רב שמואל בר מרתא

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שגיאות פרמטריות בתבנית:אישיות רבנית

פרמטרים [ שנות הפעילות ] לא מופיעים בהגדרת התבנית

רב שמואל בר מרתא
רבותיו רב
תלמידיו רבה בר בר חנה, רבי יצחק
אב מרתא
צאצאים רב יצחק בר שמואל בר מרתא, רב אילא.

רב שמואל בר מרתא היה אמורא בדור הראשון והשני של אמוראי בבל.

ביוגרפיה

רב שמואל היה הבן של מרתא, שהרשב"ם פירש[1] שהוא שם איש, בנו של אַבָּא בַּר אַחָא בַּר סַלָא מִכַּפְרֵי - אחי רבי חייא; ואילו רבינו גרשם סובר שהוא שם אשה, בתו של אבא בר אחא בר סלא מכפרי. למד אצל בן דודו רב שהיה גם הוא נכדו של אבא בר אחא, תלמידיו היו: בן דודו רבה בר בר חנה ורבי יצחק.

היו לו שני בנים שלמדו גם הם אצל רב, רב אילא[2] ורב יצחק[3], בתו של רב יצחק נישאה לבנו של רב אחאי[4].

אמרותיו

  • אמר רבה בר בר חנה אמר רב שמואל בר מרתא, בור שמונה ומהן שני טפחים מים חייב, מאי טעמא כל טפח דמיא כתרי דיבשה דמי[5].
  • דורש מכפל הלשון "פְקוּדֵי הַמִּשְׁכָּן מִשְׁכַּן הָעֵדֻת"[6], לרמז שבית המקדש נתמשכן ונחרב פעמיים בעוונות בני ישראל[7].
  • אמר רב ואיתימא רב שמואל בר מרתא גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש שכל זמן שברוך בן נריה קיים לא הניחו עזרא ועלה[8]
  • אמר רבה בר בר חנה אמר רבי שמואל בר מרתא אמר רב משום רבי יוסי איש הוצל, מניין שאין שואלין בכלדיים שנאמר תמים תהיה עם ה׳ אלקיך, ומניין היודע בחבירו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד שחייב לנהוג בו כבוד, שנאמר כל קבל די רוח יתירא ביה[9].
  • מנין שהחלה חייבת בתרומה, רבי יצחק בשם רבי שמואל בר מרתא בשם רב, חלה תרימו תרומה, מחלה תרימו תרומה[10].

משפחת רבי חייא

אישה אחרת
 
 
 
 
אבא בר אחא כרסלא
 
 
 
 
 
 
 
 
אמא של רבי חייא
 
 
 
 
איש אחר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
איבוחנהשילאמרתארבי חייא
 
 
יהודיתאימא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבה בר חנהרב שמואל בר מרתארביהודהחזקיהטויפזיאושעיה?[א]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבה בר בר חנה?רב יצחק בר שמואל בר מרתאחייאאיבו
  1. ^ עיינו "תולדות תנאים ואמוראים", ערך רבי אושעיה ברבי חייא

קישורים חיצוניים

הרב אהרן היימן, תולדות תנאים ואמוראים, חלק ג, עמוד 1141.

הערות שוליים