ממשלת ישראל השתים עשרה

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
כנסות וממשלות ישראל
מועצת המדינה הזמנית
הממשלה הזמנית

הכנסת הראשונה

הממשלה הראשונה
הממשלה השנייה

הכנסת השנייה

הממשלה השלישית
הממשלה הרביעית
הממשלה החמישית
הממשלה השישית

הכנסת השלישית

הממשלה השביעית
הממשלה השמינית

הכנסת הרביעית

הממשלה התשיעית

הכנסת החמישית

הממשלה העשירית
הממשלה האחת עשרה
הממשלה השתים עשרה

הכנסת השישית

הממשלה השלוש עשרה
הממשלה הארבע עשרה

הכנסת השביעית

הממשלה החמש עשרה

הכנסת השמינית

הממשלה השש עשרה
הממשלה השבע עשרה

הכנסת התשיעית

הממשלה השמונה עשרה

הכנסת העשירית

הממשלה התשע עשרה
הממשלה העשרים

הכנסת האחת עשרה

הממשלה העשרים ואחת
הממשלה העשרים ושתיים

הכנסת השתים עשרה

הממשלה העשרים ושלוש
הממשלה העשרים וארבע

הכנסת השלוש עשרה

הממשלה העשרים וחמש
הממשלה העשרים ושש

הכנסת הארבע עשרה

הממשלה העשרים ושבע

הכנסת החמש עשרה

הממשלה העשרים ושמונה
הממשלה העשרים ותשע

הכנסת השש עשרה

הממשלה השלושים

הכנסת השבע עשרה

הממשלה השלושים ואחת

הכנסת השמונה עשרה

הממשלה השלושים ושתיים

הכנסת התשע עשרה

הממשלה השלושים ושלוש

הכנסת העשרים

הממשלה השלושים וארבע

הכנסת העשרים ואחת

הכנסת העשרים ושתיים

הכנסת העשרים ושלוש

הממשלה השלושים וחמש
פורטל - הממשל בישראל
צילום משותף של ממשלת ישראל השתים עשרה בראשות לוי אשכול עם נשיא המדינה זלמן שזר, בבית הנשיא בירושלים. יושבים מימין לשמאל- עקיבא גוברין, יוסף אלמוגי, בכור שיטרית, משה חיים שפירא, נשיא המדינה זלמן שזר, ראש הממשלה לוי אשכול, דב יוסף, יוסף בורג וישראל בר יהודה. ב-23 בדצמבר 1964

ממשלת ישראל השתים עשרה בראשותו של לוי אשכול, פעלה מה-22 בדצמבר 1964 עד ה-12 בינואר 1966, בתקופת כהונתה של הכנסת החמישית.

הרכב הכנסת החמישית ערב הקמת הממשלה

סיעה ראש הסיעה מנדטים מושב הערות
מפא"י לוי אשכול 41 קואליציה
 • פרש חבר כנסת אחד
 • מאוחר יותר פרשו שמונה חברי כנסת והקימו את רפ"י
חרות מנחם בגין 17 אופוזיציה
 • מאוחר יותר התאחדה הסיעה עם המפלגה הליברלית בהקמת גח"ל
המפלגה הליברלית 17 אופוזיציה
 • מאוחר יותר פרשו שבעה חברי כנסת והקימו את הליברלים העצמאיים; עשרת חברי הכנסת הנותרים
  התאחדו בהמשך עם חרות והקימו את גח"ל
מפד"ל חיים משה שפירא 12 קואליציה
מפ"ם מאיר יערי, יעקב חזן 9 אופוזיציה
אחדות העבודה-פועלי ציון יגאל אלון 8 קואליציה
מק"י 5 אופוזיציה
 • מאוחר יותר פרשו שני חברי כנסת והקימו את רק"ח
אגודת ישראל יצחק מאיר לוין 4 אופוזיציה
פא"י קלמן כהנא 2 קואליציה
שיתוף ואחווה 2 קואליציה
קידמה ופיתוח 2 קואליציה
סיעת יחיד יונה כסה 1 אופוזיציה
 • פרש ממפא"י

הקמת הממשלה

באוקטובר 1964 שב בן-גוריון והעלה את נושא "הפרשה" באוזני ראש הממשלה לוי אשכול, זאת על סמך בדיקתם של העיתונאי חגי אשד, עורך הדין אהרן חטר-ישי (לשעבר הפרקליט הצבאי הראשי) ועורך דין יצחק טוניק (לשעבר התובע הצבאי הראשי ולעתיד ראש לשכת עורכי הדין בישראל ומבקר המדינה), כי ועדת השבעה עיוותה את הדין.

לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה, מרדכי בן זאב, חיווה דעתו כי ועדת השבעה קיבלה על עצמה לקבוע עובדות בעניין שנוי במחלוקת מבלי שיהיה לה מעמד שיפוטי המוכר בחוק, וכי חוות דעתה אינה בעלת ערך מעבר להבעת דעתם האישית של השרים שהרכיבו אותה, החל בן-גוריון במאמצים לכנס את מרכז מפא"י על מנת שיחליט על חידוש החקירה.

משראה אשכול כי נראה שמרכז המפלגה יחליט על חידוש החקירה, נקט בצעד דרמטי, וב-15 בדצמבר 1964 הודיע על התפטרותו מתפקיד ראש הממשלה, שכן אינו חופשי להחליט ברצונו בעניין ממלכתי, הוא הקמת ועדת חקירה משפטית. ההתפטרות טרפה את קלפיו של בן-גוריון. עתה סירב בן-גוריון להופיע בפני מרכז המפלגה שכן "לא אשחית דברי על אוזן לא שומעת". שרי מפא"י ראו כי הם נדרשים לבחור בין עמדתו של בן-גוריון, שהיא בבחינת "יקוב הדין את ההר", לבין עמדתו של אשכול. רובם בחרו באשכול. לאחר הפצרות השרים, ולאחר שנשיא המדינה הטיל על אשכול להרכיב ממשלה, שב אשכול והרכיב את הממשלה, בהרכבה הקודם, בתוך שבוע ימים לאחר התפטרותו.

סיעות הקואליציה

סיעה מנדטים משרדי השרים משרדי סגני השרים תחילת חברות בממשלה סיום חברות הערות
מפא"י 41 משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון,
משרד האוצר, משרד המסחר והתעשייה,
משרד הדואר, משרד החוץ,
משרד החינוך והתרבות, משרד החקלאות
משרד המשטרה, משרד המשפטים,
משרד הפיתוח, משרד השיכון,
משרד התיירות
משרד הביטחון,
משרד החינוך והתרבות
22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966
מפד"ל 12 משרד הבריאות, משרד הפנים,
משרד הדתות, משרד הסעד
משרד הפנים,
משרד הבריאות
22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966
אחדות העבודה-פועלי ציון 8 משרד העבודה, משרד התחבורה 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966
פא"י 2 משרד החינוך והתרבות 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966
שיתוף ואחווה 2 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966 הייתה חברה בקואליציה ללא ייצוג
בממשלה
קידמה ופיתוח 2 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966 הייתה חברה בקואליציה ללא ייצוג
בממשלה
מספר הח"כים החברים בקואליציה

הרכב הממשלה

הממשלה מנתה 18 שרים, מתוכם 17 המשיכו מממשלות קודמות (אשכול, אבן, ספיר, שפירא, ששון, ורהפטיג, מאיר, ארן, גבתי, שטרית, דב יוסף, בורג, אלון, אלמוגי, בר יהודה, גוברין, וכרמל (שלא היה חבר בממשלה ה-11 אבל היה כבר שר בעברו) ושר אחד כיהן לראשונה בממשלה זו (חיים יוסף צדוק)

שם סיעה משרד תאריך תחילת כהונה תאריך סיום כהונה הערות
לוי אשכול מפא"י משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון,
משרד השיכון
22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966
אבא אבן מפא"י 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966 סגן ראש הממשלה
פנחס ספיר מפא"י משרד האוצר, משרד המסחר והתעשייה 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966 כיהן בשני המשרדים עד ה-25 במאי 1965, עת פרש
ממשרד המסחר והתעשייה
חיים משה שפירא מפד"ל משרד הבריאות, משרד הפנים 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966
אליהו ששון לא היה חבר כנסת משרד הדואר 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966 כיהן כשר מטעם מפא"י
זרח ורהפטיג מפד"ל משרד הדתות 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966
גולדה מאיר מפא"י משרד החוץ 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966
חיים יוסף צדוק מפא"י משרד המסחר והתעשייה,
משרד הפיתוח
25 במאי 1965 12 בינואר 1966 החל לכהן גם כשר הפיתוח ב-31 במאי 1965,
מספר ימים לאחר התמנותו לשר המסחר והתעשייה
זלמן ארן מפא"י משרד החינוך והתרבות 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966
חיים גבתי לא היה חבר כנסת משרד החקלאות 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966 כיהן כשר מטעם מפא"י
בכור שלום שטרית מפא"י משרד המשטרה 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966
דב יוסף לא היה חבר כנסת משרד המשפטים 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966 כיהן כשר מטעם מפא"י
יוסף בורג מפד"ל משרד הסעד 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966
יגאל אלון אחדות העבודה-פועלי ציון משרד העבודה 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966
יוסף אלמוגי מפא"י משרד הפיתוח, משרד השיכון 22 בדצמבר 1964 25 במאי 1965
 • התפטר ועזב לרפ"י
 • פרישתו ממשרד השיכון נכנסה לתוקפה
  ב-23 במאי 1965, יומיים לפני פרישתו ממשרד
  הפיתוח
ישראל בר יהודה אחדות העבודה-פועלי ציון משרד התחבורה 22 בדצמבר 1964 4 במאי 1965 נפטר במהלך הכהונה
משה כרמל אחדות העבודה-פועלי ציון משרד התחבורה 30 במאי 1965 12 בינואר 1966 החליף את השר ישראל בר יהודה שנפטר קודם לכן
עקיבא גוברין מפא"י משרד התיירות 22 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966

סגני שרים

שם סיעה משרד תאריך תחילת כהונה תאריך סיום כהונה הערות
שמעון פרס מפא"י משרד הביטחון 23 בדצמבר 1964 25 במאי 1965 התפטר ועזב לרפ"י
יצחק רפאל מפד"ל משרד הבריאות 23 בדצמבר 1964 22 במרץ 1965
קלמן כהנא פועלי אגודת ישראל משרד החינוך והתרבות 23 בדצמבר 1964 22 בנובמבר 1965
אהרן ידלין מפא"י משרד החינוך והתרבות 23 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966
ישראל שלמה בן-מאיר מפד"ל משרד הפנים, משרד הבריאות 23 בדצמבר 1964 12 בינואר 1966 כיהן גם כסגן שר הבריאות החל מ-24 במרץ 1965, לאחר פרישתו של יצחק רפאל

חילופי שרים

השר היוצא סיעה משרד עילת סיום התפקיד תאריך סיום התפקיד השר המחליף סיעה תאריך כניסה לתפקיד
ישראל בר יהודה אחדות העבודה-פועלי ציון משרד התחבורה פטירה 4 במאי 1965 משה כרמל אחדות העבודה-פועלי ציון 30 במאי 1965
יוסף אלמוגי מפא"י משרד השיכון פרישה מהסיעה 23 במאי 1965 לוי אשכול מפא"י 31 במאי 1965
יוסף אלמוגי מפא"י משרד הפיתוח פרישה מהסיעה 25 במאי 1965 חיים יוסף צדוק מפא"י 31 במאי 1954
פנחס ספיר מפא"י משרד המסחר והתעשייה מסירת התיק לשר במשרה מלאה 25 במאי 1965 חיים יוסף צדוק מפא"י 25 במאי 1965
יצחק רפאל מפד"ל סגן שר במשרד הבריאות התפטרות 22 במרץ 1965 ישראל שלמה בן-מאיר מפד"ל 24 במרץ 1965
שמעון פרס מפא"י סגן שר במשרד הביטחון פרישה מהסיעה 25 במאי 1965 לא מונה מחליף
קלמן כהנא פועלי אגודת ישראל סגן שר במשרד החינוך התפטרות 22 בנובמבר 1965 לא מונה מחליף (כיהן סגן שר נוסף במשרד)

קישורים חיצוניים


הקודם:
ממשלת ישראל האחת עשרה
1963-1964
ממשלת ישראל השתים עשרה
22 בדצמבר 1964 - 12 בינואר 1966
הבא:
ממשלת ישראל השלוש עשרה
1966-1969
סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0