שמעיה (נביא)

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Gnome-edit-clear.svg
יש לערוך ערך זה. הסיבה היא: סגנון בעייתי, למשל "סדקים קלים בין שני הגופים", עירוב סגנונות, עודף ציטוטים יחסית לטקסט חופשי.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית.

שמעיה היה נביא בתקופה שלאחר פילוג הממלכה (בתקופת רחבעם מלך יהודה ובתקופת ירבעם בן נבט מלך ישראל). על נבואותיו לא מופיע מידע בתנ"ך, אך עיקר פעולותיו הידועות הן הזהרת רחבעם מלצאת למלחמת אחים נגד ירבעם בגלל פילוג הממלכה והחזרתם בתשובה של רחבעם ושריו החוטאים בעקבות מסע שישק שעשה שישק הראשון.

הרקע לפעולות שמעיה (פילוג הממלכה)

הרקע לפילוג

הרקע לתקופת שלמה

בתקופת השופטים החל ניתוק קל בין שבט יהודה לשאר שבטי ישראל. שבטי הדרום בראשות יהודה נלחמו במלחמותיהם כאשר שבטי הצפון נלחמו במלחמותיהם. למרות שבתקופת שאול לכאורה כל השבטים התאחדו לממלכה מאוחדת, היו עדיין סדקים קלים בין שני הגופים. לאחר מות שאול שבטי הדרום המליכו עליהם את דויד ושבטי הצפון המליכו עליהם את אשבעל. למרות שפילוג זה נמשך רק 7 שנים עדיין היו סדקים בין השבטים שהתבטאו במרד אבשלום בראשות אבשלום ומרד שבע בן בכרי בראשות שבע בן בכרי.

תקופת שלמה

לאחר מלכות דויד מלך בנו שלמה. בתקופת שלמה נפתחו קווי מסחר רבים בינלאומיים והתבצעו המון מפעלי בנייה שבראשם בניית בית המקדש. כתוצאה מכך העם עבד בפרך חלק מהזמן ונאלץ לשלם מסים גבוהים במיוחד לשלמה. רק שבט יהודה לא נאלץ לשלם. באחרית ימיו נשא שלמה הרבה נשים נוכריות (ביניהם גם את בת פרעה מלך מצרים) מה שעורר את זעם ה' להענישו. באותה תקופה קודם בתפקיד ירבעם בן נבט לתפקיד האחראי על העול לבית יוסף. אותו ירבעם הלך בשדה ופתאום למולו הופיע אחיה השילוני. אחיה קרע בגד ל12 חתיכות ונתן לירבעם 10 מהן ואמר לו שהוא ימלוך על 10 שבטי ישראל ושבית דויד ימלוך רק ל שבט אחד (שהוא ערבוב של שבט יהודה ושבט בנימין). באותה תקופה התחלף השלטון במצרים. בעקבות הנבואה של אחיה מרד ירבעם בשלמה לאחר שהמרד נכשל ברח ירבעם למצרים מפני שלמה (מלך מצרים קיבל אותו ומורדים אחרים בשלמה (כמו הדד האדומי) בברכה כי מרדו בשלמה שהיה קרוב משפחה של פרעה הקודם).

הפילוג עצמו

לאחר מות שלמה, בנו רחבעם הלך לשכם כדי לקבל את הסכמת העם למלכותו על שבטי ישראל. שבטי ישראל קראו לנציגם ירבעם בן נבט לחזור ממצרים כדי ליצג אותם בהמלכה. במהלך ההסכמה על המלכתו ביקש העם ברשות ירבעם שרחבעם שישלוט ביד רכה יותר מאשר שלמה אביו (שהעביד את העם בפרך לבגלל מפעלי בנייה). רחבעם פרש לשלושה ימי התייעצות. בהתחלה הוא התייעץ עם הזקנים החכמים והם אמרו לו להקשיב לעם ולנהוג לפי דברו אך רחבעם פנה לחבריו הצעירים והם אמרו לו אפילו להגדיל את עבודת הפרך של העם ולא להיכנע לדרישותיהם. רחבעם קיבל את עצת חבריו ולאחר שאמר אותה לעם התעורר כעס עצום בעם והם מרדו בו. רחבעם ניסה להרגיעם ושלח אליהם את השר אדרם על המס השנוא מאד עליהם אך העם רגם אותו למוות ומרד בבית דוד באופן סופי.

פעולות שמעיה

הזהרת רחבעם מלצאת למלחמת אחים

רחבעם נס מודאג לירושלים בירתו וגייס 180,000 איש מיהודה ובנימין (שהיו נאמנים למלכותו) לשוב לכבוש את שבטי ישראל המורדים. אך פה אומר אלוקים לשמעיה:

ויהי דבר האלוקים אל שמעיה איש האלוקים לאמר אמר אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל בית יהודה ובנימין ויתר העם לאמר כה אמר ה' לא תעלו ולא תלחמון עם אחיכם בני ישראל שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה (מלכים א' ,י"ב, כ"ב-כ"ד)

. בעקבות כך חזרו החיילים לבתיהם ונמנעה המלחמה.

מלכות רחבעם ופלישת שישק

בהמשך מלוכת רחבעם הוא הקים ערי מבצר גדולות אך גם חטא לאלוקים והקריב בבמות. הוא עורר את כעס ה' ששלח עליו את שישק הראשון מלך מצרים (שחיכה להזדמנות כמו זאת (פילוג הממלכה) כדי לנקום בשאריות פרעה הקודם):

ויהי כהכין מלכות רחבעם וכחזקתו עזב את תורת ה' וכל ישראל עמו ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים על ירושלם כי מעלו בה' באלף ומאתים רכב ובששים אלף פרשים ואין מספר לעם אשר באו עמו ממצרים לובים סכיים וכושים וילכד את ערי המצרות אשר ליהודה ויבא עד ירושלם (דברי הימים ב, י"ב, א-ד)

. בעקבות כך בא שמעיה לרחבעם ואמר לו:

ויאמר להם כה אמר ה' אתם עזבתם אתי ואף אני עזבתי אתכם ביד שישק (דברי הימים ב, י"ב, ה)

. בעקבות כך נכנעו שרי יהודה ורחבעם לפני אלוקים וחזרו בתשובה. בעקבות כך אמר אלוקים לשמעיה שהוא מרחם ומחלץ את יהודה:

כנעו לא אשחיתם ונתתי להם כמעט לפליטה ולא תתך חמתי בירושלם ביד שישק כי יהיו לו לעבדים וידעו עבודתי ועבודת ממלכות הארצות (דברי הימים ב, י"ב, ז-ח)

. שישק עלה על ירושלים ובזז את אוצרות בית המקדש ואוצרות בית המלך, לקח את מגיני הזהב של המלך שלמה (רחבעם הכין לאחר מכן מגיני נחשת במקומם (כדי שלא יבזזו גם הם, היו הרצים נושאים לפניו את מגיני הנחשת כשהיה בא ואחר כך שמים אותם במחבואם)).

הופעות שמעיה במקרא

מלכים

  • פרק י"ב (סיפור הפילוג):

וילך רחבעם שכם כי שכם בא כל ישראל להמליך אתו ויהי כשמע ירבעם בן נבט והוא עודנו במצרים אשר ברח מפני המלך שלמה וישב ירבעם במצרים וישלחו ויקראו לו ויבאו ירבעם וכל קהל ישראל וידברו אל רחבעם לאמר אביך הקשה את עלנו ואתה עתה ה'מעבדת אביך הקשה ומעלו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך ויאמר אליהם לכו עד שלשה ימים ושובו אלי וילכו העם ויועץ המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עמדים את פני שלמה אביו בהיתו חי לאמר איך אתם נועצים להשיב את העם הזה דבר וידבר אליו לאמר אם היום תהיה עבד לעם הזה ועבדתם ועניתם ודברת אליהם דברים טובים והיו לך עבדים כל הימים ויעזב את עצת הזקנים אשר יעצהו ויועץ את הילדים אשר גדלו אתו אשר העמדים לפניו ויאמר אליהם מה אתם נועצים ונשיב דבר את העם הזה אשר דברו אלי לאמר ה'מן העל אשר נתן אביך עלינו וידברו אליו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה תאמר לעם הזה אשר דברו אליך לאמר אביך הכביד את עלנו ואתה ה'מעלינו כה תדבר אליהם קטני עבה ממתני אבי ועתה אבי העמיס עליכם על כבד ואני אוסיף על עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים ויבו ירבעם וכל העם אל רחבעם ביום השלישי כאשר דבר המלך לאמר שובו אלי ביום השלישי ויען המלך את העם קשה ויעזב את עצת הזקנים אשר יעצהו וידבר אליהם כעצת הילדים לאמר אבי הכביד את עלכם ואני אסיף על עלכם אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים ולא שמע המלך אל העם כי הייתה סבה מעם ה’ למען הקים את דברו אשר דבר ה’ ביד אחיה השילני אל ירבעם בן נבט וירא כל ישראל כי לא שמע המלך אלהם וישבו העם את המלך דבר לאמר מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דוד וילך ישראל לאהליו ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם וישלח המלך רחבעם את אדרם אשר על המס וירגמו כל ישראל בו אבן וימת והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלם ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה ויהי כשמע כל ישראל כי שב ירבעם וישלחו ויקראו אתו אל העדה וימליכו אתו על כל ישראל לא היה אחרי בית דוד זולתי שבט יהודה לבדו ויבאו רחבעם ירושלם ויקהל את כל בית יהודה ואת שבט בנימן מאה ושמנים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם בית ישראל להשיב את המלוכה לרחבעם בן שלמה ויהי דבר האלוקים אל שמעיה איש האלוקים לאמר אמר אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל בית יהודה ובנימין ויתר העם לאמר כה אמר ה’ לא תעלו ולא תלחמון עם אחיכם בני ישראל שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את דבר ה’ וישבו ללכת כדבר ה' ויבן ירבעם את שכם בהר אפרים וישב בה ויצא משם ויבן את פנואל ויאמר ירבעם בלבו עתה תשוב הממלכה לבית דוד אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית ה’ בירושלם ושב לב העם הזה אל אדניהם אל רחבעם מלך יהודה והרגני ושבו אל רחבעם מלך יהודה ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אלהם רב לכם מעלות ירושלם הנה אלקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן ויהי הדבר הזה לחטאת וילכו העם לפני האחד עד דן ויעש את בית במות ויעש כהנים מקצות העם אשר לא היו מבני לוי ויעש ירבעם חג בחדש השמיני בחמשה עשר יום לחדש כחג אשר ביהודה ויעל על המזבח כן עשה בבית אל לזבח לעגלים אשר עשה והעמיד בבית אל את כהני הבמות אשר עשה ויעל על המזבח אשר עשה בבית אל בחמשה עשר יום בחדש השמיני בחדש אשר בדא מלבד ויעש חג לבני ישראל ויעל על המזבח להקטיר

דברי הימים ב'

  • פרק י"א (כמעט פורצת מלחמה בעקבות הפילוג):

ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם ישראל להשיב את הממלכה לרחבעם ויהי דבר ה’ אל שמעיהו איש האלוקים לאמר אמר אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל ישראל ביהודה ובנימן לאמר כה אמר ה’ לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את דברי ה’ וישבו מלכת אל ירבעם וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה ויבן את בית לחם ואת עיטם ואת תקוע ואת בית צור ואת שוכו ואת עדלם ואת גת ואת מרשה ואת זיף ואת אדורים ואת לכיש ואת עזקה ואת צרעה ואת אילון ואת חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצרות ויחזק את המצורות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין ובכל עיר ועיר צנות ורמחים ויחזקם להרבה מאד ויהי לו יהודה ובנימן והכהנים והלוים אשר בכל ישראל התייצבו עליו מכל גבולם כי עזבו הלוים את מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כי הזניחם ירבעם ובניו מכהן לה’ ויעמד לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתנים את לבבם לבקש את ה’ אלהי ישראל באו ירושלם לזבוח לה’ אלהי אבותיהם ויחזקו את מלכות יהודה ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים שלוש כי הלכו בדרך דויד ושלמה לשנים שלוש ויקח לו רחבעם אשה את מחלת בן ירימות בן דויד אביהיל בת אליהב בן ישי ותלד לו בנים את יעוש ואת שמריה ואת זהם ואחריה לקח את מעכה בת אבשלום ותלד לו את אביה ואת עתי ואת זיזא ואת שלמית ויאהב רחבעם את מעכה בת אבשלום מכל נשיו ופילגשיו כי נשים שמונה עשרה נשא ופילגשים ששים ויולד עשרים ושמונה בנים וששים בנות ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מעכה לנגיד באחיו כי להמליכו ויבן ויפרץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימן לכל ערי המצרות ויתן להם המזון לרב וישאל המון נשים

  • פרק י"ב (פלישת שישק):

ויהי כהכין מלכות רחבעם וכחזקתו עזב את תורת ה’ וכל ישראל עמו ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים על ירושלם כי מעלו בה’ באלף ומאתים רכב ובששים אלף פרשים ואין מספר לעם אשר באו עמו ממצרים לובים סכיים וכושים וילכד את ערי המצרות אשר ליהודה ויבא עד ירושלם ושמעיה הנביא בא אל רחבעם ושרי יהודה אשר נאספו אל ירושלם מפני שישק ויאמר להם כה אמר ה’ אתם עזבתם אתי ואף אני עזבתי אתכם ביד שישק ויכנעו שרי ישראל והמלך ויאמרו צדיק ה’ ובראות ה’ כי נכנעו היה דבר ה’ אל שמעיה לאמר נכנעו לא אשחיתם ונתתי להם כמעט לפליטה ולא תתך חמתי בירושלם ביד שישק כי יהיו לו לעבדים וידעו עבודתי ועבודת ממלכות הארצות ויעל שישק מלך מצרים על ירושלם ויקח את אצרות בית ה’ ואת אצרות בית המלך את הכל לקח ויקח את מגני הזהב אשר עשה שלמה ויעש המלך רחבעם תחתיהם מגני נחשת והפקיד על יד שרי הרצים השמרים פתח בית המלך ויהי מדי בוא המלך בית ה’ באו הרצים ונשאום והשבום אל תא הרצים ובהכנעו שב ממנו אף ה’ ולא להשחית לכלה וגם ביהודה היה דברים טובים ויתחזק המלך רחבעם בירושלם וימלך כי בן ארבעים ואחת שנה רחבעם במלכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלם העיר אשר בחר ה’ לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל ושם אמו נעמה העמנית ויעש הרע כי לא הכין לבו לדרוש את ה’ ודברי רחבעם הראשנים והאחרונים הלא הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועדו החזה להתיחש ומלחמות רחבעם וירבעם כל הימים וישכב רחבעם עם אבתיו ויקבר בעיר דויד וימלך אביה בנו תחתיו

.

ראו גם

Logo hamichlol.png
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0