רבי אליעזר זוסמן סופר

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
רבי אליעזר זוסמן סופר
Eliezer Zussman-Sofer.jpg
לידה ו' באדר תקפ"ח
פרשבורג
פטירה ט' בתשרי תרס"ג (בגיל 74)
פאקש
מקום קבורה בית העלמין היהודי בפאקש
רבותיו חתם סופר, כתב סופר, מהר"ם שיק
חיבוריו ילקוט אליעזר, דמשק אליעזר, המקנה, עט סופר
אב מרדכי אפרים פישל
אם לאה

רבי אליעזר זוסמן סופר (ו' באדר תקפ"ח - ט' בתשרי תרס"ג) היה מחשובי הרבנים של היהדות האורתודוקסית בהונגריה. שימש ברבנות הערים האלאש ופאקש. היה ראש ישיבה לאלפי תלמידים, ומחבר ספרים פורה.

קורות חייו

נולד בפרשבורג לרבי מרדכי אפרים פישל סופר ולאה, בו' באדר תקפ"ח, ונקרא שמו בישראל אליעזר המכונה זוסמן[1]. בגיל 11 שנים השתתף בשיעוריו של החתם סופר. אחר פטירתו למד אצל בנו הכתב סופר כשתים עשרה שנים, למעט שנה אחת שלמד אצל המהר"ם שיק ביערגן.

ביום ו' בכסלו תרי"ד נשא לאשה את יכט בת רבי יואל אונגר רבה של פאקש. ולאחר פטירתה בכ"ו בכסלו תרי"ח נשא את אחותה חיה שרה. בתקופה זו גר ליד חמיו בפאקש ושימש דיין, מגיד מישרים וראש ישיבה בקהילה. בשנת תרי"ז התקבל לרבנות האלאש. שם הקים ישיבה והרביץ תורה לתלמידים. גם הכפרים הסמוכים, מיישא (אנ'), פלדהאז וסבדסאלאש קיבלו עליהם את מרותו ושלחו לו כתבי רבנות. בשנת תרכ"א עת הוקם בית הכנסת החדש בהאלאש, עמד על המשמר נגד אלו שרצו להנהיג שינויים בבית הכנסת כדרך המתחדשים.

בשנת תרל"ח ניסו אלו להנהיג שינוי במחיצה של העזרת נשים הנוגד את ההלכה, באיום שאם הצעתם לא תתקבל הם יחלו לפתוח חנויות בשבת. רבי אליעזר זוסמן הריץ מכתב לרבו רבי משה שיק, שהשיב לו לבל ייכנע לדרישותיהם[2].

לאחר פטירת חמיו רבי יואל אונגר בטבת תרמ"ו, הוצעה מועמדותו למלא את מקומו ברבנות פאקש, וכנכתב בצוואת חמיו. מנגד הוצעה מועמדותו של הרב אלכסנדר אדלר ששימש קודם לכן כדיין בעיר, הצעה שקודמה על ידי המתחדשים. בתום מערכת בחירות סוערת זכה רבי אליעזר זוסמן בתפקיד על חודם של קולות בודדים, ובחודש סיוון עבר לפאקש שם כיהן ברבנות עד פטירתו בערב יום כיפור תרס"ג. גם בפאקש ניהל ישיבה שמנתה מאות תלמידים, כאשר לצורכם אף הקימו בית מדרש חדש ומרווח שיכיל את כל התלמידים[3].

נוסח המצבה

פ"נ
אדונינו מורינו ורבינו גאון עוזינו עטרת תפארתינו
החריף עצום ובקי נפלא גאון ישראל וקדושו
מאור הגולה איש אלקים
כש"ת מה"ו
אליעזר זוסמאן סופר זצ"ל
בן הרב הצדיק מו"ה פישל מפ"ב זצ"ל
הי' אבדק"ק האלאש והגליל כשלושים שנה
ואח"כ מילא מקום רבינו יואלחותנו הגאון זצ"ל
והיה אבדק"ק פאקש משנת תרמ"ו עד שנת תרס"ג לפ"ק
נפטר בשיבה טובה בקדושה ובטהרה בשנת ע"ה לימי חייו
באשמורת הבוקר דערב יום הקדוש
ונקבר בהספד גדול במחרת יוה"כ
ארז בלבנון אדיר התורה עוקר הרים וטוחנן בסברות עמוקות
לשון מפיק מרגליות אב המגידים במסירת נפש הקים הדת וחוקות
ימינו תעוז לחכמים ליתומים ולאלמנות הרבה חסד גם במרחקים
עמד בפרץ עמו הרים קרן התורה ובתפלתו ודמעותיו הציל נואקים
זכר קדושתו תעניותיו וסגופיו צדקתו וענוותנותו לספר אין מלה
רמו מעלותיו נפלאו מדותיו חכמתו וגדולתו גבהו על כל תהלה
זהר אור תורתו וזיו קדושתו מאיר בכל הגולה כשמש בצהרים
וזכות הרבים ועבודתו ביסורין קשין של אהבה תעמוד לדור דורים
ספר המקנה עט סופר והגהות למוצל מאש וריב"א וכת"י הרבה מאירים
מלאה קטרת ילקוט אליעזר ג"ח ועל תהלים דמשק אליעזר עה"ת מזהירים
אהוב לדורו לו כל חמדת ישראל ובכל הקצוות קוו לתשובותיו
נר לתלמידיו נתיבותיו וספריו אור לישראל במושבותיו
ספרא רבא דישראל נזר הדור שר התורה רב הרבנים פאר הידידים
ודחסרא ארעא בוצינא קדישא עמוד התורה עבודה וגמילות חסדים
פועל ישועות אוהב הבריות שר שלום ואמת רועינו מחמד עינינו
רבות פעלת לגדולות נוצרת אשריך רבינו הקדוש זכותך יגן בעדינו
תנצב"ה
ושם אמו לאה
זאת האבן ציון תפארת לכבוד רבינו
העמידה למזכרת הח"ק דקהילתינו

למרות היותו בן לאנשי הונגריה שלא הורגלו במנהגי החסידות, הסתופף בצל רבי חיים הלברשטאם מצאנז, עוד בימי בחרותו. מסופר כי פעם בשבת נתן הרבי מצאנז את השטריימל הישן שלו על ראשו של רבי אליעזר זוסמן, ומאז חבש שטריימל זה מדי שבת בשבתו. כן נסע לבנו רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא.

חיבוריו

חלק מחיבוריו הם ליקוטי מדרשים ידועים ונדירים. מסודרים לפי סדר אלפבית. בדומה לתבנית ספר זכרון תורת משה של רבי משה פיגו, קושטא ה'שי"ג. וכדבריו בהקדמתו לספר ילקוט אליעזר חלק ראשון.

משפחתו

אחיו היו: רבי יעקב שלום סופר מטופולצ'אני, רבי נפתלי סופר רבה של פטשניידורף, רבי חיים סופר רבה של בודפשט.

בניו:

בנותיו:

קישורים חיצונים

לקריאה נוספת

  • משה אלכסנדר זושא קינסטליכר, פנקס המוהל 'חתם סופר', בני ברק תשע"ה, עמ' שעד-שעח.


תקופת חייו של רבי אליעזר זוסמן סופר על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן

הערות שוליים

  1. ^ בעריכת ברית המילה שלו ביום תענית אסתר השתתף החתם סופר ורשם זאת בפנקסו (פנקס המוהל 'חתם סופר' אות תיז).
  2. ^ שו"ת מהר"ם שיק חלק אורח חיים סימן ע"ז. בגוף הספר נשמט שם השואל, אך רבי אליעזר זוסמן עצמו מעתיק חלק מתשובה זו בספרו דמשק אליעזר פרשת נח אות א, וכותב: "אעתיק פה אשר כתב לי אדמ"ו הגאון וכו' רבי משה ברעזאווע זצוק"ל", הרי שתשובה זו אליו נכתבה (משפחת סופרים עמ' קסד בהערה).
  3. ^ ראה הקדמתו לספרו עט סופר חלק ראשון.