סוגיה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
"קושיא בתלמוד", ציור מאת קרל שלייכר, בערך 1870.

סוגיה או באיות המקורי סוגיא היא מילה נרדפת לדיון, וכינוי לנידון תלמודי הכולל את המשא ומתן בגמרא, ולעיתים גם את הספרות הנוספת שנכתבה עליו. במשמעותה הרחבה היא משמשת בשפה העברית לציון כל נושא או בעיה העומדים לדיון.

אטימולוגיה

מקור המילה 'סוגיה' הוא מהשורש 'סגי' שפירושה בארמית הלך. גם היום נפוצה המילה 'מהלך' או 'דרך' כשמשמעות הדברים הבנה בסוגיה.

השימוש המקורי במילה היה בהקשר תלמודי, ומשמעותה היתה: דיון מקיף – בעיקר בתלמוד הבבלי או הירושלמי.

מהי סוגיה

מכיוון שהתלמוד לא מחולק לפרקים או לסעיפים אלא מבוסס על חלוקת המשנה, והדיונים השונים בגמרא (ה'שקלא וטריא') יכולים להתארך מאוד או לסטות מהנושא הראשוני, נוצר המושג 'סוגיא' שמגדיר כל דיון או נושא בפני עצמו.

העברת המסרים בתלמוד נעשית בדרך של משא ומתן, כלומר הפקת הידע מתוך שאלת שאלות ועניית תשובות עליהן כאשר מכל מהלך כזה מתקבלים מסרים תלמודיים. סוגיה היא כלל השאלות, התשובות, הראיות והדחיות בנושא מסוים כשפעמים ואף כלולים בתוך נושא אחד מספר תתי נושאים, כמו בסוגיית 'מיטב' המתארת שלל כללים ופרטים הנוגעים לתשלומי נזיקין.

סוגיא כוללת גם את התוספות המאוחרות יותר לנדון, כגון דברי הראשונים והאחרונים על הסוגיא התלמודית, עד לדיון ההלכתי בנושא הנדון.

ישנה דרך לימוד, המקובלת בעיקר בחלק מהישיבות והכוללים, שבה במקום ללמוד גמרא כסדרה, לומדים רק סוגיא מוגדרת אחת, כשבמקביל מעיינים במקומות אחרים בגמרא או בספרים אחרים, הנוגעים לאותה סוגיה. (צורה זו היא אחת מצורות ה"עיון").

בתלמוד לא מוזכרת המילה 'סוגיה' והמקורות הראשונים למילה זו הם מן הראשונים.

כיום נפוץ גם השימוש במילה בהשאלה, לתאר נושא בעל מורכבות או המצוי במחלוקת.

בניית סוגיה

לסוגיה אין הגדרה מדויקת והיא מופיעה בצורות רבות. לעיתים בדיון בין שתי דרכים פרשניות. לעיתים על ידי מחלוקת ולפעמים סתם בעקבות נושא שהועלה לדיון על ידי בני הישיבה. אחרי שהנידון מוצג (ולעיתים גם מובאות לו נפקותות הלכתיות) מנסה הגמרא להכריע כמו אחד הצדדים. כשלפעמים מספר הראיות יכול להגיע ל15 ויותר[1]

סוגיות ידועות

ישנן סוגיות מפורסמות וידועות שאף ידועות בשמותיהן. ביניהן ניתן למנות את הסוגיות שלהלן:

סוגיות כלליות

 • קניין פירות כקניין הגוף - סוגיה העוסקת בקניין פירות הבעל בנכסי האשה, הסוגיה דנה האם נחשב שגוף הקרקע קנוי לבעל. סוגיה זו מופיעה פעמים רבות בתלמוד.
 • גלגל החוזר - שם כולל של מקרים בהלכה, בהם דין אחד סותר את השני בצורת פרדוקס, כך שלכל פסיקה שנפסוק ישנה פסיקה הסותרת לה.

סוגיות ידועות בסדר נזיקין

 • זה נהנה וזה לא חסר - סוגיה העוסקת במקרה בו אדם נהנה מנכסי חבירו או ממעשיו, אך חבירו אינו ניזוק או מפסיד מכך דבר.
 • אשו משום חציו - סוגיה העוסקת בטעם החיוב של אב הנזיקין אש. מסקנת הסוגיה היא, ש"אישו משום חציו" - התפשטות האש נחשבת לתוצאה ישירה מההצתה והיא באחריותו הישירה של המצית.
 • עביד איניש דינא לנפשיה - סוגיה העוסקת בשאלה האם אדם יכול ליטול את החוק לידיו.
 • שניים אוחזין בטלית - סוגיה הפותחת את מסכת בבא מציעא ועוסקת במקרה של ויכוח בבעלות על מציאה, והדרכים להכריע את הוויכוח.
 • תקפו כהן - סוגיה העוסקת במקרה של ספק במתנות כהונה, והיא אוגדת בתוכה את דיני ספקות בדיני ממונות. לימוד סוגיה זו נמשכת בישיבות ובכוללים שבועות רבים. נתחברו עליה ספרים שונים כגון ספר תקפו כהן של הרב שבתי כהן, ספר קונטרס הספיקות, סימנים רבים בספר קצות החושן ובספר שערי יושר לרבי שמעון שקופ, ועוד רבים.
 • ייאוש שלא מדעת - סוגיה העוסקת בעיקרה בדיני השבת אבידה, כאשר בעל החפץ לא ידע שאבד ממנו החפץ, אך ברור לכל כי אילו היה יודע היה מתייאש. הסוגיה משליכה לנושאים רבים ושונים, שהפוסקים דנים בהם האם יש לדמותם להשבת אבידה או לא. אף סוגיה זו נלמדת במשך שבועות רבים בישיבות ובכוללים ונידונה רבות בספרי האחרונים.
 • נסכא דרבי אבא - סוגיה העוסקת בתסבוכת משפטית שאירעה במקרה מסוים בו לא נמצא פסק דין מתאים, בעקבות בעיות שונות שבפסקים האפשריים, מה שמוביל למבוי סתום. הנידון מוביל את רבי אבא לכלל "שכל המחויב שבועה שאינו יכול להישבע, משלם".
 • כל דאלים גבר - סוגיה העוסקת ביחס למקרים שבהם אין כל דרך לבית הדין לברר את האמת, כאשר במקרים מסוימים הדין הוא כל דאלים גבר.

= סוגיות ידועות בסדר נשים

 • עני המהפך בחררה - סוגיה העוסקת באדם שמחזר אחר חפץ מסוים, האם חבירו יכול להקדימו. סוגיה זו והרעיון המוסרי שלה משליכים רבות על נושאים שונים בחיי היום יום, ואף היא כקודמותיה העסיקה את הראשונים והאחרונים שהאריכו בה רבות בספריהם.

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ פסחים ב.-ג: בבא מציעא כ"א:-כ"ב:
Scroll 2 (PSF).png ערך זה הוא קצרמר בנושא יהדות. אתם מוזמנים לתרום למכלול ולהרחיב אותו.