכז למדיניות סביבתית במכון. במרכז מתבצעת פעילות מחקרית ופרסומית כמו גם הפצה של חומר מחקרי הקשור למדיניות סביבתית בקרב מקבלי ההחלטות והציבור הרחב. המכון מעיד על עצמו שהוא שואף להביא נושאים סביבתיים לסדר היום הציבורי בישראל ולעודד מציאת פתרונות לבעיות קיימות כמו גם להביא למניעת נזקים עתידיים. הנושאים המרכזים בהם עוסק המרכז למדיניות סביבתית הם: תוכנית מדיניות לניהול המצוק החופי הנתון בסיכון בישראל; הגדרת אינדיקטורים לקביעת פיתוח בר קיימא של המועצות המקומיות בארץ; קביעת אינדיקטורים סביבתיים; הקמת פארקים עירוניים; יישום של מדיניות עירונית סביבתית ומדיניות לשטחים הפתוחים והבנויים בישראל; פרסום מסמך מדיניות בדבר עתיד ים המלח והטמעתו; וצרכי המים של ישראל ושכנותיה.

מפות

למכון ירושלים לחקר ישראל מאגר גדול של מפות ייעודיות, אשר חוקרי המכון מכינים בהתאם לצורכי המחקר.

קישורים חיצוניים

ויקישיתוף ראו מדיה וקבצים בנושא זה בוויקישיתוף.

סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0