רבי רומנוס

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
רבי רומנוס
מקום פעילות ארץ ישראל
תקופת הפעילות בדור המעבר לאמוראי ארץ ישראל
רבותיו רבי יהודה הנשיא

רבי רומנוס היה תנא בדור המעבר לאמוראי ארץ ישראל, תלמידו של רבי יהודה הנשיא.

ביוגרפיה

היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, שהיה שולח אותו לשליחויות שונות.

בתלמוד ירושלמי[1] מובא שאנטונינוס רצה להקטיר קטורת, ושלח רבי את רבי רומנוס שיכין לו את הקטורת, והורה לו שיחסיר אחד מהסממנים, כדי שלא יעבור בלאו 'ובמתכונתו לא תעשו כמוהו'.

סיפר רבי יעקב בר אידי בר אושעיה, מעשה במשפחה של כהנים בדרום שהיו קורין עליה ערער ורצו לפסלם מן הכהונה ושלח רבי את רבי רומנוס לבודקן ומצא שנתגיירה זקנתה פחותה מבת שלש שנים ויום אחד והכשירה לכהונה[2]. וכן אמר רבי יהושע בן לוי שהיתה עיר אחת בדרום ארץ ישראל שיצא עליה ערער (פירש רש"י- לפסול משפחת העיר) ושלח רבי את רבי רומנוס ובדקה ומצא בה בת גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד והכשירה רבי לכהונה[3].

והיה משמש בבית רבי, כמסופר בתלמוד ירושלמי שרבי רומנוס הוציא מחתה משל בית רבי מליאה גחלים בשבת שסבר שהגחלים בטלים למחתה[4]. ועשה כשיטתו המובאת בתלמוד בבלי אמר רבי זירא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן אמר רבי חנינא אמר רבי רומנוס, לי התיר רבי לטלטל מחתה באפרה[5].

מאמרותיו

כשיונה הנביא ברח מארץ ישראל כדי לא להתנבא על נינוה ירד ליפו ומצא שם ספינה המפליגה לתרשיש, שילם את שכרה של כל הספינה כדי שתפליג מיד, והסכום ששילם היה ארבעת אלפים דינרי זהב[6].

קישורים חיצוניים

הערות שוליים