הרמב"ם היומי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
יוזם הרעיון הרבי מליובאוויטש.

לימוד הרמב"ם היומי היא יוזמה ללימוד יומי בספר משנה תורה של הרמב"ם, שעליה הכריז בשנת ה'תשמ"ד (1984) רבי מנחם מנדל שניאורסון מלובביץ'.

לימוד הרמב"ם

הרעיון ללמוד את כל ספר משנה תורה מופיע בכתבי האחרונים. הרב מאיר פאפירש כותב על מעלת לימוד זה לפי הקבלה, שעל יהודי מוטל לקיים את תרי"ג המצוות הן במעשה והן בדיבור ומחשבה ולכן יש ללמוד את משנה תורה כולו, שבו מבוארות כל המצוות[1]. הרמח"ל כתב: "מה שצריך כל הרוצה להיות חכם בישראל לדעת תחילה הוא ... שיידע לימוד הש"ס ... אחרי כן צריך שילמוד ספר היד החזקה להרמב"ם מראשו לסופו"[2]. שניים מראשוני מנהיגי החסידות, ר' שלמה מקרלין[3] ור' חיים מקוסוב[4] נהגו לערוך סיום על הרמב"ם מדי שנה. כך היה גם מנהג קדום של חסידי קרלין בטבריה, לסיים בכל שנה את הש"ס והרמב"ם[5].

היו רבנים וגדולי תורה בדורות עברו, שקבעו סדר מיוחד, יומי או שבועי, ללימוד רציף בספר משנה תורה עצמו. השל"ה הציע: "מי שיוכל לעיין בכל יום במיימון ... ימצא נפלאות ויתורצו לו כמה קושיות בהלכה"[6]. החיד"א מספר על תקנה שיזם בעניין זה: "הוספתי בכל יום שילמדו ... קצת דינים מהרמב"ם ... וכתב מהר"ש בן הרשב"ץ בתשובותיו סימן נ"ב, אם לומד שני דינים מהרמב"ם מקיים 'שונה הלכות בכל יום' ו'מובטח לו שהוא בין עולם הבא'"[7]. ר' דוב בער, המגיד ממזריטש, כתב לתלמידו ר' שניאור זלמן מלאדי: "בערב אחר מעריב ילמוד הרמב"ם הקדוש ז"ל, כי קיבלתי ממורי הקדוש (הבעש"ט) ז"ל שהוא סגולה ליראת שמים"[8].

הראי"ה קוק כתב: "ראוי להתרגל הרבה בחזרת רמב"ם כסדר, פרק או פרקים בכל יום כפי האפשר... בהמשך העניין כמדומני שעתיד ספר ה"יד" להיות המעיין המרכזי לתלמידי חכמים על פי סדרי הלימוד שבוודאי יתחדשו"[9].

לימוד רמב"ם יומי

באחרון של פסח ה'תשמ"ד הורה רבי מנחם מנדל שניאורסון לחסידיו לקבוע לימוד יומי ב"משנה תורה" לרמב"ם[10].

וציין מספר נימוקים להוראה זו[11]:

 • התאחדות כלל-יהודית בלימוד משותף: כיון שאחת מסיבות הגלות על פי התלמוד היא שנאת חינם[12], הרי אהבת ישראל מזרזת את הגאולה. אחת הדרכים הטובות להביא אחדות לעם, היא באמצעות לימוד קבוע בנושא תורני משותף, שכן ישראל דבוקים בתורה"[13]. עדיפות מיוחדת יש לתת בעניין זה ללימוד הכולל את כל התורה.
 • לימוד תורני מקיף: סדרת 'משנה תורה' עוסקת במכלול הנושאים התורניים, והיא מהווה מעין סיכום של התורה שבעל פה כולה, כעדותו של המחבר, הרמב"ם[14]: "וראיתי גם כן שאחבר חיבור יכלול כל דיני התורה ומשפטיה עד שלא יהיה חסר דבר ממנו. ובכלל שלא יצטרך עמו אחר התורה (שבכתב) ספר אחר זולתו לדעת ממנו דבר שיצטרך בכל התורה בין מדאורייתא בין מדרבנן". בשונה מחיבורים הלכתיים אחרים, ביניהם אף השולחן ערוך, שאינם עוסקים בדיני מצוות שונות שקיומם אינו אפשרי בזמננו (כמו קרבנות, טומאה וטהרה ועוד) - מביא הרמב"ם בחיבורו את כל דיני המצוות. ולכן, באמצעות לימוד כל ספרו ניתן לקיים את מצוות ידיעת הלכות התורה באופן מושלם[15].

השיעור הראשון התחיל בכ"ז בניסן[11][16] והסתיים בי"א בניסן תשמ"ה.

מסלולי הלימוד

ללומדי הרמב"ם היומי הציע רבי מנחם מנדל שניאורסון שלושה מסלולים[11]:

 • שלושה פרקים ליום: מסלול הלימוד העיקרי, במסגרתו מסיימים את 'משנה תורה' כולו במשך כשנה. מכיוון שהלימוד במסלול זה, מטבע הדברים, אינו בעיון, יש ללמוד הלכה אחת או פרט מתוך הנושא הנדון ברמה עיונית.
 • פרק אחד ליום: מסלול המוצע למי שאינו יכול לעמוד בקצב הלימוד במסלול הקודם, במסגרתו מסיימים את 'משנה תורה' לאחר כשלוש שנים.
 • לימוד ספר המצוות לרמב"ם: מסלול המיועד למתקשים בלימוד 'משנה תורה' מסלול זה נקבע בעיקר בשביל נשים וילדים, מפאת קושי בהבנת פרטי הדינים או מחסור בזמן. במסלול זה נלמדות בכל יום המצוות העוסקות בנושא הנלמד באותו היום במסלול של שלושה פרקים והוא מסתיים במקביל אליו. הלימוד במסלול זה מסתכם בדרך כלל במספר שורות ליום. הלימוד אינו לפי סדר ספר המצוות אלא את המצוות הנלמדות בשיעור היומי במסלול השלושה פרקים ליום (יצא לאור מהדורה מיוחדת של ספר המצוות המסודרת באופן שמתאים ללימוד המסלול היומי)

מטה הרמב"ם היומי (מטעם צעירי אגודת חב"ד) מוציא מדי שנה לוח המורה אלו פרקים יש ללמוד בכל יום לפי כל מסלול.

משיחותיו של הרבי מחב"ד על שיעורי הרמב"ם יצאו לאור כמה ספרים: יין מלכות (שלושה כרכים), הדרנים על הרמב"ם וכללי רמב"ם.

חגיגות סיומי לימוד הרמב"ם

הרב חיים שאול טאוב נואם בחגיגת 'סיום הרמב"ם', 2010

עם סיום ספר הי"ד החזקה במסלול שלושה פרקים ליום, מתקיים כנס חגיגי לרגל הסיום במוקדים שונים של חב"ד בעולם. הסיום המרכזי בישראל נערך על ידי מטה הרמב"ם היומי ליד ציון קברו של הרמב"ם, ולאחריו מתקיים כינוס באחד מבתי המלון בטבריה. בניו יורק מתקיים הסיום המרכזי באולם "אוהלי תורה" בשכונת קראון הייטס.

הסיום הראשון של לימוד הרמב"ם בניו יורק נערך בהתוועדות של הרבי מחב"ד בי"א בניסן תשמ"ה[17], בישראל נערך הסיום בחול המועד פסח בבנייני האומה בירושלים, באותו סיום הופיע לראשונה בישראל הזמר החסידי אברהם פריד[18].

בסיום מחזור השלושים של לימוד הרמב"ם התקיים כנס גדול בהיכל נוקיה בתל אביב, בהשתתפות אדמו"רים מכל החוגים, ובהשתתפותו של הרב וואזנר[19].

בתחילת חודש תשרי תשע"ז, עם גמר המחזור בשלושת המסלולים בלימוד הרמב"ם נערכו שלושה סיומי ענק בהיכל ארנה בירושלים בהשתתפות הזמר החסידי אברהם פריד. הסיומים נערכו בשלושה סגנונות: סגנון חב"די - חרדי, ושתי כנסים לבני ובנות הציונות הדתית. [20]

בסיום המחזור הארבעים של לימוד הרמב"ם במסלול ג' פרקים, נערך כנס שייועד לציבור החרדי והחב"די, בבריכת הסולטן בירושלים.

מהדורות רמב"ם לשיעורים היומיים

בסוף שנות השמונים יצא ספר המצוות (בעריכת הרב פרץ בלוי) בתוספת חלוקה וציון לשיעורים היומיים. מאוחר יותר יצא הכרך בהוצאת חז"ק. הוצאת אשכול הוציאה לאור מהדורת רמב"ם כיס כריכה קשה, המותאם ללומדי השיעור היומי על ידי סימון של שלוש כוכביות בין שיעור לשיעור. הרבי מחב"ד למד במהדורת "רמב"ם לעם" שבהוצאת מוסד הרב קוק, ובעקבותיו משתמשים בהוצאה זו גם רבים מחסידיו[21]. וכך גם מהדורת משנה תורה של מפעל משנה תורה מכילה סימון של שיעור הלימוד היומי.

משנת ה'תשס"ז החלו להופיע בחוברת "דבר מלכות" שיעורי הרמב"ם היומי בחלוקה לפי ימות השבוע לשלושת המסלולים, בצירוף הלכה לעיון לכל יום, כפי הוראתו של הרבי מחב"ד[22] ללמוד כל יום לפחות הלכה אחת בעיון.

פרויקט הרמב"ם היומי בציבור הדתי והחרדי

פרוייקט הרמב"ם היומי בחמ"ד

בשנת ה'תשע"ג החל מיזם בחינוך ממלכתי דתי של לימוד רמב"ם יומי. הלימוד נעשה מתוך מהדורת הכיס של ספרי מפעל משנה תורה והקיף בעיקר ישיבות תיכוניות. נכון למרץ 2014 לומדים בפרויקט כ-5,500 תלמידים. הפרויקט הורחב לאבות התלמידים ולתוכנית הכוללת כ-6,000 מנויים. בשנת תשע"ד קיבל המיזם את פרס ירושלים מטעם ערוץ 7 והעיתון בשבע במסגרת כנס ירושלים האחד עשר, על הפצת תורה[23].

פרוייקט שיננא

ארגון 'שיננא' הוקם לאורך מחזור הלימוד ה-39 בשנת תש"פ על ידי רבנים בולטים בציבור החרדי.

לקראת פתיחת מחזור הלימוד המשותף החדש של כל שלושת המסלולים בחודש תמוז תש"פ, יצא המכון בקמפיין פרסומי בכלי התקשורת החרדיים, ביניהם 'יתד נאמן', בפרסום על תחילתה של תכנית לימודים סדורה על פי מסלול פרק אחד ליום נושאת פרסים לבחורים ואברכים, במהלכה יוכלו הלומדים להיבחן על חומר הלימוד באמצעות מערכת הטלפון, וחלוקה חינמית של הכרך הראשון של הרמב"ם לכל מי שיתחייב להצטרף למסלולי הלימוד.

בין רבני המכון נמנים:

 • הרב חיים שמרלר - ראש ישיבות צאנז
 • הרב משה בראנדוספר - גאב"ד היכל הוראה, ומחבר שו"ת 'היכל הוראה'
 • הרב זושא הורביץ - אב"ד קהילות החסידים באלעד
 • הרב ציון כהן - רב העיר אור יהודה
 • הרב דוד קדוש - ר"מ בכולל חושן משפט 'דרכי תורה'

על פי פרסומי המכון, קיימים נציגים ל'שיננא' במרבית הישיבות והכוללים בציבור הספרדי, הליטאי והחסידי.

התנגדות

הרב שך התנגד בחריפות לתקנת לימוד הרמב"ם היומי והתעמולה שסביב תקנה זו. במכתב שפורסם ביתד נאמן בז' בשבט תשמ"ז, כתב הרב שך "כאשר הכת הידועה חוזרת על דרכה לעשות ברעש חג והילולא ביום סיום לימוד הרמב"ם, אחרי שבדה להם מנהיגם תקנה לחייב ללמוד הלכות הרמב"ם בכל יום, אשר באמת קלקלתה מרובה מתקנתה, למסור לאנשים פשוטים שאינן בני תורה לימוד הרמב"ם שהוא דעת יחיד, ויבואו על ידי זה לפסוק לעצמם כמו דעתו של הרמב"ם".

לקריאה נוספת

 • הרב מרדכי מנשה לאופר, אלבום לחגיגות סיום הרמב"ם, תשמ"ה

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ בספרו 'אור צדיקים' עמוד התפילה סימן כ"ב אות יט
 2. ^ בסוף ספרו "דרך חכמה"
 3. ^ כפר חב"ד (שבועון) גיליון 281 עמ' 18. וראה יהושע מונדשיין, כרם חב"ד גיליון 2 עמ' 14
 4. ^ אבן שתייה עמ' מו
 5. ^ קובץ בית אהרן וישראל, גיליון ט' עמ' קח-קט, מתוך מכתב משנת תרל"ה
 6. ^ שני לוחות הברית חלק ד', תורה שבעל פה, כא, א
 7. ^ בספר 'דבש לפי', מערכה ח, מא
 8. ^ מגיד דבריו ליעקב, הוספות - עמ' נג (הוצאת קה"ת)
 9. ^ אגרות הראי"ה א, קכה
 10. ^ תורת מנחם התוועדיות, תשמ"ד, חלק ג, עמוד 1545 ואילך (עד עמוד 1549ׂ
 11. ^ 11.0 11.1 11.2 שיחות מיוחדת שנשא בחודש ניסן תשמ"ד בהם הכריז על ההוראה ומסביר אותה, רוכזו לקובץ שהוגהה על ידו ונושא את הכותרת "בדבר לימוד ספר הרמב"ם", והופיע בשתי מהדורות: הראשונה (ביידיש) בלקוטי שיחות חלק כז עמוד‏ 229 ואילך, והשנייה (בעברית) בתורת מנחם - הדרנים על הרמב"ם וש"ס עמוד רמ"ה
 12. ^ כדברי התלמוד בבלי, מסכת יומא, דף ט עמוד ב
 13. ^ לפי ספר הזוהר חלק ג' עג, א
 14. ^ בהקדמתו למשנה תורה
 15. ^ כן כתב בסמ"ג בהקדמה למצוות עשה, שיש לדעת את כל מצוות התורה, אף אלו שאינן נוהגות בזמננו. וכך נפסק להלכה בהלכות תלמוד תורה בשולחן ערוך הרב
 16. ^ יעקב גוטליב, שכלתנות בלבוש חסידי, פתח דבר
 17. ^ יום הולדת השמונים ושלוש של הרבי
 18. ^ תמונות מאותו אירוע
 19. ^ נחמן גור, רבבות ב'יד אליהו' לכבוד הרמב"ם • גלריה, באתר בחדרי חרדים, 03/04/2012. שרון גושן, חב"ד בתפארתה: רבבה בסיום הרמב"ם הארצי ● דיווח מלא, יום שני, י' ניסן תשע"ב
 20. ^ סיום הרמב"ם בהיכל ארנה, חב"ד אונליין
 21. ^ הקדמתו של פרץ אוריאל בלוי לספר 'הרמב"ם השלם', מהדורת חז"ק.
 22. ^ הרבי מליובביץ', ‏התוועדויות תשמ"ה חלק ג', 228, באתר HebrewBooks.
 23. ^ ערוץ 7, כ"ה בשבט תשע"ד 26/01/14