אשר הניא

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אשר הניא הוא פיוט לחג הפורים, המסכם את סיפור המגילה. הפיוט חובר באקרוסטיכון של אותיות הא' ב'. מנהג אשכנז לאומרו לאחר קריאת המגילה בליל פורים. מפורסמים שני הבתים האחרונים הפותחים במילים "שושנת יעקב", אשר על פי מנהג אשכנז כיום, נאמרים גם ביום שלאחר קריאת המגילה.

מחבר הפיוט

שם מחבר הפיוט אינו ידוע. הפיוט הובא בספרי ההלכה והמנהג של ראשוני אשכנז כמו מחזור ויטרי, שיבולי הלקט, תניא רבתי והגהות מיימוניות.

הפיוט נחשב לקדום, וזאת על פי סגנונו, משקלו וסידורו לפי א' ב' ולא לפי חרוזים[1]. במחזור ויטרי נכתב שהוא "מיסודם של אנשי כנסת הגדולה".

אמירתו

ביהדות אשכנז התפשט המנהג לאומרו בליל פורים לאחר קריאת המגילה. ביום פורים אין אומרים אותו. במקור הייתה סיבת הדבר משום שאמרו כבר פיוטי קרובות בחזרת הש"ץ[2], אך למעשה השתרש המנהג שאין אומרים את הפיוט גם כיום שאין אומרים קרובות.

שושנת יעקב

שני הבתים האחרונים של הפיוט הם הבתים המפורסמים בפיוט, "שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי, תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור". לאחר בתים אלו מופיעה שורה נוספת "להודיע שכל קוויך לא יבושו, ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך", ואחריה פיסקה נוספת "ארור המן אשר ביקש לאבדי, ברוך מרדכי היהודי, ארורה זרש אשת מפחידי, ברוכה אסתר בעדי, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל הצדיקים, וגם חרבונה זכור לטוב".

הפיסקה האחרונה אינה קשורה כלל לפיוט, והיא נוספה כחובת אמירה בימי הפורים על פי מסכת סופרים והתלמוד ירושלמי. בתלמוד ירושלמי (תלמוד ירושלמי, מסכת מגילה, פרק ג', הלכה ז') נאמר:"רב אמר צריך לאמר ארור המן ארורים בניו אמר רבי פנחס צריך לומר חרבונה זכור לטוב"[3], ובמסכת סופרים (פרק יד הלכה ו):"...ואחר כך מקלס לצדיקים ברוך מרדכי ברוכה אסתר ברוכים כל ישראל, ורב אמר צריך לומר ארור המן וארורים בניו, אמר רבי פנחס צריך לומר חרבונא זכור לטוב". גם בתלמוד בבלי נרמזת חובת אמירה זו, באימרתו של רבא (תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף ז עמוד ב) "מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", והתוספות והרא"ש[4] ציינו לדברי הירושלמי. וכך נפסק בטור[5] ובשולחן ערוך[6].

לפיסקה זו גרסה אחרת הנאמרת גם בנוסח עדות המזרח (שאינם אומרים את הפיוט "אשר הניא") המתחילה:"ברוך ה' אלקי ישראל". גרסאות נוספות מופיעות במחזורים וסידורי תפילה קדומים.

גם הפיסקה "להודיע שכל קוויך לא יבושו וכו'" אינה חלק מהאקרוסטיכון של הפיוט, ונראה שהיא שייכת לפיסקה שאחריה[7].

יש שהציעו שהפיוט שמתחיל במילה 'אֲשֶׁר', במקור זה היה ברכה מפוייטת, שהתחילה בא"י אמ"ה אשר הניא כו', ומסתיים: להודיע שכל קוויך לא יבושו וכו', כי אתה מגן לצדיקים ומושיע לעמו ישראל בעת צרה, בא"י האל הנקמות המשלם גמול לאויבים ומגן לצדיקים ומושיע עמו מיד שונאיהם. ברכה זו נרמזה במסכת סופרים (שם): ועוד אמרו שכן צריך ליתן שבח והודאה על הגאולה ועל הפדות וחותם בא"י האל הנקמות המשלם גמול לאויבים ומגן לצדיקים ומושיע עמו מיד שונאיהם. ואחר כך מקלס לצדיקים ברוך מרדכי וכו'.

לחנים בולטים

קישורים חיצוניים

 • ויקיטקסט אשר הניא, באתר ויקיטקסט
 • הערות שוליים

  1. ^ חגים ומועדים. ראו גם בקישורים חיצוניים, קישור למאמרו של אברהם פרנקל.
  2. ^ לבוש.
  3. ^ וכן במדרש רבה: רב כי הוי מטי להמן בפורים אמר ארור המן וארורים בניו לקיים מה שנאמר ושם רשעים ירקב. אמר רבי פנחס חרבונה זכור לטוב. וכן במדרש שמואל פרשה א'. היברובוקס.
  4. ^ מגילה א, ח.
  5. ^ טור אורח חיים תרצ.
  6. ^ שולחן ערוך אורח חיים תרצ טז.
  7. ^ כך נראה מהרוקח והמהרי"ל שכתבו שביום אין אומרים אשר הניא ומתחילים "להודיע". ובספר מנהגי מהר"ם כתב שהחזן מתחיל בשושנת יעקב להודיע, וגם מדבריו נראה שלהודיע שייך לסיום. לעומת זאת במחזור ויטרי כתב פיסקה זו כסיומת לפיוט אשר הניא והביא פיסקה נוספת "כי אתה מגן לצדיקים ומושיע לעמו ישראל בעת צרה". בכלבו כתב לומר אשר הניא ואחר כך ארור המן, ומדבריו גם משמע ש"להודיע" קשור לפיוט אשר הניא.