מלאכת זורע

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
זריעה
השקייה
זימור

מְלֶאכֶת הַזּוֹרֵעַ היא אחת מל"ט מלאכות שבת, שנאסרה לעשות בשבת כמו שאר המלאכות, שהיו עושים לצורך בנית המשכן.

את יריעות המשכן היו צובעים בצבע מיוחד שהופק מצמחים. את הצמחים היה צריך לזרוע, כפי שזרעו את הצמחים מהם הופקו הקטורת ושמן המשחה.

הגדרת המלאכה ושיעורה

הגדרת המלאכה היא זריעה, נטיעה וכל פעולה אחרת המביאה לגידול צמחים או מסייעת לכך[1].

בניגוד לרוב המלאכות, בהן יש שיעור מיוחד כדי לעבור על האיסור[2], בזריעה אין שיעור, אלא הזורע כלשהו, כלומר אפיילו רק זרע אחד חייב. ולא רק הזורע, אלא כל העושה פעולה כלשהי המביאה לזריעת האילן, כמו הזומר את האילן כדי שיצמח. השקאת צמחים ועצים בשבת, וכן השריית חיטים ושעורים וזרעים אחרים במים, פעולה הגורמת להם לצמוח, הם תולדות זורע, וגם בהם החיוב הוא בכל שהוא, כלומר: גם השקיה מועטת נחשבת להשקיה.

איסורים מדרבנן

קיימים איסורים דרבנן הנובעים ממלאכה זו, כמו שאיבת מים בגלגל (משאבת מים ידנית או ממונעת על ידי בהמה) בשבת[3], וכן ליטול ידיים מעל גינה, כי בכך האדם משקה מבלי שזוהי מטרת הפעולה, וזוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה.

זריעה שבוטלה

הפוסקים מתלבטים בשאלה, האם אדם שזרע צמח במטרה להותירו שם, והוציאו מיד - לפני שהספיק לצמוח או להשריש בקרקע, האם הוא חייב. לפי שיטת המנחת חינוך[4] מלאכת הזריעה היא רק בצירוף תוצאות הפעולה המעשית של הזריעה, שהם הצמיחה, ורק פעולה כזו נחשבת לזריעה, אך לפי שיטת רבי אברהם מסוכוטשוב בספרו "אגלי טל"[5] אם נתנם במים במטרה לשרותם זמן ארוך ואחר כך התחרט, והוציאם קודם שצמחו חייב, שכן פעולת הזריעה היא פעולה המביאה לידי צמיחה, למרות שתוצאותיה בוטלו על ידי פעולה מנוגדת.

זריעה בעציץ הנקוב בתחתיתו כדי שורש קטן, נחשבת לזריעה שכן עציץ כזה יונק מהקרקע[6]. זריעה בעציץ שאינו נקוב, נתונה במחלוקת בין הפוסקים[7].

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. בלשון התלמוד הירושלמי (שבת פ"ז, ה"ב; מח, א בדפוס וילנא): "כל דבר שהיה מבחיל את הפירות חייב משום זורע."
  2. כדוגמה: מלאכת כותב - שתי אותיות. מלאכת מוחק - כדי לכתוב שתי אותיות. מלאכת הוצאה - כגרוגרת.
  3. פוסקים שונים חילקו בין גלגלים, מקומות וזמנים שונים, להרחבה, עיינו באנציקלופדיה תלמודית, זורע, כרך א', עמ' פט-צ, הוצאת אנציקלופדיה תלמודית, הוצאה 8, תשנ"ח.
  4. מלאכת זורע אמד"ה הזריעה.
  5. מלאכת זורע סעי' ז'.
  6. משנה תורה לרמב"ם, ספר שבת, הלכות ג, פרק ג'.
  7. מנחת חינוך (מוסך השבת זריעה ד"ה והנה הזורע), אגלי טל (זורע סי' כ"ג).