נמרוד

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נִמְרוֹד הוא אישיות מהתנ"ך המוזכרת בספר בראשית, פרק י', כבנו של כוש, בן חם, בן נח.

במקרא ובמדרש

בניגוד לרוב הדמויות המוזכרות בפרשת נח, נמרוד אינו מייצג אב קדום של עם כלשהו, אלא עומד כדמות בפני עצמו. הוא אינו מוצג בציון שמו בלבד, כדמויות האחרות בפרשה, אלא מובאים גם פרטים מועטים על חייו, שהיה גיבור ציד, שמלכותו חלה בארץ שנער, בערים בבל, ארך, אכד וכלנה (עיר שאינה מזוהה כיום). לדעת הרמב"ן ופרשנים נוספים נמרוד בנה בנוסף להם באשור את הערים נינוה, כלח, רסן ורחובות עיר (גם היא אינה מזוהה כיום). בספר מיכה, פרק ה', נזכרת "ארץ נמרוד" בהתייחס לבבל.

נמרוד חי כ-215 שנה משנת א'תתק"ח עד יום מותו של אברהם בשנת ב'קכ"ג. יש מהמפרשים האומרים כי הוא נרצח על ידי עשיו כשעשיו שדד מנמרוד את הבגד המיוחד שלו.

שמו נדרש לגנאי כמורד בה' כמבואר בחז"ל בין השאר מיוחסת לו במדרש היוזמה של בניית מגדל בבל, וכמו כן מסופר עליו במדרש שצווה להשליך לכבשן את אברהם, בעודו צעיר, בשל סירובו לסגוד לאלילי בבל. במדרש אברהם והצלמים המופיע בבראשית רבה מתואר העימות התאולוגי בין אברהם המונותאיסט לבין נמרוד עובד האלילים: בתלמוד (בבא בתרא, צא, א) מסופר שנמרוד אסר את אברהם בעיר כותה במשך שלוש שנים.[1]


נטלו ומסרו לנמרוד. אמר לו: עבוד לאש. אמר לו אברהם: ואעבוד למים, שמכבים את האש? אמר לו נמרוד: עבוד למים! אמר לו: אם כך, אעבוד לענן, שנושא את המים? אמר לו: עבוד לענן! אמר לו: אם כך, אעבוד לרוח, שמפזרת עננים? אמר לו: עבוד לרוח! אמר לו: ונעבוד לבן אדם, שסובל הרוחות (=שיש בתוכו "רוח", כלומר נשמה)? אמר לו: מילים אתה מכביר, אני איני משתחוה אלא לאוּר (=לאש) - הרי אני משליכך בתוכו, ויבא אלוק שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו!

בראשית רבה ל"ח, יג

גם יוסף בן מתתיהו (קדמוניות היהודים, ספר א פרק 4) מתאר את נמרוד כמציב אלטרנטיבה לכניעת האדם לאיתני הטבע ולשליטת ה', וקורא לבני האדם לשלוט בטבע ואף להתגונן מפני ה' באמצעות מגדל בבל שיגן עליהם מפני סכנת המבול.

רבי אברהם אבן עזרא מפרש את הפשט של המקרא "לפני ה'" שנמרוד היה מקריב קורבנות עולה לה'[2], אך הוא מוסיף שהדרש דורש זאת אחרת.

בדרש חז"ל, אמרפל המוזכר בספר בראשית הוא נמרוד ושמו נדרש בנוטריקון שאמר לאברהם פול לכבשן האש (תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף נג עמוד א).


השם "נמרוד"

ביהדות יש הסתייגות משימוש בשם "נמרוד", משום היותו אדם רשע, ובפרט כששמו מורה על טבעו הרע. אך בקרב מי שאינם שומרי תורה ומצוות שם זה היה מצוי בעבר אך נתמעט מאוד כיום.

הסיפורים שנקשרו לשמו של נמרוד מופיעים, להבדיל, גם במסורות הנצרות והאסלאם והשם מופיע כשם משפחה נוצרי. קיימים גם כתבי עת בתחומים שונים הנושאים את השם נמרוד. הדימוי של נמרוד כגיבור ציד קיבל ביטוי בשימושו כשם של ספינות מלחמה בריטיות, מטוס קרב בריטי, הוקר נמרוד, מטוס סיור בריטי, הוקר סידלי נמרוד, וטיל נ"ט ישראלי, נמרוד.

למרגלות החרמון נמצא מבצר נמרוד, וסמוך אליו הוקם היישוב נמרוד. בחמש מדינות בארצות הברית קיימים יישובים הנושאים את השם נמרוד.

לקריאה נוספת

  • Uehlinger, Christoph. "Nimrod." Pages 627-630 in Dictionary of Deities and Demons in the Bible. Edited by Karel van der Toorn, Bob Becking, and Pieter W. van der Horst. 2nd ed. Leiden: Brill, 1999. ISBN 90-04-11119-0

קישורים חיצוניים

הערות שוליים