רב שמואל בר אמי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
רב שמואל בר אמי
השתייכות דור שלישי-רביעי לאמוראים
רבותיו רב זירא
בני דורו רבי אבא; רבי ברכיה
אב אימי אבוי דשמואל בר אימי
צאצאים רב אמי בר שמואל בר אמי
חותן שמואל סבא חמוה דרב שמואל בר אמי

רב שמואל בר אמיירושלמי: רבי שמואל בר אימי), היה אמורא בדורות השלישי והרביעי של האמוראים.

ביוגרפיה

אביו, חמיו ובנו כונו בתלמודים על שמו: אביו הוא "אימי אבוי דשמואל בר אימי"[1], חמיו הוא "שמואל סבא חמוה דרב שמואל בר אמי"[2], ובנו הוא "רב אמי בר שמואל בר אמי"[3], רבי אהרן הימן[4] מציין שהיה אמורא בשם אמי בר שמואל[5] שוודאי לא היה בנו כי הוא היה תלמידו של שמואל שהיה לפני זמנו של אביו[6].

בתלמוד נמצא שדן עם רב זירא[7] וייתכן שהיה תלמידו[8]. למד יחד עם רבי אבא ורבי ברכיה[9].

תורתו

רבי שמואל בר אמי מובא בתלמוד בבלי[10] וירושלמי[11] וכן במדרשים שונים[12], בהלכה ובאגדה. מאמר ידוע שלו באגדה:

אמר רב שמואל בר אמי אמר רבי יונתן מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו מתקרע שנאמר: ”לָכֵן נִשְׁבַּעְתִּי לְבֵית עֵלִי אִם יִתְכַּפֵּר עֲו‍ֹן בֵּית עֵלִי בְּזֶבַח וּבְמִנְחָה עַד עוֹלָם” (שמואל א', ג', י"ד)[13].

לקריאה נוספת

רבי אהרן הימן, רב שמואל בר אמי או אימי, תולדות תנאים ואמוראים, ג

הערות שוליים

 1. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת יבמות, פרק י', הלכה ו'. הוזכר גם כ"אבוי דשמואל בר אמי" (תלמוד ירושלמי, מסכת בבא קמא, פרק ט', הלכה ב') אולם ראה הרב ישכר תמר, עלי תמר, נזיקין [ומסכת נדה], באתר אוצר החכמה.
 2. ^ תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף י' עמוד ב'.
 3. ^ רבי אברהם זכות, יוחסין השלם לא מוזכר בנוסח התלמוד שבימינו, אולם רבי יחיאל היילפרין מציין אותו בנוסף לאמורא רב אמי בר שמואל שמוזכר בתלמוד המצוי בידינו כיום.
 4. ^ רבי אהרן הימן, רב שמואל בר אמי או אימי, תולדות תנאים ואמוראים, ג.
 5. ^ נזכר בתלמוד בבלי, מסכת נדה, דף כ' עמוד ב'.
 6. ^ ראה גם מרדש איכה רבה; אמנם נראה שרבי יחיאל היילפרין זיהה אותם כאדם אחד, ראה ר' אמי בר שמואל בר אמי, סדר הדורות, ב.
 7. ^ תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף ט"ז עמוד ב'.
 8. ^ רבי יעקב צבי יאליש, רב שמואל בר אמי, בית ועד לחכמים.
 9. ^ בראשית רבה פרשה מ"ו פיסקא ז'.
 10. ^ מסכת פסחים, דף ט"ז עמוד ב'; מסכת ראש השנה, דף י"ח עמוד א'; מסכת יבמות, דף ק"ה עמוד א'; ומסכת עבודה זרה, דף ל"ה עמוד א', (שם מוזכר בראשי התיבות "ר"ש בר אמי", שרבי אהרן הימן מפענח אותם כ'רב שמואל').
 11. ^ מסכת ברכות, פרק ו', הלכה א'; מסכת קידושין, פרק ג', הלכה ב'; מסכת בבא מציעא, פרק ה', הלכה ח'
 12. ^ בראשית רבה פרשה מ"ו פיסקא ז'; פסיקתא דרב כהנא ב; אסתר רבה פרק א' פסוק ט"ו.
 13. ^ תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ק"ה עמוד א'