פתיחת התפריט הראשי

המכלול β

דרגות צה"להדְרָגות בצה"ל מבטאות את רמתו של הפרט בצבא ביחס לאחרים.

הערה לשונית: דרָגות רבות בצה"ל נקראות ביומיום בראשי התיבות שלהן. ראשי תיבות בני שלוש אותיות, נהוג לבטאם כמילה המנוקדת בשני קמצים, אחד בכל אחת משתי האותיות הראשונות בראשי התיבות. כך, למשל, רב-סמל בכיר נכתב רס"ב ומבוטא רָסָ"בּ.

תוכן עניינים

קבלת דרגה

לכל דרגה מדַרְגות צה"ל דרישות ותנאים שונים לקבלתה ורק בעמידה בהם ניתן להיות זכאי לה ולענוד אותה. בתנאים לקבלת הדרגה:

לעתים ניתנת לחייל דרגה אישית, בזכות הישגיו האישיים המיוחדים, אף שאינו עומד בכללים הרגילים לקבלת הדרגה. לעתים ניתנת לחייל דרגת ייצוג, היא דרגת קצונה הגבוהה מדרגת הקבע שנושא החייל באותה עת, וניתנת במקרים מיוחדים לחייל לתקופה קבועה מראש (שופטים צבאיים מקבלים לעתים דרגת ייצוג כדי לקיים את הכלל שהשופט שווה בדרגה או גבוה בדרגה מהנשפט בפניו).

הורדה בדרגה היא צעד חריג, הננקט כעונש בבית דין צבאי או בדין משמעתי, על עבירה חמורה. לעתים העונש הוא הורדה בדרגה אחת, ובמקרים חמורים - הורדה לדרגה הנמוכה ביותר, דרגת טוראי. דוגמה: תת-אלוף רמי דותן הורד לדרגת טוראי לאחר שהורשע בקבלת שוחד.

קידום בדרגה

קידומו של חייל בדרגה נעשה לפי מאפיינים שונים, שהעיקריים מביניהם הם:

 • קיומו של פרק זמן מינימלי (פז"ם), שחלף ממועד קבלת הדרגה הקודמת. בשירות מילואים נבחנים הן מספר ימי המילואים והן תקופת הזמן הקלנדרית שחלפה מאז קבלת הדרגה האחרונה.
 • סיום קורס צבאי המקנה דרגה למסיימיו.
 • השלב המקצועי של החייל - ללא שלב מקצועי נדרש לדרגה מסוימת, לא יקודם החייל לדרגה זו, למעט במקרים חריגים.
 • דרגת המינוי של הקצין - קרי, הדרגה בה אמור להיות מי שממלא את תפקידו של הקצין.

קיימים מסלולי קידום שונים לחיילים במערכים השונים, באופן כללי לוחמים מקודמים מהר יותר (פז"ם קצר יותר) מתומכי לחימה, ואלו בתורם מקודמים מהר יותר מיתר החיילים.

לאנשי הקבע קיימים מסלולי קידום ייעודיים, המאפשרים קיצור פז"ם בין דרגות או הארכתו בהתאם למסלול.

לנגדים מדרגת רס"ל ומעלה שיצאו לקצונה קיים קיצור פז"ם המאפשר הענקת דרגת רס"ן בתוך חמש שנים מקבלת הדרגה, ובכל מקרה מקבלים נגדים מדרגת רס"ל (עם ותק של שנה, לפחות) ומעלה דרגת סגן בעת מינויים לקצינים, במקום סגן משנה.

מניין משך הפז"ם מוקפא אם חייל נעדר משירות סדיר שלא ברשות, מרצה עונש מאסר (זמן המכונה "תקופה בלתי נמנית" או "תב"ן שלילי") או שנמצא בדחיית שירות (תקופה המוגדרת כ"תב"ן חיובי"). כמו כן, חייל שנכלא לא מקודם בדרגה למשך שנה מתאריך המשפט. חייל הנמצא בשבי, או שהוא מוגדר כנעדר מקודם בדרגות כאילו לא נעדר מן השירות, על פי מסלולו.

ככלל, ניתן להתקדם עד לדרגת רס"ב (לנגדים) או רס"ן (לקצינים) ללא התניות מיוחדות. החל מדרגת רס"ן נקבע הקידום בדרגה על פי ועדות בדרגים שונים, בהתאם לדרגה הנדרשת. כך, למשל, קידום לדרגת אלוף מחייב הסכמת הרמטכ"ל ושר הביטחון. נגדים שאינם במסלול קידום לא יקודמו - על פי רוב - לדרגת רנ"ג.

העלאה בדרגה לאחר המוות

פקודת מטכ"ל 38.0124[1] מסדירה את התנאים ואת ההליכים להעלאה בדרגה לאחר המוות במקרה של מוות במהלך השירות. ההעלאה בדרגה נעשית במקרים הבאים:

 • קצינים יועלו בדרגה אם הם ממלאים תפקיד המחייב דרגה גבוהה יותר מדרגתם בפועל (בפרט קצינים בדרגת סגן משנה, המועלים לדרגת סגן).
 • חיילים בשירות קבע יועלו בדרגה אם הם ממלאים תפקיד בכיר במסגרת מסלול נגדים או תפקיד של קצין, או אם השלימו לפחות מחצית מן הפז"ם הדרוש להעלאה בדרגה וקצין בדרגת סגן אלוף המליץ על כך.
 • חיילים בשירות חובה יועלו בדרגה אם נפלו בפעילות מבצעית, פעולות לחימה או כתוצאה מפעולת איבה. כמו כן יועלו בדרגה חיילים שהיו חניכים בקורס המסמיך לדרגה, חיילים שמילאו בפועל תפקיד של חייל בשירות קבע ושהומלצו להעלאה בדרגה על ידי מפקד היחידה וחיילים שהשלימו לפחות מחצית מהפז"ם הנדרש להעלאה בדרגה.
 • צוערים בקורס קצינים, על שלביו השונים, יועלו לדרגת סגן משנה. אקדמאים בדרגת קמ"א וצוערים בדרגה של רס"ר לפחות, יועלו לדרגת סגן. אקדמאים בדרגת קא"ב יועלו לדרגת סרן.

בכל מקרה, אין מעלים בדרגה אם המוות היה כתוצאה מהתאבדות או בנסיבות שיש בהן קלון. כללים אלו תקפים גם למקרים של חיילי מילואים שנהרגו בזמן שירות מילואים פעיל.

דרגת ייצוג

דרגת ייצוג על פי הוראות הפיקוד העליון של צה"ל, היא דרגת קצונה, המוענקת במקרים מיוחדים לחייל לתקופה קבועה מראש והגבוהה מדרגת הקבע שנושא החייל באותה עת.

אם הדרגה לא מחודשת עד סוף התקופה או שהחייל מפסיק למלא את התפקיד בגינו הוענקה הדרגה, הוא חוזר לדרגתו הקודמת. במקרים מסוימים הופכת דרגת הייצוג לדרגת קבע לאחר פרק זמן, לדוגמה: חייל מילואים שענד דרגות ייצוג לפחות חמש שנים והשתחרר בגלל תום שירות, דרגותיו לא יבוטלו.

דוגמה לבעלי דרגות ייצוג הם שופטים במערכת המשפט האזרחית המשרתים במילואים בתפקיד שופטים בבית דין צבאי (למשל גבריאל בך שקיבל דרגת אלוף משנה). כמו כן שופטים צבאיים חייבים להיות שווים בדרגה או גבוהים בדרגה מהנשפטים בפניהם. כך קיבלה נשיאת בית הדין הצבאי המיוחד, אלוף משנה נילי פלד, דרגת ייצוג של תת אלוף כדי לשפוט את תא"ל רמי דותן, למשך הדיונים בלבד וכן דרגות אלוף כדי לשפוט במשפטי תעבורה של אלופים, ודבורה ברלינר קיבלה דרגת ייצוג של אלוף בדיון בית הדין הצבאי לערעורים על ערעור הפרקליטות הצבאית באשר לאי שלילת דרגותיו של יצחק מרדכי. דוגמאות נוספות הן דובר צה"ל, מנצח תזמורת צה"ל והחזן הצבאי הראשי.

חוגרים

  המונח "חוגר" מפנה לכאן. לערך העוסק בתעודה צבאית, ראו תעודת חוגר.

חוגר הוא חייל הנושא דרגת טוראי עד סמל ראשון. דרגות החוגר, מדרגת רב-טוראי עד דרגת סמל ראשון, תפורות לשרוולי החולצה באמצע הזרוע ודרגות רב-סמל עד רב-נגד ענודות על כותפת החולצה (באופן זהה לדרגות הקצונה).

המילה חוֹגֵר לקוחה מן התנ"ך. במקורה היא מציינת את קשירת חגור החרב על המותניים, ומכאן גם את הלוחמים: "וְכָל מוֹאָב שָׁמְעוּ כִּי עָלוּ הַמְּלָכִים לְהִלָּחֶם בָּם וַיִּצָּעֲקוּ מִכֹּל חֹגֵר חֲגֹרָה וָמַעְלָה וַיַּעַמְדוּ עַל הַגְּבוּל" (מלכים ב ג, כא)[2].

רקע הדרגה של חיילים המשרתים בחיל האוויר הוא כחול. צבע הדרגה של חיילים המשרתים בחיל הים הוא זהוב. צבע הדרגה של יתר החיילים הוא ירוק-זית. עלה הסמ"ר (המכונה "פלאפל") הוא בצבע זהב בחיל הים, כסף בחיל האוויר וארד בחילות היבשה. בעבר היה עשוי העלה ממתכת. החל ממחצית שנת 2004 הוחלפו הסיכות ממתכת בעלה רקום.

דרגה משמעות הדרגה והתנאים לקבלתה סמל הדרגה
טוראי (טור') דרגת הטוראי היא דרגת החוגרים הנמוכה ביותר הניתנת לכל חייל מיום גיוסו ותחילת השירות.

דרגת הטוראי נלקחת מהמילה "טור" ומשמעותה כי החייל בתחילת דרכו ומצוי כחלק מטור חיילים מתחילים.

אין
טוראי ראשון (טר"ש). דרגה זו הייתה קיימת בעבר, וניתנה לחניך מצטיין בטירונות, לנופלים מקורס מ"כים ועוד. על פי רוב הדרגה לא נענדה, וכיום איננה קיימת עוד. צורת הדרגה הייתה "פס" אחד.
רב-טוראי (רב"ט). דרגה זו מבטאת התקדמות בטור החיילים - חייל בדרגה זו הוא "רב בטור החיילים" ונחשב למעט יותר מתקדם מהטוראים.

במערך הקרבי טוראים מועלים לדרגה זו בתום ההכשרה הבסיסית, לרוב לאחר שבעה חודשים מיום גיוסם. חיילים תומכי לחימה (תומכ"ל) מועלים לדרגה זו בתום שמונה חודשים מגיוסם או, אם אינם לוחמים או תומכי לחימה, כעשרה חודשים מיום גיוסם. עתודאים אשר סיימו לימודי הנדסאי טרם גיוסם (כיתות יג'-יד') מקבלים דרגה זו חודשיים מיום גיוסם. בוגרי חלק מקורסי ההדרכה והפיקוד מקבלים דרגה זו בסיום הקורס (בין חודשיים לשלושה חודשים מגיוסם). שוחרים בשלוחות המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר (תלמידים המתעתדים לשרת בחיל ולומדים לקראת זה) מקבלים דרגה זו ביום גיוסם. בצה"ל ישנה מסורת שלוחמים בזרוע היבשה לא עונדים דרגת רב"ט על המדים.

סמל. דרגת הסמל היא דרגת הפיקוד הנמוכה ביותר[3], חייל בדרגה זו נחשב ל"סגן מחוץ למניין" של קציניו, כלומר, יד ימינם של הקצינים. החל מדרגה זו ניתן לפקד על חיילים אחרים בתפקידים מסוימים (אם כי ישנם תפקידים בצבא בהם גם בעלי דרגת רב"ט מפקדים על חיילים אחרים)

בוגרי כיתות י"ג/י"ד, עתודה ועתודה טכנולוגית, מקבלים את דרגת הסמל אחרי שנה ו-4 חודשים.

מערך קרבי – אחרי שנה וארבעה חודשים

חייל קרבי שהוא בוגר קורס מפקדים, מקבל דרגת "סמל" עם סיום הקורס.

צוער שמסיים בהצלחה קורס קצינים מועלה לדרגה זו, באם לא היה כבר זכאי לה.

תומך לחימה – אחרי שנה וחצי.

חייל עורפי - אחרי שנה ו-9 חודשים.

על פי רוב, על מנת לקבל את דרגת הסמל צריך מעבר לפז״מ לעבור "מבחן סמל" (אשר למעשה מבטא הסמכה לדרגת סמל אף אם החיל לא עבר הכשרה מקצועית למקצוע צבאי כלשהו).

חיילים שהיו עריקים במהלך שירותם מעל 75 ימים ונשפטו בדין פלילי, אינם רשאים לשאת דרגה פיקודית ולכן לא זכאים לקבל את דרגת הסמל.

סמל ראשון (סמ"ר). בעל דרגה זו הוא "סגן מחוץ למניין ראשון", יד ימינם הראשון של הקצינים.

סמלים מועלים לדרגה זו כשנה לאחר קבלת דרגת הסמל. חיילים עורפיים בשירות חובה שמשכו שנתיים ושמונה, זכאים לדרגת סמ"ר 9 חודשים לאחר קבלת דרגת הסמל שהם שנתיים וארבע בשירות. לאור קיצור משך שירות החובה קוצר גם הזמן לקבלת הדרגה בחודשיים.

סמלות מועלות לדרגה זו בתנאי שחתמו קבע לשנה מיום שהועלו לדרגת סמלת.

סמלות המשרתות בשירות חובה שמשכו 2 שנים ו-8 חודשים, במסגרת "דין אישה כדין גבר", מועלות לדרגה זו במהלך השירות הסדיר, בתנאים זהים לגברים. כמו כן, סמלות יכולות לקבל את הדרגה במהלך שירות מילואים פעיל (אם הן נקראות לבצע שירות מילואים).

ישנן יחידות אשר בהן חיילים אשר עברו קורס פיקודי, מקבלים את דרגת הסמ"ר לאחר שנתיים וחודש מיום גיוסם.

נגדים

נגד הוא חייל בשירות קבע שלא עבר קורס קצינים, בדרגות סמל ראשון עד רב-נגד. המילה נַגָּד חודשה במשקל בעלי המקצוע. השורש נ.ג.ד במשמעות הובלה והנהגה מוכר מן המילה המקראית נָגִיד – שפירושה שליט – וכן מן הארמית של התלמוד[2].

דרגה פרק זמן מינימאלי לקבלת הדרגה (פז"ם) סמל הדרגה
רב-סמל (רָסָ"ל) הדרגה מוענקת על פי רוב שנתיים לאחר דרגת הסָמָ"ר.
רב-סמל ראשון (רָסָ"ר) הדרגה מוענקת לכל היותר תשע שנים לאחר קבלת דרגת רָסָ"ל.
רב-סמל מתקדם (רָסָ"ם) הדרגה מוענקת לכל היותר 7 שנים לאחר קבלת דרגת רָסָ"ר.
רב-סמל בכיר (רָסָ"בּ) הדרגה מוענקת לכל היותר 7 שנים לאחר קבלת דרגת רָסָ"ם.
רב-נגד משנה (רָנָ"ם)[4] הדרגה מוענקת לכל היותר 7 שנים לאחר קבלת דרגת רָסָ"בּ.
רב-נגד (רָנָ"ג) דרגה זו מוענקת למספר מצומצם של נגדים, לרוב בעלי פז"ם של לפחות 5 שנים מקבלת דרגת הרָנ"ם, ולא אוטומטית לאחר צבירת ותק כמו הדרגות האחרות, אלא לפי הערכה אישית.

ב-1948 נקבע כי דרגות הנגדים תהיינה סמל ראשון (סמ"ר), רב סמל (רס"ל) ורב סמל ראשון (רס"ר). דרגות הסמ"ר והרס"ל נענדו על השרוולים, בדומה לדרגות החוגרים, ואילו הרס"ר ענד בקיץ את הדרגה על "שעון" עור על פרק ידו הימנית, ואילו במדי החורף נענדו הדרגות על אמות השרוולים של "באטל-דרס".

ב-1950 חל שינוי: בעוד שדרגות הסמ"ר נותרו בעינן נענדו דרגות הרס"לים והרס"רים על "שעונים". יתר על כן, נקבעו סימני דרגה שונים לרס"ל ורס"ר מקצועיים ולרס"ל ורס"ר יחידתיים. 

בתחילת שנות ה-60 בוטלו דרגות הנגדים ה"מקצועיים" והושוו לאלה של הנגדים היחידתיים. כמו כן נקבע כי הרס"רים יענדו בצמוד לסמל הדרגה גם כוכבי וותק: כוכב מתכת קטן דמוי מגן דוד על כל חמש שנות וותק בדרגה. במשך השנים התפרסמו בצה"ל כמה "רס"רים-שלושה-כוכבים" וותיקים כמו רס"ר חזי מבקו"ם, רס"ר ויקטור מהקריה, רס"ר עשהאל ("הסוס הלבן") מבית הספר לשריון בג'וליס ועוד.

בסוף שנות ה-70 נקבע כי הסמ"רים לא ייחשבו עוד כנגדים, ומאידך, רס"ר שיצבור וותק בדרגה של מעל 20 שנה (ארבעה כוכבים) יזכה בדרגת "רב סמל בכיר" (רס"ב). כמו כן נקבע כי דרגות החורף של הנגדים תהיינה רקומות ולא ממתכת. 

בשנות ה-80 הוחלט כי דרגות הנגדים יוקטנו וייענדו על צווארוני המדים. בד בבד הוחלט לבטל את כוכבי הוותק של הרס"רים ולקבוע במקום זאת דרגות נגדים נוספות כדלקמן:

רב סמל (רס"ל), רב סמל ראשון (רס"ר), רב סמל מתקדם (רס"ם), רב סמל בכיר (רס"ב) ורב נגד (רנ"ג).

עם זאת נקבע כי על הסוודרים, הדובונים והפליין ז'קטים יוסיפו הנגדים לענוד על אמות השרוולים את דרגות החורף הגדולות הרקומות כמקודם.

בצורת שברונים נענדות על כותפות החולצה ("דרגות כתף") והן נהוגות בצה"ל משנת 1998 וסידור זה התקיים עד שנת 2002, אז הוחלט להעלות את דרגות הנגדים אל הכתפיים בדמות ה"ציטרואנים" הנהוגים עד היום (בתחילה נקבעו דרגות מתכת, ואחר כך דרגות רקומות).

אחד השיקולים בחידוש דרגות הנגדים לדרגות הנוכחיות היה הקושי להבחין מרחוק בהבדלים ביניהן ובכך לחזק את מעמד הנגדים ולהשוותו לקצונה.

חיילי מילואים חוגרים ממשיכים להתקדם בסולם הדרגות במהלך שירות המילואים, כאשר בין דרגה לדרגה מפריד פָּזָ"ם של כמה עשרות ימי שירות, המתפרסים על מספר שנים. חיילים שסיימו את השירות הסדיר בדרגת סמ"ר, יקבלו במהלך שנות שירות המילואים דרגות רס"ל, רס"ר, רס"ם ורס"ב אף כי אינם אנשי קבע. עם זאת, אנשי מילואים שאינם קצינים נוהגים שלא לענוד סמלי דרגות בעת שירות המילואים.

לאחר העלאת גיל הפרישה בצה"ל אישר ראש המטה הכללי בני גנץ בשנת 2011 דרגה חדשה לנגדים, רב-נגד משנה (רנ"ם). הדרגה החדשה תתווסף בין רב-סמל בכיר לרב נגד[4].

קצינים

  המונח "סרן" מפנה לכאן. אם התכוונתם למשמעות אחרת, ראו סרן (פירושונים).

קצין הוא חייל בוגר קורס קצינים, או שהוסמך לקצונה במסגרת אחרת (כגון במהלך קורס טיס או קורס חובלים), או שקיבל מינוי קצונה ללא מעבר קורס (כגון עתודאים אקדמאים או מקבלי דרגת ייצוג), הנושא דרגת סָגָ"ם (סגן-משנה) עד רב-אלוף. על פי ההגדרה המקובלת, קצין זוטר הוא קצין בדרגת סג"ם (סגן-משנה) עד דרגת רָסָ"ן (רב-סרן), וקצין בכיר הוא קצין בדרגת סָאָ"ל (סגן-אלוף) ואילך[דרוש מקור]. דרגת אלוף-משנה (אָלָ"ם) הוענקה החל מיוני 1950, ודרגת תת-אלוף (תָאָ"ל) החל מיולי 1968, בעקבות מלחמת ששת הימים[5].

המילה קָצִין מקורה בתנ"ך. קָצִין הוא מנהיג – אם במלחמה, כגון בדברי זקני גלעד ליפתח: "לְכָה וְהָיִיתָה לָּנוּ לְקָצִין וְנִלָּחֲמָה בִּבְנֵי עַמּוֹן" (שופטים, י"א, ו'), ואם בהקשרים אחרים, כגון "לֵךְ אֶל נְמָלָה עָצֵל רְאֵה דְרָכֶיהָ וַחֲכָם, אֲשֶׁר אֵין לָהּ קָצִין שֹׁטֵר וּמֹשֵׁל" (משלי, ו', ו'-ז'). יש הקושרים את המילה קָצִין למילים הערביות קַדַא (שָׁפַט) וקַאדִי (שופט)[2].

צבע דרגות הקצונה, הענודות על כותפות המדים, הוא ארד על רקע אדום ברוב חילות ומערכי צה"ל, פרט לדרגות חיל האוויר – שצבען כסוף, ודרגות חיל הים – שצבען זהוב.

דרגה הזכאות לדרגה ואופן השגתה סמל הדרגה בזרוע היבשה סמל הדרגה בזרוע האוויר סמל הדרגה בזרוע הים תפקיד בזרוע היבשה (דוגמאות) תפקיד בזרוע האוויר (דוגמאות) תפקיד בזרוע הים (דוגמאות) תפקיד בדרג המטה (דוגמאות)
סגן משנה (סָגָ"ם) מעבר קורס קצינים והשלמה חיילית.     מפקד מחלקה (מ"מ),

מפקד פלגה (מפל"ג בתותחנים),

מפ"ל (במערך ההגנה האווירית) קצין מטה זוטר (קַמָּ"ט זוטר),

ראש צוות (רַשָ"צ)

סגן
 1. אחרי שנה בדרגת סגן משנה
 2. מעבר קורס קצינים, השלמה חילית ו42 חודשי שירות עם סיום ההשלמה החילית
 3. אחרי מעבר קורס קצינים, השלמה חילית ותעודת תואר ראשון (בגיוס לקבע מהאזרחות)
   
 • סגן מפקד פלוגה (סמ"פ),
 • קצין מבצעים גדודי,
 • מפקד מחלקה,
 • סגן מפקד סוללה (סַמסוֹ"ל)
בוגר קורס טיס בוגר קורס חובלים,

סגן מפקד מחלקה בספינת טילים,

סגן מפקד מחלקה בצוללות

קצין מטה (קַמָ"ט), קצין מודיעין (קמ"ן)

ראש לשכה (רל"ש) של קצין בדרגת תת-אלוף.

סרן
 1. אחרי שלוש שנים בדרגת סגן, ובקבלת מינוי סרן
 2. בעל תעודת תואר שני, ולאחר מעבר קורס קצינים, השלמה חילית (בגיוס לקבע מהאזרחות)
    מפקד מחלקה בספינת טילים,

מפקד מחלקה בצוללת,

מפקד דבורה

עוזר ראש מדור (ע' רַמָ"ד),

קצין מטה בכיר (קַמָ"בּ),

במטות מסוימים יכול לשמש כרַלָ"ש, עוזר או מזכיר של תָאָ"ל ושל אלוף

רב-סרן (רָסָ"ן)
 1. אחרי ארבע שנים בדרגת סרן, ובקבלת מינוי רב סרן
 2. בעל תואר ד"ר, ולאחר מעבר קורס קצינים, השלמה חילית (בגיוס לקבע מהאזרחות)
   
 • סגן מפקד גדוד (סַמגָ"ד),
 • מפקד פלוגה
סגן מפקד טייסת (סַמָ"ט), מפקד גף מפקד ספינת טילים מדגם סער 4.5,

מפקד סיירת דבורות (מס"ר)

עוזר של תָאָ"ל או רַלָ"ש או מזכיר של אלוף,

בתפקידי מטה: ראש מדור (רַמָ"ד)

ובמקומות אחרים, ראש תחום (רַתָ"ח)

סגן-אלוף (סָאָ"ל). רבי-סרנים מועלים לדרגה זו בהחלטת קצין בדרגת אלוף (בתפקידים מסוימים שהוגדרו לכך) ובאישור הרמטכ"ל או ראש אכ"א     מפקד גדוד (מַגָ"ד),

סגן מפקד חטיבה (סַמחָ"ט),

מפקד טייסת סגן מפקד שייטת (סַמשָ"ט), מפקד צוללת,

מפקד ספינת טילים מדגם סער 5, מפקד פלגת ים (מפל"ג), מפקד פלגת חוף (מַפלָ"ג) (בחיל הים)

מפקד יחידה,

ראש ענף (רָעָ"ן) ביחידה עורפית, מפקד מפעל (בחיל החימוש),

מפקד מגמה (ממ"ג) (בבסיסי הדרכה)

אלוף משנה (אָלָ"ם). סגני-אלוף מועלים לדרגה זו בהחלטת הרמטכ"ל ובאישור שר הביטחון     מפקד חטיבה (מָחָ"ט),

סגן מפקד אוגדה (סמאו"ג), מפקד אגד ארטילרי,

מפקד סיירת מטכ"ל, מפקד יהל"ם

מפקד כנף,

סגן מפקד בסיס חיל אוויר (בָּחָ"א)

סגן מפקד בסיס של חיל הים, מפקד בסיס ההדרכה של זרוע הים, מפקד שייטת (מַשָ"ט) מפקד יחידה,

ראש מחלקה (רַמָ"ח),

נשיא בית דין צבאי

תת-אלוף (תָאָ"ל). אלופי משנה מועלים לדרגה זו בהחלטת הרמטכ"ל ובאישור שר הביטחון.     מפקד אוגדה (מָאוֹ"ג),

ראש מטה פיקוד מרחבי (רַמָ"ט),

מפקד בסיס חיל-אוויר (בָּחָ"א), מפקד בסיס חיל הים ראש מטה (רַמָ"ט) זרוע,

ראש חטיבה (רָחָ"ט),

ראש להק (בחיל האוויר),

ראש מִספן (בחיל הים),

מפקד מערך גדול באמ"ן: מפקד מערך המבצעים המיוחדים ומפקד יחידה 8200,

קצין חיל ראשי,

המזכיר הצבאי של ראש הממשלה

אלוף. תתי-אלוף מועלים לדרגה זו בהחלטת הרמטכ"ל ובאישור שר הביטחון.     מפקד פיקוד, מפקד זרוע היבשה, מפקד גיס מפקד חיל האוויר מפקד חיל הים סגן ראש המטה הכללי (סגן הרָמַטכָּ"ל),

ראש אגף במטכ"ל (למשל: אגף המודיעין, אגף המבצעים, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ועוד), מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מפקד ההכשרות והקורסים הבכירים, מפקד המכללות הצבאיות,

נשיא בית הדין הצבאי לערעורים

רב-אלוף (רא"ל). אלופים מועלים לדרגה זו בהמלצת שר הביטחון ובאישור ממשלת ישראל   מעולם לא כיהן רמטכ"ל מזרוע הים הדרג הפיקודי העליון בצה"ל ראש המטה הכללי (הרָמַטכָּ"ל)

קצונה מקצועית בצה"ל

דרגה סמל הדרגה
קצין מקצועי אקדמאי (קָמָ"א). חייל בעל תואר ראשון המשובץ במקצוע, שאינו בוגר קורס קצינים. מקביל לדרגת סגן[דרוש מקור]. דרגה בשירות חובה בלבד. מכונה גם "ארון שטוח".
קצין מקצועי אקדמאי בכיר (קָאָ"בּ). חייל מקצועי אקדמאי בשירות קבע, שאינו בוגר קורס קצינים. מקביל לדרגת סרן[דרוש מקור].
 • קצין אקדמאי שברצונו להתקדם בדרגה לסרן, מחויב במעבר קורס קצינים, אך לעתים נדירות מקבל "דרגה אישית".
 • קצין רפואה (קָרָ"פּ) - עתודאי בוגר רפואה.
 • קצין רפואת שיניים (קָרָ"ש) - עתודאי בוגר רפואת שיניים.
 • קצין משפטים (קַמָ"ש) - עתודאי בוגר משפטים שסיים קורס קציני משפטים בבית הספר למשפט צבאי (קורס השלמה לקצונה של הפרקליטות הצבאית) בטרם סיים קורס קצינים.
 • רב צבאי (רַבָּ"ץ).
 • בחזקת קצין (בָּחָ"ק) - דרגה זו מוענקת לאזרחים עובדי צה"ל (אע"צ) המשמשים בתפקידי קצונה מקצועיים.
 • ממלא מקום קצין (ממ"ק), דרגה זו הוענקה בעבר לחיילים שסיימו את קורס הקצינים אך לא השלימו את ההכשרה החילית ועיצובה היה מלבן ריק.

מעמדות אחרים

 • שוחר - חניך בקורס קדם-צבאי (קָדָ"ץ) או תלמיד בבית ספר מקצועי.
 • צוער - חניך בקורס קצינים. זוהי אינה דרגה כי אם מעמד (המקביל לסמל).
 • אע"צ (אזרח עובד צה"ל)
  • בחזקת חוגר (בָחָ"ג) בחזקת קצין (בָּחָ"ק) - עובד צה"ל הממלא תפקיד בתקן חוגר/קצין.
  • בעבר הייתה קיימת דרגת בח"ן (בחזקת נגד) אך היא אינה בשימוש יותר.
 • מש"ק (מפקד שאינו קצין): הוא חוגר או נגד, אשר יש בסמכותו תפקיד פיקודי, והוא אחראי על הכפופים לו. המש"קים אינם בוגרי קורס קצינים. בצבא ההגנה לישראל, מקבל תואר זה הנגד/החוגר לאחר שעבר קורס מסמיך, או לאחר הסמכה בשטח (OJT - לימוד והכשרה תוך כדי העבודה). דוגמאות לתפקידים מסוג זה הן "מש"ק לו"ז" - מש"ק שיש באחריותו להדריך לוחמה זעירה (מלחמת גרילה) ו"מש"קית ת"ש" (ראשי תיבות: תנאי שירות) - מש"קית האחראית על בקשות חיילים שונים להקלות על תנאי שירותיהם.

ההיסטוריה של דרגות צה"ל

ההגנה

בארגון ההגנה, שצה"ל קם על בסיסו, לא הונהגו דרגות. תוארם של המפקדים נקבע בהתאם לתפקידיהם:

 • מפקד כיתה
 • מפקד מחלקה
 • מפקד פלוגה
 • מפקד גדוד
 • מפקד חטיבה
 • רמטכ"ל - ראש המטה הכללי, שהוקם בשנת 1939. המטכ"ל היה המטה המבצעי של ההגנה, והיה כפוף למפקדה הארצית. התואר "רמטכ"ל" נשמר עם כינון צה"ל, כתוארו של המפקד העליון של הצבא.
 • רמ"א - ראש המפקדה הארצית, שהייתה המטה המדיני של הארגון.

צורת סימני הדרגות

צה"ל, בהיותו צבא צעיר, חיפש אחר סימני דרגה ייחודיים לו אך זהים בתצורה הכוללת לסימני דרגות של צבאות זרים. כאשר שני הצבאות או המדינות עליהן נשען היו ארצות הברית והצבא הבריטי.

להלן סקירה.

דרגות החוגרים

דרגות החוגרים, נלקחו מהצבא הבריטי על ידי "שבירה" של תצורת הדרגה הבסיסית.

צה"ל הצבא הבריטי
שם הדרגה תצורת הדרגה קיצור בעברית שם הדרגה תצורת הדרגה שם הדרגה באנגלית קיצור באנגלית
טוראי אין סמל טור' טוראי אין סמל Private Pte
טוראי ראשון טר"ש רב טוראי משנה   Lance Corporal

Lance Bombardier

LCpl
רב-טוראי רב"ט רב-טוראי

(רב"ט)

  Corporal

Bombardier

CPL
סמל סמל סמל   Sergeant Sgt
סמל ראשון סמ"ר סמל ראשון   Staff Sergeant

Colour Sergeant

SSgt

דרגות הקצינים

תצורת דרגות הקצונה לקוחה מהצבא האמריקאי מדרגות סגן-משנה עד רב-סרן

דרגות סגן-משנה עד רב-סרן
בצה"ל בחיל האוויר האמריקאי
שם הדרגה תצורת הדרגה תיאור קיצור שם הדרגה תצורת הדרגה שם הדרגה באנגלית קיצור
סגן-משנה   ענף זית אחד סג"ם לוטננט שני   Second Lieutenant 2nd Lt
סגן   שני ענפי זית -- לוטננט ראשון   First Lieutenant 1st Lt
סרן   שלושה ענפי זית -- קפטן   Captain Capt
רב-סרן   עלה גפן אחד רס"ן מייג'ור   Major Maj
דרגות סגן-אלוף עד רב-אלוף
צה"ל חיל היבשה הבריטי
שם הדרגה תצורת הדרגה תיאור קיצור שם הדרגה תצורת הדרגה שם הדרגה באנגלית קיצור
סגן-אלוף זוג עלי גפן סא"ל לוטננט קולונל Lieutenant Colonel Lt Col
אלוף-משנה שלושה עלי גפן אל"ם קולונל Colonel Col
תת-אלוף ענף זית משולב עם חרב תא"ל בריגדיר Brigadier Brig
אלוף ענף זית משולב עם חרב

עם עלה גפן אחד

-- מייג'ור גנרל Major General Maj Gen

קביעת הדרָגות בצה"ל

 
דרגות צה"ל בראשיתו

דוד מרכוס היה הראשון שקיבל דרגת אלוף כאשר מונה בידי דוד בן-גוריון למפקד חזית ירושלים ב-28 במאי 1948. במהלך ההפוגה השנייה במלחמת העצמאות, שהחלה ב-21 ביולי 1948, נקבעו שאר דרגות צה"ל.

הוחלט על שבע דַרגות קצונה:

 • סגן (לאחר זמן כונה "סגן משנה") - מפקדי מחלקות
 • סגן ראשון (לאחר זמן כונה "סגן")
 • סרן - מפקדי פלוגות
 • רב סרן - מפקדי גדודים
 • סגן אלוף - מפקדי חטיבות
 • אלוף - מפקד פיקוד
 • רב אלוף - הרמטכ"ל

הפעם הראשונה שבה הופיעו קצינים עטורים בדרגות החדשות הייתה במצעד צה"ל הראשון שהתקיים ב-27 ביולי 1948. בצה"ל היו כאמור רק שבע דרגות קצונה, וכאשר קידמו קצין מדרגת סגן אלוף העניקו לו דרגת אלוף. ב-1950 נוספה דרגת קצונה שמינית בין סגן-אלוף לאלוף: אלוף-משנה, אשר נועדה למפקדי חטיבות ולמפקדי שירותים (חילות). ביולי 1968, לאחר מלחמת ששת הימים, הונהגה בצה"ל דרגת קצונה תשיעית, בין אלוף-משנה לאלוף: תת-אלוף. דרגה זו נועדה למפקדי אוגדות, מפקדי חילות, ראשי חטיבות במטכ"ל, ראשי להק בחיל האוויר וראשי מספן בחיל הים.

דרגות הקצונה נקראו בשמות שמקורם בתנ"ך:

 • סגן וסגן-ראשון - כשם סגני הכוהנים.
 • סרן ורב-סרן - כשם סרני הפלשתים: "וַיַּעֲלוּ אֵלֶיהָ סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים, וַיֹּאמְרוּ לָהּ פַּתִּי אוֹתוֹ וּרְאִי בַּמֶּה כֹּחוֹ גָדוֹל, וּבַמֶּה נוּכַל לוֹ, וַאֲסַרְנוּהוּ לְעַנּוֹתוֹ; וַאֲנַחְנוּ, נִתַּן-לָךְ, אִישׁ, אֶלֶף וּמֵאָה כָּסֶף" (שופטים, ט"ז, ה').
 • סגן-אלוף, אלוף-משנה, תת-אלוף, אלוף ורב-אלוף - על פי משמעותה המקראית של המילה "אלוף": שליט, ראש שבט; כמוזכר בבראשית, ל"ו, ט"ו-י"ט: "אֵלֶּה, אַלּוּפֵי בְנֵי-עֵשָׂו: בְּנֵי אֱלִיפַז, בְּכוֹר עֵשָׂו - אַלּוּף תֵּימָן אַלּוּף אוֹמָר, אַלּוּף צְפוֹ אַלּוּף קְנַז... אֵלֶּה אַלּוּפֵי אֱלִיפַז בְּאֶרֶץ אֱדוֹם, אֵלֶּה בְּנֵי עָדָה. וְאֵלֶּה, בְּנֵי רְעוּאֵל בֶּן-עֵשָׂו - אַלּוּף נַחַת אַלּוּף זֶרַח, אַלּוּף שַׁמָּה אַלּוּף מִזָּה; אֵלֶּה אַלּוּפֵי רְעוּאֵל, בְּאֶרֶץ אֱדוֹם..." וכשם אלופי אדום: "...וַיִּהְיוּ אַלּוּפֵי אֱדוֹם, אַלּוּף תִּמְנָע אַלּוּף עליה (עַלְוָה) אַלּוּף יְתֵת. אַלּוּף אָהֳלִיבָמָה אַלּוּף אֵלָה, אַלּוּף פִּינֹן. אַלּוּף קְנַז אַלּוּף תֵּימָן, אַלּוּף מִבְצָר. אַלּוּף מַגְדִּיאֵל, אַלּוּף עִירָם; אֵלֶּה, אַלּוּפֵי אֱדוֹם" (דברי הימים א', א', נ"א-נ"ד).

במקביל נקבעו בצה"ל שבע דרגות חוגרים:

 • טוראי - מהמילה "טור". חייל בדרגת טוראי הוא ה"חייל הפשוט" - החייל מן השורה, החייל מן הטור.
 • טוראי ראשון (טר"ש) - מכיוון שהוא העומד בראש הטור. הדרגה, שצורתה הייתה פס אופקי אחד, אינה קיימת עוד כיום.
 • רב טוראי
 • סמל - מקור שמהּ של הדרגה הוא בראשי התיבות "סגן מחוץ למניין"[6]. חוגר בעל דרגה זו מחזיק בדרך כלל בתפקיד פיקודי כלשהו, או בסמכות מקצועית כלשהי (ביחס לחיילים הצעירים יותר, ולכן הוא נחשב למש"ק). הצירוף "מחוץ למניין" מציין כי "סגן" זה הוא מחוץ למניין הקצינים. עם הזמן הפכו ראשי תיבות אלו למילה בפני עצמה.
 • סמל ראשון
 • רב סמל
 • רב סמל גדודי (לאחר זמן שונה שם הדרגה ל"רב סמל ראשון")

שינויים במבנה הדרגות

 • רב-אלוף - בשנת 1954 נקבע בהוראות הפיקוד העליון, כי דרגת רב-אלוף תהיה דרגה צמודה לרמטכ"ל המכהן ובסיום כהונתו יורד לדרגת אלוף[7], אך נוהל זה בוטל ב-1960[8].
 • דרגות נגדים בכירים - עד אמצע שנות השבעים, דרגת רס"ר הייתה הדרגה הגבוהה שאינה קצונה. לסימן הדרגה נוספו כוכבים, כוכב כנגד כל 5 שנות ותק. במחצית שנות השבעים[דרוש מקור], נוספה דרגת רָסָ"בּ (רב סמל בכיר). לבעל דרגה זו היו תנאי שירות (משכורת ורכב) של סא"ל שלאחר זמן קצר הורדו לרמת רס"ן. הרעיון היה ליצור מעמד מיוחד לנגדים מקצועיים ובתחילה הדרגה הוענקה למעטים והותנתה בתנאים מיוחדים (תואר הנדסאי ובגרות מלאה). לאחר זמן מועט נשחק הרעיון המקורי, הדרישה לתעודת בגרות ירדה ונותרה דרישה לתואר טכנאי.
  דרגות רב-סמל מתקדם ורב-סמל בכיר נוספו בשנות השמונים, דרגת רב נגד (רנ"ג) נוספה בשנות התשעים ודרגת רב נגד משנה (רנ"ם) נוספה בין דרגת רס"ב לדרגת רנ"ג בשנת 2011. עד להופעתן נענדו דרגות הנגדים על פרק יד ימין ברצועה (כמו שעון יד); משנות השמונים ועד לשנות התשעים נענדו הדרגות על צווארון החולצה; מסוף שנות התשעים ואילך נענדות דרגות הנגדים על כותפות החולצה, כמו דרגות הקצינים.
 • דרגת רב-טוראי ראשון - הונהגה למשך זמן קצר בשנות השבעים, במטרה לעודד חיילים בשירות סדיר לחתום לשירות הקבע תוך עלייה בדרגה. שימשה בעיקר נהגים בשירות קבע.
 • דרגות שונות בחיל האוויר, חיל הים והג"א (הגנה אזרחית) - חיל האוויר, חיל הים והג"א עשו שימוש בדרגות בעלות שם שונה מכלל צה"ל מיום הקמתם, בדומה לנהוג ברוב צבאות העולם. להלן שמות הדרגות שנקבעו בשנותיו הראשונות של צה"ל:
חילות היבשה חיל האוויר חיל הים הערות
טוראי אוויראי מלח
טוראי ראשון אוויראי ראשון מלח ראשון
רב טוראי אוויראי מוסמך רב מלח
סמל סמל אוויר סמל
סמל ראשון סמל טייס סמל ראשון הדרגה בחיל הים הונהגה במהלך 1949
רב סמל סמל תעופה רב סמל
רב סמל ראשון חסין אוויר רב סמל ראשון הדרגה בחיל הים הונהגה במהלך 1949
סגן פקד אוויר משיט הדרגה בחיל הים בוטלה במהלך 1949
סגן ראשון פקד טייס סגן חובל בחיל הים מ-1949 מקביל לסגן
סרן פקד תעופה חובל בחיל הים מ-1949 מקביל לסגן ראשון
רב סרן ראש טייסת חובל ראשון בחיל הים מ-1949 מקביל לסרן
(אין מקבילה) ראש כנף רב חובל דרגות חיל הים וחיל האוויר היו בין רס"ן לסא"ל.

בחיל הים מ-1949 מקביל לראש טייסת (אין מקבילה בחילות היבשה)

סגן אלוף ראש להק סגן קברניט
אלוף אלוף אוויר קברניט עם הנהגת דרגת אלוף משנה בסוף ינואר 1950, הייתה דרגה זו מקבילה לאלוף משנה, והמקביל לאלוף היה אלוף ים
רב אלוף (אין מקבילה) (אין מקבילה) רמטכ"ל בלבד

בסוף 1950 בוטלו השמות השונים ומערכת הדרגות אוחדה[9][10].

בחיל הים נותרו סימני דרגה בצורת פסי זהב רקומים על רקע כחול-כהה ומעליהם סמל חיל הים (או כפי שכונו, "גולדבנד") עד שנת 1972. מאז, משמשים סימני דרגה אלו רק במדי הייצוג של קציני חיל הים כאשר הם שוהים בחו"ל.

צבעי רקע לדרגות קצונה

בשנות ה-50 נקבע כי הבד עליו מונחות הדרגות יהיה בצבעי רקע שונים לקצינים המשמשים בתפקידים שונים, לדוגמה:

 • קציני שלישות - רקע ירוק
 • קציני אפסנאות - רקע כחול
 • קציני רפואה – רקע אדום
 • קציני הנדסה – רקע סגול

כיום הרקע לדרגה נקבע על פי שיוך פיקודי, זרועי ואגפי:

 • "ירוקים" (זרוע היבשה, פיקודים וכו') - על פי רוב סָגָ"ם וסגן על גבי כותפת מבד ירוק, סרן ומעלה על גבי בד כחול, רקע הדרגה עצמה אדום.
 • חיל האוויר - כותפת מבד כחול, דרגה כסופה, חסרת רקע.
 • חיל הים - כותפות מבד כהה, דרגה זהובה, חסרת רקע.

על מעיליהם החדשים של משרתי הקבע (בצבע שחור) נענדות דרגות רקומות על פי הצבע החיילי, דומות במרקמם לדרגות הנגדים, על כותפת שחורה.

סלנג

יש המכנים בסלנג את הדרגות על פי צורתן:

דרגות חוגרים:

 • "סרדינים" - כינוי לסמלי הדרגות רב"ט - סמ"ר, כיוון שצורת הסמל נראית כמו 2–3 סרדינים בקופסת שימורים.
 • "פס" - כינוי לסמלי הדרגות רב"ט - סמ"ר מכיוון שדרגות אלו מסומנות על ידי מספר פסים שונה בכל דרגה על גבי הזרוע.
 • "דרגת אומץ" - כינוי לדרגת טר"ש (שבוטלה), לעג לחייל שענד אותה.

דרגות נגדים:

 • "סיטרואן" - כינוי לצורת דרגת הרָסָ"ל, על שם צורת הסמל של יצרנית המכוניות "סיטרואן". כל דרגות הנגדים כוללות "סיטרואנים", מלבד דרגת הסמ"ר, אשר נחשבת דרגת הקבע ההתחלתית בקרב אנשי הקבע הגברים.
 • "כוכב" - כינוי למגן דוד, בדרגות רָסָ"ם עד רָנָ"ג. לדרגות הכוללות את הכוכב קוראים בסלנג הצבאי גם "סיטרואן עם מזגן".
 • "דפ"ר" - כינוי לדרגות הנגדים עד לשנת 1998 אשר ענדו בשני צידי הצווארון. דפ"ר ראשי תיבות: דרוג פסיכוטכני ראשוני, כלעג לנגד שענד אותה.
 • "שעון" - כינוי לדרגות הנגדים עד לשנות השמונים, אשר נענדו על שרוול חולצת המדים, כמו שעון יד.

דרגות קצינים:

 • "ארון" - כינוי למלבן הבולט עם ענף הזית, בדרגות סג"ם עד סרן. יש המכנים את הדרגה בשם המקברי "ארון מתים", משום שצורתה דומה לכיסוי של סרקופג (ארון מתים קדום).
 • "ארון שטוח", "ארון דפוק","ארון מפונצ'ר" או "סטיקר" - כינוי למלבן המתכת הדק המשמש לדרגות הקצונה המקצועית קמ"א וקא"ב.
 • "פלאפל" - כינוי לעלה הגפן המופיע בחלק מדרגות צה"ל.
 • "חרבות", "איקס" או "סכין ומזלג" - כינויים להצלבת החרב וענף הזית, בדרגות תא"ל עד רא"ל.

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. פקודת מטכ"ל 38.0124 - העלאה בדרגה לאחר המוות בשעת רגיעה ובשעת חירום
 2. 2.0 2.1 2.2 מקור שמות הדרגות בצה"ל
 3. ניתן להעלות חייל למשפט על "התנהגות שאינה הולמת" מדרגת סמל ומעלה
 4. 4.0 4.1 חנן גרינברג, לאור העלאת גיל הפרישה בצה"ל: הרמטכ"ל אישר דרגה חדשה לנגדים, באתר ynet, 21 ביוני 2011
 5. דויד מושיוב, דרגה חדשה בצה"ל לקידום קצינים בכירים, דבר, 23 ביולי 1968
 6. יחזקאל קוטשר, מלים ותולדותיהן, ירושלים תשכ"ה, עמ' 72, וראו הערה בעמ' 116. המונח מקביל למונח הלועזי NCO - Non-commissioned Officer
 7. דרגת רב-אלוף צמודה לדרגת הרמטכ"ל, דבר, 15 באפריל 1954
 8. אורי דן, פעם רב-אלוף, תמיד רב-אלוף, מעריב, 26 במאי 1960
 9. השינויים בפיקוד - לא אישיים בלבד, מעריב, 15 בדצמבר 1950
 10. על פי אתר "פרש".
זרועות, פיקודים ואגפּים
אגפּים אגף המבצעיםאגף המודיעיןאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקהאגף התכנוןאגף כוח האדםאגף התקשוב וההגנה בסב"ר
זרועות זרוע היבשהזרוע האוויר והחללזרוע הים
פיקודים פיקוד הצפוןפיקוד המרכזפיקוד הדרוםפיקוד העורף
גופים נוספים יחידת בתי הדין הצבאייםהפרקליטות הצבאיתהמכללות הצבאיותדובר צה"להרבנות הצבאיתמפקדת העומקהגיס הצפוניהגיס המטכ"לי
חילות צה"ל
חילות השדה חיל הרגליםחיל השריוןחיל התותחניםחיל ההנדסה הקרביתחיל האיסוף הקרבי
חילות נוספים חיל הרפואהחיל הלוגיסטיקהחיל הטכנולוגיה והאחזקהחיל המודיעיןחיל הקשר והתקשובחיל המשטרה הצבאיתחיל משאבי האנושחיל החינוך והנוערהחיל הכללי
חילות היסטוריים חיל המדעחיל נשים
שונות
מבנה צה"לאמצעי לחימהמילואיםיחידות מובחרותמבצעיםמדיםדרגותעיטוריםכומתותתגי כובעתג יחידהדגליםדין משמעתי