קרבן מוסף

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קורבן מוסף הוא קרבן שהיה מוקרב בבית המקדש ולפני כן במשכן בזמנים מיוחדים, כגון: שבת, ראש חודש, שלוש רגלים, ראש השנה ויום הכיפורים, בנוסף (ומכאן שמו) על קרבן התמיד שהיה מוקרב מדי יום. זמן הקרבת קרבן מוסף שנוי במחלוקת: דעת החכמים שהוא קרב כל היום, כלומר עד תמיד של בין הערבים, ודעת רבי יהודה שרק עד שבע שעות זמניות אחר הנץ החמה. קרבן המוסף הוא קרבן ציבור שנקנה מכספי מחצית השקל שנאספים פעם בשנה בחודש אדר. תפילת מוסף אף היא נתקנה כנגד קרבן מוסף הקרב בבית המקדש.

מקור במקרא

המקור לקרבנות אלו נמצא בספר במדבר פרקים כ"ח וכ"ט המתארים את הקרבנות שמוקרבים מדי יום (קרבן התמיד). לאחר מכן מפורטים בזה אחר זה הקרבנות הנוספים לימים המיוחדים, ומכאן השם "קרבן מוסף" שכן קרבן התמיד היה מוקרב בכל יום מימי השנה ללא קשר למועד.

פירוט קרבנות המוסף

  • מוסף שבת - שני כבשים לעולה.
  • מוסף ראש חודש - שני פרים, איל אחד ושבעה כבשים, כולם לעולה. בנוסף, מקריבים שעיר לחטאת.
  • מוסף פסח - בכל יום משבעת ימי החג מקריבים: שני פרים, איל אחד ושבעה כבשים, כולם לעולה. בנוסף מקריבים שעיר לחטאת.
  • מוסף שבועות - שני פרים, איל אחד ושבעה כבשים, כולם לעולה. בנוסף, מקריבים שעיר לחטאת.
  • מוסף ראש השנה - פר, איל ושבעה כבשים, כולם לעולה. בנוסף, מקריבים שעיר לחטאת.
  • מוסף יום כיפור - פר, איל ושבעה כבשים, כולם לעולה. בנוסף, מקריבים שעיר לחטאת.
  • מוסף סוכות - בכל יום משבעת ימי החג מקריבים: שני אילים, ארבעה עשר כבשים, כולם לעולה. ביום הראשון של החג מקריבים שלושה עשר פרים לעולה, ובכל יום אחריו מפחיתים פר אחד, עד שביום השביעי מקריבים שבעה פרים, וסך הכול בשבעת ימי החג מקריבים שבעים פרים. בנוסף, מקריבים שעיר לחטאת.
  • מוסף שמיני עצרת - פר, איל ושבעה כבשים, כולם לעולה. בנוסף, מקריבים שעיר לחטאת.