יהודה בן שמוע

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
רבי יהודה בן שמוע
לידה המאה ה-2
תקופת הפעילות דור רביעי לתנאים
רבותיו רבי מאיר
אב שמוע

יהודה בן שמוע הוא תנא בן הדור הרביעי, מתלמידי רבי מאיר.

ממשנתו

התלמוד מוכיח מברייתא שהיה תלמידו של רבי מאיר: ”והא יהודה בן שמוע תלמידו של רבי מאיר... יהודה בן שמוע מטמא משום רבי מאיר[1].

לגירסת הילקוט שמעוני[2] במסכת יבמות[3] אמר רבי אילעא בשם ר' יהודה בן שמוע ”כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע”

הגמרא מספרת כי קיים הפגנה לנוכח גזירות אדריאנוס:

גזרה המלכות גזרה שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו את בניהם ושיחללו שבתות. מה עשה יהודה בן שמוע וחביריו, הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה, אמרה להם: בואו והפגינו בלילה. הלכו והפגינו בלילה, אמרו: אי שמים, לא אחיכם אנחנו ולא בני אב אחד אנחנו ולא בני אם אחת אנחנו, מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזירות קשות. וביטלום

.

משפחתו

בסדר הדורות כתב כי הוא היה אחיו הקטן של רבי אלעזר בן שמוע[4]. בתלמוד ירושלמי מסופר שפעם אחת טרפו זאבים יותר משלש מאות צאן שהיו שייכים לבניו של יהודה בן שמוע[5], מכמות הצאן שהיה למשפחתו נראה שהיה עשיר[6].

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף י"ט עמוד א'
  2. ^ ילקוט שמעוני, משלי, רמז תתקמ"ד
  3. ^ דף ס"ה עמוד ב'
  4. ^ היילפרין, יחיאל בן שלמה, סדר הדורות - ב, ב, באתר אוצר החכמה (צפייה חופשית – מותנית ברישום)
  5. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת ביצה, פרק א', הלכה א'
  6. ^ יעבץ, זאב בן זוסמאן, תולדות ישראל - ו, ו, באתר אוצר החכמה (צפייה חופשית – מותנית ברישום)