אליעזר עבד אברהם

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


אֱלִיעֶזֶר, המכונה גם דַּמֶּשֶׂק אֱלִיעֶזֶר, היה עבדו של אברהם אבינו. אליעזר נזכר בשמו במקרא פעם אחת, לפני ברית בין הבתרים[1], אולם חז"ל מציינים כי הוא העבד המוזכר בספר בראשית, פרק כ"ד, העוסק בחיפוש אחר כלה ליצחק, בנו של אברהם. מדרשי חז"ל שונים עוסקים בסיפור זה.

אליעזר עבד אברהם בתלמוד "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן שלשה שאלו שלא כהוגן לשנים השיבוהו כהוגן לאחד השיבוהו שלא כהוגן ואלו הן אליעזר עבד אברהם ושאול בן קיש ויפתח הגלעדי אליעזר עבד אברהם דכתיב והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך וגו' יכול אפילו חיגרת אפילו סומא השיבו כהוגן ונזדמנה לו רבקה."[2].

על פי האר"י[3] התגלגלה נשמתו של אליעזר בכלב בן יפונה.

מציאת הכלה ליצחק

אליעזר ורבקה, בציור מאת גוסטב דורה

אליעזר, שאינו נזכר בשמו, אלא מכונה בכל הסיפור "עבד אברהם", נשלח בידי אברהם אל משפחתו בחרן כדי למצוא אישה ליצחק, משום שלא רצה שבנו יינשא לנערה כנענית. אליעזר לקח עמו מתנות רבות, תכשיטים וכלי כסף וזהב. הוא יצא לארם נהריים והגיע לחרן, ושם חיפש מקום שבו יוכל ללון, לאכול ולשתות. אליעזר החליט להמתין ליד הבאר שמחוץ לעיר, משום שביקש לראות מי תהיה האישה שתשקה אותו ואת גמליו, שתהיה לשידוך מתאים ליצחק. לאחר שהמתין זמן מה ליד הבאר נגשה לשם נערה יפה שהסכימה לעזור לו בשאיבת המים והשקיית הגמלים, ואליעזר החליט כי היא מתאימה להיות אשתו של יצחק. כאות תודה, נתן לה אליעזר "נֶזֶם זָהָב, בֶּקַע מִשְׁקָלוֹ, וּשְׁנֵי צְמִידִים עַל יָדֶיהָ, עֲשָׂרָה זָהָב מִשְׁקָלָם"[4] רבקה הציגה את עצמה ואת משפחתה לפניו והזמינה אותו ללון בביתם.

רבקה הזדרזה לשוב לביתה ולהודיע לבני משפחתה על האורח. משראה אחיה, לבן, את הזהב שהביאה, יצא למצוא את אליעזר וללוותו לביתם. אליעזר סיפר לבני ביתה של רבקה על מטרת בואו ועל אדונו וביקש להשיא את רבקה ליצחק. בני ביתה של רבקה הסכימו לתת אותה כאישה ליצחק בתנאי שהנערה תסכים: "וַיֹּאמְרוּ, נִקְרָא לַנַּעֲרָ, וְנִשְׁאֲלָה אֶת פִּיהָ. וַיִּקְרְאוּ לְרִבְקָה וַיֹאמְרוּ אֵלֶיהָ, הֲתֵלְכִי עִם-הָאִישׁ הַזֶּה? וַתֹּאמֶר, אֵלֵךְ". משהסכימה רבקה להינשא ליצחק, יצאה לדרך עם אליעזר ועם מיניקתה. לפני לכתה, בירכו אותה בני ביתה: "אֲחֹתֵנוּ, אַתְּ הֲיִי לְאַלְפֵי רְבָבָה, וְיִירַשׁ זַרְעֵךְ אֵת שַׁעַר שֹׂנְאָיו".

בהגיעם למקום מושבם של אברהם ומשפחתו, הבחין יצחק בשיירה המתקרבת. רבקה הביטה בו ונפלה מעל הגמל. אליעזר הציג לפניה את בן אדונו, סיפר לו את כל קורותיהם, ויצחק נשא את רבקה.

השתתפותו במלחמת ארבעת המלכים

כשאברהם יצא להציל את לוט במלחמת ארבעת המלכים את החמישה, נאמר ""וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ שְׁמֹנָה עָשָׂר וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת""[5]. המדרש מביא דעת בר קפרא שלפיה הכוונה לאליעזר לבדו, ששמו בגימטריה: 318[7].

השתתפותו במסע לעקידת יצחק

כשאברהם אבינו הלך עם יצחק בנו כדי לעוקדו, נאמר ""וַיִּקַּח אֶת שְׁנֵי נְעָרָיו אִתּוֹ""[8], וביארו חז"ל[9] שהכוונה לאליעזר עבד אברהם, וישמעאל בנו של אברהם.

דמותו במדרשים

על פי המדרש המצביע על כך כי חסידי אומות העולם יורשים גן עדן, אליעזר היה בין הבודדים שנכנסו בחייהם לגן עדן: "תשעה נכנסו בחייהם בגן עדן, ואלו הן: חנוך בן ירד, ואליהו ומשיח, ואליעזר עבד אברהם, וחירם מלך צור, ועבד מלך הכושי, ויעבץ בנו של רבי יהודה הנשיא, ובתיה בת פרעה, וסרח בת אשר, ויש אומרים אף רבי יהושע בן לוי."[10] כן נאמר עליו במדרש כי שליטתו ביצרו הייתה גדולה כזו של אברהם[11].

במדרשים יש מאמרים שונים על זהותו. בפרקי דרבי אליעזר[12] נאמר שאברהם קיבלו במתנה מנמרוד לאחר שניצל מאור כשדים, ולאחר שטרח למצוא כלה ליצחק, אברהם שחררו ובעצם הוא עוג מלך הבשן. בדעת זקנים לבעלי התוספות[13] התקשו מדברי האמור שעלה לגן עדן בחייו, ותירצו שעוג הוא כינוי למלכי הבשן (כמו הפרעונים), והוא אינו עוג שנהרג על ידי משה.

במדרש רבה נאמר שהוא כנען, שהתקלל על ידי נח להיות עבד[14]. המדרש מוסיף שעל ידי שהיה עבד לאברהם, יצא מקללת נח. על פי מדרש זה, במהלך שליחותו למצוא כלה ליצחק, הוא חשק שיצחק יתחתן עם בתו ורמז על כך לאברהם, אך אברהם סירב בשל קללת נח לכנען[15].

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ספר בראשית, פרק ט"ו, פסוק ב'
 2. תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף ד עמוד א
 3. שער הפסוקים פרשת חיי שרה
 4. בראשית כד, כב
 5. בראשית, י"ד, י"ד.
 6. בראשית יד, יד
 7. בראשית רבה, פרשה מ"ג, פסקה ב'. אך במסכת סוכה, דף לא עמוד א משמע שאכן היו לאברהם 318 עבדים. וראו ברבנו בחיי[6] שמפרש כי אכן היו לאברהם 318 עבדים, אך מחמת דין "איש הירא ורך הלבב" (דברים, כ', ח') יצא למעשה להילחם רק עם אליעזר.
 8. בראשית, כ"ב, ג'.
 9. מדרש זוטא קהלת, פרשה ט.
 10. מסכת דרך ארץ זוטא, באתר "דעת"
 11. בראשית רבה, פרשה נ"ט, פסקה ח'.
 12. פרק ט"ז
 13. פרשת לך לך
 14. בראשית רבה, פרשה ס', פסקה ז', ויקרא רבה, פרשה י"ז, פסקה ה'.
 15. בראשית רבה, פרשה נ"ט, פסקה ט'.