חיבוט ערבה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חיבוט ערבה
(מקורות עיקריים)
חיבוט ערבה 1.jpg
תלמוד בבלי מסכת סוכה, דף מ"ד
משנה תורה ספר זמנים, הלכות שופר וסוכה ולולב, פרק ז', הלכה כ"ב
שולחן ערוך אורח חיים, סימן תרס"ד
מכירת ערבות למנהג חביטת ערבה בהושענה רבה, ברוקלין

חיבוט ערבה הוא מנהג המתקיים בהושענא רבא, היום האחרון של חג הסוכות, כזכר למצוות ערבה במקדש. נהוג לאגוד את ענפי הערבה ובסיום התפילה של הושענא רבא לחבוט את הערבות ברצפה. מאחר שנטילת ערבה היא מנהג שהנהיגו הנביאים, ולא תקנה דרבנן, לא נתקנה לה ברכת המצווה.

מקור המנהג

Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – מצוות ערבה במקדש

נטילת לולב בחג הסוכות נוהגת מן התורה הן בבית המקדש והן מחוצה לו (ביום הראשון). נטילת ערבה נוהגת מן התורה במקדש בלבד, ומנהג נביאים ליטלה מחוץ למקדש ביום השביעי[1].

בבית המקדש היו זוקפים ענפי ערבה גדולים סביב המזבח החיצון ותוקעים ומריעים, כפי שכותב הרמב"ם:

כיצד הייתה מצותה, בכל יום ויום משבעת הימים היו מביאין מורביות של ערבה, וזוקפין אותן על צדדי המזבח, וראשיהן כפופין על גבי המזבח; ובעת שהיו מביאין אותה וסודרין אותה, תוקעין ומריעין ותוקעין...
וערבה זו, הואיל ואינה בפירוש בתורה אין נוטלין אותה כל שבעת ימי החג זכר למקדש, אלא ביום השביעי בלבד הוא שנוטלין אותה בזמן הזה; כיצד עושה, לוקח בד אחד או בדין הרבה, חוץ מערבה שבלולב, וחובט בה על הקרקע או על הכלי פעמיים או שלוש, בלא ברכה - שדבר זה מנהג נביאים הוא.

הלכות סוכה ולולב, פ"ז, הלכות כ'-כ"א

.

קיום המנהג

מנהג חיבוט ערבות, חריטה על עץ, תכ"ה, מאוספי הספרייה הלאומית, ישראל.
מנהג חיבוט ערבות, חריטה על עץ, מתוך הספר מנהגים של אורי ווייבש, תכ"ה

מנהג הנטילה מתקיים בהגבהה, ובנוסף בחבטת הערבה[2]. לפירוש רש"י חבטה היא נענוע, ולפירוש הגאונים והרמב"ם חבטה בקרקע[3]. שני הפירושים הובאו להלכה[4]. לדעת העיטור מנהג החבטה בקרקע נהג בגבולין אך לא במקדש[5].

טעם מנהג חבטת הערבה על פי הלבוש, הוא דרך שעשוע ושמחה כדרך שעשו בשמחת בית השואבה, שביום זה היו מרבים בשמחה, לקיים ושמחתם לפני ה' ולהודות על טובת הגשמים[6]. בזמן חז"ל נהג מנהג שעשוע נוסף של חטיפת לולבים ואתרוגים[7]. המהרי"ל מתאר שנהגו לכבות את נרות בית הכנסת עם הערבות בשעת החבטה לשם שמחה[8].

הגאונים כתבו שהערבה דומה לשפתים שבהם מתפללים על המים, והחבטה בקרקע רומזת לנאמר בפסוק: "יתן בעפר פיהו אולי יש תקוה"[9], או לרמז שיסתם פי המקטרג וינתן בעפר[10].

מבחינת ההלכה, די בענף אחד עם עלה אחד לטובת חיבוט הערבה, אולם בשל הרצון להדר במצווה היו שכתבו שיש לקחת לפחות שלושה ענפים. המנהג הנפוץ כיום, בהשפעת דברי האר"י הוא לחבוט חמישה ענפים חמש פעמים[11]. את הערבות אוגדים בקשר[12] ובסיום התפילה של הושענא רבא, מבצעים את חיבוט הערבה.

לדעת רש"י אין שיעור לאורך הערבה[13] ולדעת הר"ן שיעורה שלשה טפחים כאורך הערבה שבלולב וכן נפסק להלכה[14]. נהגו לקחת ענפים ארוכים ויפים משום חיבוב מצוה[15]. כן נהגו ששמש בית הכנסת מביא ערבות למכירה כשם שבבית המקדש סיפקו שלוחי בית דין ערבות לציבור[16].

מאחר שנטילת ערבה היא מנהג נביאים, לא נתקנה לה ברכה, מפני שלא ניתן לומר עליה וציוונו[17]. עם זאת, ישנם נוסחים של בקשות ותפילות הנאמרות לפני ואחרי חיבוט הערבה. במהלך החיבוט יש הנוהגים לומר את המשפט הארמי "חביט חביט ולא בריך", שמוזכר בגמרא, המשמש כתזכורת לכך שיש לחבוט ללא ברכה.

את הענפים שנותרים לאחר החיבוט נהגו לשמור כסגולה ולהשתמש בהם לתשמיש מצווה, כגון חומר בעירה לאפיית המצות בפסח, בדומה לנעשה עם שאר המינים (אתרוג למרקחת או סגולה ללידה קלה; לולב לביעור חמץ או סגולה נגד גנבים והדס להריח בהבדלה במוצאי שבת).

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ תלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף מ"ד עמוד ב' וראה תוספות יום טוב סוכה פרק ד משנה ג שהם חגי זכריה ומלאכי שחיו בזמן הבית
 2. ^ מנהג רבי אלעזר בר צדוק בתלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף מ"ד עמוד ב'
 3. ^ תשובת הגאונים שערי תשובה סימן ש"מ, משנה תורה לרמב"ם, הלכות שופר וסוכה ולולב, פרק ז' בדומה למנהג המוזכר בדברי רבי יוחנן בן ברוקה במשנה לחבוט ענפי דקל. ראה גם רש"י, מסכת סוכה, דף ט' עמוד ב', ד"ה מאי למימרא
 4. ^ שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תרס"ד, סעיף ד' ורמ"א שם
 5. ^ ספר העיטור הלכות לולב דף צג טור ד
 6. ^ לבוש סימן תרסד סעיף ג. אסמכתא לכך נמצאת בדברי הפייטן רבי אלעזר הקליר: אנא אזון חין תאבי ישעך בערבי נחל לשעשעך ובפיוט לרבי מנחם בן מכיר: כהושעת ברכות וארוכות וגבוהות מעלסים (עולזים)
 7. ^ משנה, מסכת סוכה, פרק ד', משנה ז' ובארו רש"י, מסכת סוכה, דף מ"ה עמוד א', ד"ה ואוכלין ובתוספות שם שכן נהגו משום שמחה
 8. ^ הובא בדרכי משה סימן תרסד
 9. ^ מגילת איכה, פרק ג', פסוק כ"ט
 10. ^ תשובת רב צמח גאון שערי תשובה סימן ש"מ
 11. ^ משנה ברורה, סימן תרס"ד, סעיף קטן ט"ז
 12. ^ משנה ברורה, סימן תרס"ד, סעיף קטן י"ז
 13. ^ רש"י, מסכת סוכה, דף מ"ד עמוד ב', ד"ה עלה אחד
 14. ^ שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תרס"ד, סעיף ד'
 15. ^ רש"י, מסכת סוכה, דף מ"ד עמוד ב', ד"ה עלה אחד רמ"א בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן תרס"ד, סעיף ד'
 16. ^ ר"ן סוכה דף כא עמוד ב והובא ברמ"א אורח חיים, סימן תרס"ד, סעיף ב'
 17. ^ תלמוד בבלי, מסכת סוכה, דף מ"ד עמוד ב' ובתוספות ד"ה כאן במקדש

הבהרה: המידע במכלול נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.

Logo hamichlol 3.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0