בשעה שהקדימו תרע"ב

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בשעה שהקדימועגה החב"דית נקרא המשך ע"ב) הוא 'המשך' של 124 מאמרים מאמרי חסידות, אותו החל הרבי הרש"ב מלובביץ' לומר ביום הראשון של חג השבועות בשנת תרע"ב בליובאוויטש, וסיים בשבת פרשת וירא תרע"ו ברוסטוב, בנוסף לאמירתו, העלה אותו הרבי הרש"ב על הכתב, ובכתבים אלו יש גם המשך שלא נאמר על ידו ולא נחלק למאמרים. חיבה יתירה הייתה בעייני הרבי הרש"ב להמשך זה[דרושה הבהרה].

מבנה ההמשך

בהמשך זה התבארו עניינים עיקריים בתורת החסידות, ועם אמירתו התחילה תקופה חדשה בהתרחבות תורת החסידות, ורבים מהענינים העמוקים בחסידות מבוארים בהרחבה כדברים מוחשיים רגילים.

גוף כתב יד הקודש של הרבי הרש"ב מתחלק בהמשך לארבע:

  • פנים המאמרים - קעג עמודים, כל עמוד עם עה-פ שורות.
  • קונטרס בפני עצמו נכתבו התחלת וסיום כל מאמר ומאמר והוספות והגהות עליהם - שמה עמודים.
  • לאחר זמן חילק אדמו"ר הרש"ב רוב ההמשך לפרקים וכתב קיצור לכל פרק - מו עמודים.
  • החלק שלא נאמר - עה עמודים.

ההדפסה

הספר יצא לאור לראשונה בשלושה חלקים לקראת י' שבט בשנת תשל"ז, בהוצאת אוצר החסידים.

ההדפסה היא על פי כתב יד מעתיק שהוגה אחר כך (עד סוף סעיף תכ"א) על ידי אדמו"ר הרש"ב, שגם הוסיף עוד הוספות והגהות בכתב ידו. בשנת תשנ"ב הודפסה מהדורה חדשה של ההמשך באותיות מרובעות, וכן תוקנו כמה וכמה טעויות דפוס שבהוצאה ראשונה.

בשנת תשס"א הוציאה ספריית אוצר החסידים את החלק הראשון בהוצאה מתוקנת, בשנת תשס"ג את החלק השני, ובשנת תשס"ד את השלישי.

בראש הספר בא מפתח מאמרים עם תוכן התחלת המאמר - כפי שהופיע ברשימה מאת אדמו"ר הריי"צ. כן צילום כתיב ידו של הרבי הרש"ב של עמוד הראשון של ההמשך, עמוד מקונטרס ההתחלות וההגהות, עמוד מקונטרס הקיצורים, ועמוד מהעתקת המאמרים בתוספת ההתחלה וסיום.

פירסומו

במשך שנים ביקשו הרב שמריהו גוראריה[דרוש מקור] הרב משה גוראריה[1] והרב יעקב לנדא[2] מהרבי שיוציא לאור את ההמשך, אלא שהרבי סירב (חלק מההמשך נתפרסם כבר קודם במשך השנים בצילומים).

כל זה היה עד ההתוועדות שערך הרבי בכ' כסלו תשל"ז, בה סיפר כי פעם עמד אדמו"ר הריי"צ לפני נסיעה לארץ ישראל ולארצות הברית, מקיץ תרפ"ט עד קיץ תר"צ), והיה עליו להפקיד את כתב היד של הרבי הרש"ב של המשך תער"ב בידי אדם נאמן, והפקיד אותו בידיו. הרבי סיפר שכשכתבי היד הופקדו בידיו עלה מייד במחשבתו לצלם את הכתב יד על מנת שישאר ברשותו גם לאחר שהרבי הריי"צ ייקח ממנו בחזרה את כתב היד, והבהיר שכן למרות שהרבי הריי"צ לא נתן לו היתר לצלם את כתב היד ומעולם לא עשה זאת, הרי שלמרות זאת כשם שישנה הלכה בשולחן ערוך שתלמיד חכם שהופקדו אצלו ספרים ראשי לעיין וללמוד בהם, שהרי בוודאי ידע המפקיד שהתלמיד חכם לא יוכל לעמוד בכך וילמד בספרים, כך גם במקרה זה היות ומההכרות העמוקה שהייתה לרבי הריי"צ איתו ידע בוודאות שאם יופקד בידי הרבי כתב יד שלא פורסם בוודאי יעתיק אותו ולמרות זאת הפקיד את כתב היד בידיו – הרי שלמפרע התברר שהייתה לכך הסכמה של הרבי הריי"צ.

הרבי המשיך וסיפר שבמשך הזמן שהיה הצילום ברשותו חשב על כך שהאשמה בכך ש'המשך' זה אינו מודפס היא באשמתו, והיות שכך הרי שבו תלוייה האחריות לכך שלא מקוים מאמר המשיח כי כשתופץ תורת החסידות יבוא משיח, אך מצד שני גם ירא מלפרסם את ההמשך, ולכן עיכב את פרסומו, עד שעלה בראשו רעיון לשתף את כל החסידים באחריות לפרסום ההמשך, על ידי כך שכל אחד שחפץ בכך יוכל לתת דולר (ובמדינות אחרות – כמות של מטבע מקומי השווה לדולר) עבור עצמו ועבור כל אחד מבני ביתו. בהזדמנות זו אמר הרבי כי בעקבות חשש זה לא יופעו לכל אורך הספר הקדשות ואף לא שמות המגיהים והעורכים של הספר[3].

ביאורים וסיכומים על הספר

  • שיעורים בהמשך תער"ב (תשעה חלקים) מאת הרב יצחק ערד ובעריכת בנו הרב מאיר ערד, 8 חלקים

קישורים חיצוניים

ההמשך
סידרת שיעורים בהמשך תער"ב
על ההמשך

הערות שוליים

באדיבות חב"דפדיה,
קרדיט GFDL
  1. אגרות קודש חלק ב' ע' קיב.
  2. אגרות קודש חלק ב' ע' קמז.
  3. הרבי מספר על 'המשך' בשעה שהקדימו תער"ב. הודפס בהוספות להמשך בשעה שהקדימו תער"ב חלק ג', הוצאת תשנ"ג, עמוד י"ב.