יהא מונח עד שיבוא אליהו

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

יהא מונח עד שיבוא אליהו הוא פסק הלכתי הקובע כי במצבי ספק שנוצר מוויכוח עובדתי אודות בעלות על חפץ כשנושא הדיון אינו בר הכרעה, קיימת עמדה הלכתית לפיה אין לתיתו לאף אחד מהצדדים כל עוד אין ראיות נוספות, כלומר, יש לשמר את המצב הקיים עד זמן התבררות הספקות על ידי אליהו הנביא, שעל פי המסורת היהודית יבשר את ביאת המשיח: ”הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא” (ספר מלאכי, פרק ג', פסוק כ"ב).

מקור הביטוי

המקור הספרותי הראשון בו מופיע ביטוי זה אינו בהקשר של דיני ממונות, אלא בענייני איסור והיתר. המקור הוא הסכוליון למגילת תענית, על תאריך "עשרין ותלתא (23) למרחשון", שם כתוב שאבנים טובות שנמצאו בתקופת החשמונאים, ולא היה ידוע האם הן טמאות או טהורות, נגנזו "עד שיבוא אליהו ויעיד עליהן".

בספרות חז"ל, אליהו, מבשר בואו של המשיח, הוא הגורם אליו נדחות הכרעות בשאלות שאינן ניתנות להכרעה באמצעות הכלים הקיימים. כך מופיע הביטוי 'יהא מונח עד שיבא אליהו' בספרות התנאית בכמה תרחישים שונים.[1]

הסברים שונים ניסו לקשור בין ההלכות השונות ולהצביע על מכנה משותף אחיד בגינו הוחלט כי הספק במקרים אלו ייפתר בצורת "יהא מונח". למעשה, קשה להצביע על תחום ספציפי המבדיל בין הלכות אלו להלכות אחרות, מלבד העובדה שבהלכות אלו אף לא נמצא 'קצה חוט', ואין אפילו תחילת דיון מבורר (זאת לעומת תיקו, המבטא דיון ברור בעל צדדי הכרעה שונים שלא הוכרע).

דיני ממונות

הביטוי "יהא מונח עד שיבוא אליהו" הוא גם בעל משמעות בדיני ממונות בהלכה.   במסכת בבא מציעא (פרק ג' משנה ד') נכתב במשנה:

שנים שהפקידו אצל אחד, זה מנה וזה מאתים, זה אומר שלי מאתים וזה אומר שלי מאתים, נותן לזה מנה ולזה מנה, והשאר יהא מונח עד שיבוא אליהו. אמר רבי יוסי, אם כן מה הפסיד הרמאי? אלא הכל יהא מונח עד שיבוא אליהו.

זאת אומרת: במקרה של ספק כששני אנשים שהפקידו סכומים שונים, ושניהם טוענים בעלות על הסכום הגדול, לפי תנא קמא שמעניקים לכל אחד את החלק הקטן והשאר יהא מונח עד שיבוא אליהו. רבי יוסי חולק וטוען כי מטרתנו היא לגרום לרמאי להודות, ואם ניתן לו את מה ששיך לו ממילא - לא יהיה לו תמריץ לעבוד ולכן לוקחים הכל משניהם וכך הרמאי ירצה את מעט כספו ויודה.

רש"י[2][3] וריב"א[4] מסבירים כי הדין המיוחד הזה קורה רק כאשר וודאי אחד הטוענים רמאי, ואילו תוספות[5] מסבירים שדין זה נאמר רק באופן שאין הדיינים יכולים לפסוק יחלוקו, מכיוון ש"אין החלוקה יכולה להיות אמת" - כלומר שהפסק באופן ודאי יגרע מחלקו האמיתי של אחד מבעלי הדין, (בשונה מדין "יחלוקו" שנאמר במקרה של שניים אוחזין בטלית שבו אפשרי ששניהם תפסו ביחד ולכן הדין הוא יחלוקו).   כלל נוסף כתבו תוספות והרא"ש[6], שרק במקרה שיש חזקה לשניהם הדין הוא שיהיה מונח, (בשונה מדין ארבא (=ספינה) שלה שני טוענים, אך אין לאף אחד חזקה, ששם הדין הוא כל דאלים גבר). בעלי התוספות מסבירים, כי החזקה של שניהם נגרמת כתוצאה מכך שהנפקד תופס בחזקת שניהם כאילו הם עצמם מוחזקים בו. ואמנם שיטת הריב"א[4] שגם באופן שאינם מוחזקים הדין הוא שיהא מונח עד שיבוא אליהו אם בהכרח שאחד מהם רמאי.

ישנה מחלוקת בין הרמב"ם למרדכי האם מניחים את הממון בבית הנפקד או בבית דין.  

ראו גם

לקריאה נוספת

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ במשנה בחמישה תרחישים שונים: מסכת שקלים פרק ב', ה'; מסכת בבא מציעא, פרק א', ח', בפרק ב', ח', ובפרק ג', ד'-ה'; פעם אחת בתוספתא: מסכת שקלים, פרק א', י"ב; מסכת בבא מציעא, פרק ג', ו'; ופעם אחת במדרש תנאים: ספר דברים, פרק כ"ב, ב'.
  2. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף ב' עמוד ב' ד"ה במקח וממכר
  3. ^ על פי פירוש רבי עקיבא אייגר ועוד אחרונים.   אבל הרשב"א והריטב"א בבא מציעא דף ב' ע"ב מבארים את שיטת רש"י, שרק באופן שניתן לומר שהשקר של אחד מהטוענים נובע מהוראת היתר, אפשר לומר יחלוקו בשבועה, אבל באופן שהרמאות היא בכוונה זדונית, אז הדין יהא מונח, משום שאז לא תקנו חז"ל שבועה, ולכן באופן שכל אחד טוען אני ארגתיה, הדין יהא מונח.
  4. ^ 4.0 4.1 תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ל"ד עמוד ב' תוס' ד"ה ההוא ארבא
  5. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף ב' עמוד א' ד"ה ויחלוקו, תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ל"ד עמוד ב' ד"ה ההוא ארבא
  6. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף ב' עמוד א' בתוס' ד"ה ויחלוקו, וברא"ש סימן א' 

הבהרה: המידע במכלול נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.

Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0