אור שמח

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אור שמח
שער הספר
מידע כללי
מאת הרב מאיר שמחה הכהן
סוגה חידושים על ספר היד החזקה של הרמב"ם
הוצאה
הוצאה ורשה
תאריך הוצאה ה'תרס"ב-ה'תרע"ח
מהדורות נוספות
מספר כרכים 4
קישורים חיצוניים
HebrewBooks https://hebrewbooks.org/14551
הספרייה הלאומית 990020023830205171

אור שמח הוא ספרו של רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק על משנה תורה לרמב"ם.

תוכן ומבנה

סגנון

הספר עוסק בפרשנות רחבה של הרמב"ם, וכן במציאת מקורותיו. לעיתים עובר הספר לפרשנות התלמוד הבבלי במנותק מהרמב"ם[1], ואף מעט פרשנות לתלמוד הירושלמי שהמחבר היה בקי בו[2][3]. הספר אינו רק מבאר את כוונת הרמב"ם אלא אף מחדש חידושים רבים יש בספר גם ביאורים נקודתיים[4], וגם מקורות וציטוטים מהראשונים שעסקו במשנה תורה לרמב"ם[5]. חלק מהספר הוא חידושיו של המחבר על סוגיות שונות בתלמוד, שנסדרו על סדר היד החזקה[6]. רבי מאיר שמחה כותב שהספר נכתב "בקצרה ובעיון עמוק"[7].
המחבר לא נמנע מלחלוק על הראשונים[8], ואף מגיה מסברא את דברי הרמב"ם[9].

השגות הראב"דהגהות הרמ"ךמגדל עוזהגהות מימוניותמגיד משנהר"י קורקוסרדב"זכסף משנהלחם משנהמשנה למלךשער המלךמרכבת המשנהאור שמחחידושי רבנו חיים הלויצפנת פענחאבן האזלחדושי מרן רי"ז הלוידרך אמונה

מקורותיו של הספר

החיבור בולט בגיוונם של מקורותיו. בכך הוא מהווה מעין השלמה לנושאי כליו של הרמב"ם שמיעטו להסתמך על מובאות נוספות מעבר לתלמוד הבבלי בעת מיקור הלכות ה"משנה תורה". הנה כמה מהמקורות הבולטים מעבר לתלמוד בבלי, לפי סדר נפוצות יורד[10]:

 • תלמוד ירושלמי - מטרת רוב המובאות היא להראות את מקורות הרמב"ם, אך בניגוד למקורות מהתלמוד הבבלי שההם לרוב ישירים ופשטניים, מהלך מציאת המקורות מהירושלמי הוא לרוב מורכב ונסתר יותר ודורש משא ומתן בדבריו[11]. קיימים גם דיונים עצמאיים רבים בדברי הירושלמי[12], במסגרת זו ניתן לראות מגמה של יישוב דברי הירושלמי עם הבבלי[13].
 • תוספתא - בדרך כלל הובאה כציון מקור לדברי הרמב"ם, אך לעיתים רבי מאיר שמחה גם מפרשה[14], ולעיתים אף מתקן את גרסתה מהשיבושים הרבים שנפלו בה[15].
 • הרי"ף - רבי מאיר שמחה ראה ברי"ף מקור ראשון במעלה בהבנת דברי הרמב"ם, ודחק ליישב את דבריו כך שלא יסתרו לדברי הרי"ף[16]. בניגוד למגיד משנה ולכסף משנה שאף מובאותיהם (המועטות יחסית) הם מתוך הלכות רב אלפס, כ-70 אחוזים מציטוטי הרי"ף באור שמח הם מתשובותיו.
 • הר"י מיגש - בספר הובאו הן מתשובותיו והן מחידושיו לתלמוד. המובאות בתשובות יחודיות רק לאור שמח, מאחר שלפני הכסף משנה ומגיד משנה לא היה שו"ת הר"י מיגש.

הוצאה לאור

הכרך הראשון הוא על חלקי נשים וקדושה עם קונטרס על עניני זיקה, נדפס בורשה בשנת ה'תרס"ב. לאחר מכן עד שנת ה'תר"ע נוספו עוד שני כרכים, האחד על סדרי נזיקין, קנין משפטים ושופטים, והאחר על הפלאה, זרעים, טהרה עבודה וקרבנות. לאחר מותו בשנת ה'תרע"ח הוציא לאור אב בית הדין של ריגה הרב מנחם מנדל זק. את הכרך אחרון על סדרי המדע אהבה וזמנים.

מעמד והשפעה

את חשיבות הספר בעיני מחברו ניתן ללמוד מעמוד השער, שם בחר לכתוב 'חובר ברצון אבינו שבשמים', נוסח חריג בספרות התלמודית, ויש הטוענים שכוונתו לאגדה על חלום שחלם על הסכמה לחידושיו מהרשב"א[17], המחבר מבקש לעיין בספרו בעיון ובמתון[18].

ראשי ישיבות ורבנים בני דורו והדור שאחריו מרבים לדון בדבריו, בהם רבי מנחם זמבא[19], אמרי משה[20] ברכת שמואל[21] אבי עזרי[22] וקהילות יעקב, הר צבי ורבי איסר זלמן מלצר ועוד, חלקם אף כתבו על גליון הספר שברשותם הערות.


מהדורות הספר:

קישורים חיצוניים

 • ויקיטקסט אור שמח, באתר ויקיטקסט
 • אודות הספר

  לקריאה נוספת

  • יצחק כהן, אור שמח - הלכה ומשפט: משנתו של הרב מאיר שמחה הכהן על משנה תורה לרמב"ם, מוסד ביאליק[23]

  הערות שוליים

  1. ^ הרב שלמה זלמן אוירבך, מתוך הקדמה לאור שמח על הש"ס, פרסר
  2. ^ מתוך מכתב של המחבר, הובא במהדורת בני ברק בחלק א בסופו
  3. ^ ראו דברי רבי חיים סולובייצ'יק, הובאו אצל זאב אריה רבינר רבינו מאיר שמחה הכהן זצ"ל, עמ' קצ (התשכ"ז).
  4. ^ לדוגמה: הלכות ברכות ח יד, עבודה זרה ו א
  5. ^ לדוגמה: הלכות שבת כו י, אישות יח יב, תפילה יג ה
  6. ^ לדוגמה: הלכות מע"ש ג י, נזקי ממון ז יב
  7. ^ ציטוט מתוך תשובותיו סי' לו
  8. ^ לדוגמה:הלכות מעשר שני ג ז
  9. ^ לדוגמה: הלכות נזירות ו ה
  10. ^ מבוסס על ניתוחו של יצחק כהן, למגמותיו של חיבור האור שמח ומשמעויתיהן ההלכתיות משפטיות, שנתון המשפט העברי, כרך ה, תשס"ח, עמ'97ֿֿ–138.
  11. ^ יצחק כהן, התלמוד הירושלמי ביצירתו ההלכתית-משפטית של הרב מאיר שמחה הכהן, קרית המשפט, ט (תשע"א) 312.
  12. ^ ראו למשל, הלכות ממרים פרק ז' הלכה ז'.
  13. ^ ראו למשל, הלכות סנהדרין פרק י"ח הלכה ב'.
  14. ^ למשל: הלכות ממרים פרק ז' הלכה ב'.
  15. ^ למשל: מסכת שמחות י"ד, ט"ו.
  16. ^ הלכות זכיה ומתנה, פרק ט' הלכה ו'.
  17. ^ רבי נחום ברוך גינצבורג, ‏מקור ברוך חלק א, באתר HebrewBooks
  18. ^ ציטוט מתוך תשובותיו סי' לו
  19. ^ לדוגמה: חידושי הגרמ"ז חלק א סי' ד
  20. ^ לדוגמה: סי' סו ו
  21. ^ לדוגמה: חידושי ר' ברוך בער בבא מציעא סי' לג וסי' מו
  22. ^ לדוגמה: הלכות מלווה ולווה כג טז, הלכות רוצח ט ו, י ו, וראה עוד בהסכמת הרב איתמר גרבוז במהדורת תשע"ה שכתב בשם הרב שך שלא הניח כמותו וספריו מאירים את העינים בכל חלקי התורה.
  23. ^ הספר באתר מוסד ביאליק