אבא שאול (תנאים שונים)

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אַבָּא שָׁאוּל היה שמם של תנאים אחדים נוספים מלבד אלו המוכרים כאבא שאול סתם וכאבא שאול בן בטנית. דברי אגדה והלכה אחדים נמסרו בשמם של תנאים נוספים אלו, אך בשל שינויי נוסחאות במקורות שלפנינו מדברי חז"ל שוררת אי-בהירות לגבי שמם המדויק, תקופת פעילותם וייחוס מדויק של מאמרים לאומריהם. לגבי חלק מהם עלתה השערה לזיהוי עם תנא בשם אבא שאול בן ננס.

התנאים שנקראו בשם זה

מובאת בשמו מימרה באבות דרבי נתן[1]:

אבא שאול בן ננס אומר:
ארבע מדות בתלמיד חכם - אדם שלמד לעצמו ואינו מלמד לאחרים. לאחרים ואינו מלמד לעצמו. הלמד לעצמו ולאחרים. ואינו למד לא לעצמו ולא לאחרים.
הלמד לעצמו ואינו למד לאחרים כיצד? - שנה אדם סדר אחד שנים ושלשה ולא השנה אותם לאחרים ונתעסק בהן ולא שכחן זה שלמד לעצמו ואינו למד לאחרים.
לאחרים ולא למד לעצמו כיצד? - שנה אדם סדר אחד שנים ושלשה והשנה אותן לאחרים ולא נתעסק בהם ושכחם זה שלמד לאחרים ולא למד לעצמו.
הלמד לעצמו ולאחרים כיצד? - שנה סדר אחד שנים ושלשה והשנה אותן לאחרים ונתעסק בהן ולא שכחן תפשן ותפשום זהו שלמד לעצמו ולאחרים.
אינו למד לא לעצמו ולא לאחרים כיצד? - שנה אדם סדר אחד שנים ושלשה פעמים ולא שנאן לאחרים ולא נתעסק בהן ושכחן זהו שלא למד לא לעצמו ולא לאחרים.

  • אבא שאול בר נש או אבא שאול בר רמש מובא בתלמוד הבבלי[2]. לפי ספר יוחסין השלם שמו אבא שאול מבית מרמשא, לדבריו היה אבא שאול זה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, ואליו מתייחס התנא במסכת אבות (פרק ב', משנה ח') ”אבא שאול אומר משמו (של רבן יוחנן בן זכאי)”. חנוך יהודה קאהוט בספרו "ערוך השלם" (ערך רמש), שיער שמדובר באותו אדם, וכי הכינוי "בר רמש" בא מלשון "רומש על הארץ" כגנאי-הקטנה במקביל לכינוי "בן ננס". לדבריו כינוי זה הוענק לו כדי להבחין בינו לבין אבא שאול סתם שהיה מוקדם לו ומגדולי דורו. אך אם היה אבא שאול זה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, היה מוקדם הרבה לאבא שאול סתם, ובוודאי גם לאבא שאול בן ננס המאוחר לו.
  • אבא שאול בן קטנים - יש משערים כי הכינוי קטנים וננס בעלי משמעות זהה וכי מדובר באותו תנא. במסכת שמחות (פרק יב) מובא שציווה על בניו לקברו למרגלות קבר אביו ולהתיר את חוטי הציצית מטליתו לפני קבורתו בתוכה. אולם לפי גירסת הגר"א שם, יש לגרוס בן בטנית במקום "בן קטנים".

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ נוסח א, תחילת פרק כט.
  2. ^ תלמוד בבלי, מסכת נידה, דף כה עמוד ב.