אלישע בן אבויה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אלישע בן אבויה
פטירה המאה השנייה
תקופת הפעילות דור שלישי לתנאים
השתייכות בית הלל
רבותיו רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, נחום איש גמזו, רבן יוחנן בן זכאי
תלמידיו רבי מאיר
בני דורו רבי עקיבא, רבן גמליאל, רבי ישמעאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי טרפון

אֱלִישָׁע בֶּן אֲבוּיָה היה אחד מהתנאים ש"שנה ופירש". בר הפלוגתא של רבי עקיבא. בן אבויה חי אחרי חורבן בית שני ובשלב מאוחר יותר של חייו הפך לאפיקורס, כפר בתורה כולה והתחבר לרומאים. בשל כך, הוא נזכר בגמרא בכינוי "אחר". על מקור הכינוי מסופר במסכת חגיגה:[1] מיד כשחדל לקיים מצוות, הלך למופקרת לעבור עמה עבירה. אמרה לו: וכי אינך אלישע בן אבויה? עקר צנון מערוגתו בשבת (ובכך ביצע מלאכת קוצר וחילל את השבת) ונתן לה. אמרה: אחר הוא.

אמרות רבות של אלישע בן אבויה, לפני התפקרותו, פזורות ברחבי הגמרא, במסכת אבות[2] ובאבות דרבי נתן.

נכדו (בן בתו) היה התנא רבי יעקב.[3]

כפירתו

אלישע בן אבויה נחשב לפני כפירתו בה', לאחד מגדולי התנאים:

אָמְרוּ עָלָיו עַל אֱלִישָׁע בֶּן אֲבוּיָה, שֶׁלֹּא הָיְתָה הָעֲזָרָה נִנְעֶלֶת עַל אִישׁ חָכָם וְגִבּוֹר בַּתּוֹרָה בְּיִשְׂרָאֵל כְּמוֹתוֹ, וְכֵיוָן שֶׁהָיָה מְדַבֵּר וְדוֹרֵשׁ בְּלִשְׁכַּת הַגָּזִית אוֹ בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ שֶׁל טְבֶרְיָא, הָיוּ כָּל הַחֲבֵרִים עוֹמְדִים וּמַאֲזִינִים לִדְבָרָיו, וְאַחַר כָּךְ בָּאִים כֻּלָּם וְנוֹשְׁקִין אוֹתוֹ עַל רֹאשׁוֹ. אִם בִּטְבֶרְיָא כָּךְ, קַל וָחֹמֶר בִּשְׁאָר מְדִינוֹת וּבִשְׁאָר עֲיָרוֹת.

בשלב מסוים של חייו כפר אלישע בן אבויה בתורה ומאז ואילך הוא נקרא "אחר" בגמרא, ואִמרותיו ופרשנויותיו משויכות לשם זה. בתלמודים מובאות סברות רבות לגבי מניעיו של אלישע לכפור בה':

 • בתלמוד הבבלי, (מסכת חגיגה, דף י"ד עמוד ב') מובא שהיה אחד מהארבעה שנכנסו לפרדס, משראה בישיבה של מעלה את המלאך מטטרו"ן יושב (בעוד כל המלאכים חייבים לעמוד) שיער בנפשו שמא קיימות שתי רשויות כביכול, קל טוב וקל רע, וכתוצאה מכך "קיצץ בִּנטיעות" וחדל לקיים מצוות. באותה סוגיא מובא שהקב"ה הורה בעקבות כך להעניש את המלאך מטטרו"ן כי היה עליו לעמוד ולא לגרום למכשול.
 • בסוגיא המקבילה בתלמוד הירושלמי (מסכת חגיגה, פרק ב', הלכה א') מצוטט אלישע עצמו כמספר על אביו שהקדישו לתורה ביום מילתו, מפני שהאמין בכוח לימוד התורה. ומסכמת הגמרא: "לפי שלא הייתה כוונתו לשם שמים, לפיכך לא נתקיימו בו".
 • לפי סיפור המופיע בשני התלמודים (תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ל"ט עמוד ב'), הסיבה להפיכתו לכופר הייתה שראה אב אומר לבנו לטפס על עץ לצורך מצוות שילוח הקן. הבן קיים את דברי אביו, נפל מן העץ ומת. מכיוון שעל שתי מצוות אלו (מצוות שילוח הקן ומצוות כיבוד אב) נאמר בפירוש בתורה ששכרן אריכות ימים הגיב אלישע למראה עיניו בכפירה (הגמרא מוסיפה שבאמת יש לפרש שהכוונה לאריכות ימים לעולם הבא).
 • באותו מקום מסופר גם שכאשר ראה אלישע את לשונו של רבי חוצפית המתורגמן[4] אחד מעשרת הרוגי מלכות, מוטלת באשפה, אמר: "פה שהפיק מרגליות - ילחך עפר?".
 • ויש אומרים שכשהייתה אמו מעוברת בו עברה על בתי עבודת כוכבים והריחה מין מאכל והתאוותה לזה ונתנו לו מאותו המין ואכלה וזה השפיע על אחר בסופו לכפור בה'[5].

חז"ל תלו את מצבו גם בעיסוק בחכמה יוונית ובספרי מינים (תלמוד בבלי, מסכת חגיגה, דף ט"ו עמוד ב'), ואף בכך שאמו עברה סמוך לבתי עבודה זרה בעת שהייתה מעוברת, והריחה מתקרובת העבודה הזרה.

סיפורים אחרים בתלמוד מתארים את מעשיו של אלישע בעקבות כפירתו. בתלמוד הירושלמי מסופר[6] כי לא רק זאת, אלא גם שרמס בפרהסיא ובמפגיע את מצוות התורה ברוכבו על סוסו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת באזור הר הבית ("לפני בית קודש הקדשים"). למרות זאת, צעד לצדו תלמידו רבי מאיר, עד שאמר לו אלישע: לפי מספר צעדי סוסי, אני מבין שעד כאן מותר לך ללכת עמדי, מכאן ואילך תחום שבת. רבי מאיר אמר לו: כה רבה חכמתך ואין אתה חוזר בך? השיב לו אלישע כי שמע מאחורי הפרגוד שלכולם פתוחה דלת התשובה "חוץ מאחר" (או בלשון המקורית "שובו בנים שובבים חוץ מאחר"). התבטאות אחרת שנקשרה ברבי מאיר:[7] "רבי מאיר רימון [אלישע בן אבויה] מצא. תוכו [הידע הנרחב של אלישע בן אבויה בתורה] אכל, קליפתו [כפירתו] זרק".

סופו

כאשר גסס אלישע ממחלה בא אליו רבי מאיר וביקש ממנו שיחזור בתשובה. אלישע אמר לו: "ועד כאן מקבלים? [האם יקבלו תשובה של חוטא כמוני?]" אמר לו רבי מאיר: "תָּשֵׁב אֱנוֹשׁ עַד-דַּכָּא" – עד דכדוכה של הנפש. אלישע התחיל לבכות עד שמת. לאחר מכן שמח רבי מאיר ואמר: "דומה, שמתוך תשובה נסתלק רבי" (ירושלמי, פרק ב, הלכה א).

על פי המסופר במסכת חגיגה, דף ט"ו עמוד ב' שבתלמוד הבבלי, כשמת בן אבויה, בשמים אמרו כי לא ניתן להכניסו לעולם הבא, מפני שחטא ולא כפר בלבו בלבד; עם זאת גם לדון אותו ולהכניסו לגיהנום אי אפשר, בשל התורה שלמד. משום כך אמר תלמידו רבי מאיר: "מתי אמות ואעלה עשן מקברו" [של אלישע, מפני שעדיף שיישפט וייענש זמן מסוים בגיהנום ואחר כך יעבור לעולם הבא]. לפי הגמרא, אמנם לאחר מותו עלה עשן מקברו של אלישע, אך רבי יוחנן טען שאין זה מספיק, שכֵּן "אחד היה בינינו, ואין אנו יכולים להצילו?!". הוא הבטיח שיעלהו לעולם הבא, ואומנם כאשר מת רבי יוחנן, הסתלק העשן ונודע כי "אחר" נכנס לגן עדן.

מקום קבורתו

מסורת מאוחרת ויחידה גורסת כי קברו מצוי בכפר חיטין, ע"פ השערתו של יצחק גולדהאר בספרו "אדמת קודש": "בקבר הנקרא נבי-אללא-שייב אשר בעיר עת קצין Hattin קברו את אלישע בן אבויה שמת בעיר ההיא". המקום שאליו התכוון הוא מתחם נבי שועייב,[8] בו חוגגים הדרוזים את חג נבי שועייב.

צאצאיו

 • בתלמוד הבבלי[9] והירושלמי[10] מסופר שבנותיו של "אחר" ביקשו מרבי לפרנסן. בתחילה הוא הגיב אליהן בצורה קשה מאוד ("עדיין יש מזרעו בעולם?!") וסירב לבקשתן בגלל אביהן, אך בסוף חזר בו בגלל תורתו של אביהן ופרנסן.
 • רב יוסף אמר שרבי יעקב היה בן בִתו של "אחר"[11], ואילו "אחר" היה דורש כנכדו שהשכר על המצוות הוא רק בעולם הבא - לא היה חוטא.

יש שראו קושי להלום את שני המקורות הללו יחד, שכן, רבי יעקב היה רבו של רבי - ואיך הגיב בצורה קשה כל כך לזרעו של "אחר"?

יש שהציעו[12] שיש טעות בגרסה בדברי רב יוסף, והיה צ"ל: "כרבי יעקב בר קרשי", ונוצר שיבוש ל"בר ברתיה". לפי זה, ר' יעקב כלל אינו בנו של "אחר". ויש שהציעו[13] שרבי יעקב נכדו של "אחר" – איננו רבי יעקב בר קורשי רבו של רבי.

מאמרותיו

”הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר חדש. והלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר מחוק.” (מסכת אבות, פרק ד', משנה כ')

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ תלמוד בבלי, מסכת חגיגה, דף ט"ו עמוד א'.
 2. ^ משנה, מסכת אבות, פרק ד', משנה כ'
 3. ^ תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ל"ט עמוד ב'
 4. ^ זוהי גרסת הבבלי, ע"פ גרסת הירושלמי (מסכת חגיגה, פרק ב', הלכה א') זו הייתה לשונו של רבי יהודה הנחתום.
 5. ^ קהלת רבה פרק ז פסוק ח
 6. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת חגיגה, פרק ב', הלכה א'
 7. ^ תלמוד בבלי, מסכת חגיגה, דף ט"ו עמוד ב'
 8. ^ מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל חלק א'
 9. ^ תלמוד בבלי, מסכת חגיגה, דף ט"ו עמוד ב'.
 10. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת חגיגה, פרק ב', הלכה א'.
 11. ^ תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ל"ט עמוד ב'. תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף קמ"ב עמוד א'.
 12. ^ "תולדות תנאים ואמוראים" (ח"ב, ר' יעקב).
 13. ^ בספר יוחסין (מאמר ראשון וכן: שם, אלף‑בית, רבי יעקב).
 14. ^ ניסן רובין, "אל תבט במעשיו, תבט בתורתו", באתר הארץ - ביקורת על ספרה של נורית בארי 'יצא לתרבות רעה: אלישע בן אבויה - "אחר"';
  אברהם וולפיש, החיפוש אחר אלישע בן אבויה הספרותי וההיסטורי, קתרסיס 11, תשס"ט, עמ' 57-23


Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0