מניין המצוות על פי הרמב"ן

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מניין תרי"ג מצוות על פי השגות הרמב"ן על מניין המצוות של הרמב"ם, הוא חיבור מאת רבינו משה בן נחמן המיוסד על חיבורו של הרמב"ם על מניין המצוות. החיבור מתייחס גם אל מניין המצוות על פי ספרו של בעל ההלכות גדולות, מן הגאונים, שעל חיבור זה ביסס הרמב"ם את חיבורו על מניין המצוות.

המצוות שמשמיט הרמב"ן ממניין מצוות הרמב"ם

מצוות עשה

הרמב"ן משמיט מספר המצוות לרמב"ם שלושים ושתיים מצוות, והן:

 • מצווה- מח
 • מצווה- נ
 • מצווה- קב
 • מצווה- קטז
 • מצווה- קיז
 • מצווה- קלט
 • מצווה- קמא
 • מצווה- קמב
 • מצווה- קנד
 • מצווה- קנו
 • מצווה- קנט
 • מצווה- קס
 • מצווה- קסא
 • מצווה- קסב
 • מצווה- קסז
 • מצווה- קע
 • מצווה- קעג
 • מצווה- קעח
 • מצווה- קעט
 • מצווה- קפא
 • מצווה- קפב
 • מצווה- קפג
 • מצווה- רסב
 • מצווה- שצט
 • מצווה- ת
 • מצווה- תז
 • מצווה- תלד
 • מצווה- תלו
 • מצווה- תנד
 • מצווה- תעא
 • מצווה- תקנה
 • מצווה- תקעג

מצוות לא תעשה

המצוות שמוסיף הרמב"ן

על מנת להשלים לתרי"ג מצוות מוסיף הרמב"ן מצוות אחרות.

מצוות עשה

 1. לאכול מעשר שני לפני ה'
 2. לאכול תרומה בטהרה
 3. להשתמש בפירות שביעית לאכילה בלבד
 4. ליישב את ארץ ישראל
 5. לתת לאויבים אפשרות לברוח מהמצור
 6. להשתמש בעצי הפרי מסביב לערים שצרים עליהן לאכילה בלבד ולא להשחתה
 7. לזכור את עונשה של מרים
  7. לזכור את חטאי אבותינו במדבר ואת חסדי ה' עליהם
 8. להיות שלם ביראת ה' - להאמין שה' לבדו עושה את הכל ויודע את העתיד
 9. להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר מהחלק המובחר
 10. להקריב קרבן בהמה רק מבקר וצאן
 11. להקריב את כל הקרבנות רק אחרי קרבן התמיד של הבוקר ועד קרבן התמיד של הערב
 12. לאכול את בשר הפסח בליל פסח
 13. שינקום גואל הדם ברוצח ע" הבאתו לדין או הריגתו
 14. להימנע מלהשתמש בבגדים שנצטרעו
 15. להימנע מלהשתמש בבתים שנצטרעו
 16. לברך את ה' לפני שלומדים תורה
 17. להציל חיים של גר תושב, גר צדק או אזרח
 18. להשיב את הריבית ללווה

מצוות לא תעשה

 1. לא לשכוח את מציאות ה'
 2. לא לשכוח את מעמד הר סיני
 3. לא לשנות את סדר הנחת הכלים במקדש
 4. לא לשחוט קרבן באופן שיגרום לו להיפסל
 5. לא לאכול קרבן שמי ששחט אותו חשב לאכלו מחוץ למקום שבו מותר לאכלו (פיגול במחשבת חוץ למקומו)
 6. לא לאכול ציפור שנשחטה לטיהור מצורע
 7. לא לאכול מבשר העגלה שנערפה בנחל
 8. לא לאכול מבשר ולד ראשון של נקבת החמור
 9. לא להפריש תרומת מעשר מהחלק הרע
 10. לא לקבל מנכרים תרומות לקרבנות ציבור
 11. לא לפסוק דין מוות על-פי עד אחד או על-פי כמה עדים שאינם רואים זה את זה
 12. שהירא ורך הלבב לא יצא למלחמה
 13. לא לעבור עבירות שגורמות לסילוק שכינת ה' ממחנה המלחמה
 14. לא להעביר את הבכורה מהבן הגדול אל בן אחר
 15. לא לחוס על הרוצח
 16. שלא יבוא הגיס על יבמתו ולא יישאנה לאחר החליצה
 17. שלא יבוא איש על אשתו לאחר שזינתה
 18. לא להצטער כאשר משחררים עבד עברי
 19. לא להצטער כשנותנים הלוואה או צדקה לעני

קישורים חיצוניים