רבי מנא בר תנחום

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
רבי מנא בר תנחום
מקום מגורים צור
מקום פעילות ארץ ישראל
תקופת הפעילות הדור השני של האמוראים
רבותיו רבי חנינא
תלמידיו רבי יוסי בר זבידא
בני דורו רבי יוחנן
אב רבי תנחום

רבי מנא בר תנחום היה אמורא בן ארץ - ישראל בדור השני של האמוראים (סביבות שנת ד'כ' - 260) , ראש העיר צור.[1][דרושה הבהרה]

מעמדו

בתלמוד ירושלמי אנו מוצאים שישנם אמוראים שהתייחסו אליו בהערכה רבה, שעל אף שלדעת רבי יוחנן היה צורך לנדות אותו, הדבר לא נעשה מחמת שהוא "אדם גדול":

רבי מנא בר תנחום הלך לצור והתיר תורמוסים שלהם, רבי חייא בר בא הלך לצור ומצא את רבי מנא בר תנחום שהתיר תורמוסים שלהם. הגיע לפני רבי יוחנן, שאל אותו [רבי יוחנן] איזה מעשה הגיע לידך? ענה לו, מצאתי את רבי חייא בר תנחום שהתיר תורמוסים שלהם, שאל אותו, ולא נידית אותו?! ענה לו, אדם גדול הוא ויודע להמתיק את מימי הים הגדול [-התיכון]. ענה לו, לא בני, [הוא אינו יודע להמתיק את המים, אלא ש] הוא יודע מתי המים משבחים את בוראם ובזמן הזה הם מתמתקים. אמר רבי יצחק בר לעזר: [רבי יוחנן] התכוון לומר את גנויו [של רבי מנא] ואמר שבחו [שיודע מתי המים משבחים]. אמר רבי יוסי בן רבי בון: חשבון גדול הוא.

המקור בארמית
רבי מנא בר תנחום אזל לצור והתיר תורמוסין שלהן רבי חייא בר בא אזל לצור ואשכח לרבי מנא בר תנחום שהתיר תורמוסין שלהן אתא גבי רבי יוחנן א"ל מה מעשה אירע לידך אמר ליה אשכחית לרבי מנא בר תנחום שהתיר תורמוסין שלהן א"ל ולא פגעת ביה א"ל אדם גדול הוא והוא יודע למתק את הים גדול אמר לו לאו בני חשבון מים הוא יודע ובשעה שהמים מקלסין את בוראן הן מתמתקין א"ר יצחק בר לעזר בא לומר גנייו ואמר שבחו א"ר יוסי בי רבי בון חשבון גדול הוא.

רבותיו ותלמידיו

רבו היה ככל הנראה רבי חנינא, שאמר הלכה בשמו במסכת תרומות[2], וכן אמר הלכה משמם של רבי אלעזר בן פדת ורבי יוחנן במסכת יומא[3].

בין תלמידיו היה רבי יוסי בר זבידא[4]

לפי רבי זאב וולף רבינוביץ בספר "שערי תורת ארץ ישראל" סתם "רבי מני" בתלמוד בבלי הכוונה לרבי מנא בר תנחום.

מאמרותיו

קישורים חיצונים

אהרן הימן, תולדות תנאים ואמוראים, לונדון, תר"ע. חלק ג

הערות שוליים