התנגדות יהודית בשואה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ההתנגדות היהודית בשואה היא מגוון הפעולות שעשו יהודים במהלך השואה נגד הנאצים, משתפי הפעולה ועושי דברם במטרה לעכב או למנוע את השמדתם או במטרה לשמור על צלם אנוש בגטאות ובמחנות הריכוז העבודה וההשמדה. התנגדות זו לבשה צורות שונות ומגוונות, בהתנגדות אישית ובהתנגדות קבוצתית. שיאה של התנגדות זו היה אצל לוחמי הגטאות שיצאו בכוח הנשק במרידות בגטאות נגד הנאצים ועוזריהם.

סוגי התנגדות

במקרים שבהם התרחשה התנגדות אקטיבית, יש חלוקה, שגבולותיה לעיתים מטושטשים, בין התנגדות שמטרתה להישאר בחיים ולשמור על צלם אנוש, לבין התנגדות התקפית שבאה להסב נזקים לנאצים, לעוזריהם ולמנגנון ההשמדה.

התנגדות הגנתית

בגטאות ובמחנות התקיימו התנגדויות בלתי אלימות, אך יעילות ומשמעותיות, על ידי ניסיונות הברחת אנשים אל מחוץ לגטו, הברחת מזון לתוך הגטו, הסתתרות בבונקרים ומקומות מסתור אחרים, זיוף תעודות, אי-מילוי פקודות וצוויי הנאצים, ואף הערמה עליהם כדי לנסות ולשרוד או ללכת למוות בכבוד, כמו הקריאה לאסירים לא להתפשט לפני מקלחות הגזים בטרבלינקה, דבר שהוביל להכאה וירי עליהם מצד השומרים הגרמנים והאוקראינים. היום גם ניסיונות להבריח את יושבי הגטאות למדינות נייטרליות, כדוגמת הנפקת הדרכונים המזויפים של חיים ישראל אייז בשווייץ.

התנגדות התקפית

התנגדות זו כוללת חבלה באמצעי ההשמדה, לחימה בגטאות ובמחנות, ולחימת הפרטיזנים ואנשי המחתרות נגד הגרמנים ומשתפי הפעולה.

התנאים והקשיים להתקוממות

בנסיבות בהן היו שרויים היהודים, התנאים להתקוממות בכוח הנשק או בריחה היו קלושים עד בלתי אפשריים. מרד נראה בעיני אסירי המחנות רק כמוצא אחרון שנשאר לפני המוות ללא כל סיכויי הישרדות, כשמולו עמדה כל הזמן התקווה לשרוד למרות הכל. כל עוד חשבו היהודים שיצליחו להישאר בחיים ולראות את קץ המלחמה, הם תמכו בסוג של התנהגות שתאפשר לקהילותיהם להישאר בחיים. הם היססו להתחיל בהתקוממות כל עוד היה שביב של תקווה להצלה. כיוון שמרידות יכלו להיגמר אך ורק בהירצחם של כל התושבים היהודים ולא בהצלה, הן פרצו, אם בכלל, רק בשלב מאוחר יחסית, אחרי שהיו בטוחים שאין להם שום סיכוי להינצל ואחרי שחוסל כבר חלק ניכר מהעם היהודי. ההיסטוריון ישראל גוטמן טען כי לחימה שאיננה מהווה פתח למוצא ותקווה אלא רק סמל וקריאת-תגר אנושית ולאומית, עשויה למשוך ולהלהיב רק מעטים ואכן, מרבית המורדים היו צעירים בוגרי תנועות הנוער. כמו כן, לרוב לא היה ליהודים את התנאים הטכניים הבסיסיים ללחימה, כמו למשל האפשרות להשיג כמויות נשק גדולות או להסתייע בתמיכת האוכלוסייה האזרחית, שחלקה הייתה עוינת להם ואף אנטישמית. מולם עמדו הכוחות הגרמניים במלוא עוצמתם.

הבעיה הנוספת לביצוע פעולות התקוממות או בריחה, הייתה האחריות הקולקטיבית שחשו היהודים לקרוביהם. הנאצים רצחו רבים כתגמול על מעשה מרידה או על כוונות בריחה של מעטים, כולל הריגת קרוביהם של אותם 'מפירי סדר'. היהודים היו צריכים להתחשב בגורם זה לפני כל ניסיון של מרד או בריחה. על כל פגיעה ברשויות, היו הנאצים כבתור תגמול תופסים יהודים ומענים אותם עד מוות.

היסטוריון השואה האמריקאי ראול הילברג טען, כי לא התקווה להינצל עמדה בבסיס החלטות היהודים לא להתנגד לנאצים, אלא חוסר מיומנות בלחימה וכתוצאה ממנטליות הציות שהשתרשה אצלם בשנות הגולה. לטענתו, במשך דורות שלמים יהודי הגולה למדו שכדי לשרוד צריך להימנע מהתנגדות. בהיותם מיעוט בעל סכנה מתמדת, הם למדו שהם יכולים למנוע סכנה ולשרוד לאורך זמן על ידי פיוס וריצוי אויביהם. לכן היהודים, בניסיון למנוע "התגרות" נענו מיד לכל צו או פקודה של הגרמנים, תוך כדי תקווה שבמשך הזמן הכיבוש הנאצי יתכלה מעצמו.

לעומתו חוקר השואה ישעיהו טרונק מציין היבטים אחרים בשאלת ההתנגדות הפיזית לגרמנים. בין היבטים אלו ניתן לציין:

 • חסימת האפשרות לתנועה אל מחוץ לגטאות.
 • כושרם הירוד של הגברים בגטאות. חולשות גופניות ונפשיות עקב מחלות ורעב.
 • חוסר היכולת לרכוש נשק מהעולם החיצוני.
 • העוינות וחוסר יכולת שיתוף פעולה עם האוכלוסייה מסביב, ובכללן רוב רובן של תנועות הפרטיזנים והמחתרות המקומיות.
 • חוסר היכולת לקבל עזרה ממוסדות וארגונים בחוץ לארץ.
 • חוסר יכולת לקבל אימון והדרכה צבאיים.
 • תחושת האחריות הקולקטיבית מלווה עם הענישה הקולקטיבית שנקטו הגרמנים במקרים של בריחה מהגטו.

מתוך סיבות אלו מדגיש טרונק במיוחד את הסיבה האחרונה – האחריות הקולקטיבית. כל פעולת מרידה, בריחה מהגטו וכדומה, שנעשתה על ידי יחידים וקבוצות, לוותה מיידית בענישה קולקטיבית שגרמה לרציחתם של יהודים רבים, והרעה בתנאי המחיה של היהודים בגטאות. אפשרות בריחה כזו הייתה אפשרית רק לצעירים חסרי משפחה. מבוגרים ובעלי משפחות לא יכלו להמלט מהגטו ובוודאי לא לשרוד את התנאים הקשים ביערות לשם כוונו הבריחות. טרונק מונה דוגמאות רבות לסיטואציה הזו. על פי טרונק, זוהי הסיבה העיקרית לקונפליקטים שהתגלו בין ההנהגות היהודיות לבין גורמי מחתרת יהודיים.

מערכת היחסים בין המחתרות ליודנראט ואסירי המחנות

עמדתם של המחתרות הלוחמות בדבר הצורך להתקומם כנגד הנאצים עמדה פעמים רבות בניגוד לעמדתם של יושבי המחנות והנהגתם היהודית- היודנראטים.

שלב ראשון: מחלוקת על מטרת ההשמדה

המחלוקת העקרונית הראשונה בין תנועות הנוער והמחתרות לבין האוכלוסייה והנהגות היהודים התרכזה בשאלה, האם יש לראות בהרג שהתבצע תופעה זמנית ומוגבלת, או שמדובר על הרג עקבי ושיטתי הנסמך על תפיסה אידאולוגית המכוונת לחיסול יהדות אירופה.

כל עוד לא הייתה ודאות ליהודי הגטאות כי פני הגרמנים להשמדה פיזית מוחלטת של יהדות אירופה, וכל עוד הייתה להם תקווה כי קיים סיכוי כלשהו שחלק מהיהודים יצליחו לעבור את המלחמה בשלום ולשרוד - הם סברו כי אסור למרוד, זאת מכיוון שמרידה משמעה פעולה הרפתקנית וחסרת אחריות. היודנראטים סיגלו להם את התפיסה האומרת, כי הפיכת יהודים לאלמנט יצרני התורם למאמץ המלחמתי הגרמני תשכנע את הנאצים לספק ליהודים תנאי מחיה מינימאליים. בתחילת תהליך ההשמדה לא ידעו יושבי הגטו על הגורל הצפוי להם. גם כאשר נפוצו שמועות, היהודים לא האמינו שהשמדת עם יכולה לקרות. כאשר נודעה האמת כבר הושמדו מרבית היהודים.

פעילי תנועות הנוער החלו לשאול את עצמם לאור מה שהם ראו במחנות ולאור הידיעות שהסתננו אליהם על השמדת יהודים במקומות שונים, האם השמדות אלו הן תופעות מקומיות או ראשיתו של מבצע השמדה כולל. הם הגיעו למסקנה כי אין לסמוך על הגרמנים וכי מדובר באידאולוגיה כוללת להשמדת העם היהודי. התנועות העלו מספר מנשרים במחנות השונים והחלו להתארגן כדי להקים ארגוני לחימה.

למרות המחלוקת, בשלב זה לא התנהל קונפליקט גדול בין תנועות הנוער והמחתרות לבין יושבי המחנות והיודנראט, מכיוון שעד תחילת ההשמדה ההמונית בשנת 1942 לא יכלה הלחימה לשמש תשובה למצוקת היהודים ולרצון להצלת החיים.

שלב שני: מחלוקת על הצלה חלקית או מרד

המחלוקת השנייה בין המחתרות לבין יהודי המחנות והיודנראטים סבבה סביב השאלה, האם יש להעדיף הצלה חלקית של יהודים גם במחיר של שליחת יהודים אחרים למוות, כפי שנאלצו היודנראטים לבצע, לבין אופציית הלחימה שבה דגלו המחתרות.

היודנראטים נדחקו בהדרגה להשלמה עם הגירושים החלקיים להשמדה ובמקרים אחדים גם לסיוע פעיל במהלך גירושים אלה, מתוך הנחה שיעלה בידם לחלץ ולהציל חלק מתושבי הגטו. המשך תהליך הגירושים היווה קו אדום בעיני תנועות הנוער וארגוני הלחימה, שראו ביודנראט בוגדים. תנועות הנוער וארגוני הלחימה קראו לאסירים לא להישמע ליודנראט ולפעול לקראת התקוממות. גם בקרב היהודים החלה מבוכה מסוימת לגבי מהלך ההצלה החלקי, אולם רובם פסחו על שתי הסעיפים ולא הצטרפו לתנועות ההתנגדות. לפעמים אף גילו יחס עוין למורדים, בעיקר עקב פעולות העונשין הקשות שהפגינו הנאצים כלפי כל סוג של התנגדות ומרי ותחושת האחריות שחשו היהודים לקרוביהם ולמשפחתם. כך למשל, הייתה הסתערות-זעם של המון יהודי כלפי הארגון הלוחם בגטו וילנה בגלל החשש לחיסול הגטו אם המחתרת לא תסגיר לנאצים את מפקדם, יצחק ויטנברג.

אל מול עמדתם של אנשי המחתרות, היו עמדות היודנראטים וחלק ניכר מאסירי הגטאות, כי בלי מרד אפשר יהיה להציל מספר רב יותר של אנשים מאשר במרד. ארגוני הלחימה נהפכו בשלב זה להנהגה אלטרנטיבית, לגוף המבקש להצביע על דרך שיש ללכת בה ולהדריך את הציבור בדרך זו: מרד כעניין של כבוד. רק לאחר שנסתיימו האקציות הגדולות בגטאות השונים וכבר היה ברור למעט היהודים שנשארו איזה גורל צפוי להם, הם העדיפו מרד ומוות תוך כדי לחימה על פני שילוח למחנות ההשמדה.

יחס היודנראט בגטאות השונים

בחלק מהגטאות כאמור, היודנראט התנגדו להתקוממות ואף פעלו להכשילה. בגטו וילנה הייתה התנגשות אלימה בין המשטרה היהודית בפיקוד יעקב גנס למחתרת היהודית, ובגטו לודז' ראש היודנראט, חיים מרדכי רומקובסקי התנגד בכל צורה שהיא למרידות ופעל נגד המחתרת.

עם זאת קיים תעוד רב לגבי יודנראטים שתמכו באנשי המחתרת ואף השתתפו במרידות נגד הנאצים:

 • בגטו מינסק ראשי היודנראט אליהו מושקין ומשה יפה הודיעו ליהודים שהמשאיות מובילות להשמדה ושיברחו, וזאת בניגוד לפקודת הגרמנים שרצו להרגיע את היהודים.
 • בגטו לחווא יושב ראש היודנראט, דב לופטין, עודד את הבריחה על ידי שרפת בניין היודנראט. 600 איש מתוך 2,000 יושבי הגטו פרצו מהגטו ומהם 120 הגיעו ליער ורק מעטים שרדו. כל יושבי הגטו שלא ברחו נרצחו.
 • היודנראט של גטו קובנה שיתף פעולה באופן קבוע עם המחתרת.
 • בגטו ביאליסטוק, למנהיג המחתרת, מרדכי טננבוים-תמרוף, היה קשר אישי עם ראש הגטו ברש, שהודיע לו על גירוש מתקרב וביקש ממנו לא למרוד. תמרוף היתנה זאת בגירוש מספר היהודים שנקבע מראש. על אף שגורשו יותר, לא פרץ מרד ובכך קיבל תמרוף את גישת היודנראטים.
 • בבוצ'אץ' היודנראט שלל פעולת התנגדות גלויה כל עוד התקיימו חיים יהודיים ובוצ'אץ' לא הוכרזה כיודנריין. אף על פי כן, מימן היודנראט רכישת נשק ל"תנועת המרי" (אנשי בית"ר והציונים הכלליים).
 • בגטו פיוטרקוב טריבונלסקי סייעו אחדים מחברי היודנראט לתנועת ההתנגדות היהודית בגטו. 11 מחברי היודנראט, בהם הראש זלמן טננבאום, נעצרו במחצית שנת 1941, עונו ונשלחו אל מותם במחנה ההשמדה אושוויץ.
 • בגטו טוצ'ין, ראשי היודנראט, גצל שוורצמן ומאיר הימפלרב השתתפו בשרפת הגטו ובריחה ממנו.
 • בגטו ז'טל, אלתר דבורצקי מילא תפקיד כפול של יו"ר היודנראט ומנהיג המחתרת.
 • בגטו סלונים היודנראט סייע כספית למחתרת ואף שילם שוחד על מנת לשחרר את חבריה.
 • בגטו פרוז'ני היודנראט תמך בפרטיזנים בכסף ובגדים וסירב להסגיר אותם. ראשיו הזהירו מפני חיסול הגטו וקראו לתושבים להסתתר או לברוח.
 • בגטו קוריץ יושב ראש היודנראט, משה קרסנוסטבסקי, שרף את ביתו כשהוא בתוכו ובכך סימן את תחילת ההתנגדות בה הוצת הגטו כולו.
 • בגטו שרקובשצ'יזנה יושב ראש היודנראט, הירש ברקאן (Berkan), התריע בפני אפשרות התנפלות על הגטו. העיירה הועלתה באש ומאות יהודים ברחו מהגטו.
 • בגטו מרצ'ינקנץ יושב ראש היודנרט, אהרון קוברובסקי, תמך בקבוצת צעירים שהתכוונה להצטרף לפרטיזנים ואף תיקצב רכישה של 12 רובים. הוא קרא ליהודים להמלט מהגטו. מספר אנשים ביחד עם קוברובסקי התחבאו בבונקר וניהלו קרב יריות מול הגרמנים.
 • בגטו הורודוק יושב ראש היודנרט, אפרים רצקין וסגנו שמריהו צוקרמן עודדו צעירים ליצור קשר עם הפרטיזנים ואף שיחדו את הזקיפים הגרמניים ששמרו על הגטו ואיפשרו להם להימלט.

המרידות

מרידות בגטאות

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – מרידות בגטאות
האנדרטה בורשה לזכר מורדי הגטו, מעשה ידי נתן רפופורט

לאחר ששמעו היהודים בגטאות על פעולות האיינזצגרופן מ-1941, ועל מחנות ההשמדה, הם הבינו כי גורלם יהיה מוות. ב-31 בדצמבר 1941 פרסם אבא קובנר מגטו וילנה כרוז, שתיאר את השמדת העם היהודי, וקרא לתושבי הגטאות למרוד במילים: "אל נלך כצאן לטבח!".

תנועות הנוער הציוניות התארגנו במחתרות והמשיכו בפעילותן האידאולוגית. הן הגישו עזרה, יצרו קשר בין הגטאות השונים תוך סיכון חייהם, הבריחו צעירים רבים לגבול בטוח והעבירו אותם לארצות נייטרליות, הפיצו עיתונים לא-חוקיים ובהם ידיעות על המצב וקריאה ליהודים להצטרף למרד, וארגנו תנועת התנגדות מזוינת נגד הנאצים.

בסופו של דבר, ברוב הגטאות נערכו ניסיונות מרד, על אף הקשיים הנוראים. המרידות פרצו בעת כניסתם של הגרמנים לגטו לביצוע "אקציה".

המרידות המזוינות הראשונות מסוגן בגטאות התרחשו בניאסוויז', בגטו קלצק הסמוך ובלחווא. ככלל, העדויות מעלות כי תגובת היהודים במחוז נובוגרודק שבמזרח פולין התאפיינה בהתנגדות לכובש הגרמני ובלחימה נגדו. כאשר נכנסו הגרמנים לגטו לחווא, הבעירו הלוחמים מבנים באש וחברי המחתרת תקפו את הגרמנים שנכנסו לגטו. גדר הגטו נפרצה, וכ-1,000 יהודים הצליחו לברוח בחסות המחתרת.

מרד גטו ורשה היה המרד הגדול ביותר, שנערך בגטו הגדול ביותר, הוא גטו ורשה. ייחודו של מרד גטו ורשה הוא בכך שכל יושביו של הגטו נטלו חלק במעשה המרד. ב-18 בינואר 1943, פרץ השלב הראשון במרד, בעת שהגרמנים ביצעו אקציה. באפריל אותה שנה, בערב פסח, פרץ המרד, ובו השתתפו שני ארגוני ההתנגדות שפעלו בגטו במקביל, הארגון היהודי הלוחם והארגון הצבאי היהודי. חברי המחתרת היהודית ארבו לגרמנים, ולאחר כניסתם לתוך הגטו פתחו עליהם באש. הגרמנים נאלצו לסגת, להתארגן, ולשוב אל הגטו בכוחות מחודשים. הלחימה במורדים היהודים התנהלה מבית לבית, בתוך חדרי המסתור ובמרתפים. הלחימה ארכה זמן רב, וגבתה קורבנות מן הגרמנים. מעטים בלבד מן הלוחמים היהודים הצליחו לברוח מן הגטו לאחר הקרב, דרך תעלות ביוב. ב-8 במאי 1943 נפל הבונקר הראשי של לוחמי הארגון היהודי הלוחם, ועימו נפל מרדכי אנילביץ', מנהיג הארגון. הגטו הוקף בכוחות צבא גדולים וב-16 במאי הועלה סופית באש.

מורדי גטו וילנה, ובראשם אבא קובנר, נתקלו בהתנגדות מצד יהודים רבים בגטו, שהעדיפו להאמין כי השמועות על ההשמדה אינן נכונות, וגם אם הן נכונות, רובם העדיפו לנסות הצלה חלקית על פני מרד שסיכוייהם להינצל בו קטן יותר. הנאצים פתחו בהשמדת הגטו, שבוצעה ביער פונאר הסמוך לעיר, על ידי ירי ביהודים לתוך בורות פתוחים.

בגטו ביאליסטוק המורדים רצו לפרוץ את הגטו בעת חיסולו, אך הגרמנים הצליחו לנתק את המוני האסירים מן הלוחמים, לחסום את דרך הנסיגה ולירות אש מקלעים מרוכזת על הלוחמים. ההגנה נשברה והמרד נכשל למעשה.

מרידות במחנות ההשמדה

גם במחנות ההשמדה והעבודה פרצו מרידות, כמו בגטאות, בשלבים האחרונים של המלחמה, כאשר הגרמנים החלו בחיסול כל יושבי המחנה. מטרת המרידות הייתה לנסות להימלט מן המחנה אל היערות הסמוכים לו. רוב המרידות החלו בשעת המיפקד, כאשר רוכזו כל האסירים ברחבה המרכזית של המחנה. הם היו מסתערים על השומרים ועל הגדרות על-פי תכנון מוקדם ובורחים מן המחנה. הצלחתן של המרידות הייתה מועטה, ורוב הבורחים נורו למוות בעת מנוסתם. מי שהצליח לברוח התקשה לשרוד ביערות, ורבים מצאו בהם את מותם.

המרד במחנה ההשמדה סוביבור נערך בסוף 1943, לאחר שהגיעו שמועות למחנה על מעשי הנאצים ועל תוכניתם להשמדה כוללת של היהודים. בשלב הראשון של המרד האסירים הרגו כמה סוהרים מאנשי האס אס, ריכזו ציוד ונשק שגנבו מהגרמנים, ניתקו את קווי הטלפון ואת החשמל מן הגדר החשמלית, וחיבלו בכלי הרכב הגרמניים במטרה להוציאם מכלל שימוש. בשלב השני תוכנן לפרוץ למחסן הנשק, אך חייל נאצי שהבחין בחברו ההרוג פתח באש, והיהודים החלו לרוץ בהמוניהם לעבר הגדרות ואל היער הסמוך. רבים מן הבורחים נתפסו והוצאו להורג. אחרים נהרגו בעת מנוסתם ממוקשים שפוזרו בשטח. 200 מתוך 600 האסירים הגיעו ליער וניצלו. הישג נוסף במרד במחנה סוביבור, מלבד הבריחה ההמונית, היה בסגירת המחנה לאחר המרד, עקב חשש של הנאצים שהיהודים יפרסמו את מעשיהם בעולם.

מרידות נוספות במחנות השמדה היו בטרבלינקה, בה ברחו מאות אסירים, אך רק כ-70 מתוכם הצליחו לשרוד. באושוויץ פוצצה משרפה על ידי אסירי הזונדרקומנדו, מאות נמלטו אך לא היה להם סיכוי להתרחק מהמחנה, ואיש מהמורדים לא נותר בחיים.

סיכום והשלכות

מרבית אסירי הגטאות והמחנות העדיפו לנסות ולשמור על קיום החיים האישיים שלהם ושל משפחותיהם על אף התנאים הקשים. גם כשנודע להם על ההשמדה, העדיפו רובם לדבוק בעמדה שיש לנסות להציל כמה שיותר אנשים וכי דרך ההתקוממות היא יעילה פחות להצלת חיים. גם התנאים הטכניים והעונש הקולקטיבי שהנהיגו הנאצים פעלו כנגד מרידות מזוינות. רק כשכלו כל הקצין וההשמדה הייתה כבר דבר כמעט מוגמר, הייתה תמיכה במאבק מזוין. המחתרות, שהורכבו בעיקר מתנועות הנוער, דגלו בעמדה, שכשלא מתאפשרת הצלת חיים, כפי שקרה עם החלת ההשמדה, שהבחינו שהיא טוטאלית, עדיף היה בעיניהם מוות בהתנגדות אלימה למען הצלת הכבוד הלאומי והאנושי.

המרידות פרצו לקראת סיום האקציות או בסמוך לחיסול הגטאות, והן היו קטנות יחסית בהיקפן ללא תוצאות של פגיעה גדולה בגרמנים או בעיכוב משמעותי בחיסול הגטו (להוציא אולי את מרד גטו ורשה שהיה גדול יותר בהיקפו). גם הבריחות מהמחנות הצליחו להציל מעטים יחסית, אך ערכן הסמלי של התנגדויות אלו היה רב ביותר ועד היום הן משמשות כסמל לגבורה בשואה.

גבורה אחרת, לא מליטנטית, התרחשה באופן יומיומי כמעט, בהברחות מזון, מסתור ואי-מילוי פקודות וציוויי הנאצים במחנות ומחוץ להן.

היישוב היהודי ומדינת ישראל הצעירה, שטיפחו לעצמם חזות של גבורה ושל עמידה איתנה כנגד הערבים ושאר גורמים עוינים, התקשו לקבל את ניצולי השואה ואת העובדה כי המרידות וההתנגדות היו בעלות היקף קטן. לא פעם נדרשו הניצולים להשיב מדוע לא מרדו בנאצים, מדוע הלכו כצאן לטבח. עם הזמן השתנתה תפיסת הגבורה שדרשו הישראלים מקורבנות השואה. ככל שחלפו השנים ועם השתנות תודעת השואה, למדו להעריך, לצד מורדי הגטאות והלוחמים ביערות, גם את גיבורי ההתנגדות הפסיבית: אם המנסה להשיג לחם לילדיה, להקת תיאטרון המנסה להמשיך בהצגותיה (בגטו וילנה), ולמעשה כל פעולה שמטרתה לשמור על צלם האדם.

ראשי הלוחמים והמחתרות היהודיות

להלן האישים שעמדו בראש המחתרות ופעולות ההתנגדות היהודית בשואה:[1]

לקריאה נוספת

 • יצחק ארד, הלחימה היהודית בימי הכיבוש הנאצי, בתוך: ישראל גוטמן, ליוויה רוטקירכן (עורכים), שואת יהודי אירופה: רקע – קורות – משמעות, הוצאת יד ושם, 1973
 • יהודה באואר, השואה – היבטים היסטוריים, הוצאת מורשת בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ' וספרית פועלים, 1982
 • נעימה ברזל, עד כלות ומנגד: המפגש בין מנהיגי מרד הגטאות לבין החברה הישראלית, ירושלים: הספרייה הציונית, תשנ"ח, 325 עמ'[3]
 • ישראל גוטמן, בעלטה ובמאבק – פרקי-עיון בשואה ובהתנגדות היהודית, הוצאת מורשת בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ', ספרית פועלים והאוניברסיטה העברית, 1985
 • ישראל גוטמן, ההתנגדות היהודית – שאלות והערכות, בתוך: הנ"ל, גדעון גרייף (עורכים), השואה בהיסטוריוגראפיה. הוצאת יד ושם, 1987
 • תום שגב, הציונים החדשים, הוצאת כתר, 2001, עמ' 79–85
 • שמואל קרקובסקי, לחימה יהודית בפולין נגד הנאצים, תל אביב תשל"ז
 • .Hilberg, R. ,The Destruction of the European Jews, 1961

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ לרשימת כל לוחמי המחתרות שיש עליהם ערך בוויקיפדיה ניתן לראות בקטגוריה
 2. ^ יהודה בן-דוד, "ביד חזקה. אברהם פולונסקי והמחתרת היהודית בצרפת במלחמת העולם השנייה", הוצאת משרד הביטחון 2002,ISBN 965-05-1189-x
 3. ^ ביקורת: יהודית תידור באומל, ‏המורדים שבתוכנו, קתדרה 94, דצמבר 1999, עמ' 181-177


השואה
מושגים מרכזיים
מונחוןכרונולוגיה של השואהאנטישמיותרצח עםמלחמת העולם השנייהנאציזםהגזע האריגרמניה הנאציתהמפלגה הנאציתאדולף היטלרהטלאי הצהובפרטיזןחסיד אומות העולםהצלת יהודים במהלך השואה
Yellow star Jude Jew.svg
עד המלחמה
יהדות אירופהאמנציפציה ליהודיםיהדות אשכנזיהדות מזרח אירופה: יהדות פולין, יהדות אוקראינה, יהדות ליטא, יהדות בלארוסיידיששטעטלהבונדיהדות צ'כיהיהדות גרמניהליל הבדולחהסכם העברה
ההשמדה
איגרת הבזק של היידריךבורות הריגה ומשאיות גז: טבח פונאר, באבי יאר ומעשי טבח נוספיםהפתרון הסופיועידת ואנזהמחנה ריכוזמחנה עבודהמחנות השמדה: חלמנו, מבצע ריינהרד (בלז'ץ, טרבלינקה וסוביבור), אושוויץ-בירקנאו, מיידנק‎צעדות המוותניסויים רפואיים בבני אדם בתקופת השואהתא גזיםקאפוזונדרקומנדומבצע 1005מחנה המשפחות
העם היהודי בשואה
יהודי גרמניה הנאצית והיהודים בפולין הכבושהיודנראטתנועות נוער יהודיות בשואהגטאות: ורשה, וילנה, לודז', טרזיינשטט וגטאות נוספיםנשים יהודיות בשואהילדים בשואההתנגדות יהודית בשואה: מרד גטו ורשה, הארגון היהודי הלוחם, ארגון צבאי יהודי, המחתרת בגטו קרקובמורדים יהודים בשואה
השואה לפי מדינות
אירופה אוסטריהאיטליהאלבניהאסטוניהבולגריהבלגיהברית המועצותגרמניההולנדהונגריה‏יוגוסלביהיווןלטביה‏ליטאנורווגיה‏סלובקיהפולין‏ • צ'כיה (בוהמיה ומוראביה, חבל הסודטים) • צפון טרנסילבניהצרפתקרואטיהרומניה
אפריקה ואחרות אלג'יריהאתיופיהלובמרוקותוניסיהיהודי המזרח הרחוקיהודים מחוץ לאירופה תחת כיבוש נאצי
מודעות ותגובות לשואה
הצלה בשואהחסידי אומות העולםמברק ריגנרקבוצת העבודה, רודולף ורבה והפרוטוקולים של אושוויץאל נלך כצאן לטבח!ספר עדותתגובת העולם לשואהועידת ברמודהסחורה תמורת דםתגובת היישוב היהודי בארץ ישראל לשואההבריגדה היהודיתהומור בשואה
בעקבות השואה
הניצולים לאחר השואה ומדינת ישראל הפליטיםשירות האיתור הבינלאומיפוגרום קיילצהתנועת הבריחהועדת החקירה האנגלו-אמריקאית לענייני ארץ ישראלגיוס חוץ לארץהסכם השילומיםועדת התביעותהשפעות השואההשפעת השואה על גיבוש הזהות הישראליתהדור השני לשואההרשות לזכויות ניצולי השואההחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה
זיכרון השואה זיכרון השואה בישראל, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, יד ושם, בית לוחמי הגטאות ו"מורשת"מוזיאון השואה האמריקני ומוזיאונים נוספיםאנדרטאות להנצחת השואהמצעד החיים ומסע בני נוער לפוליןפרח לניצולזיכרון בסלוןדף עדהכחשת השואה
רדיפת הנאצים ועוזריהם משפטי נירנברגחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהםפריץ באוארמשפט אייכמןהנוקמים וציידי נאצים נוספים
השואה באמנות
ספרות השואה "באבי יאר" • "עיין ערך: אהבה" ו"מומיק" • "שואה שלנו" • "הזהו אדם?" • "הלילה" • "השמיים שבתוכי" • "פוגת מוות" • "המחזה גטו" • "אדם בן כלב" • "מאוס: סיפורו של ניצול" • "בנגאזי-ברגן־בלזן" • "הקמע"
מוזיקה ומחול "ניצול מגטו ורשה" • "צחוק של עכברוש" • "אפר ואבק" • "חלומות"
השואה בקולנוע "אירופה אירופה" • "הבריחה מסוביבור" • "שואה" • "הפסנתרן" • "רשימת שינדלר" • "החיים יפים" • "המפתח של שרה"
יוצרים יחיאל די-נור (ק. צטניק)שמואל ניסנבאוםאלי ויזלאידה פינקפאול צלאןז'אן אמרי‎אהרן אפלפלד
תיעוד וחקר השואה
תיעוד ספר קהילההאנציקלופדיה של השואהארכיון "עונג שבת"כרוניקה של גטו לודז'מגילת החורבן של יהודי רומניה ושאר מגילות השואההנצחת זכר השואהארכיוני ארולסן - מרכז בינלאומי אודות רדיפות הנאצים
מחקר פונקציונליזם ואינטנציונליזם • "הדרך הגרמנית המיוחדת" • יצחק ארדחנה ארנדטיהודה באוארכריסטופר בראונינגישראל גוטמןדניאל גולדהגןראול הילברגדב לויןדן מכמןדינה פורתשאול פרידלנדראיאן קרשוחיה אוסטרוברחוקרי שואה נוספים
פורטל השואהגרמניה הנאציתהיסטוריה של עם ישראל
Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0