פורטל:הלכה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
לוגו המכלול לאתר.png
בדף זה חסרה אספקלריה תורנית. הסיבה לכך: ניסוחים בסגנון של מדעי היהדות.
אנא אל תסירו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
בדף זה חסרה אספקלריה תורנית. הסיבה לכך: ניסוחים בסגנון של מדעי היהדות.
אנא אל תסירו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

P halacha2.png

ההלכה היא אוסף הדינים והמצוות שעל-פיהם מצוּוים יהודים להתנהג בכל תחום מתחומי החיים, וכן שבע המצוות המתייחסות גם לנוכרים. ההלכה כוללת תחומים רבים: החל מדיני משפחה ויחסי אישות, איסור והיתר, וכלה במערכת המשפט העברי, העוסקת בעיקר בתחומים של דיני ממונות, נזיקין ודיני עונשין, ומשיקה בתחומים רבים לשיטות משפט כלליות אחרות.

The10Commandments.png

יסודה של ההלכה הוא בתנ"ך – בפרט בחמישה חומשי תורה – המהווה קודקס מחייב ומכונן. במקביל, הלכות רבות אינן מפורשות בתנ"ך, אלא נקבעו בעבר וממשיכות להיקבע על-פי סוגים שונים של כלי פסיקה: בהם הפקת ההלכה מהתנ"ך באמצעות המידות שהתורה נדרשת בהן או מסורות שעברו כהלכה למשה מסיני, לצד כלים של חקיקה דינמית כתקנות חכמים ומנהגים. שמה הכולל של התורה העוסקת בהפקת דינים ופרשנויות שאינם כתובים בתנ"ך במפורש הוא התורה שבעל-פה. תורה זו התפתחה לאורך השנים והתווספו לה ספרות ענפה, כללים ודרכי חשיבה, דבר שהביא להתפתחות גישות שונות הן בלימוד עיוני והן בפסיקת הלכה למעשה.

Decorative text divider 3.svg


דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה.


בחרו ערך מומלץ מהרשימה וצפו בתקצירו:

Article1 B.svg

הלוח העברי  •  מניין השנים בלוח העברי  •  טומאה וטהרה  •  סדר ליל ראש השנה  •  צמצום (הלכה) • 


משפט עברי

אין הולכין בממון אחר הרוב  •  תקנות הקהילה  •  תקנות שו"ם  •  חזקה (הלכה)  •  דרישה וחקירה  •  ספק (הלכה)  •  אחריות נכסים  •  הגט מקליווא

אישים

רבי אברהם יצחק הכהן קוק  •  רבי יוסף בכור שור  •  מהר"ל מפראג  •  רבי עקיבא איגר  •  רבי אברהם ישעיהו קרליץ

בדיקת נקיונו של האתרוג מכתמים

צמצום הוא מושג תלמודי-הלכתי המתייחס לדיוק האנושי ולמגבלותיו. בתלמוד ובהלכה נעשה שימוש ביחידות מידה למידות ולזמנים, ונדרשת לעתים התייחסות למקרים שבהם שני דברים שווים במידתם, או שני דברים המתרחשים בו-זמנית. בעניין זה, חולקים התנאים האם אפשר לצמצם, או אי אפשר לצמצם. המלה "צמצום" בלשון חז"ל פירושה דיוק, ולפיכך "אפשר לצמצם" בהקשר זה משמעותו שלצורך ההכרעה ההלכתית מתקבל הדיוק האנושי כדיוק מוחלט, והדיוק שאליו הגיע האדם בחושיו ובכלים הרגילים העומדים לרשותו מספיק מבחינה הלכתית כדי להגדיר דיוק או שוויון, אף שאילו תתבצע מדידה אבסולוטית באמות-מידה מוחלטות יימצא, מן הסתם, שהדבר אינו מדויק. זו שיטתו של רבי יוסי הגלילי. דעת החכמים החולקים על רבי יוסי הגלילי היא ש"אי אפשר לצמצם", כלומר, יכולת הדיוק האנושית אינה מספיקה כדי להגדיר הלכתית דיוק או שוויון, ולכן מקרה כזה נידון כספֵק, לפי כללי הספקות בהלכה.


Judenbad Speyer 6 View from the first room down.jpg

מקווה עתיק בעיר שפייר שבגרמניה. "מקווה" כשמו כן הוא - מקווה מים (שנקוו בו המים, ולא שנשאבו אליו) שנועד בהלכה להיטהרות מסוגים מסוימים של טומאה. היישום המרכזי של המקווה בימינו הוא להיטהרות מטומאת הנידה.

שריפת ספרי הרמב"ם התרחשה בידי האינקוויזיציה בשנת 1233 בעקבות פולמוס סביב הגותו של הרמב"ם, בעיקר כפי שהשתקפה בספריו מורה נבוכים ו'ספר המדע' שבתוך הסדרה משנה תורה. הפולמוס החל עוד בחייו של הרמב"ם, ונגע להנחות היסוד ומתודות הדיון והחשיבה בהן השתמש הרמב"ם. 'מורה נבוכים' עוסק בשאלות פילוסופיות כלליות שאינם נוגעות רק להלכה, כך גם הרמב"ם לא מסתיר בו את השפעתם של אריסטו ושל הפילוסופיה היוונית על חשיבתו - השפעה שניכרת גם ב'ספר המדע'. גישה חדשנית זו עוררה עליו את זעמם של חכמים מסורתיים רבים, והללו ראו בו סכנה למסורת.

הדיון החל בעיר מונְפֶלְיֶה שבצרפת, בשנת 1232 - כארבעים שנה לאחר פרסום 'מורה נבוכים'. ראשיתו היא במכתב ששלח הרב שלמה מן ההר ושניים מתלמידיו: רבי יונה גירונדי ורבי דוד בן שאול, לחכמים שונים בצרפת, חלקם מבעלי התוספות, והללו הטילו חרם בעקבות המכתב על ספרי הרמב"ם, והפיצו את דבר החרם בקהילות צרפת וספרד. הדבר עורר ויכוח סוער בו השתתפו חכמים בולטים נוספים כרבי דוד קמחי ודון יצחק אברבנאל שצידדו ברמב"ם. לטענת רבי אברהם בן הרמב"ם המתנגדים פנו לאינקוויזיציה והיא שרפה את ספרי הרמב"ם. רבי יונה גירונדי שנמנה עם מתנגדיו של הרמב"ם בתחילה, שינה את דעתו בעקבות שריפת הספרים, ואף טען ששריפת התלמוד בפריז שהתרחשה שנים מועטות לאחר מכן, ב-1242, אירעה כעונש משמיים על שריפת ספרי הרמב"ם.

טוען את הלשוניות...

  [ עריכה ]
המנהג הוא צורת התנהגות שהשתרשה בקהילה היהודית כתוספת למצוות התורה. ככלל, מיוחסת חשיבות רבה למנהג כגורם מחייב, ובתלמוד נסמך רבי יוחנן על הפסוק: ”שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך” (ספר משלי, פרק א', ח') כדי להדגיש עד כמה חשוב להחזיק במנהג-אבות. קיים מגוון רחב של מנהגים בעלי משמעות רבה עבור החיים היהודיים, ומנהגים אלה בעלי מעמדות שונים; החל מהתחפשות בפורים שאינו אלא מנהג קליל ובלתי-מחייב, עבור דרך כפרות שנהוגות ברוב עדות ישראל, וכלה בחומרא דרבי זירא שהפך למנהג יסודי ומחייב בהלכות החמורות של טהרת המשפחה. כן יש את המנהג הנפוץ של חבישת הכיפה, שמעיקרו לא היה חובה כלל וכלל מבחינה הלכתית, אך כיום רבים מחשיבים אותו כחובה, והוא מאפיין רוב מוחלט של היהדות האורתודוקסית.

בהלכה קיימת הכלה של מנהגים סותרים במקומות שונים, כמו מנהגי הספרדים והאשכנזים, ששניהם נתפסים כלגיטימיים במידה שווה. אמנם, במידה שמנהגים שונים נובעים מוויכוח על פרשנות ההלכה המקורית, ההלכה שואפת להכריע בהם.

ראו גם

מנהג (יהדות)חומרא דרבי זיראפוק חזי מאי עמא דבראוצר דינים ומנהגים

  [ עריכה ]
המסורת היהודית כוללת את מכלול האמונות שמועברות מדור לדור עד למעמד הר סיני, ואף עד סיפור הבריאה כפי שמסופר בספר בראשית. המסורת נתפסת כמטא-הלכתית, והיא שמעצבת את ההלכה; כך לדוגמה, פרטי ההלכות המדוקדקים הנוגעים להלכות אפיית מצה, נובעים מהמסורת לפיה בני-ישראל אפו בצק שלא הספיק להחמיץ בעת יציאתם ממצרים. המסורת נתפסת כחשובה עד כדי שנאמר בתלמוד כי מקורה של כל התורה שבעל-פה במעמד הר סיני, ו"אפילו מה שהתלמיד שואל לרב, אמר הקב"ה למשה". ביהדות מספר גישות כלפי המסורת, כאשר הגישה ההלכתית הנפוצה היא הגישה האורתודוקסית - גישה הגורסת כי דברי התנ"ך וחז"ל קדושים, ואל לנו לשנות מדבריהם. אחד מהמנסחים הבולטים של המסורת האורתודוקסית בימינו הוא הרמב"ם, שכתב את י"ג העיקרים המתמקדים בעיקר באופי האמונה באלקים ועבודתו, תהליך היווצרותו של עם ישראל, נבואה ותחיית המתים.

ראו גם

מסורת (יהדות)בריאת העולםיציאת מצריםמעמד הר סיניהנבואה במסורת ישראלעיקרי האמונה היהודית

  [ עריכה ]
תקנות חכמים מהוות נדבך חשוב בתולדות ההלכה, והן מהוות מרכיב יסודי בפסיקת הלכה בכל תחום. בדומה לחקיקת משנה המקובלת במשפט הכללי שנעשית על ידי ממונים מטעם, כך בהלכה בסמכות חז"ל לתקן תקנות מחייבות. קיימים כמה סוגים של תקנות; סייגים - תקנות שנועדו למנוע עבירות, תקנות הודאה והלל שמיתקנות על ניסים (כגון חג פורים), בנוסף קיימות תקנות המתייחסות להלכות שקבעו חכמים מכוח הגיונם למטרות מוסריות או רוחניות, כגון קריאת התורה.

סוג נוסף של תקנות הן כאלה שהותקנו לצרכים מסוימים שהתעוררו במהלך ההיסטוריה, כדוגמת פרוזבול. מאוחר יותר, החלו להיתקן גם תקנות הקהילה - תקנות שמוזכרות כבר בתקופת התנאים, ומטרתן הסדרת חיי הקהילה - ונעשה בהן שימוש רב בתקופות שונות. תקנות אלה קיבלו משנה תוקף ומשמעות משהחלו להיתקן במסגרת פנים-קהילתית, לאחר שנוצרו צרכים חדשים מכוח התפצלות העולם ההלכתי בתחילת האלף הראשון, והן התחייבו בכל קהילה בפני עצמה לצורך הניהול השוטף של חיי הקהילה. כיום אין אף גוף הלכתי שמתקן תקנות המקובלות על כלל הציבור היהודי, בין השאר בעקבות הגישה האורתודוקסית לפיה בדורנו אנו מצווים בעיקר לשמור על המסורת, ופחות ליצור אותה.

ראו גם

תקנות חכמיםתקנות הקהילהתקנות שו"םחרם דרבנו גרשוםועד ארבע ארצות
3
100%
Maroon
#E8E4E3


תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן


Decorative text divider 3.svg


התקופות בהלכה

התקופות השונות בהלכה לא הוגדרו באופן פורמלי מלכתחילה, וההחלטה לגבי הגדרתן התקבלה תמיד בדיעבד - לרוב לאחר אירועים משמעותיים שהתרחשו ושהשפיעו על עולם ההלכה. בסיומה של כל תקופה, לרוב, נותר חותם הלכתי בולט שהותירו חכמי אותה תקופה על עולם ההלכה - אם בצורה של מפעל ספרותי רחב היקף, ייחודי, או סידור ההלכה במתודה חדשנית לתקופה. מקובל להתייחס להבדלים שבין חכמי התקופות כהבדלים מהותיים בחכמה ובגדלות רוחנית, כך שעל אף אי-קיומו של איסור הלכתי פורמלי, נהוג שחכמי תקופה אחת לא יפסקו הלכה למעשה באופן שונה מזה של חכמי תקופות קודמות להם.

מאפיין עיקרי שמתקיים בתקופת האחרונים הוא קִטלוג שני סוגים של חכמים: מרא דאתרא ופוסק הלכה - מול ראש ישיבה והלמדן. פוסק ההלכה הוא חכם שמשמש לרוב כרב הקהילה או נושא תפקיד פורמלי בה, שמתמקד בהוראת ההלכה בשאלות מעשיות שמתעוררות בקהילה, ואילו ראש הישיבה עוסק בעיקר בלימוד התאורטי לשמו, ומלמד זאת בעיקר צעירים במסגרת של ישיבה. ברוב התקופות החכמים עסקו בשני התחומים, אם כי לעיתים היה חכם שהתמקד בתחום אחד בלבד.


Decorative text divider 3.svg


תקופת הזוגות

[הצגה/ הסתרה]

תקופת התנאים

[הצגה/ הסתרה]

תקופת האמוראים

[הצגה/ הסתרה]

תקופת הסבוראים

[הצגה/ הסתרה]

תקופת הגאונים

[הצגה/ הסתרה]

תקופת הראשונים

[הצגה/ הסתרה]

תקופת האחרונים

[הצגה/ הסתרה]KaufmannManuscript.jpg

מספר שורות מכתב יד קאופמן: מסכת אבות, פרק א, משנה ו ומשנה ז. כתב-היד נחשב לאחד מכתבי-היד החשובים ביותר של המשנה, והוא מתוארך למאה ה-12 לערך.

בהלכה ספרות ענפה העוסקת בכל תחום מתחומי ההלכה. הראשון שניסה לסדר את ההלכה באופן שיטתי ולכתוב אותה באופן מסודר למען הדורות הבאים היה רבי יהודה הנשיא שכתב את ששת סדרי משנה, ובקיצור 'המשנה', בתחילת המאה השלישית. סביב המשנה נכתבו התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי, שכתיבתם מתאפיינת בציטוט דיונים מבתי המדרש בבבל ובארץ ישראל, וגם שמועות שאינן קשורות ישירות למשנה ודברי אגדה.

מקובל לומר כי את התלמוד הבבלי חתמו רב אשי ורבינא, ואת התלמוד הירושלמי חתם רבי יוחנן, אך קביעות אלו עמומות, כמו גם תיארוך חתימת שני התלמודים - אם בכלל היה תאריך בו הם נחתמו. המשנה והתלמוד הפכו גם הם, כתנ"ך – אם כי לא באותה מידה – לסמכות הלכתית עליונה, ועל-פיהם נכתבו בתקופת הראשונים ספרי פסיקה מפורסמים כספר ההלכות של הרי"ף, "משנה תורה" לרמב"ם, "ארבעה טורים" ו"שולחן ערוך", וכן ספרי פרשנות וחידושים על התלמוד, כדוגמת "חידושי הרשב"א", ו"חידושי הריטב"א". בתקופת האחרונים התפתחה הספרות ההלכתית בכמה כיוונים: ספרות הלכתית סביב התלמוד וספרי ההלכה של הראשונים, ספרות שאלות ותשובות רחבה ביותר, ובמקביל נפוצה שיטת הפלפול, שעל-פיה נכתבה ספרות רבה שעסקה בהיבטים חריפים של סוגיות התלמוד.

ראו גם

ספרות חז"למדרשי הלכהפרשנות התלמוד הבבליספרות השו"ת

ההלכה עוסקת בנושאים רבים ומגוונים ונוגעת בכל תחומי החיים. ההלכה קובעת חיובים מעשיים כמו ברית מילה, שלוש תפילות ביום, הנחת תפילין, מצוות הנוגעות לחגים ועוד.

כמו כן, ההלכה מטילה איסורים רבים המתווים את צרכיו של האדם באופן המותר, כגון האיסורים על אכילת מזון לא כשר, שביתה ממלאכה ביום שבת ושלילת קיום תשמיש עם נידה.

למעשה, בכל תחום שהוא, בתחומים מגוונים למיניהם בחיי היום יום, קובעת ההלכה חוקים ברורים, כמו חוקי המשפט העברי, הסדר מוסד הנישואים, ובכל הנוגע למוות ואבלות. ההלכה גם נוגעת בפרטים רבים הקשורים למוסר חברתי, ופרטים אלו נקראים "מצוות שבין אדם לחברו". רבים מתחומי ההלכה אינם נוהגים בפועל כיום בתקופת הגלות, כשהסיבה העיקרית לכך היא העדר בית מקדש, אך כל שאר תחומי ההלכה נשמרים בפועל בקרב החברה הדתית כיום.


Decorative text divider 3.svg


טוען את הלשוניות...

  [ עריכה ]
דיני ממונות בהלכה הם תחום נרחב בו עוסקת בעיקר פרשת משפטים שבספר שמות, והמסכתות בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא במשנה ובתלמוד. דינים אלו הם מורכבים ומקיפים כמות גדולה של תחומים; יחסי שותפות ושכנות, יחסי מזיק וניזק, הלכות קניינים, גזל ועוד. בהלכה כמה מושגים ייחודיים למשפט העברי בתחום דיני הממונות, כגון מיגו, גרמא בנזיקין, חלוקה קטגורית של מזיקים לארבעה אבות נזיקין ואחרים.

דינים אלו אינם מוטמעים כיום במשפט הישראלי באופן פורמלי, בניגוד לדיני משפחה. הסיבה לכך היא שגם בהלכה עצמה דיני ממונות גמישים יחסית, שכן להלכה "דבר שבממון תנאו קיים" (תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף נ"ו עמוד א'); כלומר - בדיני ממונות להסכם בין האנשים ומנהג המדינה ישנו משקל מסוים. עם זאת, פעילים גם בתי דין ובתי הוראה הדנים ע"פ דיני התורה, ואליהם מגיעים על דרך כלל בעלי דין שומרי תורה ומצוות.


Decorative text divider 3.svg

ראו גם

שניים אוחזים בטליתארבעה אבות נזיקיןגזל

  [ עריכה ]
דיני נפשות במשפט העברי נידונים במקומות שונים במקרא ובתלמוד - בו בעיקר במסכת סנהדרין. דיני נפשות בהלכה מוסמכים לדון בסנהדרין; "סנהדרין קטנה" - בת עשרים ושלושה דיינים, או סנהדרין גדולה - בת שבעים ואחד דיינים. דינים אלה מתחלקים לכמה סוגים: הוצאה להורג של עובר עבירה בידי סנהדרין באחת מארבע מיתות בית דין, מקרים של היתר להרוג בידי אדם פרטי, דיני העדפה של נפש מול נפש ושיקול של ביצוע עבירה מול מחיר של חיי-אדם. במקרא כמה מקרים קלאסיים של דיני נפשות, להם יוחדה ספרות הלכתית רבה, לדוגמה פרשיות בן סורר ומורה וזקן ממרא.

שלושה נושאים בולטים בשונותם בהלכה ביחס לכלל הדינים האחרים בהלכה - גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים - בהם בניגוד לכל שאר הדינים ההלכה קובעת באופן ברור כי במקרה של ברירה בין מוות לבין ביצוע אחת מהעבירות הללו - יש לבחור במוות.


Decorative text divider 3.svg

ראו גם

סנהדרין ומסכת סנהדריןארבע מיתות בית דיןייהרג ואל יעבור

  [ עריכה ]
דיני משפחה ואישות בהלכה עוסקים בכל מה שקשור לנישואין וגירושין, האנשים איתם מותר או אסור להתחתן, ההיבטים המשפטיים והכלכליים העומדים בבסיס התקשרות של נישואין, וכן בכל מה שקשור באישות. בהלכה קיימת חלוקה מעמדית ברורה, המקיימת מערכת יחסים מובהקת עם אפשרויות החיתון: עשרה יוחסין. בסדר נשים מופיעות ההלכות המסוימות עבור היחסים בין כל אחד לכל אחד מעשרה היוחסין הללו, ואין אף אחד מעשרה היוחסין הללו שיכול להינשא לכולם; ישנם שיכולים רק עם בני אותה קבוצה שלהם, וכאלה המותרים להינשא רק עם בני אותו הייחוס שלהם.
בהלכה עיסוק רב בשלל ההיבטים הקשורים בנישואין, והיא טבעה כמה מונחים יסודיים שחלקם מקובלים גם בישראל כיום (בעיקר עקב קבלת המשפט העברי במדינת ישראל לעניין דיני אישות). כך לדוגמה גט, כתובה, ייבום ואחרים.

בהלכה עיסוק רב גם בתנאים המותרים לקיום אישות; ככלל קובעת הגישה ההלכתית המקובלת כי אישות מותרת אך ורק על-פי תנאי ההלכה - כל אופן אחר אסור. מעבר לעצם האיסור, ההלכה דנה רבות אודות העונשים הצפויים למקיים יחסי אישות אסורים חלקם עונשם מוות באמצעות סקילה, ואישות עם אשת איש - מיתה בחנק.


Decorative text divider 3.svg

ראו גם

סדר נשיםאבן העזרחופה וקידושיןגטפסול חיתון

  [ עריכה ]
הענישה בהלכה כוללת את כל העונשים הניתנים בגין ביצוע העבירות השונות - הן מדאורייתא והן מדרבנן. ההלכה מכירה בענישה בידי שמיים, והדוגמה הבולטת לכך הוא עונש כרת, אך עיקר העונשים בהלכה, על-פי הציווי המקראי, הם בידי אדם; עונש מוות (המתבצע באחת מארבע מיתות בית דין), מלקות הניתנות לאדם שעבר עבירה, וקנס המושת על אדם שביצע עבירת רכוש. בנוסף, ישנם עונשים ייחודיים לעבירות מסוימות, שנועדו לכפר על עובר העבירה, כגון: גלות לעיר מקלט של רוצח בשגגה, וקרבנות שונים (כגון חטאת, אשם ואחרים). עונשים אלה מבוצעים רק בזמן שבית המקדש קיים והסנהדרין פועלת, ומכוננת מערכת שלטונית יהודית בארץ ישראל.

על אף שבית-דין אינו יכול לקבוע כללים חדשים בענישה, עונשים חדשים או עבירות חדשות, ההלכה מכירה בסמכותו של בית הדין ליזום עונשים חמורים - אף עד כדי מוות - שאינם כתובים בתורה, במקרים חריגים ומסוימים כאשר הם רואים צורך מסוים לכך. בנוסף קיימות גם סנקציות חברתיות המוכרות בהלכה, חרם ונידוי, שנועדו לאדם שעושה מעשים עליהם אין ענישה פורמלית.


Decorative text divider 3.svg

ראו גם

ארבע מיתות בית דיןמלקותכרתקנסחרם (הלכה)נידוי (הלכה)

  [ עריכה ]
מבנה מערכות השיפוט בהלכה גם הוא הירארכי, כמו מערכות משפט אחרות; בתי-הדין השונים בנויים במידרג הבא: בית דין של שלושה דיינים המוסמך לדון בדיני ממונות, ומעליו שתי ערכאות המכונות סנהדרין; האחת בת עשרים ושלושה דיינים המוסמכת לדון גם דיני נפשות, והגבוהה ביותר - המכונה בית דין הגדול שבירושלים - כוללת שבעים ואחד דיינים. בית-דין גדול זה נחשב לפוסק האחרון בהלכה, ובכל תחום - כולל דינים הנוגעים להנהגה אזרחית ועניינים שאין להם קשר ישיר להלכה. מבנה זה לא נשמר בגלות, ומערכת השיפוט העברית הפכה להיות מקומית-קהילתית.

סדרי הדין בהלכה הם גם בעלי מאפיינים שונים מאלה שבשיטות המשפט האחרות; כך לדוגמה, בבית-דין הלכתי אין עורך דין שטוען ומנהל את חקירת העדים ובעלי-הדין, אלא הדיינים עצמם עושים זאת. בנוסף, במשפט העברי ישנם נהלים קפדניים כיצד יש לנהל את חקירת העדים - תחום המכונה דרישה וחקירה.


Decorative text divider 3.svg

ראו גם

סנהדריןבית דין (הלכה)אב בית דיןדיין (הלכה)עדות (הלכה)דרישה וחקירהפסולי עדות
3
100%
Maroon
#E8E4E3


הברכה היהודית הנדירה ביותר היא ברכת החמה. ברכת החמה היא ברכת ראייה אותה מברכים בתקופת ניסן, כשרואים את השמש בתחילת כל מחזור בן 28 שנים. על פי המסורת השמש חוזרת למקומה המקורי בו הייתה בבריאת העולם, באותה שעה ובאותו יום בשבוע כבזמן הבריאה. על כן הברכה נאמרת בימי רביעי בלבד, יום בריאת המאורות על פי ספר בראשית, אחת ל-10,227 ימים. תאריך אמירת הברכה הוא ה-26 במרץ בלוח היוליאני, שעל פי הקירוב שלו נקבע זמן הברכה. בלוח הגריגוריאני, המקובל כיום, התאריך חל ב-8 באפריל עבור המאה ה-20 והמאה ה-21 וה-9 באפריל עבור המאה ה-22, כתוצאה מהתרחבות הפער בין הלוחות. הפעם הקודמת בה נאמרה הברכה הייתה ב-8 באפריל 2009 (י"ד בניסן ה'תשס"ט), והפעם הבאה תהיה ב-8 באפריל 2037 (כ"ג בניסן ה'תשצ"ז).

מציאה לפי סימן:
טוען את הלשוניות...
 • א-ז הלכות הנהגת אדם בבוקר
 • ח-כד הלכות ציצית
 • כה-מה הלכות תפילין
 • מו-נז הלכות ברכות השחר ושאר ברכות
 • נח-פח הלכות קריאת שמע
 • פט-קכז הלכות תפילה
 • קכח-קלד הלכות נשיאת כפים ונפילת אפים
 • קלה-קמט הלכות קריאת ספר תורה
 • קנ-קנו הלכות בית הכנסת
 • קנז-קסה הלכות נטילת ידים
 • קסו-קסח הלכות בציעת הפת
 • קסט-קפא הלכות דברים הנוהגים בסעודה
 • קפב-רא הלכות ברכת המזון
 • רב-ריז הלכות ברכת הפירות והריח
 • ריח-רלא הלכות שאר מיני ברכות
 • רלב-רלד הלכות תפילת המנחה
 • רלה-רלט הלכות קריאת שמע ותפילה של ערבית
 • רמ-רמא הלכות צניעות
 • רמב-תטז הלכות שבת ועירובין
 • תיז-תכח הלכות ראש חודש
 • תכט-תצד הלכות פסח
 • תצה-תקכט הלכות יום טוב
 • תקל-תקמח הלכות חול המועד
 • תקמט-תקסא הלכות תשעה באב ושאר תעניות
 • תקסב-תקפ הלכות תענית
 • תקפא-תרג הלכות ראש השנה
 • תרד-תרכד הלכות יום הכיפורים
 • תרכה-תרמד הלכות סוכה
 • תרמה-תרסט הלכות לולב
 • תער-תרפה הלכות חנוכה
 • תרפו-תרצז הלכות מגילה
 • א-כז הלכות שחיטה
 • כח הלכות כיסוי הדם
 • כט-ס הלכות טריפות
 • סא הלכות מתנות כהונה
 • סב הלכות אבר מן החי
 • סג הלכות בשר שנתעלם מן העין
 • סד הלכות חלב
 • סה-סח הלכות דם
 • סט-עח הלכות מליחה
 • עט-פ הלכות בהמות וחיות טהורות
 • פא הלכות דברים היוצאים מן החי
 • פב הלכות סימני העוף
 • פג הלכות דגים
 • פד-פה הלכות תולעים
 • פו הלכות ביצים
 • פז-צז הלכות בשר בחלב
 • צח-קיא הלכות תערובות
 • קיב-קכב הלכות מאכלי גויים
 • קכג-קלח הלכות יין נסך
 • קלט-קנח הלכות עבודה זרה
 • קנט-קעז הלכות ריבית
 • קעח-קפב הלכות חוקות הגויים וכישוף
 • קפג-קצט הלכות נדה
 • ר-רב הלכות מקוואות
 • רג-רלה הלכות נדרים
 • רלו-רלט הלכות שבועות
 • רמ-רמא הלכות כיבוד אב ואם
 • רמב הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם
 • רמג-רמד הלכות תלמיד חכם
 • רמה-רמו הלכות תלמוד תורה
 • רמז-רנט הלכות צדקה
 • רס-רסו הלכות מילה
 • רסז הלכות עבדים
 • רסח-רסט הלכות גרים
 • ער-רפד הלכות ספר תורה
 • רפה-רצא הלכות מזוזה
 • רצב הלכות שילוח הקן
 • רצג הלכות חדש
 • רצד הלכות ערלה
 • רצה-שד הלכות כלאים
 • שה-שכא הלכות פדיון בכור
 • שכב-של הלכות חלה
 • שלא הלכות תרומות ומעשרות
 • שלב-שלג הלכות מתנות עניים וכהונה
 • שלד-שלה הלכות נידוי וחרם
 • שלו-שלט הלכות ביקור חולים
 • שמ הלכות קריעה
 • שמא-תג הלכות אבילות
 • א-ו הלכות פריה ורביה
 • ז-כה הלכות אישות
 • כו-סה הלכות קידושין
 • סו-קיח הלכות כתובות
 • קיט-קנד הלכות גיטין
 • קנה הלכות מיאון
 • קנו-קסח הלכות יבום
 • קסט-קעו הלכות חליצה ויבום
 • קעז הלכות אונס ומפתה
 • קעח הלכות סוטה
 • א-כז הלכות דיינים
 • כח-לח הלכות עדות
 • לט-עד הלכות הלואה
 • עה-צו הלכות טוען ונטען
 • צז-קו הלכות גביית מלוה
 • קז-קי הלכות גביית חוב מהיתומים
 • קיא-קטז הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים
 • קיז-קכ הלכות אפותיקי
 • קכא הלכות העושה שליח לגבות חובו
 • קכב-קכח הלכות הרשאה
 • קכט-קלב הלכות ערב
 • קלג-קלט הלכות חזקת מטלטלין
 • קמ-קנב הלכות חזקת קרקעות
 • קנג-קנו הלכות נזקי שכנים
 • קנז-קע הלכות שותפים בקרקע
 • קעא-קעד הלכות חלוקת שותפות
 • קעה הלכות מצרנות
 • קעו-קפא הלכות שותפים
 • קפב-קפח הלכות שלוחין
 • קפט-רכו הלכות מקח וממכר
 • רכז-רמ הלכות אונאה ומקח טעות
 • רמא-רמט הלכות מתנה
 • רנ-רנח הלכות מתנות שכיב מרע
 • רנט-ערא הלכות אבידה ומציאה
 • ערב הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים
 • רעג-ערה הלכות הפקר ונכסי הגר
 • רעו-רפט הלכות נחלות
 • רצ הלכות אפוטרופוס
 • רצא-שב הלכות פקדון
 • שג-שה הלכות שומר שכר
 • שו הלכות אומנים
 • שז-שיט הלכות שוכר
 • שכ-של הלכות חכירות וקבלנות
 • שלא-שלט הלכות שכירות פועלים
 • שמ-שמז הלכות שאלה
 • שמח-שנח הלכות גניבה
 • שנט-שעז הלכות גזילה
 • שעח-שפז הלכות נזיקין
 • שפח הלכות מאבד ממון חבירו בידים ומוסר ומלשין
 • שפט-תיט הלכות נזקי ממון
 • תכ-תכז הלכות חובל בחבירו


להלן קטגוריות המשנה שתחת הלכה במכלול:

Jewish History P.png P judaism.svg P Bible.png PShabat.png
פורטל תולדות עם ישראל פורטל יהדות פורטל התנ"ך פורטל שבת ומועדי ישראל

Exquisite-kwrite.png

רוצים לעזור? הנה כמה משימות שבהן אתם יכולים לתרום:

מצאו ערכים לשיפור בנושא הלכה: לשכתובלעריכהלהשלמהקצרמריםחדשיםדורשי מקורלפישוט

בלי תמונה (יש לגלול את המסך כלפי מטה)

מהו פורטל?רשימת כל קטגוריות המשנה והערכים