משרד הפנים

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Disambig RTL.svg המונח "שר הפנים" מפנה לכאן. לערך העוסק במלאך מטטרון, ראו מטטרון.
משרד הפנים
Ministry of Interior.svg
20180306-101752-government-ministries-israel-march-2018.jpg
מטה המשרד בירושלים
מידע כללי
תחום שיפוט ישראלישראל ישראל
סוכנות בת רשות האוכלוסין וההגירה
תאריך הקמה 14 במאי 1948
ממשלה Emblem of Israel.svg ממשלת ישראל
שר משה ארבל
תאריך כניסה 24 בינואר 2023
מנכ"ל רונן פרץ
מטה מרכזי רחוב קפלן 2, קריית הממשלה, ירושלים
http://www.moin.gov.il

משרד הפנים הוא משרד ממשלתי האחראי על השלטון המקומי, מדיניות האוכלוסין וההגירה במדינת ישראל. כמו כן אחראי המשרד על רישוי עסקים, חופי הרחצה, החלת שעון הקיץ ועוד. בשנת 2008 הוקמה בהתאם להחלטת הממשלה[1], רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול אשר באחריותה נמצא כל נושא המעמד האישי בישראל הכולל: תעודות זהות, דרכונים, אשרות כניסה ושהייה בארץ (ויזה).

תפקידים

1. שלטון מקומי:

 • תכנון מדיניות לאומית בנושאי השלטון המקומי
 • תקצוב ופיקוח על פעילות הרשויות המקומיות והגופים הנלווים אליהן
 • לווי והכוונת הפעילות של הרשויות המקומיות
 • פיקוח ובקרה על פעילות הרשויות המקומיות
 • קביעת גבולות מוניציפליים בין רשויות
 • קביעת מדיניות ופיתוח שירותי החירום ברשויות המקומיות
 • אחראי על ייזום וקידום חקיקה ברישוי עסקים, ליווי הרשויות המקומיות בתחום ורישוי העסקים באזורים ללא שיפוט

2. בחירות ברשויות המקומיות:

 • אישור פנקס הבוחרים
 • אישור רשימות מועמדים
 • ניהול הליך הבחירות
 • פרסום תוצאות הבחירות

3. עדות לא יהודיות:

 • תקצוב ופיקוח על פעילותן של העדות הלא יהודיות בישראל

4. רשות המאגר הביומטרי הלאומי:

 • ניהול, אבטחה והגנה על הפרטיות של מאגר הנתונים הביומטריים
 • תמיכה במערך הנפקת תעודות הזהות והדרכונים החכמים של רשות האוכלוסין

5. שעון קיץ:

 • הודעה על מועד תחילת שעון וסיומו

6. חופי רחצה:

 • הכרזה על חופי רחצה
 • קביעת תקנים לנקודות הצלה
 • פיקוח על חופי הרחצה
 • פתיחת עונת הרחצה בישראל
 • סגירת חופים בשל זיהום או העדר מצילים

7. מדיניות אוכלוסין והגירה:

 • יישום מדיניות הממשלה בתחום האוכלוסין ובנתינים זרים
 • יישום סמכויות שר הפנים בתחום האוכלוסין ובנתינים זרים

מבנה

 • לשכת שר הפנים
 • לשכת המנהל הכללי
 • לשכת סמנכ"ל בכיר למינהל והון אנושי
 • חשבות
 • הלשכה המשפטית
 • מינהל שלטון מקומי
 • מינהל הפיתוח
 • מינהל שירותי חירום
 • מטה התכנון הלאומי
 • אגף דוברות, תקשורת, הסברה ופניות ציבור
 • אגף בכיר ביקורת ברשומ"ק
 • אגף בכיר ביקורת פנימית
 • אגף בכיר לעדות דתיות
 • אגף בכיר פיקוח על בחירות ברשויות המקומיות
 • אגף בכיר רישוי עסקים
 • אגף בכיר תכנון ומדיניות
 • אגף מינויים וחשבים מלווים
 • מחוז חיפה
 • מחוז צפון
 • מחוז ת"א
 • מחוז מרכז
 • מחוז ירושלים
 • הממונה על היישובים הישראלים באיו"ש
 • מחוז דרום
 • ממונה על מניעת הגזענות והאפליה
 • מנהל התכנון
 • רשות האוכלוסין וההגירה

שר הפנים

תפקיד שר הפנים היה תמיד אחד התפקידים הנחשקים בממשלות ישראל, בשל סמכויותיו הרבות, כגון קביעת מדיניות הגירה ותקציבי השלטון המקומי.

לשר הפנים מגוון סמכויות מתוקף חוקים שונים שנחקקו עם השנים ביניהם ניתן למנות:

מכוח חוק האזרחות:[2]

 • הענקת אזרחות לאדם מכוח "הענקה" במקרים מיוחדים.
 • הענקת אזרחות לאנשים המבקשים לחיות בישראל, שלא מכוח חוק השבות.
 • סמכות לאפשר התאזרחות לאדם שנישא לישראלית ולהפך.
 • רשאי באישור בית המשפט לשלול אזרחות ממי שהורשע בעבירות ביטחוניות, ומפר אמונים כלפי מדינת ישראל.

מכוח חוק הכניסה לישראל:[3]

 • להעניק אשרת כניסה לישראל.
 • לבטל אשרת כניסה לישראל.
 • לבטל אשרת כניסה בטרם הגעת הנתין הזר לישראל, ואף בעת שהנתין הזר נמצא בישראל תוך מתן נימוק ראוי להחלטתו.
 • להעניק אשרת שהייה לאנשים שנכנסים ארצה.
 • להאריך אשרות שהייה בהתאם לצורך.
 • להעניק אשרות שהייה לעובדים זרים.
 • להטיל ערובה על אדם שיש חשד שמא אם ייכנס לישראל, לא ייצא ממנה.
 • לגרש אנשים שנכנסו לישראל שלא כחוק, או אנשים שנשארו בישראל מעבר לתקופה שבה ניתנה להם אשרת שהייה.
 • לבטל אשרות שהייה, בהתאם לסעיף 11 לחוק הכניסה לישראל.
 • סעיף 14(א) לחוק מסמיך את שר הפנים באופן להתקין תקנות מכוחו.

מכוח חוק השבות:[4]

 • למנוע עליה של יהודי אשר עלייתו יכולה לסכן את בריאות הציבור, את ביטחון המדינה, או כאשר "העולה" הוא בעל עבר פלילי שעלול גם הוא לסכן את שלום הציבור.
 • סעיף 5 לחוק השבות קובע כי הסמכות בהתאם לחוק, מוקנית לשר הפנים, והוא גם רשאי להתקין תקנות מכוחו של חוק השבות.

מכוח פקודת העיריות:[5]

 • להתיר לעירייה לפעול מחוץ לתחומה לשם סיוע לרשות מקומית לפי תנאים שקבע, וזאת בהתקיים מצב חירום.
 • להכריז שאזור פלוני הכלול בתחום העירייה יהיה רובע עירוני.
 • לשנות תיאורו של תחום עירייה.
 • להרחיב בהכרזה את תחומה של עירייה פלונית על-ידי הכללת שטח שנקבע בצו.
 • להקים עיריות חדשות.
 • לקבוע את מספר החברים של מועצה העומדת לבחירה בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע בספר התושבים המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים.
 • סעיף 206 קובע שלא אישרה המועצה את תקציב העירייה בתוך שלושה חודשים מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, ואם לא חלפו שישה חודשים מיום עריכת הבחירות לראש העירייה – בתוך שישה חודשים מיום קבלת חוק התקציב השנתי בכנסת, תסתיים כהונת המועצה או כהונת המועצה וראש העירייה, כפי שיורה שר הפנים.
 • למנות ועדה קרואה למילוי תפקידי המועצה וראש העירייה או תפקידי המועצה כאשר מופסקת כהונתם בהתאם סעיף 206.
 • להאריך את התקופה לאישור התקציב על ידי המועצה לתקופה נוספת.
 • לאשר תקציב עיריות - לא אישר השר את תקציב העירייה, יורה לראש העירייה להגיש לו הצעת תקציב מתוקנת בתוך תקופה שיקבע.
 • לשנות או לדחות פריט בתקציב העיריות, או להוסיף פריט אם הוספתו היא, לדעתו, חיונית לטובת הציבור.

רשימת שרי הפנים

מספר תמונה שם תחילת כהונה סיום כהונה סיעה ממשלה
1 Yitzhak Gruenbaum 1948.jpg יצחק גרינבוים

(1879–1970)

14 במאי 1948 10 במרץ 1949 הציונים הכלליים
לא ח"כ
הממשלה הזמנית
2 Moshe Shapira.jpg חיים משה שפירא

(1902–1970)

10 במרץ 1949 24 בדצמבר 1952 החזית הדתית המאוחדת

הפועל המזרחי

ממשלת ישראל הראשונה
ממשלת ישראל השנייה
הפועל המזרחי ממשלת ישראל השלישית
3 Israel Rokach 1950.jpg ישראל רוקח

(1896–1959)

24 בדצמבר 1952 29 ביוני 1955 הציונים הכלליים ממשלת ישראל הרביעית
ממשלת ישראל החמישית
(2) Moshe Shapira.jpg חיים משה שפירא

(1902–1970)

29 ביוני 1955 3 בנובמבר 1955 הפועל המזרחי ממשלת ישראל השישית
4 Israel Bar-Yehuda.jpg ישראל בר יהודה

(1895–1965)

3 בנובמבר 1955 17 בדצמבר 1959 אחדות העבודה ממשלת ישראל השביעית
ממשלת ישראל השמינית
(2) Moshe Shapira.jpg חיים משה שפירא

(1902–1970)

17 בדצמבר 1959 16 ביולי 1970

נפטר בכהונתו

מפד"ל ממשלת ישראל התשיעית
ממשלת ישראל העשירית
ממשלת ישראל האחת עשרה
ממשלת ישראל השתים עשרה
ממשלת ישראל השלוש עשרה
ממשלת ישראל הארבע עשרה
ממשלת ישראל החמש עשרה
מילוי מקום על-ידי ראש הממשלה גולדה מאיר
5 Yosef Burg.jpg יוסף בורג

(1909–1999)

1 בספטמבר 1970 3 ביוני 1974 מפד"ל
ממשלת ישראל השש עשרה
6 Shlomo Hillel 1970.jpg שלמה הלל

(1923–2021)

3 ביוני 1974 29 באוקטובר 1974 המערך

העבודה

ממשלת ישראל השבע עשרה
(5) Yosef Burg.jpg יוסף בורג

(1909–1999)

29 באוקטובר 1974 22 בדצמבר 1976 מפד"ל
(6) Shlomo Hillel 1970.jpg שלמה הלל

(1923–2021)

16 בינואר 1977 20 ביוני 1977 המערך

העבודה

(5) Yosef Burg.jpg יוסף בורג

(1909–1999)

20 ביוני 1977 13 בספטמבר 1984 מפד"ל ממשלת ישראל השמונה עשרה
ממשלת ישראל התשע עשרה
ממשלת ישראל העשרים
7 Shimon Peres, WJC Plenary Assembly, 2009.jpg ראש הממשלה
שמעון פרס

(1923–2016)

13 בספטמבר 1984 24 בדצמבר 1984 המערך

העבודה

ממשלת ישראל העשרים ואחת
8 הרב יצחק פרץ.JPG יצחק חיים פרץ

(1938–)

24 בדצמבר 1984 6 בינואר 1987 ש"ס
ממשלת ישראל העשרים ושתיים
9 Yitzhak Shamir 1988.jpg ראש הממשלה
יצחק שמיר

(1915–2012)

6 בינואר 1987 22 בדצמבר 1988 הליכוד
10 אריה דרעי 2.jpg אריה דרעי

(1959–)

22 בדצמבר 1988 11 במאי 1993 ש"ס ממשלת ישראל העשרים ושלוש
ממשלת ישראל העשרים וארבע
ממשלת ישראל העשרים וחמש
מילוי מקום על-ידי ראש הממשלה יצחק רבין
(10) אריה דרעי 2.jpg אריה דרעי

(1959–)

7 ביוני 1993 14 בספטמבר 1993 ש"ס
11 Flickr - Israel Defense Forces - Life of Lt. Gen. Yitzhak Rabin, 7th IDF Chief of Staff in photos (11).jpg ראש הממשלה
יצחק רבין

(1922–1995)

14 בספטמבר 1993 27 בפברואר 1995 העבודה
12 UziBaram.jpg עוזי ברעם

(1937–)

27 בפברואר 1995 7 ביוני 1995
מ"מ Flickr - Government Press Office (GPO) - Prime Minister Yitzhak Rabin and President Haim Herzog during the inauguration of the Supreme Court Building in Jerusalem. (cropped1).jpg דוד ליבאי

(1934–)

7 ביוני 1995 18 ביולי 1995
13
14 Ehud Barak 2016 - Herzliya Conference 2016 3015 (cropped).jpg אהוד ברק

(1942–)

18 ביולי 1995 22 בנובמבר 1995
15 חיים רמון

(1950–)

22 בנובמבר 1995 18 ביוני 1996 ממשלת ישראל העשרים ושש
16 Eli Suissa.jpg אליהו סויסה

(1956–)

18 ביוני 1996 6 ביולי 1999 ש"ס ממשלת ישראל העשרים ושבע
17 שרנסקי נתן שרנסקי

(1948–)

6 ביולי 1999 11 ביולי 2000 ישראל בעליה ממשלת ישראל העשרים ושמונה
מ"מ חיים רמון

(1950–)

6 באוגוסט 2000 7 במרץ 2001 ישראל אחת

העבודה

(15)
18 Eli Yishai and Bottles.jpg אלי ישי

(1962–)

7 במרץ 2001 23 במאי 2002 ש"ס ממשלת ישראל העשרים ותשע
3 ביוני 2002 28 בפברואר 2003
19 Avraham Poraz 2012-1.jpg אברהם פורז

(1945–)

28 בפברואר 2003 4 בדצמבר 2004 שינוי ממשלת ישראל השלושים
20 Ophir Pines-Paz.jpg אופיר פינס

(1961–)

10 בינואר 2005 23 בנובמבר 2005 העבודה-מימד

העבודה

21 Ariel Sharon Headshot.jpg ראש הממשלה
אריאל שרון

(1928–2014)

23 בנובמבר 2005 4 בינואר 2006 קדימה
מ"מ Flickr - Government Press Office (GPO) - P.M. Olmert with Shahar Peer and Udi Gal (cropped) (cropped).jpg ראש הממשלה בפועל
אהוד אולמרט

(1945–)

4 בינואר 2006 4 במאי 2006
22 Roni Bar-On.jpg רוני בר-און

(1948–)

4 במאי 2006 4 ביולי 2007 ממשלת ישראל השלושים ואחת
23 Meir Sheetrit D938-003 (cropped).jpg מאיר שטרית

(1948–)

4 ביולי 2007 31 במרץ 2009
(18) Eli Yishai and Bottles.jpg אלי ישי

(1962–)

31 במרץ 2009 18 במרץ 2013 ש"ס ממשלת ישראל השלושים ושתיים
24 Gid'onSaar2010.JPG גדעון סער

(1966–)

18 במרץ 2013 5 בנובמבר 2014 הליכוד - ישראל ביתנו

הליכוד

ממשלת ישראל השלושים ושלוש
25 Gilad Erdan.jpg גלעד ארדן

(1970–)

5 בנובמבר 2014 14 במאי 2015 הליכוד
26 2012-09-05 Silvan Schalom.jpg סילבן שלום

(1958–)

14 במאי 2015 27 בדצמבר 2015 ממשלת ישראל השלושים וארבע
(10) אריה דרעי 2.jpg אריה דרעי

(1959–)

11 בינואר 2016 13 ביוני 2021 ש"ס
ממשלת ישראל השלושים וחמש
27 Ayelet Shaked Thirty-sixth government of Israel, June 2021 (KBG GPO20009).JPG איילת שקד

(1976–)

13 ביוני 2021 29 בדצמבר 2022 ימינה ממשלת ישראל השלושים ושש
(10) אריה דרעי 2.jpg אריה דרעי

(1959–)

29 בדצמבר 2022 24 בינואר 2023 ש"ס ממשלת ישראל השלושים ושבע
מ"מ Michael malkieli.jpg מיכאל מלכיאלי

(1982–)

24 בינואר 2023 מכהן

רשימת סגני שר הפנים

תמונה סגן שר הפנים תחילת כהונה סוף כהונה סיעה ממשלה
Shlomo-Yisrael Ben-Meir, 1969.jpg ישראל שלמה בן-מאיר 1959 1969 המפד"ל ממשלת ישראל התשיעית, ממשלת ישראל העשירית, ממשלת ישראל האחת עשרה, ממשלת ישראל השתים עשרה, ממשלת ישראל השלוש עשרה
Goldshmidt yosef.jpg יוסף גולדשמידט 1969 1970 המפד"ל ממשלת ישראל החמש עשרה
PikiWiki Israel 34507 People of Israel.jpg רפאל פנחסי 1990 1990 ש"ס ממשלת ישראל העשרים וארבע
Salah Tarif (7631373532) (cropped).jpg סאלח טריף 1995 1996 העבודה ממשלת ישראל העשרים וחמש
David Azulai.jpg דוד אזולאי 2001 2003 ש"ס ממשלת ישראל העשרים ותשע
Emblem of Israel.svg ויקטור בריילובסקי 2003 2004 שינוי ממשלת ישראל השלושים ואחת
Ruhama Avraham 2008.JPG רוחמה אברהם 2005 2006 קדימה
JPG.פאינה קירשנבאום 3.jpg פאינה קירשנבאום 2013 2015 ישראל ביתנו ממשלת ישראל השלושים ושלוש
Emblem of Israel.svg ירון מזוז 2015 2016 הליכוד ממשלת ישראל השלושים וארבע
Meshulam Nahari (29794242410) (cropped).jpg משולם נהרי 2016 2020 ש"ס
יואב בן צור סגן שר הפנים של ישראל .jpg יואב בן צור 2020 2021 ש"ס ממשלת ישראל השלושים וחמש
IMG-20190412-WA0000.jpg משה ארבל 2023 2023 ש"ס ממשלת ישראל השלושים ושבע

רשימת המנהלים הכלליים של משרד הפנים

מספר שם תחילת כהונה סיום כהונה
1 אשר רוזנבלום 20 במאי 1949 30 בספטמבר 1952
2 אליהו מירון 30 בספטמבר 1952 4 בינואר 1953
3 אהרון מויאל 4 בינואר 1953 4 בדצמבר 1955
4 יוסף חלד 4 בדצמבר 1955 11 במרץ 1957
5 יצחק שבו 11 במרץ 1957 3 בינואר 1960
6 מאיר סילברסטון 3 בינואר 1960 1 במרץ 1970
7 חיים קוברסקי 1 במרץ 1970 28 בספטמבר 1986
8 אריה דרעי 28 בספטמבר 1986 21 בדצמבר 1988
9 דב קהת 21 בדצמבר 1988 15 בדצמבר 1991
10 עמרם קלעג'י 15 בדצמבר 1991 30 בנובמבר 1996
11 יעקב אפרתי 1 בדצמבר 1996 8 באוגוסט 1999
12 אבי מעוז 8 באוגוסט 1999 31 באוגוסט 2000
13 דב גזית 31 באוגוסט 2000 19 במרץ 2001
14 מרדכי מרדכי 19 במרץ 2001 9 בנובמבר 2003
15 גדעון בר לב 9 בנובמבר 2003 3 באפריל 2005
16 אוסקר אבו ראזק 3 באפריל 2005 15 ביוני 2006
17 רם בלינקוב 15 ביוני 2006 9 ביולי 2007
18 אריה בר 9 ביולי 2007 15 במאי 2009
19 גבריאל מימון 15 במאי 2009 20 בינואר 2011
20 עמרם קלעג'י מאי 2011 אפריל 2013
21 יגאל צרפתי אפריל 2013 נובמבר 2013
22 שוקי אמרני נובמבר 2013 21 ביוני 2015
23 אורנה הוזמן-בכור 21 ביוני 2015 28 בספטמבר 2016
24 מרדכי כהן ינואר 2017 יוני 2021
25 יאיר הירש יוני 2021 ינואר 2023
26 רונן פרץ ינואר 2023 מכהן

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0