רבי יוסף ליב סופר

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ערך זה משתתף בתחרות הכתיבה "מכלול היצירה היהודית" של המכלול והוא בשלבי כתיבה. הערך הגיע לשלב הסופי של יצירתו, וכותבו מעוניין כעת בהערותיכם ובהשגותיכם בדף השיחה. לרשימת הערכים המשתתפים בתחרות גשו לכאן. תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה!
תחרות 2.jpg
רבי יוסף ליב סופר
Rabbi yosef leib sofer.jpg
לידה כ' באייר תרכ"ב
האלאש
פטירה כ"ב בסיוון תרע"ח (בגיל 56)
פאקש
מקום קבורה בית העלמין היהודי בפאקש
רבותיו רבי יואל אונגר, רבי משה פולק, רבי שמחה בונם סופר.
חיבוריו ילקוט סופר
אב רבי אליעזר זוסמן סופר
אם חיה שרה

רבי יוסף ליב סופר (כ' באייר תרכ"ב - כ"ב בסיוון תרע"ח) היה רב וראש ישיבה בדרטשקה ופאקש, הונגריה. מחבר הספרים ילקוט סופר וליקוטי סופר.

קורות חייו

נולד בהאלאש לרבי אליעזר זוסמן סופר וחיה שרה. למד תחילה אצל רבי משה פולק בבוניהאד, ובין הזמנים היה נוסע לפאקש הסמוכה, לשהות בצל סבו, אבי אמו רבי יואל אונגר, שעיטרו לימים בסמיכה לרבנות. לאחר מכן עבר ללמוד בפרשבורג אצל רבי שמחה בונם סופר. בי' באלול תרמ"ג נשא לאשה את ראכל בת רבי דוד יהודה פולק מלאפוש (אנ') במרמרוש, אחיו של רבו רבי משה פולק מבוניהאד.

חותנו זה היה חסיד סיגט, והוא סע עמו לרבו הקדושת יום טוב מסיגט. כן נסע לרבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא, רבי יהושע רוקח מבעלז, ועוד.

שנה לאחר חתונתו התפנה כס הרבנות בעירו לאפוש, והיו שרצו למנותו לכהן ברבנות העיר. אך רבי יוסף ליב ויתר על כך בשומעו שרבו הקדושת יום טוב מסיגט חפץ למנות את אחיינו רבי משה דוד טייטלבוים לרבנות זו, ואף פעל לטובת מינויו[1]. בשנת תרמ"ה התקבל לרבנות העיר דרטשקה, שם בנה מחדש את המקווה, הקים ישיבה לבחורים ודאג לארוחות לעניים שבהם.

בשנת תרנ"ג נפטר אחיו הגדול רבי פישל סופר רבה של שארוואר בהשאירו חמשה יתומים קטנים. רבי יוסף ליב בהיותו חשוך בנים לקח לביתו שנים מילדיו, רבי מנחם סופר לימים רבה של וואשארהעלי ורבי יצחק צבי סופר לימים רבה של טעמישוואר וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, וגידלם כבניו. גם אחיהם רבי אברהם יעקב סופר רבה של טעטה שהה רבות בביתו, ולאחר שנפטרה אשתו מרים בדמי ימיה, גידל רבי יוסף ליב את בניו. ביניהם היה רבי פישל סופר רבה של מיישא (אנ') ומחבר הספר "זכרון סופרים". זאת בנוסף ליתומים רבים אחרים שגדלו בביתו.

עם פטירת אביו בשנת תרס"ג מינוהו בני קהילת פאקש לכהן תחת אביו ברבנות העיר. את מקומו בדרטשקה מילא אחיו רבי שמואל בנימין סופר. גם הקהילה האורטודוקסית בכפר סבדסאלאש שהיתה תחת מרותו של אביו, מינוהו לכהן תחתיו. לצידו כיהן רבי יצחק קרפל כדיין. בבואו לפאקש העתיק את ישיבתו לשם, ובשנת תרע"ד הקים להם בית תבשיל, על מנת למנוע את הצורך בהישענות על על בעלי הבתים המקומיים להסעדת הבחורים. תחת הנהגתו הייתה פאקש אחת מהקהילות האורטודוקסיות החשובות בהונגריה. בשנת תרס"ט הורחב בית הכנסת בכדי שיכיל את המתפללים הרבים.

בקיץ תרע"ח נסע לוואשארהעלי להשתתף בשמחת הכתרת בן אחיו רבי מנחם סופר לרבנות העיר. בימי שהותו שם, בכ"ב בסיון התמוטט לפתע ונפטר. אנשי קהילתו העבירוהו לפאקש וקברוהו בין אביו ובין סבו רבי יואל אונגר. אלמנתו נפטרה בשמיני עצרת תרצ"ג.

נוסח המצבה

פ"נ
אדונינו מורינו ורבינו גאון עוזינו עטרת תפארתינו
הרב הגאון הגדול
המפורסם צדיק יסוד עולם
כקש"ת מוה"ר
יוסף ליב סופר זצ"ל
י"ח שנה היה אב"ד בק"ק דערעטשקע ובשנת תרס"ג מילא כאן מקום אביו רבינו אליעזר זוסמאן הגה"ק ז"ל עד שנפטר בקדושה וטהרה בן נ"ז שנה בק"ק מאראשוואשרהעלי ביום כ"ב סיון תרע"ח ונקבר פה בהספד גדול ובכבוד רב ביום כ"ה סיון
לא היה לו בנים אבל הניח אחריו ברכה חיבורים יקרים ילקוט סופר ולקוטי סופר וכמה חיבורים יקרים אשר עודנה המה בכתובים
יוסף בן פורת ידיד ה' זרח והאיר בתורתו כשמש בצהרים
ותיק צדיק וישר חסיד ועניו מרפא ללב ומאור להעינים
סמך כושל והשיב רבים מעון בשבט פיו וברוח השפתים
פרה ורבה והוליד ילדי עיון התורה לאלפים ולרבבותים
ירד לעומק ההלכה וצרף אמרות חכמינו וזקקם שבעתים
היה אב ליתומים רבים גדלם בביתו ופרש עליהם הכנפים
והיו לו כפרי בטן וגם למדם והשיאם וזבדם ברוחב ידים
דרך קסתו חבר ספרים יקרים והפיצם בארבע רוחות השמים
העמיד תלמידים הרבה השפיעם תורה והורם יושר דרכים
סעד לתלמידי חכמים חברם ודבקה נפשו בהם כאזור להמתנים
ווי אהבה חברו לעניים שחדם מכספו וקבץ להם מלא חפנים
פרצות גדר והרסות סתם בנועם מדברות הנכנסים לאזנים
רועה נאמן יסד חברות והרים קרן התורה וצדקה בכפלים
זר לשלחנו הכניס אורחים השקם והאכילם מנה אחת אפים
למרחקים פרש חסדו ובנה בית הכנסת אורחים בירושלים
המקום יקיצהו משינתו בעת יעורר הנרדמים לחיים
תנצב"ה
שם אמו חיה שרה
זאת המצבה צור תעודה לראש יוסף הקימה הח"ק

תלמידיו

  • אחיינו רבי מנחם סופר רבה של וואשארהעלי.
  • אחיינו רבי יצחק צבי סופר רבה של טעמישוואר.
  • אחיינו רבי אברהם יעקב סופר רבה של טעטה.
  • נכד אחיו רבי פישל סופר רבה של מיישא.
  • רבי שלום דוב פישל רבה של ורפלט.
  • רבי יוסף אשר פולק רבה של ורפלט.
  • רבי ישראל ולץ ראב"ד בודפשט.

חיבוריו

שני חיבוריו שהכין לדפוס בחייו, דומים לתבנית ספריו של אביו רבי אליעזר זוסמן סופר.

קישורים חיצונים

הערות שוליים

  1. ^ על פי מכתבו של הקדושת יום טוב מסוף שנת תרמ"ד, נדפס בספר אלה תולדות יוסף עמוד תתא