משרד האוצר

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
משרד האוצר
Ministry of Finance.svg
Israel Ministry of Finance.jpg
מידע כללי
תחום שיפוט ישראלישראל ישראל
תאריך הקמה 1948
ממשלה Emblem of Israel.svg ממשלת ישראל
שר בצלאל סמוטריץ'
תאריך כניסה 29 בדצמבר 2022
מנכ"ל רם בלינקוב
מטה מרכזי ירושלים
http://www.mof.gov.il

משרד האוצר הוא המשרד הכלכלי המרכזי של ממשלת ישראל והוא האחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של הממשלה.

משרד האוצר, ירושלים

תפקידיו המרכזיים הם: תכנון וביצוע המדיניות הכלכלית-פיסקאלית של מדינת ישראל, ויסות הפעילות הכלכלית והעסקית במשק, קביעת תקציב המדינה השנתי לפעילות הממשלה וחלוקתו למשרדי הממשלה השונים וניהול הכנסות המדינה וגביית המיסים הישירים והעקיפים.

כמו כן מופקד המשרד על פעילותן של כלל החברות הממשלתיות, על קביעת מדיניות השכר והסכמי העבודה במגזר הציבורי ועל ניהול נכסי המדינה. המשרד אף מפקח על גופים מרכזיים בשוק ההון.

אגפי המשרד

בראש משרד האוצר עומד שר האוצר. מתחת לשר, עומדים באופן ישיר סגן השר (או שר נוסף בתוך המשרד), המנהל הכללי, ראשי האגפים (החשב הכללי, אגף תקציבים, אגף שכר והסכמי עבודה והכלכלן הראשי) וכן ראשי יחידות הסמך (רשות המיסים, רשות החברות הממשלתיות, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון).

יחידות נוספות הכפופות למנכ"ל המשרד הן: הלשכה המשפטית, יחידת ביקורת פנים, יחידת דוברות, היחידה לפניות הציבור ויחידות מנהליות פנימיות (כדוגמת לוגיסטיקה).

עד להעברתה למשרד ראש הממשלה, פעלה גם נציבות שירות המדינה במסגרת משרד האוצר.

אגף התקציבים

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – אגף התקציבים

הממונה על התקציבים נכון לשנת 2022 הוא יוגב גרדוס.

אגף התקציבים עוסק בהכנת תקציב המדינה ובהגשתו לאישור הממשלה והכנסת (התקציב השנתי מאושר מדי שנה על ידי הכנסת, בחוק התקציב). לאגף זה השפעה על פעולותיהם של כל משרדי הממשלה, דרך קביעת תקציביהם. האגף עוסק גם בגיבוש המדיניות המקרו-כלכלית של הממשלה.

אגף החשב הכללי

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – החשב הכללי

החשב הכללי נכון לשנת 2022 הוא יהלי רוטנברג.

אגף החשב הכללי עוקב אחר הוצאותיה של הממשלה, והוא אחראי על פיקוח תקציב המדינה, כולל טיפול בחשבונאות הממשלתית וחתימה על חוזים שהמדינה היא צד להם (חוזים שבדרך כלל כרוכים בתשלום של המדינה לספקים).

נושאים נוספים שבהם עוסק האגף:

אגף הכלכלן הראשי

הכלכלנית הראשית, הממונה על הכנסות המדינה, מחקר, וקשרים בינלאומיים נכון לשנת 2022 היא שירה גרינברג.

אגף הכלכלן הראשי הוא יחידת מטה במשרד האוצר האחראי על חיזוי ומעקב אחר המשתנים הכלכליים המשפיעים על המשק הישראלי, גיבוש מדיניות המס של ישראל וכן על ניהול הקשרים הבינלאומיים של משרד האוצר. כחלק מכך שותף האגף בתהליך בניית תקציב המדינה בחיזוי הצמיחה והכנסות המדינה, ומעקב אחר הכנסות המדינה בפועל. האגף גם יוזם מחקרים מקדמי מדיניות, לתמיכה מחקרית בקבלת ההחלטות באוצר, ולהצגת הכלכלה הישראלית לגורמי חוץ. בנוסף האגף יוזם מדיניות ושינויי חקיקה בתחומי המס ומייצג את ישראל בפורומים בינלאומיים העוסקים בתחומי מדיניות כלכלית ומיסוי.

פרסומי אגף הכלכלן הראשי כוללים בין היתר את דו"ח הכנסות המדינה, סקירות כלכליות שבועיות, סקירות ענף הנדל"ן למגורים ומאמרים המתפרסמים מעת לעת.

בנוסף האגף אחראי על הקשרים הבין-לאומיים והמגעים בין משרד האוצר לממשלות זרות, ארגונים בינלאומיים ומוסדות פיננסית בין-לאומיים.

אגף השכר והסכמי עבודה

הממונה על השכר והסכמי עבודה נכון לשנת 2022 הוא קובי בר נתן.

אגף השכר אחראי על קביעת מדיניות השכר ויישומה במגזר הציבורי, ניהול משא ומתן בשם הממשלה בכלל המגזר הציבורי והמשק, פיקוח ובקרה על גופים ציבוריים (סעיף 29 לחוק יסודות התקציב), יישום תיקון 16 לחוק יסודות התקציב (כולל הפעלת יחידת האכיפה) וייעוץ לממשלה ולכנסת בנושאים הנוגעים לשכר.

אגף השכר והסכמי עבודה עוסק בקביעת תנאי העסקתם של עובדי המדינה, באמצעות ייצוג המדינה במשא ומתן לגיבוש הסכמים קיבוציים לעובדי המדינה, בחתימה על הסכמים אלה ובמעקב אחר ביצועם. פעמים רבות שותפות גם הרשויות המקומיות להסכמים אלה. כן מפקח האגף על תנאי ההעסקה בחברות ממשלתיות ובגופים מתוקצבים (כאלה שחלק ניכר מתקציבם ממומן על ידי המדינה, כגון אוניברסיטאות)

היועץ המשפטי

היועץ המשפטי של משרד האוצר נכון לשנת 2022 הוא עו"ד אסי מסינג.

הלשכה המשפטית במשרד האוצר מעניקה ליווי משפטי לפעילותם של לשכת השר ולשכת המנכ"ל, ולפעילות אגפי המשרד. במסגרת הליווי המשפטי, הלשכה המשפטית משתתפת בגיבוש ההיבטים המשפטיים של מדיניות המשרד ונותנת לבוש משפטי למדיניות המשרד שהתגבשה, מציגה את מדיניות המשרד בפני הממשלה והכנסת ומלווה את יישומה מן הבחינה המשפטית. בכלל זה, עוסקת הלשכה המשפטית בכל אלה: ניסוח של חקיקה (חוקים ותקנות), הוראות מינהל והצעות החלטה לממשלה, הכנת חוות דעת משפטיות, ניסוח מכרזים, הסכמים ומסמכים משפטיים, ניהול משא ומתן מול גורמים בתוך הממשלה ומחוצה לה, והכנת עמדת המשרד בתיקים שמתנהלים בבתי המשפט.

רשות המיסים בישראל

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – רשות המסים בישראל

מנהל רשות המיסים נכון לשנת 2022 הוא ערן יעקב.

רשות המסים בישראל עוסקת בגביית כל המסים הממשלתיים החלים בישראל.

רשות המסים בישראל מאחדת את אגפי המס השונים: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, מס קנייה, מכס ומס בולים. הרשות מספקת שירותים בנושאי רפורמות, מוסדות ללא כוונת רווח וכן מידע למעסיקים, למייצגים ולציבור.

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ראש רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נכון לשנת 2022 הוא ד"ר משה ברקת.

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון היא רגולטור פיננסי עצמאי בישראל, המפקח על גופים פיננסים חוץ בנקאיים, ובהם חברות ביטוח, קרנות פנסיה, גמל והשתלמות, וכן על מתן שירותים פיננסיים מוסדרים כגון נותני אשראי חוץ-בנקאי, שירותי תשלום והעברת כספים, חברות פינטק ונותני שירותים פיננסים במטבעות וירטואליים.

כמו כן, במסגרת סמכויותיה, אחראית הרשות, על רישוי סוכני ביטוח ויועצי פנסיה, והיא מפקחת על פעילותם מול המבוטחים והעמיתים.

הרשות הוקמה ב-1 בנובמבר 2016 בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, ועד למועד זה פעלה כאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

המדפיס הממשלתי

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – המדפיס הממשלתי

מנהל המדפיס הממשלתי הוא: רוני פרקין

יחידה המבצעת רוב שירותי הדפוס לכל משרדי הממשלה.

הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל

הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (נקראת בקיצור: הלשכה לפיצויים אישיים) אחראית על אספקת שירותים לרשויות הפיצויים ומוסדות ביטוח סוציאלי בגרמניה, במסגרת "הסכם השילומים". הלשכה מספקת את השירותים בהתאם לתביעות אישיות של ניצולי שואה אזרחי ישראל.

רשות החברות הממשלתיות

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – רשות החברות הממשלתיות

מנהלת רשות החברות הממשלתיות נכון לשנת 2022 היא מיכל רוזנבוים.

הרשות אחראית על פיקוח ובקרה על פעילותן של חברות ממשלתיות ופועלת כפונקציית הבעלות על חברות ממשלתיות מטעם מדינת ישראל. הרשות עוסקת בקידום תהליכי הפרטת חברות ממשלתיות, הקמת חברות והלאמת חברות. הרשות אמונה על 70 חברות, עסקיות ולא עסקיות. חברות ממשלתיות, חברות בנות ממשלתיות וחברות בשליטה מעורבת של הממשלה וגופים אחרים. בין החברות נכללות חברות גדולות כמו חברת החשמל, נמל אשדוד ונמל חיפה, התעשייה האווירית, מקורות ועוד.

שרי האוצר

Emblem of Israel alternative.svg
שרי האוצר בממשלות ישראל
מס' דיוקן שם

(תקופת חיים)

מפלגה תקופת כהונה ממשלה
תאריך עברי תאריך לועזי
1 Eliezer Kaplan.jpg אליעזר קפלן

(1891-1952)

מפא"י ה' באייר ה'תש"ח ב' בתמוז ה'תשי"ב 14 במאי 1948 25 ביוני 1952 הזמנית
הראשונה
השנייה
השלישית
2 Portrait of prime minister Levy Eshkol. August 1963. D699-070 (crop).jpg לוי אשכול

(1895-1969)

ב' בתמוז ה'תשי"ב ד' בתמוז ה'תשכ"ג 25 ביוני 1952 26 ביוני 1963
הרביעית
החמישית
השישית
השביעית
השמינית
התשיעית
העשירית
3 Pinhas Sapir 1970.jpg פנחס ספיר

(1906-1975)

ד' בתמוז ה'תשכ"ג י"א באב ה'תשכ"ח 26 ביוני 1963 5 באוגוסט 1968 האחת עשרה
השתים עשרה
המערך הראשון

מפא"י

השלוש עשרה
העבודה
4 Zeev Sherf 1966-01-11 (cropped).jpg זאב שרף

(1906-1984)

י"א באב ה'תשכ"ח ו' בטבת ה'תש"ל 5 באוגוסט 1968 15 בדצמבר 1969
המערך השני

העבודה

הארבע עשרה
(3) Pinhas Sapir 1970.jpg פנחס ספיר

(1906-1975)

ו' בטבת ה'תש"ל י"ג בסיוון ה'תשל"ד 15 בדצמבר 1969 3 ביוני 1974 החמש עשרה
השש עשרה
5 Yehoshua rabinovitz.JPG יהושע רבינוביץ

(1911-1979)

י"ג בסיוון ה'תשל"ד ד' בתמוז ה'תשל"ז 3 ביוני 1974 20 ביוני 1977 השבע עשרה
6 Simha Erlich, D627-072.jpg שמחה ארליך

(1915-1983)

הליכוד

המפלגה הליברלית

ד' בתמוז ה'תשל"ז י"ז בחשוון ה'תש"ם 20 ביוני 1977 7 בנובמבר 1979 השמונה עשרה
7 Dan Hadani collection (990044392760205171) (cropped).jpg יגאל הורוביץ

(1918-1994)

הליכוד
לע"ם
י"ז בחשוון ה'תש"ם ח' בשבט ה'תשמ"א 7 בנובמבר 1979 13 בינואר 1981
8 Yoram Aridor, 1969. D708-038.jpg יורם ארידור

(1933-)

הליכוד
חרות
ח' בשבט ה'תשמ"א ג' בחשוון ה'תשמ"ד 13 בינואר 1981 10 באוקטובר 1983
התשע עשרה
העשרים
9 יובל-שטייניץ.jpg יגאל כהן אורגד

(1937-2019)

י"א בחשוון ה'תשמ"ד ט"ז באלול ה'תשמ"ד 18 באוקטובר 1983 13 בספטמבר 1984
10 Michal And Yitzhak Modai Married (cropped).jpg יצחק מודעי

(1950-2020)

הליכוד

המפלגה הליברלית

ט"ז באלול ה'תשמ"ד ז' בניסן ה'תשמ"ו 13 בספטמבר 1984 16 באפריל 1986 העשרים ואחת
11 Moshe Nissim Portrait 2007 (cropped).JPG משה נסים

(1935-)

ז' בניסן ה'תשמ"ו י"ד בטבת ה'תשמ"ט 16 באפריל 1986 22 בדצמבר 1988
העשרים ושתיים
12 Meeting between PM Peres with newly elected PM Nethanyahu, 1996 Dan Hadani Archive II.jpg שמעון פרס

(1923-2016)

המערך השני

העבודה

י"ד בטבת ה'תשמ"ט י"ח באדר ה'תש"ן

הודח על ידי רה"מ

22 בדצמבר 1988 15 במרץ 1990

הודח על ידי רה"מ

העשרים ושלוש
מילוי מקום על ידי ראש הממשלה יצחק שמיר
(10) Michal And Yitzhak Modai Married (cropped).jpg יצחק מודעי

(1950-2020)

המפלגה לקידום
הרעיון הציוני
י"ח בסיוון ה'תש"ן י"ב בתמוז ה'תשנ"ב 11 ביוני 1990 13 ביולי 1992 העשרים וארבע
13 Avraham Sochat 1.jpg אברהם בייגה שוחט

(1936-)

העבודה י"ב בתמוז ה'תשנ"ב א' בתמוז ה'תשנ"ו 13 ביולי 1992 18 ביוני 1996 העשרים וחמש
העשרים ושש
14 Reuven Rivlin receives the report of the Public Committee to Examine the Elections Law, November 2017 (7373) (cropped).jpg דן מרידור

(1947-)

הליכוד-גשר-צומת
הליכוד
א' בתמוז ה'תשנ"ו ט"ו בסיוון ה'תשנ"ז 18 ביוני 1996 20 ביוני 1997 העשרים ושבע
מילוי מקום על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו
15 Yaakov Neeman2012-2.jpg יעקב נאמן

(1939-2017)

עצמאי

לא כיהן כח"כ

ד' בתמוז ה'תשנ"ז כ"ט בכסלו ה'תשנ"ט 9 ביולי 1997 18 בדצמבר 1998
מילוי מקום על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו
16 Meir Sheetrit D938-003 (cropped1).jpg מאיר שטרית

(1948-)

הליכוד ז' באדר ה'תשנ"ט כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט 23 בפברואר 1999 6 ביולי 1999
(13) Avraham Sochat 1.jpg אברהם בייגה שוחט

(1936-)

ישראל אחת
העבודה
כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט י"ב באדר ה'תשס"א 6 ביולי 1999 7 במרץ 2001 העשרים ושמונה
17 Silvan Shaloml (cropped).jpg סילבן שלום

(1958-)

הליכוד י"ב באדר ה'תשס"א כ"ו באדר א' ה'תשס"ג 7 במרץ 2001 28 בפברואר 2003 העשרים ותשע
18 Benjamin Netanyahu (2003 a).jpg בנימין נתניהו

(1949-)

כ"ו באדר א' ה'תשס"ג ד' באב ה'תשס"ה 28 בפברואר 2003 9 באוגוסט 2005 השלושים
19 Flickr - Government Press Office (GPO) - P.M. Olmert with Shahar Peer and Udi Gal (cropped3).jpg אהוד אולמרט

(1945-)

קדימה ד' באב ה'תשס"ה (מ"מ)

ה' בחשוון ה'תשס"ו

ו' באייר ה'תשס"ו 9 באוגוסט 2005 (מ"מ)

7 בנובמבר 2005

4 במאי 2006
20 אברהם הירשזון, עמית שעל 2017.jpg אברהם הירשזון

(1941-2022)

ו' באייר ה'תשס"ו י"ז בתמוז ה'תשס"ז 4 במאי 2006 22 באפריל 2007 השלושים ואחת
מילוי מקום על ידי ראש הממשלה אהוד אולמרט
21 Zucky Crystal exhibition for the memory of Hanna Zemer רוני בר-און (8357798080) (cropped).jpg רוני בר-און

(1948-)

קדימה י"ז בתמוז ה'תשס"ז ו' בניסן ה'תשס"ט 4 ביולי 2007 31 במרץ 2009
22 יובל שטייניץ (cropped).jpg יובל שטייניץ

(1958-)

הליכוד ו' בניסן ה'תשס"ט ז' בניסן ה'תשע"ג 31 במרץ 2009 18 במרץ 2013 השלושים ושתיים
23 Lapid 2013.jpg יאיר לפיד

(1963-)

יש עתיד ז' בניסן ה'תשע"ג י"ב בכסלו ה'תשע"ה

הודח על ידי רה"מ

18 במרץ 2013 4 בדצמבר 2014

הודח על ידי רה"מ

השלושים ושלוש
מילוי מקום על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו
(18) Netanyahu official portrait (cropped1).jpg בנימין נתניהו
(1949-)
הליכוד ה' בניסן ה'תשע"ה כ"ה באייר ה'תשע"ה 25 במרץ 2015 14 במאי 2015
24 Moshe Kahlon (cropped).jpg משה כחלון

(1960-)

כולנו כ"ה באייר ה'תשע"ה כ"ג באייר ה'תש"ף 14 במאי 2015 17 במאי 2020 השלושים וארבע
הליכוד
25 ישראל כץ (cropped).jpg ישראל כ"ץ

(1955-)

כ"ג באייר ה'תש"ף ד' בתמוז ה'תשפ"א 17 במאי 2020 13 ביוני 2021 השלושים וחמש
26 Avigdor Lieberman 2017.jpg אביגדור ליברמן

(1958-)

ישראל ביתנו ד' בתמוז ה'תשפ"א ה' בטבת ה'תשפ"ג 13 ביוני 2021 29 בדצמבר 2022 השלושים ושש
27 Bezalel Smotrich (cropped).jpg בצלאל סמוטריץ'

(1980-)

הציונות הדתית ה' בטבת ה'תשפ"ג מכהן 29 בדצמבר 2022 מכהן השלושים ושבע

שרים במשרד האוצר

תמונה שם
(תקופת חיים)
סיעה יחד עם השר תחילת כהונה סוף כהונה ממשלה
Meir Sheetrit D938-003 (cropped).jpg מאיר שטרית[1]

(1948–)

הליכוד בנימין נתניהו 28 בפברואר 2003 5 ביולי 2004 ממשלת ישראל השלושים
Meshulam Nahari (29794242410) (cropped).jpg משולם נהרי[1]

(1951–)

ש"ס אברהם הירשזון 27 בספטמבר 2006 31 במרץ 2009 ממשלת ישראל השלושים ואחת
רוני בר-און
Yitschak kohen.JPG יצחק כהן

(1951–)

ישראל כ"ץ 14 באוקטובר 2020 17 בנובמבר 2020 ממשלת ישראל השלושים וחמש
Hamad Amar, November 2018 (cropped).jpg חמד עמאר[1]

(1964–)

ישראל ביתנו אביגדור ליברמן 13 ביוני 2021 29 בדצמבר 2022 ממשלת ישראל השלושים ושש

סגני שר האוצר

תמונה שם
(תקופת חיים)
סיעה סגן לשר תחילת כהונה סוף כהונה ממשלה
Yitzhak Coren, 1969. D710-125.jpg יצחק קורן

(1911–1994)

מפא"י לוי אשכול 30 במאי 1962 26 ביוני 1963 ממשלת ישראל העשירית
קובץ:Dinstein zvi.jpg צבי דינשטיין

(1926–2012)

המערך
מפא"י
פנחס ספיר 24 ביולי 1967 10 במרץ 1974 ממשלת ישראל השלוש עשרה
העבודה
זאב שרף
המערך
העבודה
ממשלת ישראל הארבע עשרה
פנחס ספיר ממשלת ישראל החמש עשרה
יחזקאל (שמחה) פלומין.jpg יחזקאל פלומין

(1935–2019)

הליכוד
הליברלים
שמחה ארליך 28 ביוני 1977 30 ביולי 1979 ממשלת ישראל השמונה עשרה
Kaufman haim.jpg חיים קופמן

(1934–1995)

הליכוד
חרות
יורם ארידור 28 באוגוסט 1981 13 בספטמבר 1984 ממשלת ישראל התשע עשרה
ממשלת ישראל העשרים
יגאל כהן-אורגד
Adi Amorai 1992 - 1995.jpg עדיאל אמוראי

(1934–)

המערך
העבודה
יצחק מודעי 24 בספטמבר 1984 22 בדצמבר 1988 ממשלת ישראל העשרים ואחת
משה נסים
ממשלת ישראל העשרים ושתיים
Yossi Beilin.jpg יוסי ביילין

(1948–)

שמעון פרס 26 בדצמבר 1988 15 במרץ 1990 ממשלת ישראל העשרים ושלוש
Azran Yosef.jpg יוסף עזרן

(1941–2010)

ש"ס יצחק מודעי 2 ביולי 1990 13 ביולי 1992 ממשלת ישראל העשרים וארבע
PikiWiki Israel 34507 People of Israel.jpg רפאל פנחסי

(1940–)

אברהם שוחט 4 באוגוסט 1992 31 בדצמבר 1992 ממשלת ישראל העשרים וחמש
Emblem of Israel.svg דוד מגן

(1945–)

הליכוד-גשר-צומת
גשר
דן מרידור 18 ביוני 1996 20 במאי 1997 ממשלת ישראל העשרים ושבע
נסים דהן.JPG נסים דהן

(1954–)

ש"ס אברהם שוחט 5 באוגוסט 1999 11 ביולי 2000 ממשלת ישראל העשרים ושמונה
Yitschak kohen.JPG יצחק כהן

(1951–)

סילבן שלום 2 במאי 2001 20 במאי 2002 ממשלת ישראל העשרים ותשע
3 ביוני 2002 28 בפברואר 2003
יובל שטייניץ 1 באפריל 2009 18 במרץ 2013 ממשלת ישראל השלושים ושתיים
מיקי לוי.jpg מיקי לוי

(1951–)

יש עתיד יאיר לפיד 19 במרץ 2013 4 בדצמבר 2014 ממשלת ישראל השלושים ושלוש
Yitschak kohen.JPG יצחק כהן

(1951–)

ש"ס משה כחלון 19 במאי 2015 17 במאי 2020 ממשלת ישראל השלושים וארבע
ישראל כ"ץ 25 במאי 2020 14 באוקטובר 2020 ממשלת ישראל השלושים וחמש
23 בנובמבר 2020 6 באפריל 2021

מנכ"לי המשרד לדורותיהם

תמונה שם תחילת כהונה סיום כהונה
1 David Horowitz Governor of the Bank of Israel 1964.jpg דוד הורוביץ 1948 1952
2 Ehud Avriel.jpg אהוד אבריאל 1952 1953
3 Pinchas Sapir 1955.jpg פנחס ספיר 1953 1955
4 Simcha-Golan-4-wiki-small.jpg שמחה גולן 1955 1956
5 Yaacov Arnon 1972-1979.jpg יעקב ארנון 1956 1969
6 Avraham Agmon.jpg אברהם אגמון 1970 1975
7 ארנון גפני.jpeg ארנון גפני 1975 1976
8 Amiram Sivan.jpg עמירם סיון 1976 1979
9 Yaakov Neeman2012-2.jpg יעקב נאמן 1979 1981
10 Emblem of Israel.svg עזרא סדן 1981 1984
11 שרון עמנואל.tif עמנואל שרון ינואר 1984 יולי 1984
12 Emblem of Israel.svg ברוך ניסים יולי 1984 אוקטובר 1984
(11) שרון עמנואל.tif עמנואל שרון אוקטובר 1984 1987
13 Emblem of Israel.svg ויקטור מדינה 1987 1989
14 Emblem of Israel.svg יעקב ליפשיץ 1989 1991
15 Emblem of Israel.svg שלום זינגר 1991 1993
16 Emblem of Israel.svg אהרון פוגל 1993 1995
17 David Brodet 2018 (cropped).jpg דוד ברודט 1995 1997
18 Emblem of Israel.svg שמואל סלבין 1997 1998
19 Emblem of Israel.svg בן ציון זילברפרב 1998 1999
20 אבי בן בסט.JPG אבי בן-בסט 1999 2001
21 Emblem of Israel.svg אוהד מראני אוגוסט 2001 נובמבר 2003
22 יוסי בכר (כלכלן).jpg יוסי בכר נובמבר 2003 ינואר 2007
23 ירום אריאב.jpeg ירום אריאב ינואר 2007 נובמבר 2009
24 Emblem of Israel.svg חיים שני נובמבר 2009 ספטמבר 2011
25 Doron.jpg דורון כהן אוקטובר 2011 אפריל 2013
26 Emblem of Israel.svg יעל אנדורן אפריל 2013 מאי 2015
27 שי באבד.jpg שי באב"ד מאי 2015 יוני 2020
28 Emblem of Israel.svg קרן טרנר אייל יוני 2020 אוקטובר 2020
מ"מ Emblem of Israel.svg ערן יעקב אוקטובר 2020 ינואר 2021
מ"מ Emblem of Israel.svg יעקב (קובי) בליטשטיין ינואר 2021 יוני 2021
29 Emblem of Israel.svg רם בלינקוב 27 ביוני 2021 מכהן

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 שר בלי תיק אשר כהן בפועל כשר במשרד האוצר
Logo hamichlol 3.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0