רבי חייא בר יוסף

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שגיאת לואה ביחידה יחידה:תבנית_מידע בשורה 488: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

רבי חייא בר יוסף,[1] היה אמורא בדור השני (ראשית שנות ה-ד' אלפים), שלמד בבבל מפי גדולי האמוראים, רב ושמואל, ולאחר מכן עלה לארץ ישראל ולמד יחד עם רבי יוחנן וריש לקיש.

רבותיו וחבריו

למד בעיקר מפי רב ומרבה למסור את מאמריו.[2] לעתים היה הולך לישיבתו של שמואל ומוסר את שמועותיו של רב, ומקבל עליהן את תגובתו של שמואל[3] היה גם תלמידו של שמואל (כנראה אחרי פטירת רב, כמו כמה מתלמידי רב), ושאל אותו שאלות,[4] ולעתים אף נחלק עליו.[5]

בעלותו לארץ ישראל למד עם רבי יוחנן וריש לקיש,[6] ומסר להם מהלכותיו של רב.[7] גם על רבי יוחנן נחלק לעתים בעניינים שונים.[8] מצינו שרבי חייא שואל את רבי יוחנן בהלכה,[9] אך כנראה לא נחשב לתלמידו: במחלוקות ביניהם רבי חייא מוזכר לפניו, וספקות שונים בהלכה הובאו לפני שניהם כאחד.[10] לעתים הוא מוסר גם בשם רבי אושעיא.[11]

תלמידיו

האמורא רב גידל למד ממנו עוד בהיותו בבבל, ומוסר בשמו כמה פעמים שמועות בשם רב.[12]

בהיותו בארץ למד מפיו רבי חייא בר אבא, שהיה בעיקר תלמיד רבי יוחנן.[13] גם "רבנן דקיסרין", תלמידי ישיבת קיסרי, מצטטים בשמו.[14]

קורותיו

בהיותו בבבל התגורר כנראה בעיר סיכרא שעל שפת החידקל, סמוך למחוזא,[15] והיה חכם העיר, שתיקן בה תקנות (ראו להלן: מאמריו).

בהיותו בארץ עסק במסחר במלח.[16]

לא ידוע דבר על משפחתו, פרט לכך שכעבור זמן מאז עלייתו ארצה בגפו שלח להביא גם את אשתו.[17]

ממאמריו בהלכה

 • המקדש אשה בדבר האסור בהנאה מדרבנן (כגון חמץ בערב פסח בשעה השישית ביום) - קידושיו בטלים, כדין המקדש בחפץ חסר כל ערך.[18]
 • הקונה יין ולאחר זמן מה החמיץ - המוכר אינו אחראי לפצותו, משום שעמידות היין תלויה גם באישיותו של הקונה ולא רק בטבעו של היין.[19]
 • תקנתו בעיר סיכרא: פועל שנשא לבדו מטען שמשקלו גבולי, מעט גדול מדי עבור סבל אחד אבל מעט קטן מדי עבור שני סבלים, והמטען נפל ונשבר - הדבר נחשב במידה מסוימת כפשיעה ורשלנות ומאידך גם כאונס, ולפיכך ישלם מחצית מהנזק.[20]
 • על הפסוק "אשר יאמר כי הוא זה" (ספר שמות, פרק כ"ב, פסוק ח'), המשמש מקור לשבועת מודה במקצת, קבע ש"עירוב פרשיות כתוב כאן", והפסוק עוסק בהלוואה, למרות שהוא כתוב בפרשיה העוסקת בפקדון.[21]
 • ההגדרה של "כרם" כמושג הלכתי, בהלכות כלאים ונושאים נוספים, שאובה ממנהגי הכנענים. על פי זה דרש את הפסוק (ספר במדבר, פרק ל"ד, פסוק ב'): "ארץ כנען לגבולותיה" - "גבולות שבדו להם כנענים".[22]
 • קידוש ידיים ורגלים לקראת עשיית פרה אדומה נעשה בבית המקדש ובכלי שרת, כדין קורבן רגיל, למרות שהפרה האדומה איננה קורבן והיא נעשית בהר הזיתים, מחוץ למקדש.[23]

ממאמריו באגדה

רבי חייא בר יוסף הותיר אחריו כמה מאמרים באגדה, ביניהם על הגאולה העתידה ותחיית המתים.[24] מפורסם מאמרו:[25] "עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת" (לחמניות ובגדי צמר), שזכה לפירושים שונים, האם הדברים כפשוטם או שמובנם שהפרנסה תהיה בשפע.[26]

קישורים חיצוניים

הערות שוליים


שגיאות פרמטריות בתבנית:הערות שוליים

לא נמצא templatedata תקין

 1. במקורות ארץ ישראליים נקרא לרוב "חייה" במקום "חייא", ושם אביו לעתים "יוסי". מכונה גם "רב", כמקובל בין חכמי בבל
 2. מסכת שבת, דף ז', עמוד א'מסכת יבמות, דף צ"ב, עמוד ב'; מסכת כתובות, דף נ', עמוד ב', ועוד
 3. מסכת שבת, דף נ"ג, עמוד א'מסכת חולין, דף מ"ה, עמוד ב'. בשני המקרים שמואל הגיב על דברי רב בחריפות יוצאת דופן, שאם כך אמר - איננו מבין כלום בהלכות שבת וטריפות, ביטוי שאין לו אח ורע בתלמוד, ואפשר שסבר שרבי חייא לא הבין היטב את שמועתו ('יבוא הלוי' חולין עמ' קפז).
 4. מסכת יבמות, דף נ"ח, עמוד א'.
 5. מסכת ערובין, דף צ"ה, עמוד א'; תלמוד ירושלמי, מסכת מעשר שני, פרק א', הלכה ג'. במסכת ביצה, דף ל"ב, עמוד ב' נאמר: "תני רב חייא בר יוסף קמיה דרב נחמן", והדבר אינו מתיישב עם סדר הזמנים האמור. ברם, בהלכות גדולות (הלכות יום טוב) וברא"ש (על מסכת ביצה, פרק ד, סימן ח) הנוסח: "קמיה דרבי יוחנן".
 6. מסכת חולין, דף נ"ד, עמוד א'מסכת תמורה, דף ז', עמוד א'.
 7. חולין שם; מסכת גיטין, דף ל"ט, עמוד א'.
 8. מסכת זבחים, דף כ', עמוד ב'; מסכת מנחות, דף צ', עמוד א'; תלמוד ירושלמי, מסכת בבא מציעא, פרק ד', הלכה ב'.
 9. מסכת בבא מציעא, דף מ"ח, עמוד ב'.
 10. תלמוד ירושלמי, מסכת בבא מציעא, פרק ד', הלכה ב'; תלמוד ירושלמי, מסכת בבא בתרא, פרק ט', הלכה ו'.
 11. מסכת סנהדרין, דף ט"ז, עמוד ב'; מסכת עבודה זרה, דף נ"א, עמוד ב'.
 12. מסכת שבת, דף ז', עמוד א'; מסכת יבמות, דף צ"ב, עמוד ב'; מסכת עבודה זרה, דף נ', עמוד א'.
 13. תלמוד ירושלמי, מסכת כלאים, פרק ד', הלכה ד'.
 14. תלמוד ירושלמי, מסכת יומא, פרק א', הלכה א'.
 15. על פי מסכת חולין, דף צ"ד, עמוד ב'.
 16. מסכת בבא מציעא, דף מ"ח, עמוד ב'. על פי מעשה מקביל בתלמוד ירושלמי, מסכת בבא מציעא, פרק ד', הלכה ב', רבי חייא היה הקונה ולא המוכר.
 17. תלמוד ירושלמי, מסכת סוטה, פרק א', הלכה ג' מפרשי הירושלמי פירשו, על פי ההקשר שם, שהיה כהן ואשתו נפלה בשבי, ובעל 'תולדות תנאים ואמוראים' בערכו סובר שהדברים אינם נכונים ופירש אחרת את קשר העניינים בסוגיה.
 18. מסכת פסחים, דף ז', עמוד א'.
 19. מסכת בבא בתרא, דף צ"ח, עמוד א'. להלכה נפסק כדעה החולקת בתלמוד שם.
 20. מסכת בבא מציעא, דף פ"ג, עמוד א'.
 21. מסכת בבא קמא, דף ק"ו, עמוד ב'.
 22. תלמוד ירושלמי, מסכת כלאים, פרק ד', הלכה ו'.
 23. מסכת זבחים, דף כ', עמוד ב'.
 24. מסכת כתובות, דף קי"א, עמוד ב'.
 25. כתובות, שם. במקבילה במסכת שבת, דף ל', עמוד ב', הובאו הדברים בשם רבן גמליאל
 26. ראו רמב"ם בפירושו למשנה, הקדמה ל"פרק חלק".


סמל המכלול גמרא 2.PNG
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0