יצחק ריש גלותא

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
יצחק ריש גלותא
פטירה אזור ספרד
מקום מגורים בבל, ספרד
רבה הראשי של ספרד
ריש גלותא - תפקיד ששנוי במחלוקת הראשונים

יצחק ריש גלותא היה חכם בדור הרביעי לאמוראי בבל ומניח הבסיס לתורת יהדות ספרד, הראשונים נחלקו אם היה ראש הגולה או שכונה ריש גלותא מטעם אחר.

קורות חייו

היה אחיינו של רב ביבי[1], יש מי שמשער שהיה חותנו של רב נחמן בר יצחק ואביו של רב אדא בר יצחק[2].

בתלמוד מסופר שהלך מקורטבא לאספמיא (שמה של ספרד בארמית ובלשון חז"ל) ונפטר בדרך, כאשר הגיעה השמועה על אודות פטירתו, דנו אביי ורבא אם אפשר להתיר את אשתו שנותרה בבבל להינשא, או שיש לחשוש שמא יש אדם נוסף המכונה 'יצחק ריש גלותא בן אחותו של רב ביבי'[1].

בספרד

רבי שמואל הנגיד, המתייחס בספרו אודות שמועה לפיה בני ספרד נוהגים לומר בשבת שניים מקרא בלא תרגום, מגיב כי חלילה לומר על בני ספרד כך, ”ומעולם לא הניחו התרגום ולא דבר אחד מטעמי תלמוד, שהיו ערוכים בפיהם מיצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי, דשכיב בספרד בין קורטבא לאספמיא”[3].[4]

נראה שיצחק ריש גלותא לימד את בני ספרד את המשניות, פלפול והלכות מתורת חכמי בבל וכן הקים שם ישיבות[5].

ריש גלותא

ריש גלותא היה בעל הסמכות הפנימית והמדינית של כל הקהילה היהודית בבבל, לאור זאת תמהו הראשונים על כך שהאמוראים הבבליים הסתפקו מי הוא יצחק ריש גלותא, מאחר וראשי הגולה היו אנשים מפורסמים.

לדעת הרשב"א[6] אכן היה יצחק ראש הגולה ככינויו, ולמרות זאת יש מקום לחשוש, שמא במקום אחר קיים עוד ראש גולה בשם יצחק והוא זה שנפטר.

הרא"ש[7] חלק על כך בתוקף מכמה סיבות:

 • היה רק 'ריש גלותא' אחד.
 • כיצד הלך ראש הגולה לבדו ללא צוות עוזרים, שאחד מהם יכול לבוא ולבשר את מותו.
 • עוד הוא מקשה מההשוואה שעורך אביי, בין מקרה זה למקרה אחר בו היה ספק דומה על אדם פרטי; והלא ברור שמקרה של אדם פרטי שונה מראש הגולה שהוא אדם ידוע ומוכר מאוד.
 • בכל התלמוד לא מוזכר ריש גלותא בשמו[8].

מסקנתו היא שיצחק לא היה ראש הגולה אלא היה זה כינוי או שם משפחה גרידא. כמו כן הרמב"ן[9] מביא בשם הראב"ד שתואר 'ריש גלותא' היה קיים רק בבבל, ותמה, אם כן כיצד הסתפקו אם יש ריש גלותא נוסף. בכדי ליישב את תמיהות הרא"ש מעלה בעל יחוסי תנאים ואמוראים השערה, שהקול יצא ש"יצחק מת", ללא התואר ריש גלותא, אך הוא דוחה את הסברה[10]. לדעת הרא"ש והרמב"ן זו הסכים גם בעל סדר הדורות[11].  

את מקור השם מסביר המאירי שכנראה יצחק לא היה בבלי, אלא שכל בעל סמכות מטעם ראש הגולה היה מכונה בעירו 'ריש גלותא'[12][13]. יש שהניחו שהוא היה ממשפחת הריש גלותא[14].

רבי יעקב שור רבה של קיטוב מציע ליישב את תמיהות הרא"ש כך:

יצחק גלה מבבל כשעדיין לא היה ריש גלותא בספרד ושם התמנה לריש גלותא. כאשר הגיעה השמועה לבבל על יצחק ריש גלותא שמת בספרד, הסתפקו בבבל הרחוקה שמא השמועה עוסקת ביצחק בן אחותו של ביבי אחר, כיוון שיצחק וביבי היו שמות נפוצים, הוא אשר התמנה לראש הגולה בספרד ולא זה המוכר להם[15].

הערות שוליים

 1. ^ 1.0 1.1 תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף קטו עמוד ב
 2. ^ וידר, יחיאל בן יצחק, כטל אמרתי - ב, ב, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה זמינה לאחר הרשמה חינם)
 3. ^ הלכתא גבורתא, הלכות ברכת שבת, סימן קע"ט; מובא גם במבוא של רבי יעקב שור לספר העתים של רבי יהודה בן ברזילי הברצלוני
 4. ^ על פניו נראה שהוא מזהה את קורטבא כקורדובה שבספרד ואספמיא כעיר אחרת בספרד ולא שמה של ספרד עצמה. מוסד הרב קוק, סיני, סט, באתר אוצר החכמה (הצפייה בעמוד זה זמינה לאחר הרשמה חינם)
 5. ^ רבי יעקב שור במבוא לספר העתים
 6. ^ חידושי הרשב"א, שם.
 7. ^ תשובות הרא"ש כלל נ"א אות ב'.
 8. ^ הוא מציין לדוגמא: בתלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף לט עמוד ב; תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף סז עמוד ב; תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף נח עמוד ב
 9. ^ חידושי הרמב"ן על מסכת גיטין דף כ"ז, עמוד ב', ד"ה ר' ירמיה אמר כגון דקאמרי עדים.
 10. ^ ערכי תנאים ואמורים
 11. ^ סדר הדורות - חלק ב
 12. ^ הוא מוכיח זאת בכך שראש הגולה הוא די מפורסם בזכות עצמו, ולא היה היה צריך ליחסו כבן אחותו של רב ביבי כמו שמתואר בתלמוד שהעידו כך: יצחק ריש גלותא בן אחותו של רב ביבי נמצא מת.
 13. ^ בית הבחירה - גיטין
 14. ^ אברהם אורנשטיין, אנציקלופדיה לתארי כבוד בישראל ד.
 15. ^ ספר העתים, בהערות אות ה'.