ספר המצוות לרמב"ם

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ספר המצוות לרמב"ם הוא חיבור של הרמב"ם הכולל רשימה של תרי"ג המצוות הרשומות בתורה שבכתב. מתוכן רמ"ח מצוות עשה ו- שס"ה מצוות לא תעשה. לחיבור הקדים הרמב"ם מבוא של י"ד שורשים (=כללים) לפיהם נקבעת רשימת המצוות.

מניין המצוות

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – מניין המצוות על פי הרמב"ם

ספרי מצוות הם ענף בספרות ההלכה, העוסק באיתור ה-תרי"ג מצוות המחויבים מדאוריתא, מנין זה מיוסד על המאמר "דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה בסיני" (בבלי מכות כג ב).

קדמו לרמב"ם חיבורים חשובים בתחום זה, ביניהם:

אודות הספר

שפת הספר

הספר נכתב בערבית יהודית. הרמב"ם בתשובותיו התחרט על שספר המצוות לא חובר בלשון הקודש.

מועד החיבור

את ספר המצוות כתב הרמב"ם לאחר חיבור פירוש המשנה ולפני חיבור המשנה תורה, כמבוא לחיבור. בספר משנה תורה פירט הרמב"ם את כל ההלכות שבתורה לפי שייכותן למצוות השונות.

חיבורים על הספר

השגות הרמב"ן על ספר המצוות של הרמב"ם נועדו בעיקר להגן על מניין המצוות של בעל הלכות גדולות. הרמב"ן משמיט ממניין הרמב"ם עשרים וארבע מצוות, ומוסיף כנגדן מצוות אחרות. ראו ערך מורחב: מניין המצוות על פי הרמב"ן. מהדורות רבות של ספר המצוות לרמב"ם נדפסו עם השגות הרמב"ן. כמענה להשגותיו של הרמב"ן נכתב ספר "מגילת אסתר". יש המייחסים אותו לר' יצחק די ליאון, ויש המייחסים אותו לחכם אחר מאיטליה מדור מאוחר יותר אשר שם משפחתו הינו לאון.

מחבר ספר החינוך (מקובל לומר שהיה זה רבי הרא"ה), כתב את ספרו על פי מניין הרמב"ם, תוך שילוב השגותיו של הרמב"ן על מצוות שעליהן השיג.

תרגומים ללשון הקודש ומהדורות

ספר המצוות זכה למספר תרגומים במאה הראשונה לאלף השישי:

 • תרגומו של רבינו משה אבן תיבון, שהוא התרגום הנפוץ.
 • תרגומו של רבי שלמה ב"ר יוסף אבן איוב שנעשה לבקשת חכמי בדרש. בהקדמתו כתב כי תרגם את הספר "אות באות תיבה בתיבה" והתנצל על שניגש גם הוא לתרגם את הספר אחרי שכבר תרגומוהו אחרים. רבי חיים העליר הוכיח שקטעים מתרגומו נכנסו למהדורה המודפסת של ספר זה שהיא בעיקרה מתרגומו של אבן תיבון.
 • תרגומו של רבינו אברהם ב"ר שמואל הלוי אבן חסדאי. (התרגום לא נשאר, אך רבי משה אבן תיבון מספר עליו בהקדמתו לתרגומו).
 • תרגום נוסף שמחברו לא נודע בבירור (אולי תרגומו של רבי אברהם הלוי אבן חסדאי). תרגום זה משוקע בהשגות הרמב"ן לספר המצוות.

במאה השמינית לאלף השישי נעשו עוד הוצאות ותרגומים לספר המצוות:

 • הרב חיים הלר, הוציא מהדורה מתוקנת לתרגומו של משה אבן תיבון על פי כתבי יד, וגם ביצע בו תיקונים על פי המקור הערבי.
 • הרב יוסף קאפח תרגם מחדש את הספר ומהדורתו נדפסה בשנת ה'תשי"ח בסדרת "רמב"ם לעם" (מוסד הרב קוק)במהדורה מנוקדת ומבוארת. ולאחר מכן הוציא הרב קאפח תרגום חדש שנדפס יחד עם המקור הערבי - עמוד מול עמוד. (ירושלים, תשל"א).
 • מהדורה מוגהת של ספר המצוות יחד עם נושאי כליו (המפרשים סביבו, גם הם במהדורה מתוקנת) יצאה בהוצאת שבתי פרנקל בני ברק תשנ"ב (ערך הרב דוד צבי הילמן). המהדורה נערכה בעיקר על פי תרגומו של אבן איוב. גרסה דיגיטלית למהדורה זו נכנסה לפרויקט השו"ת של אונ' בר-אילן (ראו מאגר תורני), יחד עם השגות הרמב"ן לפי אותה מהדורה.

דפוסים:

הספר נדפס לראשונה בקושטא בשנת ה'ר”ע עם השגות הרמב”ן.

מבנה הספר

 • הקדמה כללית (לספר "משנה תורה")
 • הקדמה למניין המצוות
 • שורשי המצוות. ארבעה עשר ("כללים", "עקרונות מנחים"), לכתיבת החיבור ולמניית מצוות בכלל, שעל פיהם קבע אילו מצוות למנות ואילו לא. הוא משיג את שיטת מוני המצוות לפניו (בה"ג).
 • היחס בין סוגי העונשים וסוגי העבירות.
 • מנין המצוות מחולק ל"מצוות עשה"- רמ"ח מצוות עשה, ו"לא תעשה"- שס"ה מצוות לא תעשה.
  • מבנה כל מצווה: הגדרת המצווה בקצרה, ציטוט הכתובים מן התורה ("והוא אמרו"), ביאור המצווה ("והוא", "ענינה"), דיון קצר למה נמנית כמצווה, ציונים למשנה ולתלמוד בהם נתבארה המצווה.

לימוד יומי

ספר המצוות מהווה חלק ממחזור הלימוד "הרמב"ם היומי" שתיקן הרבי מליובאוויטש בשנת ה'תשמ"ד ונהוג בקרב חסידי חב"ד. הוא קבע שלושה מסלולי לימוד: שלושה פרקים מספר משנה תורה לרמב"ם בכל יום, פרק אחד בכל יום, או המצווה היומית מספר המצוות.

עיין עוד

עיין בספר

הערות שוליים


הבסיס באדיבות ויקיפדיה