אבוה בר איהי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אבוה בר איהי
השתייכות הדור הראשון לאמוראי בבל
בני דורו שמואל
אב איהי

אבוה[1] בר איהי היה אמורא בדור הראשון לאמוראי בבל וחברו של שמואל[2].

משפחתו

רבי יצחק למפרונטי לומד משמו שלאביו קראו איהו (ואין זה כינוי מטעם אחר)[3], ורבי אברהם זכות מזהה את אביו כהאמורא רב איהי[4].

כמו כן מזהים אותו כאחיו של האמורא מנימין בר איהי הנזכר עמו בתלמוד בכמה מקומות כדלקמן[5]. מובא גם שהייתה לו אחות[6].

דמותו

בתלמוד מוזכר אבוה בר איהו מספר פעמים לצידו של שמואל. שמואל החשיבו כתלמיד חכם ומשום כך ביקש ממנו הלוואה בריבית קצוצה, הלוואה המותרת רק בין תלמידי חכמים[7]. במקום אחר מצוין כי שמואל העריכו כמי שיודע להסביר עניינים מורכבים, ובאחת ההזדמנויות התבטא: ”לא תיתיב על כרעיך עד דאמרת לי הדא מילתא”. (מארמית: אל תשב על רגליך עד שתסביר לי עניין זה)[8]. אבוה בר איהי מצידו העריך את שמואל על היותו מומחה בהלכות מקח וממכר[9].

למרות הערכתם ההדדית אבוה חלק על שמואל בהלכות עירובין[10].

כאשר מנו החכמים הנהגות שבשלהן הם זכאים לשכר טוב, העידו אבוה ומנימין בר איהי על התרחקותם מגויים, האחד העיד על עצמו שמעולם לא הביט בפני גוי, והשני העיד שמעולם לא עשה שותפות עם גוי[11]. כן העידו על יחסם למשרתיהם, האחד העיד על עצמו שהיה נותן למלצר ששירת את המסובים לטעום מכל סוגי המאכלים שהגיש קודם הסעודה, לעומתו העיד השני שנתן למלצר קודם הסעודה לאכול סוג אחד של מאכל עד כדי שובע, ואחרי הסעודה נתן לו לטעום מכל שאר הסוגים. אליהו הנביא אחז מהנהגתו של הראשון והיה מגיע להיפגש רק עמו[12].

רבי אברהם זכות הבין מהתלמוד שהוא גר במבואה אחת יחד עם שמואל ורב ענן[13], אך רבי יחיאל הלפרין תמה מהיכן למד זאת[14].

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

 1. ^ ברוב המקומות שמו כתוב כאבוה, מלבד במסכת עירובין, דף ע"ד ועמוד ב, שם גרסת דפוס וילנא היא איבות, אך הדקדוקי סופרים מגיה על פי כתבי היד 'אבוה'(קישור לספר, באתר היברובוקס)
 2. ^ תלמוד בבלי, מסכת נזיר, דף כ"ד עמוד ב'; מסכת בבא מציעא, דף י"ד עמוד א'; מסכת עירובין, דף ע"ד עמוד א'.
 3. ^ ערך 'איהי', פחד יצחק.
 4. ^ רבי אברהם זכות, רב איהי, יוחסין השלם (לא נמצא כזה אמורא בגירסאות התלמוד כיום וראו: רבי יחיאל הלפרין, רב איהי, סדר הדורות - חלק ב).
 5. ^ שער הגלגולים הקדמה ל"ו וספר היוחסין מאמר שני ערך 'אבוה בר איהי'. ורבי יחיאל הלפרין מציין לאמורא בשם רבא בר איהי: רב איהי, סדר הדורות - חלק ב
 6. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף י"ד .
 7. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף ע"ה עמוד א'.
 8. ^ תלמוד בבלי, מסכת נזיר, דף כ"ה עמוד א'.
 9. ^ תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף י"ד עמוד א'.
 10. ^ תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף ע"ד עמוד ב'.
 11. ^ תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף כ"ח , תוספות, מסכת בכורות, דף ב' עמוד ב', ד"ה שמא.
 12. ^ תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף ס"א עמוד א'.
 13. ^ רבי אברהם זכות, אבוה בר איהי, יוחסין השלם. על פי תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף ע"ד עמוד א'.
 14. ^ רבי יחיאל הלפרין, אבוה בר איהי, סדר הדורות - חלק ב.