לידת בני יעקב

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לידת בני יעקב, הם שנים עשר השבטים, אירעה על פני תקופת שהותו של יעקב אבינו בחרן אצל לבן חמיו, עד חזרתו בדרכו לארץ ישראל. שנים עשר הבנים נולדו מארבעת נשותיו של יעקב. האירוע מתואר בבבראשית פרק כ"ט פסוק ל"א - פרק ל' פסוק כ"ד ובפרק ל"ה פסוקים ט"ז-י"ח.

האירועים שליוו את לידת השבטים

לאחר שיעקב התחתן עם רחל ולאה, ה' רואה שלאה שנואה, ולכן הוא מרחם עליה ופותח את רחמה. לעומת זאת, רחל האהובה על יעקב, נשארת עקרה.

לאה יולדת ליעקב ארבעה בנים: ראובן, שמעון, לוי ויהודה ונותנת להם שמות, ולאחר מכן היא מפסיקה ללדת.

רחל רואה שלאה יולדת בנים ליעקב ואילו לה אין בנים והיא מקנאה[1] בלאה ומבקשת מיעקב שיביא לה בנים -"וכי כך עשה אביך לאמך?! והלא, הוא התפלל עליה!" (רש"י). יעקב גוער ברחל”"הֲתַחַת אֱלֹקִים אָנֹכִי?"” ה', הוא זה שמונע ממך ילדים.

רחל מבקשת מיעקב שיקח לאישה את שפחתה בלהה ואז יהיו לה ילדים.

רש"י מסביר את ההתדיינות ביניהם ואת מסקנת הדיון בלקיחת בלהה: רחל באה בטרוניה ליעקב שיתפלל עליה לפני ה' כמו שאביו יצחק התפלל עבור רבקה. ויעקב עונה לה, שליצחק אביו לא היו ילדים אחרים ולכן ה' ענה לתפילותיו, אבל אני, יעקב, שיש לי כבר ילדים, מן הסתם את זו הסיבה שה' מונע ממך. רחל המשיכה והשוותה את מצבה לשרה, שאברהם לא חדל מלהתפלל עליה. אמר לה יעקב, שזו הכניסה צרתהלביתה, ורק אז נפקדה. בראותה זאת, הכניסה צרתה לביתה.

יעקב לוקח את בלהה לאישה והיא יולדת לו שני בנים. רחל קוראת להם דן ונפתלי.

לאה, שפסקה מללדת, רואה שבלהה יולדת בנים ליעקב עבור רחל,, עושה את מה שרחל עשתה ונותנת ליעקב את זלפה שפחתה לאישה. זלפה יולדת ליעקב שני בנים ולאה קוראת להם גד ואשר.

לאחר מכן לאה חוזרת ללדת, ויולדת ליעקב עוד שני בנים וקוראת להם יששכר וזבולון, ובת שהיא קוראת לה דינה.

לפני לידת יישכר מתרחש מעשה הדודאים, בו לא מטיחה ברחל האשמה "הַמְעַט קַחְתֵּךְ אֶת אִישִׁי" ורחל שותקת ומחרישה, ולא מזכירה ללאה את עובדת מסירת הסימנים בליל כלולותיה עם יעקב[2].

לאחר כל זאת ה' שומע אל תפילותיה רחל ונותן לה ילד שהיא קוראת לו יוסף.

לאחר שרחל יולדת את יוסף, יעקב מבקש מלבן לחזור אל ארץ ישראל. לבן שרואה ברכה ברכושו בזכות יעקב, מתעקש על הישארותו של יעקב, מציע לו להישאר תמורת רווחים מרכושו, אבל אז מחליף את משכורתו ומרמה אותו כמה פעמים. יעקב מחליט לברוח מלבן לארץ ישראל. לאחר טלטולי הדרך, המפגש עם עשו, ומלחמת שכם, על ידבית לחם רחל יולדת בן נוסף והיא מתה בלידתו. לפני מותה היא נותנת שם לבנה שנולד וקוראת לו בן אוני. לאחר מותה יעקב משנה את שמו לבנימין.

תאריכי לידת השבטים

טעמי שמותם של השבטים

בני לאה

ראובן

ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי-ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי

לאה מסבירה שהיא קוראת לבנה ראובן כנוטריקון של ראה בעניי ועכשיו בעלה יאהב אותה יותר כי היא הביאה לו ילד.

הגמ' במסכת ברכות[11] מפרשת שלאה קוראת לבנה ראובן כיוון שהתנבאה ברוח הקודש ואמרה: ראו מה בין בני לבן חמי, שמכר הבכורה ליעקב, וזה לא מכרה ליוסף ולא ערער עליו, ולא עוד שלא ערער עליו אלא שביקש להוציאו מן הבור.”

שמעון

ותאמר כי שמע ה' כי שנואה אנכי ויתן-לי גם-את-זה ותקרא שמו שמעון

הכלי יקר מסביר שאף על פי שכבר בילד הראשון אמרה כך היא ראתה שזה לא עלה בידה ויעקב לא אוהב אותה כעת יותר מאת רחל ולכן קראה כך גם לילד השני[12].

לוי

ותאמר הפעם ילוה אלי כי-ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי

המדרש תנחומא מסביר, שלאה ראתה ברוח הקודש שיעקב אמור ללדת שנים עשר בנים וישא ארבע נשים ולכן אמרה שעכשיו אין לו פתחון פה עליה כי היא ילדה את חלקה בבנים[13].

המדרש רבה על ספר דברים מוסיף, שבכל הבנים כתוב "קראה" ואצל לוי כתוב "קרא". ומסביר, שהקדוש ברוך הוא שלח את גבריאל המלאך והוא הביא לפניו את לוי וה' העניק לו את עשרים וארבע מתנות כהונה ולכן קרא את שמו לוי, לפי שליווהו במתנות.

יהודה

ותאמר הפעם אודה את ה' על-כן קראה שמו יהודה

לאה אומרת שעכשיו היא צריכה להודות לה' כיוון שהיא ילדה יותר ממה שחלקה בהולדת בניו של יעקב[14].

יששכר

נתן אלוקים את שכרי אשר-נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר

לאה אומרת שקבלה שכר על כך שנתנה את שפחתה ליעקב והכניסה את צרתה לביתה.

זבולון

זְבָדַנִי אלוקים אותי זֵבֶד טוב הפעם יִזְבְּלֵנִי אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זְבֻלוּן

אונקלוס מסביר שלאה אומרת: חלק לי ה' חלק טוב[15] ועכשיו בעלי יגור בעיקר איתי. רש"י מסביר שהסיבה שיעקב יגור בעיקר איתה היא שלאה עכשיו ילדה ליעקב מספיק בנים כנגד כל שאר נשיו[16].

דינה

ואחר ילדה בת ותקרא את-שמה דינה

הגמרא בברכות מסבירה את סיבת שמה. לאה דנה דין בעצמה שאם היא תלד זכר אז לרחל יהיו פחות ילדים אפילו מהשפחות ולכן היא התפללה על העובר והוא הפך לנקבה[17].

בני רחל

יוסף

וַתִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ יוֹסֵף לֵאמֹר יֹסֵף ה' לִי בֵּן אַחֵר

בבראשית רבה מבואר, שרחל ידעה ברוח הקודש שיעקב אמור ללדת רק שנים עשר בנים, והיא התפללה שאותו בן יהיה ממנה, ולכן התפללה דווקא על בן[18].

בנימין

ותקרא שמו בן-אוני ואביו קרא לו בנימין

המדרש מסביר ש"בן אוני" פירושו "בן צערי"[19], ורחל קראה לו כך בגלל צערה בשעת הלידה. יעקב קרא לו בנימין, מלשון בן ימים, משום שהיה בן זקונים[20].

בני בלהה

דן

דנני אלוקים וגם שמע בקולי ויתן לי בן על-כן קראה שמו דן

הספורנו אומר שהכוונה היא שרחל מקבלת עליה את הדין ואומרת שה' צדיק בדינו שלא הכניס אות להיריון אולם למרות זאת הוא שמע את תפילתה ונתן לה בן.

נפתלי

נַפְתּוּלֵי אלוקים נִפְתַּלְתִּי עם-אחותי גם יכולתי ותקרא שמו נפתלי

מקור השם הוא הנפתולים - החוזק - של רחל על אחותה לאה. כאשר נולד נפתלי היא "ניצחה" את אחותה וקראה לבנה נפתלי, חוזקי.

בני זלפה

גד

בא גד ותרא את-שמו גד

פירוש המילה גד הוא 'מזל' והמילה בגד (בָּא גָד) פירושה: בא המזל.

אשר

באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר

אונקלוס מסביר שהכוונה היא שעכשיו נשים ישבחו את לאה (כי היא ילדה הרבה בנים).

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ רש"י מסביר שקנאה זו, הייתה במעשיה הטובים של לאה, "קִנְּאָה בְמַעֲשֶׂיהָ הַטּוֹבִים, אָמְרָה אִלּוּלֵי שֶׁצָּדְקָה מִמֶּנִּי לֹא זָכְתָה לְבָנִים"
 2. ^ על פי רש"י, פרק ל, כב
 3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 מדרש תדשא ח
 4. ^ יש מהספרים החיצוניים הגורסים כי נולד בב'קצ"גספר היובלים פרק כח פסוק יז
 5. ^ מדרש תדשא ח
 6. ^ 6.0 6.1 ילקוט שמעוני תורה קסב
 7. ^ פרק כ"ח פסוק ל"א
 8. ^ יש מהספרים החיצוניים הגורסים כי נולד בא' בתמוז ספר היובלים, ‏פרק כ"ח פסוק ל"ב, באתר "דעת"
 9. ^ ילקוט שמעוני , שמות פרק א, קסב
 10. ^ יעל לוין, בדמיך חיי - על לידת בנימין ומות רחל באתר דעת
 11. ^ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ז' עמוד ב'
 12. ^ כלי יקר על ספר בראשית, פרק כ"ט, פסוק ל"ג
 13. ^ תנחומא ט'
 14. ^ בראשית רבה ע"א ד'
 15. ^ מהבנים
 16. ^ שהרי כל אישה הייתה אמורה ללדת שלושה בנים ולאה ילדה ששה, שלושה שהייתה אמוה ללדת ועוד בן אחד שכל אחת מהנשים הנוספות היו אמורות ללדת
 17. ^ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ס' עמוד א'
 18. ^ בראשית רבה סוף פרק ע"ב
 19. ^ בראשית רבה פ"ב ט'
 20. ^ לפעמים ימים נכתבים עם נו"ן כמו "לקץ הימין" ספר דניאל, פרק י"ב, פסוק י"ג


Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0