משרד הרווחה והביטחון החברתי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
משרד הרווחה והביטחון החברתי
Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services.svg
סמליל המשרד
תחום שיפוט ישראלישראל ישראל
תאריך הקמה 1948 (כ"משרד הסעד")
1977 (כ"משרד העבודה והרווחה")
ממשלה Emblem of Israel.svg ממשלת ישראל
שר יעקב מרגי
תאריך כניסה 29 בדצמבר 2022
מנכ"ל ינון אהרוני (מ"מ)
שמות קודמים משרד הסעד
משרד העבודה והרווחה
משרד הרווחה
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
https://www.gov.il/he/departments/molsa

משרד הרווחה והביטחון החברתי הוא משרד ממשלתי בישראל שתפקידו להבטיח לכלל הציבור מתן שירותי רווחה, שהוגדרו בחוק לאוכלוסיות שונות, ולפקח על מתן שירותים אלה.

התחומים שבהם עוסק משרד הרווחה כוללים בין היתר ילדים ונוער במצבי סיכון, אלימות במשפחה, נכויות ומוגבלות שכלית (לא כולל נכויות נפשיות. אוכלוסייה זו מקבלת שירות ממשרד הבריאות), נפגעי סמים ואלכוהול, זקנים במצבי מצוקה ועוד.

השירותים לאזרח בנושאי רווחה ניתנים בשני אופנים:

בנוסף מפקח המשרד, באמצעות יחידות משנה, על מעונות לגיל הרך, על מועדונים ופנימיות לילדים ולנוער, על מועדונים ומעונות לאנשים הלוקים בפיגור ובנכויות שונות, על מרכזי יום לקשישים, בתי אבות ועוד.

בתקופות מסוימות כלל המשרד גם את זרוע העבודה, ובהתאם לכך נקרא "משרד העבודה והרווחה". בעקבות החלטת הממשלה מ-31 ביולי 2016, להעביר אל משרד הרווחה והשירותים החברתיים את הסמכויות בנושאי התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה, שונה שם המשרד ל"משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים". ב־3 באוגוסט 2021, לאחר אישור הכנסת בהמשך להחלטת ממשלת ישראל ה-36 להעביר את זרוע העבודה למשרד הכלכלה והתעשייה, חזר שם המשרד להיות "משרד הרווחה והשירותים החברתיים",[1] וב-22 באוגוסט שונה שמו פעם נוספת ל"משרד הרווחה והביטחון החברתי".

בשנת 2023 עלה לכותרות פיטורי מנכ"לית משרד הרווחה דאז- סיגל מורן בעקבוצת פיטוריה המפתיעים שהגיעו מח"כ אריה דרעי.[2]

מטרות המשרד

ייעודו של משרד הרווחה הוא להגן, לשקם ולסייע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבי משבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני והדרה, סטייה חברתית, קשיי תפקוד, אבטלה, אפליה או ניצול. המשרד מגיש שירותים לציבור באמצעות יחידותיו ובאמצעות הרשויות המקומיות, עמותות וארגונים שונים.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים מהווה את אחת הזרועות המרכזיות של ממשלת ישראל בהתמודדות עם החברה הישראלית. המשרד מעודד פיתוח שירותים חברתיים מגוונים ופרויקטים חדשניים הנוגעים לכל פרט בחברה. למשרד מעורבות מקיפה במגזרים שונים במשק ובחברה וכמעט כל משפחה באה במגע עם המשרד בגין הזדקקות לשירותים חברתיים, או לשם קבלת מענקים וקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, או לצורכי הכשרה מקצועית.

יעוד המשרד להביא לידי ביטוי את מחויבות הממשלה לשמירה על ערכי מדינת הרווחה ברוח מגילת העצמאות והדמוקרטיה. עם ערכים אלו נמנים ערכי זכויות אדם, שוויון זכויות והזדמנויות, כבוד האדם וחירותו, צדק וסולידריות חברתית והזכות להגדרה והתארגנות עצמית. עבודת המשרד מבוססת גם על ערכי מקצוע העבודה הסוציאלית ועל הקוד האתי שלו. קוד זה מחייב את העובדים הסוציאליים לספק מענים ההולמים את צורכי אוכלוסיית היעד הקיימות, לאתר אוכלוסיות יעד חדשות ולפעול למען קידום איכות חייהם.

היסטוריה ותחומי אחריות

סמלילו הקודם של המשרד, שהיה בשימוש עד 2018

בראשית ימי המדינה נקרא המשרד "משרד הסעד" ובנפרד התקיים "משרד העבודה". כדי לשפר את תפקוד המשרד ואת דימויו, הוא אוחד עם משרד העבודה בשנת 1977, למשרד בשם "משרד העבודה והרווחה". צעד זה שיקף את תפיסת העולם לפיה העבודה היא הבסיס לרווחה.

עם הקמת ממשלתו השנייה של אריאל שרון, בתחילת 2003, הועבר הטיפול בענייני עבודה למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה שבראשות אהוד אולמרט, ושמו של משרד העבודה והרווחה שונה בהתאם ל"משרד הרווחה".

בשנת 2007, עם מינויו של יצחק הרצוג לתפקיד, שונה שמו של המשרד לשם "משרד הרווחה והשירותים החברתיים". בינואר 2010, פרסם לראשונה המשרד את הנתונים המלאים בדבר התמיכות הממשלתיות בעמותות וארגוני המגזר השלישי, על מנת להגביר את השקיפות בנושא. על פי הדו"ח סך התמיכות בשנת 2015 עמד על 195 מיליון ש"ח (כ-2.2% מתקציב המשרד).

ב-2013 עברו מטה המשרד ורוב יחידותיו למגדלי הבירה בירושלים.

הדרך להקמתו של משרד הרווחה

כל ההצעות אשר הוקדשו לייעול תפקודה של הממשלה ולשינוי המבנה שלה כללו המלצות להקמת משרד לרווחה חברתית. העניין שגילו בנושא נבע מן המתחים החברתיים ששררו בחברה הישראלית בעקבות הגברת המודעות לפערים החברתיים, והחששות שהתגברו בממסד באשר להשלכות תופעות אלה על יציבות המשטר הפוליטי. למרות זאת, ברוב ההצעות לא הייתה התייחסות רצינית לבעיות הרווחה. מרבית ההצעות היו ללא דיון מפורט על תפקידי המשרד לרווחה המוצע ועל מבנהו, אלא המלצה לצירוף משרד זה למשרד אחר. הצעות מפורטות יותר למבנה ולתוכן המשרד לרווחה נמצאו רק בהמלצות ועדת ראש הממשלה לילדים ולבני נוער במצוקה (ועדת כץ), ואחר כך בהמלצות הוועדה להכנת הצעות בדבר ארגון מחדש של משרדי הממשלה ייעול וחיסכון (ועדת האוזנר).

הוויכוח על הקמת משרד לרווחה חברתית נמשך כעשור שלם – החל מן המחצית השנייה של שנות השישים ועד להקמת משרד העבודה והרווחה בשנת 1977. הוויכוח הממושך היה כרוך בוויכוח הרחב יותר של מבנה הממשלה וייעול תפקודה. המהפך הפוליטי שאירע בבחירות של אותה שנה, ועליית הליכוד בראשותו של מנחם בגין לשלטון, הביאו למעשה לקבלת ההחלטה על הקמת המשרד החדש והכללה בתוכו של משרדי העבודה והסעד הקודמים. ההחלטה לאחד את שני המשרדים, למשרד אחד של העבודה והרווחה, דרשה ארגון ובנייה מחדש של שני משרדים שפעלו באופן עצמאי מאז הקמת המדינה.

גורמים שהקשו על איחוד המשרד החדש

הקשיים לגיבוש קונספציה לבניית משרד העבודה והרווחה, מיזוג פעולת יחידות המטה ומניעת חפיפה וכפילויות, נבעו מתוך ניגודי אינטרסים מוסדיים ואישיים בין המרכיבים העיקריים של המשרד החדש. בנוסף, גורם עיקרי שהקשה על גיבוש כזה היה נעוץ במסורות הפוליטיות והתרבותיות השונות של משרדי העבודה והסעד, ובתפיסה השונה של נושא הרווחה והאוכלוסיות הנזקקות כפי שעוצבו בשני המשרדים הללו. מה שהתבקש היה גם שינוי באוריינטציה הנורמטיבית ויצירת מחויבות לנורמות חדשות שהמשרד החדש אמור היה לפעול לפיהן.

קשה היה לשני המשרדים להפנים את הרעיון של משרד עבודה ורווחה מאוחד. האיחוד היה טכני בעיקרו, ולכן המשיכו, ברוב המקרים לפעול כאילו האיחוד לא קיים. מבנה המשרד ופעילותו, עוד לפני הפרדתו הצביע על חלוקה ברורה למדי לשני תחומים: תחום הרווחה- מתן שירותים אישיים וחברתיים, במיוחד לאוכלוסיות חלשות הנזקקות לטיפול במוסדות, או לפתרון קהילתי, כמו מפגרים, קשישים, נכים וילדים בסיכון ותחום העבודה- הכשרה מקצועית והכוונת כוח אדם.

יחידות המשרד

אגפים ייעודיים:

 • אגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי): מתמחה באיתור, אבחון וטיפול בבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) ומשפחותיהם בהתאם להכרה במצבם על ידי ועדת האבחון על פי חוק הסעד.
 • אגף לשירותי רווחה ושיקום: מסייע בשיתוף עם שירותים ממלכתיים, ציבוריים והתנדבותיים בהפעלת מסגרות שיקום לסובלים מנכויות חושיות וגופניות בגיל הרך, ילדים (איתור וטיפול), נוער ובוגרים (תעסוקה) בכל מגוון תחומי חיים. מרבית השירותים מוצעות על ידי עמותות וגופים פרטיים.
 • מינהל סיוע לבתי משפט ותקון: מופקד על מתן שירותי טיפול ופיקוח חברתי, שיקום ומניעה לעוברי חוק ולאוכלוסייה במצוקה קשה, הנמצאת בקצה הרצף הטיפולי-חינוכי במדינת ישראל. אוכלוסייה המתקשה בתפקוד אישי וחברתי, נמצאת בתהליכי ניתוק חברתי ובסכנת התדרדרות לעבריינות וסטייה חברתית. בנוסף, מופקד המינהל על טיפול בקורבנות פעילות עבריינית. המינהל כולל את רשות חסות הנוער, שירות המבחן, שירות המבחן לנוער, השירות לשיקום נוער, השירות לטיפול בהתמכרויות, השירות לנוער, צעירות וצעירים, השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות ויחידות הסיוע שעל יד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים.[3]
 • אגף לשירותים אישיים וחברתיים: מספק, ישירות או דרך הרשויות המקומיות, שירותי רווחה אישיים וחברתיים לפרט (מילדים עד זקנים), למשפחה, לאוכלוסיות מיוחדות ולקהילות עולים ושכונות.
 • אגף מחקר תכנון והכשרה: האגף מוביל את תהליכי המחקר, התכנון וההכשרה של משרד הרווחה ועוסק באיסוף, יצירה והפצת מידע וידע בתחומי מדיניות, מחקר והפעלה של שירותיו.
 • אגף משאבי קהילה
 • נציבות פניות ילדים ונוער בהשמה חוץ ביתית: מנגנון בירור תלונות עבור ילדים שאינם גדלים בבית המשפחה, אלא מתגוררים במסגרות חוץ ביתיות כגון פנימיות או משפחות אומנה וזקוקים לכתובת לבדיקת מצוקתם.

אגפים כלליים:

 • אגף ביקורת פנימית: מוודא שעבודת המשרד מול גורמי פנים, נותני שירות חיצוניים ולקוחות נעשית באופן יעיל ואפקטיבי, תוך שימוש חוקי במשאבים שלרשותו.
 • אגף הכספים: מנהל את שכר העובדים ומפקח על תקציב משרד הרווחה לפי כללים וחוקים להם כפוף.
 • אגף מערכות מידע: מתמקד במתן שרותי מידע ותקשוב להנהלת המשרד, למחוזות, לאגפים, לציבור הרחב, ולגורמי חוץ משיקים (לשכות רווחה ברשויות המקומיות, מסגרות רווחה משרדי ממשלה ועוד). במרוצת השנים הצטבר ידע רב, אמין וזמין אודות כלל אוכלוסיית הרווחה בישראל. הוקמו מאגרי מידע רבים ומגוונים העומדים לרשות לקוחות האגף אשר מסייעים לתהליכי הטיפול התכנון והניהול הכולל של השירותים הניתנים לאוכלוסייה המטופלת במסגרת המשרד.
 • אגף משאבי אנוש: פועל למיצוי זכויות העובדים וחובותיהם ביחידות משרד הרווחה, במטה, במחוזות ובמעונות הממשלתיים על פי הוראות התקשי"ר והקריטריונים שאושרו בנציבות שירות המדינה. האגף מופקד על מכלול הפעילויות בתחום הטיפול במשאב האנושי החל מקליטתו של העובד ועד לפרישתו. נכון לשנת 2015, משרד הרווחה העסיק 3,214 עובדים.
 • אגף תקצוב וכלכלה: מתקצב את פעילויות המשרד כולל הפעילויות ברשויות המקומיות, מפקח ומבקר על ההוצאה התקציבית. תקציב המשרד לשנת 2017 הוא בגובה של 9 מיליארד ש"ח כאשר מתוכו 6.9 מיליארד תקציב ממשלתי ו-2.1 של הרשויות המקומיות. האגף אחראי על חלוקת התקציב המאושר בין הרשויות המקומיות המבצעות אותו. בנוסף, אחראי על קביעה ותמחור תעריפים בכל תחומי פעילויות המשרד.
 • אגף מהנדס ראשי: אחראי לבינוי, שיפוץ, תחזוקה וציוד של מתקנים המיועדים לאוכלוסיות המטופלים של המשרד. לצורך ביצוע משימות אלה האגף פועל לגיוס משאבים ממקורות חוץ.

תעסוקה ופיתוח הון אנושי

בעקבות החלטת הממשלה מ-31 ביולי 2016, הועברו אל משרד הרווחה והשירותים החברתיים סמכויות בנושאי התעסוקה ממשרד הכלכלה והתעשייה, ובהתאם לכך שונה שם המשרד ל"משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים".

ב-19 ביולי 2021 החליטה ממשלת ישראל ה-36 להעביר את זרוע העבודה למשרד הכלכלה והתעשייה, ולאחר אישור הכנסת שם המשרד חזר להיות "משרד הרווחה והשירותים החברתיים". נקבע שההעברה תמומש עד 31 באוקטובר 2021.[4] התיאור להלן מתייחס לתקופה שבה זרוע העבודה הייתה חלק ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

רשימת שרי הרווחה

מניין תמונה שם
(תקופת חיים)
סיעה תחילת כהונה סיום כהונה ממשלה
שרי הסעד
1 Yitzhak Meir Levin.jpg יצחק מאיר לוין

(1893-1971)

אגודת ישראל 14 במאי 1948 18 בספטמבר 1952 הממשלה הזמנית
החזית הדתית המאוחדת
אגודת ישראל
הראשונה
השנייה
אגודת ישראל
השלישית
2 Moshe Shapira.jpg חיים משה שפירא

(1902-1970)

הפועל המזרחי 24 בדצמבר 1952 1 ביולי 1958
הרביעית
החמישית
השישית
חזית דתית לאומית
הפועל המזרחי
השביעית
מפד"ל
השמינית
3 David Ben Gurion lecturing in Tel Aviv 003994294 (cropped).jpg ראש הממשלה
דוד בן-גוריון

(1886-1973)

מפא"י 1 ביולי 1958 25 בינואר 1959
4 Peretz Naphtali.jpg פרץ נפתלי

(1888-1961)

25 בינואר 1959 17 בדצמבר 1959
5 Yosef Burg.jpg יוסף בורג

(1909-1999)

מפד"ל 17 בדצמבר 1959 1 בספטמבר 1970 התשיעית
העשירית
האחת עשרה
השתים עשרה
השלוש עשרה
הארבע עשרה
החמש עשרה
6 Michael Hazani.jpg מיכאל חזני

(1913-1975)

1 בספטמבר 1970 4 באפריל 1974
השש עשרה
7 VictorShemTov.jpg ויקטור שם-טוב

(1915-2014)

המערך

מפ"ם
לא ח"כ

3 ביוני 1974 29 באוקטובר 1974 השבע עשרה
(6) Michael Hazani.jpg מיכאל חזני

(1913-1975)

מפד"ל 30 באוקטובר 1974 2 ביולי 1975 (נפטר)
(5) Yosef Burg.jpg יוסף בורג

(1909-1999)

29 ביולי 1975 4 בנובמבר 1975
8 Flickr - Government Press Office (GPO) - Soccer Player Yehoshua Glazer Receiving Medal (Zevulon Hammer).jpg זבולון המר

(1936-1998)

4 בנובמבר 1975 22 בדצמבר 1976
9 Moshe Baram. D120-108.jpg משה ברעם

(1911-1986)

המערך
העבודה
16 בינואר 1977 20 ביוני 1977
שרי העבודה והרווחה
10 Menachem Begin, Andrews AFB, 1978.JPG ראש הממשלה
מנחם בגין

(1913-1992)

הליכוד
חרות
20 ביוני 1977 24 באוקטובר 1977 השמונה עשרה
11 IsraelKatz.jpg ישראל כ"ץ

(1927-2010)

ד"ש

לא ח"כ

24 באוקטובר 1977 5 באוגוסט 1981
12 אהרן אבוחצירא.jpg אהרן אבוחצירא

(1938-2021)

תמ"י 5 באוגוסט 1981 2 במאי 1982 התשע עשרה
13 Aharon Uzan 1966-01-12.jpg אהרן אוזן

(1924-2007)

3 במאי 1982 13 בספטמבר 1984
העשרים
14 Moshe Katsav 2, by Amir Gilad.JPG משה קצב

(1945-)

הליכוד
חרות
13 בספטמבר 1984 22 בדצמבר 1988 העשרים ואחת
העשרים ושתיים
15 שמיר, 1992 ראש הממשלה
יצחק שמיר

(1915-2012)

הליכוד 22 בדצמבר 1988 7 במרץ 1990 העשרים ושלוש
16 Roni Milo 1.jpg רוני מילוא

(1949-)

7 במרץ 1990 11 ביוני 1990
(15) שמיר, 1992 ראש הממשלה
יצחק שמיר

(1915-2012)

11 ביוני 1990 13 ביולי 1992 העשרים וארבע
17 Flickr - Israel Defense Forces - Life of Lt. Gen. Yitzhak Rabin, 7th IDF Chief of Staff in photos (11).jpg ראש הממשלה
יצחק רבין

(1922-1995)

העבודה 13 ביולי 1992 31 בדצמבר 1992 העשרים וחמש
18 Ora Namir at the Commercial and Industrial Club.jpg אורה נמיר

(1930-2019)

31 בדצמבר 1992 21 במאי 1996
העשרים ושש
מילוי מקום על-ידי ראש הממשלה שמעון פרס
19 Eli Yishai and Bottles.jpg אלי ישי

(1962-)

ש"ס 18 ביוני 1996 11 ביולי 2000 העשרים ושבע
העשרים ושמונה
20 תמונה רענן כהן.jpg רענן כהן

(1941-)

ישראל אחת
העבודה
10 באוגוסט 2000 7 במרץ 2001
21 הרב שלמה בניזרי.jpg שלמה בניזרי

(1961-)

ש"ס 7 במרץ 2001 23 במאי 2002 העשרים ותשע
3 ביוני 2002 28 בפברואר 2003
22 Ariel Sharon, by Jim Wallace (Smithsonian Institution).jpg ראש הממשלה
אריאל שרון

(1928-2014)

הליכוד 28 בפברואר 2003 3 במרץ 2003 השלושים
שרי הרווחה/והשירותים החברתיים
23 Zevulun Orlev official.jpg זבולון אורלב

(1945-)

מפד"ל 3 במרץ 2003 11 בנובמבר 2004
מ"מ Ariel Sharon, by Jim Wallace (Smithsonian Institution).jpg ראש הממשלה
אריאל שרון

(1928-2014)

הליכוד 11 בנובמבר 2004 11 בפברואר 2005
קדימה
(22) 30 במרץ 2005 4 בינואר 2006
מ"מ Clinton and Olmert 2009 (cropped).png 4 בינואר 2006 21 במרץ 2007
24 השלושים ואחת
25 Isaac Herzog.jpg יצחק הרצוג

(1960-)

עבודה-מימד
העבודה
21 במרץ 2007 19 בינואר 2011
העבודה
השלושים ושתיים
26 Moshe Kahlon (6885473331) (cropped).jpg משה כחלון

(1960-)

הליכוד 19 בינואר 2011 18 במרץ 2013
27 ראש עיריית דימונה מאיר כהן.jpg מאיר כהן

(1955-)

יש עתיד 18 במרץ 2013 4 בדצמבר 2014 השלושים ושלוש
מ"מ Benjamin Netanyahu 2018.jpg ראש הממשלה
בנימין נתניהו

(1949-)

הליכוד 4 בדצמבר 2014 4 במרץ 2015 השלושים וארבע
28 25 במרץ 2015 14 במאי 2015
29 Haim Katz.jpg חיים כץ

(1947-)

14 במאי 2015 1 באוגוסט 2016
שרי העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
(29) Haim Katz.jpg חיים כץ

(1947-)

הליכוד 1 באוגוסט 2016 18 באוגוסט 2019
מ"מ Benjamin Netanyahu 2018.jpg ראש הממשלה
בנימין נתניהו

(1949-)

18 באוגוסט 2019 20 בינואר 2020
(28)
30 אופיר אקוניס.jpg אופיר אקוניס

(1973-)

20 בינואר 2020 17 במאי 2020
31 איציק שמולי.png איציק שמולי

(1980-)

העבודה 17 במאי 2020 13 ביוני 2021 השלושים וחמש
שרי הרווחה והביטחון החברתי
(27) ראש עיריית דימונה מאיר כהן.jpg מאיר כהן

(1955-)

יש עתיד 13 ביוני 2021 29 בדצמבר 2022 השלושים ושש
32 Yaakov Margi.jpg יעקב מרגי
(1960-)
ש"ס 29 בדצמבר 2022 מכהן השלושים ושבע

שר נוסף במשרד הרווחה

תמונה שם
(תקופת חיים)
סיעה יחד עם השר תחילת כהונה סיום כהונה ממשלה
יואב בן צור סגן שר הפנים של ישראל .jpg יואב בן צור

(1958-)

ש"ס יעקב מרגי 29 בדצמבר 2022 30 בינואר 2023 ממשלת ישראל השלושים ושבע

סגני שר הרווחה

תמונה שם
(תקופת חיים)
סיעה סגן לשר תחילת כהונה סוף כהונה ממשלה
Shlomo-Yisrael Ben-Meir, 1969.jpg
ישראל שלמה בן-מאיר

(1910-1971)

המזרחי חיים משה שפירא 5 בינואר 1953 26 בינואר 1954 ה-4
מפד"ל 13 בינואר 1958 1 ביולי 1958 ה-8
Emblem of Israel.svg בן-ציון רובין

(1939-)

תמ"י אהרן אבוחצירא 11 באוגוסט 1981 13 בספטמבר 1984 ה-19
אהרן אוזן
ה-20
Menachem Porush1.JPG מנחם פרוש

(1916-2010)

אגודת ישראל משה קצב 24 בספטמבר 1984 2 בדצמבר 1985 ה-21
PikiWiki Israel 34507 People of Israel.jpg רפאל פנחסי

(1940-)

ש"ס 2 בדצמבר 1985 22 בדצמבר 1988
ה-22
Feldman moshe.jpg משה זאב פלדמן

(1930-1997)

אגודת ישראל יצחק שמיר 22 בדצמבר 1988 31 באוקטובר 1989 ה-23
Menachem Porush1.JPG מנחם פרוש

(1916-2010)

19 בנובמבר 1990 13 ביולי 1992 ה-24
Shmuel Halpert, 1996 Dan Hadani Archive.jpg
שמואל הלפרט

(1939-)

8 ביוני 1991 13 ביולי 1992
Yitzhak Vaknin.jpg יצחק וקנין

(1958-)

ש"ס שלמה בניזרי 2 במאי 2001 20 במאי 2002 ה-29
3 ביוני 2002 28 בפברואר 2003
Avraham Ravitz.JPG אברהם רביץ

(1934-2009)

דגל התורה אריאל שרון 30 במרץ 2005 4 במאי 2006 ה-30
Meshulam Nahari (29794242410) (cropped).jpg משולם נהרי

(1951-)

ש"ס חיים כץ 19 במאי 2015 11 בינואר 2016 ה-34
אופיר אקוניס 20 בינואר 2020 17 במאי 2020
איציק שמולי 25 במאי 2020 6 באפריל 2021 ה-35

ראו גם

לקריאה נוספת

 • האגף למחקר תכנון והכשרה, סקירת שרת העבודה והרווחה אורה נמיר על פעולות משרדה לקראת שנת הכספים 1993, האגף למחקר ותכנון, מרץ 1993
 • אברהם דורון, משרד העבודה והרווחה: האיחוד שלא היה, מכון ירושלים לחקר ישראל, 1995
 • תקציב המשרד במפתח התקציב של הסדנא לידע ציבורי

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0