ויואל משה

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Gnome-colors-emblem-development-2.svg הערך נמצא בשלבי עבודה: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה אתם מתבקשים שלא לערוך ערך זה בטרם תוסר הודעה זו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניחי התבנית.
אם הערך לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך רצוי לתת קודם תזכורת בדף שיחת הכותבים.

ויואל משה הוא ספר שחובר על ידי האדמו"ר מסאטמר, רבי יואל טייטלבוים, ובו הוא פורש את משנתו שלפיו הציונות היא כפירה בתורה ובקב"ה.

כריכת הספר "ויואל משה"

מגמת הספר

טענתו המרכזית של הספר היא שהתומך בציונות עובר על שני איסורים הלכתיים:

 1. איסור להתחבר ל"רשעים" (ראשי ומנהיגי הציונות).
 2. איסור להקים ממשלה בזמן הגלות.

לדעתו הציונות שורש כל רע והגורם העיקרי לכל הצרות שאירעו לעם ישראל במאה השנים האחרונות. כלשונו: "אם ניקח כל פירצות הדור, והעבירות המרובות הנעשות בכל העולם וישימו אותם בכף מאזניים אחת, ומדינה הציונית בכף מאזניים השניה, תכריע [המדינה] את הכל, שהוא השורש של אבי אבות הטומאה שבכל העולם כולו". על כן סבר רבי יואל שהשתתפות בבחירות לכנסת אסורה ביהרג ואל יעבור מפני שהיא כוללת שלוש עברות החמורות. ולפיכך כל המשתתף בבחירות לכנסת, הגם שהוא מצביע למפלגה חרדית, הרי הוא מתחבר לציונים והוא נעשה שותף לכל העבירות הכרוכות בהקמת מדינת ישראל ובניהולה שלא ע"פ התורה. הוא כותב[1] שרוב גדולי הדורות האחרונים שהורו להשתתף בבחירות, עיניהם נסמאו מחמת עוונות הדור ומחמת פחד מאנשים אלימים, וזה גרם שהגיעו לידי טעות זו. עוד כתב[2] כי אף שהלכה היא 'אחרי רבים להטות', מכל מקום כשהרבים אומרים לעשות מעשה רשע, אין הקב"ה מצטרף עמהם ואסור לשמוע בקולם. לכן מסקנתו שאסור לשמוע למנהיגי וגדולי הדור שהורו להשתתף בבחירות.

מבנה הספר

הספר עוסק בשלושה נושאים עיקריים, שלכל אחד מהם מוקדש "מאמר". הספר פורסם לראשונה בשנת ה'תש"ך (1959), וכלל רק את המאמר הראשון. במהדורה הבאה, בשנת ה'תשכ"א, צורפו גם שני המאמרים הנוספים.

 • מאמר ראשון (שלוש השבועות) - לפי האמור במסכת כתובות דף קיא, השביע הקב"ה שלוש שבועות: את עם ישראל השביע שלא יעלו בחומה ושלא ימרדו באומות, ואת האומות השביע שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי. חלק זה של הספר עוסק בפירושן של שלוש השבועות ובבירור השאלה אם הן נוהגות בימינו הלכה למעשה. מסקנתו היא שכל עוד היהודים בגלות נאסר עליהם להקים שלטון עצמי יהודי.
 • מאמר שני (יישוב ארץ ישראל) - בירור בשיטת הפוסקים האם מצוות יישוב ארץ ישראל נוהגת בימים אלה. מסקנתו שהמצווה נוהגת כאשר המטרה היא קיום תורה ומצוות (ולא כחיזוק אחיזה או כיבוש הארץ).
 • מאמר שלישי (לשון הקודש) - מאמר זה נכתב כתשובה לרבי פנחס הירשפרונג. במאמר זה פורש המחבר את יחסו כמתנגד לעברית המתחדשת.

דיונים נוספים

מעבר להתנגדות לציונות עוסק הספר בשלשה נושאים המתקשרים בדרך אגב להסברה בנושא ההתנגדות לציונות:

ילקוט אמרים

כריכת הספר "ילקוט אמרים ויואל משה"

בחודש אלול תשס"ב הוציאו מספר אברכים את הספר "ילקוט אמרים ויואל משה" שהוא קיצור של מאמר שלש שבועות בספר, במהדורות הבאות אף הוסיפו קטעים ממאמר ישוב ארץ ישראל.

בפתח הספר מודפסות הסכמותיהם של בד"צ העדה החרדית ורבי משה טייטלבוים, וכן הסכמתו של רבי שמואל הלוי וואזנר[3].

חסידי סאטמאר מפיצים רבות את הספר לעיתים קרובות אף בחינם, ואף מעניקים מלגות ללומדים את הספר ונבחנים עליו. נכון לשנת תשע"ט הוא יצא בחמש עשרה מהדורות[4].

היחס לספר

Postscript-viewer-shaded.png ערכים מורחבים – שלוש שבועות, פולמוס ההשתתפות בבחירות

התומכים בויואל משה

החולקים על ויואל משה

 • בשנת ה'תשע"ב יצא לאור ספר בשם אגרת מענה חכם הכולל בעיקר מכתבים שכתב הרב יואל כהן לחסיד סאטמר בעת התקרבותו לחסידות חב"ד. במכתביו טוען הרב כהן שכיוון שהמדינה אינה גאולה - אין בה את איסור שלוש השבועות, והוא מוכיח כי גם בעל ויואל משה בעצמו הכיר במדינה לגבי כמה דברים, ומה שבעל ויואל משה אסר את ההשתתפות בבחירות, זה רק כגדר וסייג שלא יטעו שהיא אתחלתא דגאולה. כמו כן מוסברת בספר שיטת חסידות חב"ד בנושא בעיניו של הרב כהן. בסוף הספר נוספו מסמכים מגדולי ישראל להוכיח שהם התירו את ההשתתפות בבחירות ואת ההכרה במדינה.

הנצחה

בית הכנסת "ויואל משה" בבני ברק

חסידי סאטמאר הנציחו את שם הספר בשיכון שבנו בשכונת "עזרת תורה" בירושלים, כמו כן בית הכנסת של חסידי סאטמאר בבני ברק נקרא על שם הספר.

בקרב חסידי רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים כמו גם בקהילות העדה החרדית ונטורי קרתא מכונה רבי יואל טייטלבוים על שם ספרו "ויואל משה", בעוד חסידי רבי אהרן טייטלבוים מכנים אותו על שם ספריו "דברי יואל".

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. מאמר ג' שבועות סימן קמ"ה ואילך
 2. שם סי' קנ"ח ואילך
 3. יש המוכיחים מהסכמה זו כי הוא אכן סבר כדעת רבי יואל טייטלבוים בכל הענינים המוזכרים בספר "ויואל משה". אך יש האומרים כי ההסכמה הייתה רק לעניין מלחמתו של רבי יואל עם הציונים ושאר העניינים שבספר ויואל משה כמו אתחלתא דגאולה ואמונה בביאת המשיח, שעל זה כתב הרב וואזנר שהיום רואים שהציונים גרמו סכנות ולא גאולה, ואין שום התייחסות בהסכמתו לעניין ההשתתפות בבחירות השנויה במחלוקת גדולי ישראל. ואכן שמו של הרב וואזנר נמצא בכרוז בעד הבחירות הראשונות.
 4. בהקדמת הספר למהדורה שלש עשרה נכתב "והרבה מאלו שהגו ולמדו בספר, זכו ועמדו על האמת... ומהם אחרי שהכירו את האמת קיבלו על עצמם להשפיע גם על אחרים, והעמיסו על שכמם לעזור בהפצת הספר, ומגו דזכי לנפשייהו זכי נמי לאחריני"
 5. בספר שאלות ותשובות באין חזון, שם התכתב עם הסטייפלר לגבי ענייני בחירות
 6. ראה בחוברת "ובחרת בחיים" את צילומי ה"קול קורא" של מערכות הבחירות.
 7. כך כתבו הגאונים: רבי איסר זלמן מלצר, רבי אליעזר יהודא פינקל, רבי אהרן קוטלר, ר' דובעריש ווידנפלד מטשעבין, רבי זלמן סורוצקין, רבי יחיאל מיכל טיקוצינסקי, רבי יחזקאל סרנא, רבי מאיר קרליץ, ורבי שבתי יגל, ב"פסק דין" אשר נכתב בשנת תשי"א, שם (סעיף ה') מופיע לשון זה: חוב קדוש על כל אחד ואחד להשתתף בבחירות ולבא לעזרת ה' בגבורים, ועצם ההצבעה על מועמדים שיעמדו על משמרת התורה והמצוות - זה קידוש שם שמים (צילום הפסק דין נדפס בקונטרס "ובחרת בחיים" עמוד כ"א).
 8. ראה כאן
 9. במכתבו (סוף אות ב): "וכבר טענתי זאת להאדמו"ר מסטמאר שליט"א, ולא היה לו פתחון פה להשיב על דברי... גם ב"ויואל משה" לא השיב כלום... והרגשתי הכללית ששלטה יד זרים בספר ויואל משה, כי הרבה דברים שבו תמוהים ביותר, ולדוגמא - ענין התחברות לרשעים בכנסת עומד בסתירה מוחלטת להוראת האדמו"ר מסטמאר שליט"א שיש להצביע לעיריות." עכ"ל.
סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0