רבה בר חנה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
רבה בר חנה
מקום פעילות בבל וארץ ישראל
תקופת הפעילות דור ראשון לאמוראי בבל וארץ ישראל
רבותיו רבי יהודה הנשיא, רבי חייא ורבי חנינא
תלמידיו רב חננאל
בני דורו רב ושמואל

רבה בר חנה (או 'רבה בר חנא) היה אמורא בדור הראשון לאמוראי בבל וארץ ישראל, תלמידו של רבי יהודה הנשיא וחברו של רב.

ביוגרפיה

אביו חנה היה אחד מחמשת בניו של אבא בר אחא בר סלא מכפרי, שהמפורסם שבהם היה רבי חייא.

שמו המלא היה רבי אבא בר חנה, אלא שכונה בקיצור – רבה בר חנה. נולד בבבל, ולמד יחד עם בן דודו רב אצל דודם המשותף רבי חייא[1], ובצעירותם עלו יחד עמו לארץ ישראל ללמוד תורה מפי רבי יהודה הנשיא[2].

לאחר תקופה חזרו הוא ורב למשפחתם בבבל. לפני חזרתם ביקש רבי חייא מרבי יהודה הנשיא להסמיך את רב ואת רבה בר חנה, רבי יהודה הנשיא נענה לכך כשרבה בר חנה מקבל הסמכה מלאה, ואילו רב הסמכה חלקית - הסמכה שלא כללה בתוכה סמכות לקבוע בבהמות "מומי בכורות" ולהתירן באכילה, למרות העובדה שרב נחשב למומחה במומים. הסיבה לכך היא מפני שרבי ידע שאת רב יכבדו ללא קשר להסמכתו, ואת רבה בר חנה יכבדו רק בשל ההסמכה[3].

לאחר מכן חזר עם רב לארץ ישראל ושהה שם גם לאחר פטירת רבי יהודה הנשיא, ולמד שם אצל דודו רבי חייא[4] ואצל רבי חנינא[5]. בהמשך אף לימד תלמידים תחת נשיאותו של רבי יהודה נשיאה (הראשון), והיה דורש ברבים בדרשת הפירקא בשבתות[6].

לאחר ירידת רב לבבל בשנת ג'תתקע"ט וייסוד ישיבתו בסורא, ירד אף רבה בר חנה לבבל והיה שם מראשי הדור, יחד עם רב ושמואל. היה בקשר קרוב כל כך עם רב, עד שכשרב הוצרך ליתן דוגמה לאוהבים המותרים ללוות בריבית זה מזה, נקב בשמו של אבא בר חנה כקרובו ואוהבו.

בבבל סחר ביין. היה חברו של רב ונחלק עמו במספר מקומות. והגם שלפעמים משמע שהיה תלמידם של רב ושמואל, הסיבה לכך היא מפני שהם היו ראשי מתיבתא וראשי הדור. אחד מתלמידיו היה רב חננאל[7].

זהותו

יש שכתבו שבנו היה רבה בר בר חנה תלמידו המובהק של רבי יוחנן, ויש שכתבו שהיה בן אחיו.

בתלמוד ירושלמי יש הבדל ברור בין רבה בר חנה - תלמיד רבי יהודה הנשיא, לבין בנו או אחיינו רבה בר בר חנה - תלמיד רבי יוחנן. אולם בתלמוד בבלי לפעמים השתבשו הגרסאות וחל בלבול בין שני האמוראים, והתוספות במספר מקומות הגיהו והפרידו בין שני האישים[8]. בספר שערי תורת בבל אסף את כל המקומות בהם יש להגיה ולהחליף מ'רבה בר בר חנה' ל'רבה בר חנה'[9].

שיבוש זה בתלמוד בבלי גרם לדעות אחדות לזהות את רבה בר חנה עם רבה בר בר חנה כאמורא אחד[10], אך דעות אלו מתעלמות מהעובדה שאמורא בן הדור הראשון, תלמידו של רבי יהודה הנשיא וחברו של רב, אינו יכול להיות אמורא בן הדור השלישי תלמידו של רבי יוחנן.

משפחת רבי חייא

אישה אחרת
 
 
 
 
 
 
אבא בר אחא כרסלא
 
 
 
 
 
 
 
 
אמא של רבי חייא
 
 
 
 
איש אחר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
איבוחנהרב שילאמרתארבי חייא
 
יהודיתאימא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבה בר חנהרב שמואל בר מרתארביהודהחזקיהטויפזיאושעיה?[א]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבה בר בר חנה?רב יצחק בר שמואל בר מרתאחייאאיבו
  1. ^ עיינו "תולדות תנאים ואמוראים", ערך רבי אושעיה ברבי חייא

קישורים חיצוניים

הערות שוליים