תשליך

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
יהודים מבצעים תשליך בראש השנה. ציור מאת אלכסנדר גרימסקי
תפילת תשליך בראש השנה, בפארק מרום נווה ברמת גן

תשליך הוא טקס תפילה יהודי אשר נהוג לקיימו בראש השנה. הטקס כולל עריכת תפילה על יד מקור מים, ומקורו במאה ה-15 באשכנז.

מקור המנהג

מקור מנהג זה הוא בקהילות אשכנז וכנראה שמקורו במאה ה-15. החל מהמאה ה-16-17 התקבל המנהג כמעט בכל הקהילות הספרדיות בהשפעת רבי חיים ויטאל ששיבח את המנהג. בור מים מיוחד לאמירת תפילת תשליך נמצא בבית הכנסת הפורטוגזי באמסטרדם. בית כנסת זה נבנה בשנת 1675, דבר המעיד על כך שכבר אז היה המנהג מוכר וידוע גם בין הספרדים.

מנהג דומה נהג בתקופת הגאונים כשהוא משולב עם מנהג הכפרות, כמו שמביא רש"י במסכת שבת דף פ"א עמוד ב':

בתשובת הגאונים מצאתי: שעושין חותלות מכפות תמרים, וממלאין אותם עפר וזבל בהמה, ועשרים ושנים או חמישה עשר יום לפני ראש השנה עושין כל אחד ואחד לשם כל קטן וקטנה שבבית, וזורעים לתוכן פול המצרי או קיטנית, וקורין לו פורפיסא, וצומח, ובערב ראש השנה נוטל כל אחד שלו, ומחזירו סביבות ראשו שבע פעמים, ואומר: זה תחת זה, וזה חליפתי וזה תמורתי, ומשליכו לנהר.

מנהג התשליך לא הוזכר כלל בראשונים. אולם המהרי"ל, אחד מגדולי פוסקי יהדות אשכנז, הזכירו: "מה שנוהגים לילך בראש השנה אחר הסעודה אצל ימים ונהרות להשליך במצולות ים כל חטאותינו, משום דאיתא במדרש זכר לעקידה שעבר אברהם אבינו בנהר עד צוארו ואמר הושיעה ה' כי באו מים עד נפש והוא השטן שנעשה כמו נהר לעכב אותו מן העקידה".[1]

תיאור המנהג

נהוג ללכת ביום הראשון של ראש השנה, אחרי הצהריים, לשפת הים או לנהר שבהם מצויים דגים, ומתפללים שם תפילה מיוחדת ששמה תשליך, שהיא בקשה להשלכת העבירות אל מצולות ים, על-פי הפסוק "...וְתַשְׁלִיךְ בִּמְצֻלוֹת יָם כָּל-חַטֹּאותָם" (מיכה ז', יט). בקרב חלק מעדות הספרדים מכנים את התפילה "ותשליך" ולא "תשליך" כפי הניסוח בפסוק. מקובל לנער את שולי הבגדים כסמל להתנערות מהעוונות.

הסיבה שהולכים דווקא למקום בו ישנם דגים היא משום שבני ישראל נמשלו לדגים - כמו שהדגים נשפטים על ידי הדייג ורשתו, כך נשפטים בני ישראל בראש השנה על ידי אלוקים. כמו כן, דגים מהווים סימן ברכה ש'אין עין הרע שולטת בהם' 'ושיפרו וירבו כדגים'. בספר חמדת ימים מובא טעם אחר, והוא להמתיק את הדין של ראש השנה באמצעות חסד, שכן מים מסמלים בקבלה חסד.

במקומות שבהם לא היו מקווי מים קרובים, נהגו להכין בור מים מיוחד בחצר בית הכנסת לאמירת תפילת תשליך. במקומות אחרים נהוג לעלות למקום גבוה שממנו צופים על המים, או במקרה הצורך להסתפק בפתיחת ברז המים בכיור בית הכנסת ולומר על מים אלו את התפילה. בקרב יהודי כורדיסטן היה מנהג לקפוץ למים עם הבגדים, לאחר אמירת התשליך. היו כאלה שהסתפקו באמירת התשליך כשהם עומדים על רפסודות בנהר כאבור.

במקרה שהיום הראשון של ראש השנה חל בשבת, נהוג בקהילות האשכנזיות וחלק קטן מן הספרדיות (כגון בגאורגיה) לדחות את אמירת תשליך ליום השני של ראש השנה, בשל החשש שיטלטלו את מחזורי התפילה אל מחוץ לתחום העירוב. ברם, ברוב הקהילות הספרדיות נהוג לומר תפילה זו אפילו בשבת. חלק מהקהילות החסידיות נוהג לקיים את המנהג בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים.

התנגדות למנהג

בחלק קטן מהקהילות הספרדיות לא התקבל המנהג (למשל בקהילה הספרדית של צאצאי האנוסים בלונדון), כמו גם אצל חלק מיהודי תימן. הגר"א לא היה הולך לנהר או לבאר לומר תשליך,[2] וכך אכן נוהגים הפרושים צאצאי תלמידי הגר"א בירושלים.[3] גם ר' יחיאל אפשטיין, בספרו ערוך השלחן ממליץ שלא לנהוג כך, וכן רבי אליהו מקאליש, האדר"ת[4] ואחרים.

לקריאה נוספת

  • דניאל שפרבר, מנהגי ישראל, ג, ירושלים תשנ"ה, עמ' קיט-קכא.
  • משה דוד הר, "ענייני הלכה בארץ-ישראל במאה השישית והשביעית לספירת הנוצרים", תרביץ, מט (תש"ם), עמ' 72, הערות 51-52.

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. טעמים נוספים בלבוש ובמגן אברהם תקפ"ג
  2. ספר מעשה רב, סעיף ר"ט.
  3. ראה בלוח לארץ ישראל.
  4. בספרו 'תפילת דוד' "ובאמת ראוי הדבר בדור הזה לבטל אותו המנהג, ובפרט בעיירות הגדולות, וביותר מפני שנדפסו תחינות לנשים, ועמי הארצות כהנשים מאריכין הרבה, והם לשחוק ולצנינים בעיני העמים". ראה שם עוד.

מודעה רבה: המכלול נועד לעיון בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית כלל.