שושלת בעלז

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שושלת בעלז היא שושלת חסידית שיסודה מרבי שלום רוקח. הענף המפורסם בשושלת הוא ענף חסידות בעלז, האדמו"רים שכיהנו בעיירה בעלז שבגליציה. צאצאים נוספים כיהנו באדמו"רות ורבנות.

תולדות השושלת

מצבת הקבורה של הרב שלום רוקח, מייסד השושלת

לרבי שלום רוקח היו חמישה בנים ושתי בנות. בנו הצעיר רבי יהושע, מילא את מקומו בבעלז. בנו השלישי היה רבי שמואל שמעלקע שנפטר בצעירותו. בתו פריידא הייתה נשואה לרבי חנוך הניך מאייער אבי חסידות אלעסק. בתו איידל הייתה נשואה לרבי יצחק רובין מברוד (גזע רופשיץ). הייתה מקבלת קוויטלאך ופדיונות. אביה אמר ש"חסר לה רק ספודיק".

רבי אלעזר רוקח

בנו הגדול היה רבי אלעזר (נקרא על שם אביו של רבי שלום, רבי אלעזר מברוד נכד רבי אלעזר רוקח מאמסטרדם). התגורר בבלז עד סוף ימיו. נפטר בי"ט בכסלו תרמ"ב. חתניו היו רבי אלכסנדר סנדר לבין נכדו של רבי צבי הירש מזידיטשוב, רבי יחיאל מיכל הגר מסטרוז'ניץ ורבי דוד פלאם, נכדו של המגיד מלוצק. בנו של רבי דוד היה רבי יצחק שכיהן כאדמו"ר מאלעסק.

בניו שכיהנו באדמו"רות היו רבי אהרן ורבי יהודה:

רבי אהרן רוקח מלוביטש

רבי אהרן, כיהן כאדמו"ר מלוביטש עד מלחמת העולם הראשונה בשנת תרע"ד.

 • את מקומו מילא בנו רבי יהודה זונדל.
  • בנו של רבי יהודה זונדל, רבי ברוך אברהם, כיהן בפרמישלא.

רבי יהודה זונדל רוקח מדינוב

רבי יהודה זונדל, מדינוב, היה חתנו של רבי דוד שפירא מדינוב, ולאחר פטירתו מילא את מקומו כאדמו"ר מדינוב.

 • בנו רבי מנחם מנדל חתן רבי אבי עזרא זעליג מקאלושין, מילא את מקומו. חתנו היה קרוב-משפחתו רבי שלום רוקח מראווה רוסקה (בנו של רבי טודרוס רוקח מנמירוב).
  • חתנו רבי אברהם אבא ווגנר המכונה רב אבא'לא דינובער, מילא את מקום חותנו. נכדו[1] הוא רבי פסח שטרן מדינוב נתניה.

בניו של רבי מנחם מנדל היו: רבי צבי אלימלך שכיהן בפרמישלן, רבי ישכר דב חתנו של רבי שמעון מלינסק. רבי ישכר דב היגר לארצות הברית בשנת תרצ"ח שם נקרא האדמו"ר מלינסק. נפטר בשנת תשכ"ה בישראל. חתנו היה רבי מנחם שלמה מקאלוב.

רבי יהודה זונדל רוקח מאוחאן

בנו השני היה רבי יהודה זונדל, נולד בשנת תקס"ט. כיהן לאחר פטירת אביו באוחאן הסמוכה ללובלין. היה חתנו של דודו רבי שמואל צבי מדרישקופלי. נאסר לתקופה קצרה על ידי הרוסים. נפטר בט"ו באייר תרל"א בפראמפול ושם נטמן.

בניו שכיהנו באדמו"רות היו רבי אפרים זלמן ורבי אהרן:

רבי אפרים זלמן רוקח מהרובישוב

רבי אפרים זלמן מהרובישוב. נולד בשנת תקצ"ט. נשא את פרידא בת רבי חנינא הורוביץ מאולנוב בן רבי יעקב ממעליץ. לאחר לידת בנו הראשון נודע כי אשתו לא תוכל ללדת יותר, ולכן התגרשו. בזיווג שני נשא את בתו של רבי צבי הירש לנדמן מקיטוב, ממנה נולדו יתר ילדיו. לאחר פטירת אביו, מילא את מקומו באוחאן. גורש מאוחאן על ידי הרוסים והתיישב בהרובישוב. שינה את משפחתו לשטרן. נפטר בכ"ט בטבת תרנ"ב.

רבי אהרן רוקח מדוברומיל

רבי אהרן, כיהן כאדמו"ר מדוברומיל.

רבי משה רוקח מקארוב

בנו הרביעי היה רבי משה, כיהן במיחוב ובקארוב. היה חתנו (בזיווג שני) של רבי פנחס נכד רבי אריה לייב מוואלטשיסק. היה מפורסם כקדוש ופרוש. נפטר בב' באייר תרמ"ג. ששת בניו וחתנו כיהנו באדמו"רות. חתנים נוספים שלו היו: רבי נפתלי צבי הירש הלברשטאם מפיקלה, רבי אבי עזרא זליג מקלושין, רבי אבי עזרא זעליג מבלנדוב-קוז'ניץ ורבי אלתר מאיר דוד מוואלברוום.

רבי שמואל שמלקה רוקח מקוז'ניץ

רבי שמואל שמלקה, חתנו של רבי אלעזר מקוז'ניץ. לאחר פטירת חותנו מילא את מקומו כאדמו"ר בקוז'ניץ ובמלחמת העולם הראשונה עבר לראדום. נפטר בשנת תרע"ה.

רבי אברהם יהושע השיל רוקח מפשמישל

רבי אברהם יהושע השיל (תקצ"ו - י"ח בתשרי תרנ"א) כיהן כאדמו"ר מפשמישל. נשא את מרים דבורה בת רבי צבי הירש פרנקל מסדילקוב (חתן רבי מאיר מפרמישלן ונכד הדגל מחנה אפרים מסדילקוב). לאחר פטירת אביו מילא שם את מקומו, ובגזירת גירוש הנתינים הזרים הזרים עבר לפשמישל. הציל עמו את ספריו היקרים על ידי שהדביק על שעריהם שערי ספרים זולים. חתניו היו רבי שלום מפשמשיל ורבי אהרן רבה של סטרליסק, שניהם משושלת סטרליסק. בניו היו:

 • רבי צבי הירש מפומרן
 • רבי מאיר רוקח מקוזלוב, שהיגר לארצות הברית בשנת תרצ"א ונפטר בתש"ב.
  • בנו של רבי מאיר היה רבי משה מקוזלוב. נולד בשנת תרנ"ח. כיהן בניו יורק. הייתה לו ספרייה גדולה. בזיווג ראשון חתן הרב אלתר מריגליץ, ובזיווג שני חתן רבי אהרן מברז'אן. נפטר בח' בתשרי תשל"א. חתניו של רבי משה הם רבי יחיאל מיכל מקוסון בורו פארק ורבי בעריש מנארול. בניו הם:
   • רבי מאיר שכיהן כאדמו"ר מקוזלוב (נפטר בתש"פ, 2020)[2]
   • רבי שמואל שלום המכהן כאדמו"ר מקארוב בניו יורק.

רבי טודרוס רוקח מנמירוב

רבי טודרוס כיהן כאדמו"ר בנמירוב ואחר כך בראווה-רוסקה. נשא את חיה בת רבי אברהם אבא הורוביץ משנדישוב. לאחר לידת בנם רבי לייבל מבוקווסק התגרשו (בזיווג שני נישאה לרבי שלמה יעקב אייכנשטיין מזידיטשוב). בזיווג שני נשא את בת דודו רבי יהודה זונדל מאוחאן. נפטר בט"ז ניסן תרע"ט בפראמפול ושם נטמן. בניו מזיווגו השני היו:

 • רבי שלום, כיהן כאדמו"ר בראווה-רוסקה על מקום אביו. נשא את קרובת משפחתו מלכה בת רבי מנחם מנדל (בן רבי יהודה זונדל) מדינוב. נרצח בשואה.
 • רבי יהודה זונדל, כיהן כאדמו"ר בריישא ובשנות ה'תר"פ עבר לכהן כאדמו"ר בחלם. היה חי בדוחק רב. נרצח בשואה עם כל משפחתו. חתנו היה רבי אפרים אונגר משגיח ישיבת אחי התמימים בחלם.
  • בנו של רבי יהודה זונדל היה רבי ישראל רבה של ראפקה. נספה בשואה.

רבי שלום רוקח מגריידינג

רבי שלום, כיהן כאדמו"ר בגריידינג. חתנו של רבי יעקב צבי רבינוביץ מפוריסוב.

 • בנו רבי אברהם יהושע השיל מילא את מקומו. נרצח בשואה.

רבי ישכר דב רוקח מלובטשוב

רבי ישכר דב (בער), כונה "האדמו"ר הפולני", כיהן כאדמו"ר בלובטשוב. נפטר בניסן תרס"ח.

רבי פנחס רוקח מדולינא

רבי נפתלי גולדברג משעלץ

בתו של רבי משה מקארוב, רבקה הענא (נפטרה בי"ז באייר תרס"ז), היתה נשואה לרבי נפתלי גולדברג, רב ואדמו"ר בשעלץ, מח"ס קול נפתלי. אביו היה מצאצאי רבי אלימלך מליז'נסק, ואמו שרה היתה בתו של רבי שלמה זלמן פרנקל מוויליפולי. התייתם בצעירותו מאביו, וגדל אצל אביו-חורגו רבי נתן נטע ליפשיץ מוויליפולי. כיהן כרב ואדמו"ר בעיר שעלץ (ליד ורשה). היה גדול בתורה ובעל הוראה, ועם זאת היה אדמו"ר לחסידים רבים, בעיקר מחוגי בעלז שהיו בפולין. בשנותיו האחרונות היה חולה בשחפת ובסכרת. נפטר בי"ח בטבת תרס"ז בשעלץ, ונטמן בורשה. חתניו היו: רבי נח סרברניק אב"ד פיאסצנה, רבי נחמיה יחיאל לאקס, אחיו מאמו רבי אלתר שלמה זלמן ליפשיץ אב"ד ידלובה, רבי מאיר הורוביץ אב"ד וישליצה, רבי חיים מרדכי יצחק מנחם רוטנברג אדמו"ר בבנדין.

 • בנו רבי אלתר שלום אלימלך מפשיבק. התגורר ברחוב פשיבק בורשה, וכיהן שם כרב ואדמו"ר. כונה האדמו"ר מפשיבק. היה נשוי לרחל בת דודו רבי טודרוס מנמירוב. נפטר בשנת תרצ"ח.
 • בנו רבי יוסף אלעזר משעלץ. מילא את מקום אביו כרב ואדמו"ר בשעלץ. לאחר שהתמזגה שעלץ עם פרבר צ'רניקוב בורשה, כונה הרב מצ'רניקוב. נולד בשנת תרל"ט. נשא את שפרה הדסה בת דודו וגיסו רבי אלתר שלמה זלמן ליפשיץ מידלובה. נפטרה בצעירותה בי"ג באב תר"ע. לאחר מכן נישא בזיווג שני. נפטר בו' באלול תרצ"ה באוטבוצק ונטמן בורשה.
  • חתנו של רבי יוסף אלעזר, רבי ראובן פרנקל מילא את מקומו בשעלץ שכבר נקראה אז צ'רניקוב.
  • בנו רבי מנחם נפתלי גולדברג, היה אף הוא רב בצ'רניקוב.

רבי יהושע רוקח מבעלז

לרבי יהושע היו חמישה בנים וארבע בנות. בתו הצעירה הייתה מאשתו השנייה. בנו השני, רבי ישכר דב מילא את מקומו בבעלז. מלבדו כיהנו עוד ארבעה מבניו באדמו"רות:

רבי שמואל רוקח מסקאהל

רבי שמואל מסקאהל. נולד בשנת תרי"א. היה חתנו של רבי מנחם מנדל, ה"צמח צדיק" מויז'ניץ. בשנת תרמ"ז החל לכהן ברבנות סקאהל. לאחר פטירת אביו בשנת תרנ"ד, החל לכהן באדמו"רות. בשנת תר"ס הקים ישיבה בסקאהל. נפטר בט"ז בתשרי תרע"ב. חתניו היו אחיינו רבי אהרן מבעלז, אחיינו רבי פנחס מבורשה ורבי אריה לייב ממושינא.

רבי נפתלי רוקח מנאווריה

רבי נפתלי מנאווריה. נפטר בשנת תרס"ה. חתניו היו רבי שמואל אבא מזולקוב, רבי אלעזר מדז'בנה ורבי יצחק מנחם מוואלברום.

 • בנו היה רבי פנחס, חתן רבי יחיאל מיכל מזווהיל כיהן בלבוב. נרצח בשואה.

רבי אריה לייבוש רוקח ממגרוב

רבי אריה לייבוש ממגרוב ואחר כך בראווה-רוסקה. חתנו של רבי מנחם נחום מלויעב.

 • בנו רבי נחום אהרן, כיהן כאדמו"ר במגרוב , ובסוף ימיו כיהן כאדמו"ר ממגרוב בלבוב. חתן דודו רבי משה מרדכי טברסקי ממקארוב חתן רבי יהושע מבעלז. מדברי תורתו הודפסו בספר "דרשות מהרנ"א". נרצח בשואה.
  • בנו ממלא מקומו ברבנות העיר מאגרוב היה רבי יצחק, נרצח בשואה.
 • בנו רבי יהושע העשיל, מילא את מקום אביו כאדמו"ר בראווה רוסקה. נספה בשואה.
 • בנו רבי יצחק אליהו, כיהן אף הוא כאדמו"ר. התארס לבתו של אחיינו רבי אלעזר טברסקי מפאלטישאן.

רבי יצחק מאיר רוקח מרעדים

רבי ישכר דב רוקח מבעלז

לרבי ישכר דב היו ארבעה בנים וחמש בנות. בנו ובתו הגדולים היו מנישואיו הראשונים. ממשיכו באדמו"רות היה רבי אהרן רוקח. בניו האחרים היו:

מאדמו"רי החסידות בעבר ובהווה

לקריאה נוספת

הערות שוליים

 1. ^ בנו של רבי שלמה שטרן, חתנו של רבי אברהם אבא חתנו של רבי מנדל.
 2. ^ ברוך דיין האמת: כ"ק האדמו"ר מקוזולוב זצ"ל נפטר מנגיף הקורונה באתר JDN.
 3. ^ ראו עליו כאן (ביידיש)
 4. ^ בנו של רבי יצחק מבראד-ראדיחוב, וחתנו של רבי אבי עזרא זליג מקאלושין חתן רבי משה רוקח מקארוב.
Logo hamichlol 3.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0