פתיחת התפריט הראשי

המכלול β

גיבורי דוד

Incomplete-document-purple.svg יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. וכן לא מספיק למנות את שמות הגיבורים ולצטט את הפסוקים, כדאי לפרט אודותם, אחרת אין חשיבות אנציקלופדית.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.

גיבורי דוד הם שלושים ושבעה לוחמים אשר לחמו לצידו של דוד המלך. ככה"נ היו חלק מחבורת הלוחמים שהתגבשה סביב דוד בעת שברח ממפני שאול במדבר יהודה.

"אוריה החתי", ציור מאת רמברנדט, שנת 1665.

תוכן עניינים

מניין הגיבורים

לאחר דברי דוד האחרונים בספר שמואל, נמנים גיבורי דוד ורשימה נוספת קיימת גם בספר דברי הימים א. שתי הרשימות כמעט זהות אך חלק משמות הגיבורים שונים במקצת.

 1. עדינו העצני[1]
 2. אלעזר בן דודו (בן אחוחי) – עליו מסופר שסייע לדוד במלחמתו נגד הפלשתים ובמלחמתו עשה לו ה' תשועה גדולה.[2]
 3. שמא בן אגא הררי – הציל את "חלקת העדשים" של ישראל מן הפלשתים, גם לו עשה ה' תשועה גדולה.[3]
 4. אבישי בן צרויה – אחיו של יואב והרג במסגרת אחת המלחמות שלוש מאות איש בחנית[4]
 5. בניהו בן יהוידע - מוגדר כ"איש חיל רב פעלים" ונקרא גם מקבצאל. עליו מסופרים סיפורי גבורה דוגמת הריגת אריה וניצחון מול איש מיצרי חמוש.[5]
 6. עשהאל בן צרויה אחיהם של יואב ואבישי[6]
 7. אלחנן בן דודו אשר התגורר בבית לחם.[7]
 8. שמה החרודי/שמות ההרורי[8]
 9. אליקא החרודי[9]
 10. חלץ הפלטי/חלץ הפלוני על מקורו חלוקים הדעות, יש שאומרים שהיה מבני פלט שהתגוררו בדרום יהודה. אך מרשימת מפקדי העוצבות בדברי הימים א (פרק כז פסוק י) נאמר שהוא מבני אפרים, ולכן ייתכן והכוונה שהוא ממשפחת היפלטי שנזכרת בגבול בית יוסף משבט אפרים.[10]
 11. עירא בן עקש התקועי, מן העיר תקוע. לפי הרד"ק היה שם משפחתו "היאירי", והוא אותו עירא שהוזכר גם בשמואל ב פרק כ' פסוק כ"ו שהיה "כהן לדוד", זאת אומרת שהיה מביא את מתנות הכהונה שלו לדוד.[11]
 12. אביעזר הענתותי מהעיר ענתות הנמצאת בהרי בנימין.[12]
 13. צלמון האחוחי/עילי האחוחי ממשפחת האחוחי שהינה משפחה ידועה בשבט בנימין שהתגוררה בנטופה שליד ירושלים.[13]
 14. מהרי הנטופתי גם הוא מנטופה שליד ירושלים.[14]
 15. חלב בן בענה הנטופתי, גם הוא מנטופה שליד ירושלים.[15]
 16. איתי בן ריבי מגבעת בני בנימין. את הגבעה מזהים בדרך כלל עם תל אל פול הנמצאת ממערב לשכונת פסגת זאב בירושלים.[16]
 17. בניהו/בניה הפרעתני מן העיר פרעתון.[17]
 18. חורי/הדי מנחלי געש. ייתכן ומדובר במקום באזור "הר געש" אשר מוזכר כמקום ליד תמנת חרס מקום קבורתו של יהושע בן נון[18]
 19. אביאל/אבי עלבון הערבתי. ייתכן ומקורו בבית הערבה שבמדבר יהודה[19].
 20. עזמות הברחמי/הבחרומי. אשר מקורו מבחורים הנמצאת ליד ירושלים בנחלת שבט בנימין.[20]
 21. אליחבא השעלבני מהעיר הקדומה שעלבים.[21]
 22. בני ישן יהונתן שם הגיבור הוא יהונתן בן ישן.[22]
 23. שמה ההררי[23]
 24. אחיאם בן שרר האררי' כנראה בן יששכר אשר התגורר בהר אפרים.[24]
 25. אליפלט בן אור/בן אחסבי[25]
 26. אליעם בן אחיתופל הגילוני. פרשנים שונים סוברים כי אליעם הוא אביה של בת שבע[26] ולכן הוא גם חותנו של אוריה החתי שגם הוא היה מגיברוי דוד. אליעם היה תושב גילה שבנחלת יהודה שם היה לאביו אחיתופל בית.[27]
 27. חצרי/ו הכרמלי אשר מוצאו מכרמל שביהודה.[28]
 28. פערי הארבי מהעיר ארב שביהודה (מוזכרת גם ביהושע טו נב).[29]
 29. יגאל/יואל בן נתן מהעיר צובה שבמחוז בית לחם.[30]
 30. בני הגדי/הגרי מבני שבט גד או משבט ההגריאים.[31]
 31. צלק העמני שתי אפשרויות במקורותיו: עמוני מהעם עמון, או שמקורו בכפר עמונה שליד עפרה המקראית.[32]
 32. נחרי הבארותי – נושא כלי יואב בן צרויה מבארות שבבנימין[33]
 33. עירה היתרי מקורו או ממשפחת "היתרי" אשר מוצאה מהעם החיווי שנבלעה ביהודה והתגוררה בקריית יערים, או שמקורו מיתיר שביהודה.[34]
 34. גרב היתרי אחיו של עירה.[35]
 35. אוריה החיתי
 36. מבוני/סבכי החשתי מהעיר חושה.

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים